HAKAN KEÇECİ

Dr. Öğr. Üyesi HAKAN KEÇECİ

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK BİLİMLER
E-mail hkececi@bingol.edu.tr
Dahili No 5498-5401
Oda No A1-14

Doğum Yeri, Tarihi                  : Malatya / 1969

1991-1993                              : Özel Sektör İşletmeciliği  /  - İSTANBUL

Şubat-1994                             : Fırat Ün.Vet. Fak. İç Hast. Anabilim Dalı Doktora öğrencisi / ELAZIĞ

1995-1997                              : Fırat Ünv. Sağlık Bil. Enst. Kadrosu Araştırma Görevlisi / ELAZIĞ

1997-2001                              : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Doğanyol İlçe Tarım Müdürü / MALATYA

2001 -2002                             : Vet. Hek. Doğanyol İlçe Tarım Müdürlüğü / MALATYA

Mart -2002                             : Askerlik Hizmeti (Kısa Dönem) / YÜKSEKOVA - HAKKARİ

2003-2004                              : Tarım Bakanlığı Vet. Hek. Pütürge İlçe Tarım Müdürlüğü / MALATYA

2004-2010                              : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Pütürge İlçe Tarım Müdürü  / MALATYA

Ekim 2010                              : Tarım Bakanlığı Vet. Hek. İl Müd. Proje ve İstatistik Şubesi  / MALATYA

Mayıs 2011                             : Tarım Bakanlığı Vet. Hek. İl Müd. Kırsal Kal. ve Örg. Şubesi / MALATYA

25.06. 2012- 17.11. 2016       : Bakanlık Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü / KIRKLARELİ

18.11.2016-22.08.2017          : Bakanlık Gıda Tarım ve Hayvancılık Uzmanı / Hayvancılık Genel Müdürlüğü-ANKARA

1988-1993                              : Lisans Eğt.- İstanbul Üniversitesi- Veteriner Fakültesi./ İSTANBUL

1994-2001                              : Doktora; Fırat Ün.Sağlık Bil. Enst. Veteriner İç Hastalıkları ABD / ELAZIĞ

2001      : Veterinary Medical Dr (PhD) Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  / ELAZIĞ

2017      : Yardımcı Doçent Dr (Assistant Professor) / BİNGÖL

Akademik Yıl Öğrenim Derecesi Dil Ders Saati Ders Adı
2019-2020 Lisans Türkçe 4 İÇ HASTALIKLARA GİRİŞ
2019-2020 Lisans Türkçe 4 İÇ HASTALIKLARI I
2019-2020 Lisans Türkçe 4 İÇ HASTALIKLARI II
2019-2020 Lisans Türkçe 2 EGZOTİK HAYVAN HASTALIKLARI
2019-2020 Lisans Türkçe 24 İNTÖRN EĞİTİMİ (Uygulama)
2019-2020 Lisans Türkçe 8 KLİNİK (İç Hastalıkları I)
2019-2020 Lisans Türkçe 8 KLİNİK (İç Hastalıkları II)
2019-2020 Lisans Türkçe 2 NEONATAL HAYVAN HASTALIKLARI

 

 

Akademik Yıl Öğrenim Derecesi Dil Ders Saati Ders Adı
2020-2021 Lisans Türkçe 8 KLİNİK (İÇ HASTALIKLARI I)
2020-2021 Lisans Türkçe 8 KLİNİK (İÇ HASTALIKLARI II)
2020-2021 Lisans Türkçe 2 EGZOTİK HAYVAN HASTALIKLARI
2020-2021 Lisans Türkçe 2 TROPİKAL HAYVAN HASTALIKLARI
2020-2021 Lisans Türkçe 2 NEONATAL HAYVAN HASTALIKLARI
2020-2021 Lisans Türkçe 2 VETERİNER HEKİMLİKTE HALKLA İLİŞKİLER
2020-2021 Lisans Türkçe 4 İÇ HASTALIKLARI I
2020-2021 Lisans Türkçe 4

İÇ HASTALIKLARI II

2020-2021 Lisans Türkçe 4 İÇ HASTALIKLARA GİRİŞ
2020-2021 Lisans Türkçe 2 DERİ HASTALIKLARI

 

1- Yaşar Akar, Hamit Yıldız, Hakan Keçeci, Muhterem Aydın . Investigation on Serum Calcium (Ca), Phosphorus (P) and Alkaline Phosphatase (AP) Levels in Cows with Retained Placenta. Turk.J.Vet.Anim. Sci.2002; 26: 41-45 (FULL TEXT)

2- Özdemir,H., Keçeci,H, Serum and Urine Fluorine Levels In Aborted Sheep. Indian Veterinary Journal. 82 ; 914-915; August, 2005. (FULL TEXT)

3- Gazioğlu Abdullah,Karagülle Burcu,Yüksel Hayati,Açık Mehmet Nuri,Keçeci Hakan,Dörtbudak Muhammet Bahaeddin,Çetinkaya Burhan. Sudden death due to gas gangrene caused by Clostridium septicum in goats. BMC Veterinary Research. 2018.14; 406. Doi/10.1186/s12917-018-1747-y. (FULL TEXT)

 

 

1- Rauf Can, Hakan Keçeci, Kafes Kuşlarının Hastalıklarında Teşhis ve Tedavi Yöntemleri. Derleme, Veteriner Hekimler Derneği Dergisi. Cilt 67, sayı 4, Aralık 1996. (FULL TEXT)

2- Bülent Elitok, Engin Balıkçı, Hakan Keçeci, Kemal Yılmaz, Şaplı Sığırlarda Serum Kreatinin Fosfokinaz (CPK), Laktat Dehidrogenaz (LDH), Aspartat Aminotransferaz (AST) aktiviteleri, Glikoz Düzeyleri ve EKG Bulguları. Kafkas Üniv. Vet.Fak. Derg. 5(2): 161-166. 1999 (FULL TEXT)

3- Hakan Keçeci, Elazığ ve Çevresindeki Koyun ve Sığırların Kan Serumu, İdrar, Kemik ve Dişlerindeki Flor Düzeylerinin Araştırılması, Doktora, F.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2001

4- Keçeci,H.,Özdemir,H., Elazığ ve Çevresindeki Sığır ve Koyunların Kan Serumu, İdrar, Kemik ve Dişlerindeki Flor Düzeylerinin Araştırılması, F.Ü. Sağlık Bil. Derg., 16 (2), 187-197, 2002 (FULL TEXT)

5- Özdemir,H., Keçeci,H., Elazığ-Keban İlçesi Karamağara Florit-Molibdenit Oluşukları Çevresindeki Su ve Toprak Örneklerinin Flor Düzeyleri, F.Ü. Sağlık Bil. Derg., 17 (3), 189-194, 2003 (FULL TEXT)

6-  M Gürçay, H Keçeci, M Öztürk.,Bingöl'de yetiştirilen sığır sürülerinde Bovine Viral Diyare Virüs enfeksiyonunun varlığının ve yaygınlığının belirlenmesi, Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi 31 (1), 34-38, 2020 (FULL TEXT)

7- H. KEÇECİ, T. ŞAHİN, M. ÖZTÜRK., Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Kliniğine 2017–2019 Yılları Arasında Getirilen Hayvanların Genel Analizi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi 34 (2), 109-11, 2020 (FULL TEXT)

 

1- Yaşar Akar, Hamit Yıldız, Hakan Keçeci, Muhterem Aydın . Investigation on Serum Calcium (Ca), Phosphorus (P) and Alkaline Phosphatase (AP) Levels in Cows with Retained Placenta. Second National Congress of BUIATRICS (With International Guest Speakers) -Bursa,Poster, 2001.

2- Keçeci Hakan, Gazioğlu Abdullah. The Efficient Role of Rapid Diagnostic Biochemical Test Kits on Treatments in Neonatal Enteritis.3rd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2018). Oral presentation, Sep 20-22, 64, İğneada / TURKEY, 2018 (FULL TEXT)

3- Keçeci Hakan, Yazgan Mahmut. Practical Clinical Veterinary Application Program.3rd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2018). Oral presentation, Sep 20-22, 63, İğneada / TURKEY, 2018 (FULL TEXT)

4- Gazioğlu Abdullah,Karagülle Burcu,Yüksel Hayati,Açık Mehmet Nuri,Keçeci Hakan,Dörtbudak Muhammet Bahaeddin,Çetinkaya Burhan. Sudden death due to gas gangrene caused by Clostridium septicum in goats. BMC Veterinary Research. 2018.14; 406. Doi/10.1186/s12917-018-1747-y.(Poster)

 

1- Veterinary Journal of Ankara University 

2- Kocatepe Veterinary Journal 

3- Journal of ADYUTAYAM

 

1- BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA PROJELERİProje No: BAP-VF.2018.00.001Proje Yürütücüsü; Metin GÜRÇAY,  Yardımcı Araştırmacılar: Hakan KEÇECİ, Merve ÖZTÜRK. Bingöl ili ve çevresinde bulunan süt sığırı işletmeleri ve B.Ü.Veteriner Fakültesi kliniklerine getirilen sığırlarda Persiste Pestivirüs enfeksiyonu varlığının Virolojik ve Serolojik olarak araştırılması.2018- 2019.

2- ÇOK DİSİPLİNLİ ARAŞTIRMA PROJELERİ. Proje No: BAP-VF.2019.00.001. Proje Yürütücüsü; Hakan KEÇECİ , Yardımcı Araştırmacılar: Gürdal DAĞOĞLU ,  Yasin ÖZTÜRK, Seda YAKUT, Muhammet Bahaeddin DÖRTBUDAK. Ratlarda Xanthium Strumarium Bitkisi Ekstraktının Süre Bazlı Histopatolojik Etkilerinin Araştırılması.2019-2021

1- H. KEÇECİ, Veteriner Hekimlikte Kullanılan Bazı Pratik Mobil Uygulamalar, Sağlık Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar II- (Editör: Prof. Dr. Cem EVEREKLİOĞLU), Gece Kitaplığı / (Gece Publishing-https://www.gecekitapligi.com/Webkontrol/uploads/Fck/saglik1.pdf),   Cilt-1, 259-276, 2020/12.