EZGİ DOĞAN

Arş. Gör. EZGİ DOĞAN

Unvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Birim ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ
E-mail ezgidogan@bingol.edu.tr
Dahili No 5415
Oda No B2-7

Elazığ'da doğdu. İlköğretimini Elazığ'da tamamlamyıp Mehmet Akif Süper Lisesi'nden mezun oldu. 2008 yılında başladığı Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nden 2013 yılında mezun oldu. 2012-2013 yılı içerisinde Erasmus Programı kapsamında Çek Cumhuriyeti Mendel Üniversitesinde eğitim gördü. Yüksek Lisansını da Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Bahçe Bitkilerinde yapmış olup 2016 yılında mezun oldu. Şuan Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Bölümünde doktora öğretimine devam etmektedir.

2014 yılında Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nde Araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Lisans

Bahçe Bitkileri 

Uludağ ÜniversitesiZiraat Fakültesi

2008

 

Yüksek Lisans

Bahçe Bitkileri

Bingöl Üniversitesi  Fen Bilimleri Enstitüsü

2013

Yemeye Hazır Üzüm Tanelerinin Bazı Sanitasyon Uygulamalarıyla Uzatılması

Doktora

Bahçe Bitkileri

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

2017

 

 

 Arş. Gör.        Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri          2014            Devam ediyor

 

Kazaz S., Kılıç T., Doğan E., Sekmen Ş., 2020 Vase life extension of cut hydrangea (Hydrangea macrophylla) flowers, The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, Volume:9(3): 325-330p. DOI: 10.1080/14620316.2019.1676660 (SCI) 

Kazaz, S., Doğan, E., Kılıç, T., Şahin, E.G.E., Dursun, H.,Tuna, G.S. 2020. Does pollination with scented Rose genotypes as pollen source affect seed setting?, Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 57 (3):393-399 DOI: 10.20289/zfdergi.637793 Full text

Kılıç, T., Doğan, E., Dursun, H.B., Çamurcu, S., Ünsal, H.T. ve Kazaz, S. 2020. Bazı Gül Tür ve Çeşitlerinde Çiçek Tozu Bekletme Süresinin Polen Canlılık ve Çimlenme Gücüne Etkileri. Bursa Uludag Üniv. Ziraat Fak. Derg., 34(Özel Sayı), s. 173-184

Doğan E., Kazaz S., Kılıç T., Dursun H., Ünsal H.T., Uran M. 2020. A research on Determination of the Performance Rosa damascena Mill. as Pollen Source in Rosa Breeding by Hybridization.  Journal of the Faculty of Agriculture. Special Issue :194-201, 2020 ISSN 1304-9984, Full text

KILIÇ T., KAZAZ S., DOĞAN E.,  ŞAHİN E. G. E. 2020. Effects of Some Essential Oil Compounds on Vase Life of Cut Hydrangea Flowers.  Journal of the Faculty of Agriculture. Special Issue :172-179pp, 2020 ISSN 1304-9984 Full text

Soner Kazaz, Ezgi Dogan, Tugba Kilic, Elcin G E Sahin, Selin Seyhan. 2019, Influence of holding solutions on vase life of cut Hydrangea flowers (Hydrangea macrophylla Thunb.), Fresenius Environmental Bulletin, Volume 28-No:4A/2019; 3554-3559p (SCI)

Ergur E.G., Kılıc T., Kazaz S.,Dogan E., Aslansoy B., 2019. How to manipulate hydrangea (Hydrangea macrophylla) color?, Acta Hortic. 1263:125-132

Dogan E., Kazaz S., Kaplan E., Kılıc T., Ergur E.G., Aslansoy B., 2019. Biological Control In Cut Flowers, Acta Hortic. 1263, 315-324 pp.

Ergun M., Doğan E., 2018. Use Of Hydrogen Peroxıde, Cıtrıc Acıd and Sodıum Hypochlorıte As Sanıtızer For Mınımally Processed Table Grapes, Ciência Téc. Vitiv., 33(1) 58-65. (SCI)

Meral A., Başaran N., Yalçınalp E., Doğan E., Ak M.K., Eroğlu E., 2018. A Comparative Aproach to Artificial  and Natural Green Walls Acording to Ecological Sustainability, Sustainability, 10,1995; doi:10.3390/su10061995 (SCI)

Çakır A.,Tahmaz H.,Doğan E., Yüksel D.,Söylemezoğlu G.2018.Investıgatıon Of Some Qualıty Values Of The Wınes Produced Wıth Conventıonal Methods From The Grape Varıetıes Grown In Ancıent Anatolıa Terrıtory, International Journal of Scientific and Technological Research, 4(9), 103-111s

Cakir, A*.; Yalcinalp, E.; Dogan, E.; Meral, A. 2017. Determination of the Suitability of Some American Grapevine Rootstocks as a New Edible Landscape Component of Vertical Gardens. Sustainability9, 1275. (SCI)

Yalçınalp, E., Meral A., Doğan E.,.2017, Duvar Yüzeylerindeki Tarımsal Kaçakların Belirlenmesi ve Duvarlarda Yenilebilir Peyzaj Potansiyelinin Geliştirilmesi, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4(2): 169–178, 201

Çakır A.,Doğan E.,, Meyve Ağaçlarında Budama, Tarım Türk Dergisi, 64(12):64-68s Mart-Nisan 2017

Çakır A.,Doğan E., Meyve Ağaçlarında Aşı Çeşitleri, Tarım Türk Dergisi, 64(12):28-31s Temmuz-Ağustos 2017

Kazaz S., Kılıç T., Doğan E., Mendi Y. Y., Karagüzel Ö., 2020. Süs Bitkilerinde Mevcut Durum ve Gelecek. Türkiye ZMO IX. Teknik Kongresi, 13-17 Ocak, Ankara, Türkiye

Doğan E., Kazaz S., Kılıç T., Dursun H., Ünsal T.H., Uran M., 2019. Melezleme Yoluyla Gül Islahında Polen Kaynağı Olarak Isparta Gülü (Rosa damascena Mill.)’nün Performansının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Turkey 13. National I. International Field Crops Conference, 01-04 October 2019, Antalya, Turkey

Kılıc T., Kazaz S., Dogan E.,  Ergur E.G., 2019. Bazı Uçucu Yağ Bileşenlerinin Kesme Çiçek Ortancaların Vazo Ömrü Üzerine Etkileri, Turkey 13. National I. International Field Crops Conference, 01-04 October 2019, Antalya, Turkey

Kazaz S., Dogan E., Kılıc T., Ergur E.G., Dursun H., Tuna M., 2019. Does pollination with scented rose genotypes as pollen source affect seed set?, I. İnternational Ornamental Plants Congress, 9-11 October 2019, Bursa Uludağ University, 274p (oral)

Kılıc T.,Dogan E., Dursun H., Çamurcu S., Ünsal H.T.,   Kazaz S., 2019. Effects of pollen Holding Duration in some Rose Species and Varieties on pollen viability and germination, I. İnternational Ornamental Plants Congress, Bursa Uludağ University, 128p (oral)

Boydak E., Doğan E., Meral A., Boydak H.U., 2019. Ekonomik Değeri Bakımından Bingöl Ve Arıcılığına Taze Kan: Yağ Gülü (Rosa Damascena Mill.). Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri, 11-13 Ekim 2019, Bingöl, Türkiye (Sözlü)

Dogan E.,  Kazaz S., Kaplan E., Kılıc T., Ergur E.G., Aslansoy B., 2018. Biological Control In Cut Flowers, XXX. International Horticultural Congress (IHC 2018),  12 - 16 August 2018 Istanbul, Turkey 

Ergur E.G., Kılıc T., Kazaz S., Dogan E., Aslansoy B., 2018. How to manipulate hydrangea (Hydrangea macrophylla) color?, XXX. International Horticultural Congress (IHC 2018), 12 - 16 August 2018 Istanbul, Turkey 

Çakır A., Ergun M.,Özbay N., Doğan E., 2018 Potential of viticulture ın TRB2 Regional provinces in Classification of hierarchy regional Units, International Agricultural Science Congress, 09-12.05.2018, Van Turkey, p:416 (Özet basılmıştır)

İslek F., Dogan E., Bazencir G., Çakır A., 2018, Malatya İlinde Farklı Rakımlarda Yetişen Bazı Üzüm Çeşitleri Meyvelerinin Pomolojik ve Biyokimyasal Özellikleri, Ahtamara I. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, sayfa:8 25-26 Ağustos, Van, Turkiye (Sözlü Sunum,Özet)

Kaplan, E., Meral A., Doğan, E., (2017).  Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde Biyopestisitlerin Yeri ve Önemi.  XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participitation (Özet Bildiri/Poster),430s

Çakır A., Doğan, E, Meral A., 2017. Geography of World Organic Viticulture (Oral Presentation). III. International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS), 3-7 May 2017, Budapest, 504-510s

Çakır A.,  Doğan E., 2017. Investigation of some Quality Values of Elazıg’s Local Grapes (Oral Presentation). International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF). 15-17 May 2017, Cappadocia/Turkey.582s

Çakır A.,  Doğan E. 2017. Bogazkere & Okuzgozu Grapes’s Quality Features of Five Different Location in the Elazıg (Oral Presentation). 2nd International Balkan Agriculture Congress (AgriBalkan). 16-18 May 2017. Tekirdağ/Turkey.281s

M. İlhan Odabaşıoğlu, Ezgi Doğan, Atilla Çakır, Gülbahar Dermirtaş, Kadriye Yıldırım. 2017. Determination of Some Quality Characteristics of Raisin Grape Varieties Marketed in the Southeastern Anatolia  (Poster Presentation). International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF). 15-17 May 2017, Cappadocia/Turkey.1082s

Saraç I, Doğan E., 2017. Regional Organic Agriculture in Turkey. III. International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS), 3-7 May 2017, Budapest. 555-561s

Demir, Y., Demir, A., Meral, A., Doğan, E., (2016).  Determination and Assessment of Some Heavy Metal Pollution Soils of Urban Parks in Bingöl Province.  International Forestry Symposium (Tam Metin Bildiri/Poster),7-10 December, Kastomunu,252s

Yalçınalp, E., Meral, A., Doğan, E., (2016).  Determining of Agricultural Escapes on Wall Surfaces and Improving of Edible Landscape Potential.  27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Endustry , (Özet Bildiri/Poster),26-28 september, Bursa, 264s

Gültekin Özdemir, Abdullah Sessiz,Reşat Esgici, Ezgi Doğan,2014. Mardin İlinde Üzüm Yetiştirilen İşletmelerin Yapısının Belirlenmesi,International Mesopotamia Agriculture Congress (Poster), 22-25 September, Diyarbakır,Turkey, 252s

 

Çakır A.Tahmaz H., Doğan E., Yüksel D., Söylemezoğlu G. 2015. Elazığ Yöresi̇nde Yeti̇şti̇ri̇lmekte Olan Üzüm Çeşi̇tleri̇nden Geleneksel Yöntemlerle Üreti̇lmi̇ş Şarapların Bazı Kali̇te Değerleri̇ni̇n İncelenmesi̇ (Abst). VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 25 -29 Ağustos, Çanakkale, 312 s.

Çakır A., Doğan E.,  Kaplan E. 2015. Organik Bağcılıkta Bitki Koruma Yöntemleri (Poster). Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi 6-9 Ekim 2015, Pazar/RİZE, 115 s. 

  • TÜBİTAK 1002, Melezleme Yoluyla Minyatür Gül Islahı, 2020-2021, Proje Yürütücüsü, (Proje No:120O957)

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

International Society for Horticultural Science (ISHS)

 

Akademik Teşvik Ödülü 2018

Erasmus Değişim Programı, Mendelova University, Czech Republic,  2013