EBUBEKİR İZOL

Öğr. Gör. EBUBEKİR İZOL

Unvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Birim ARI VE DOĞAL ÜRÜNLER AR-GE VE ÜR-GE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ / REKTÖRLÜK
E-mail eizol@bingol.edu.tr
Dahili No 5592
Oda No

Dİyarbakır doğumluyum. Eğitim hayatım bu şehirde geçti. Milli eğitim de öğretmenlik yaptım ayrıca özel bir şirkette mesul müdürlük yaptım. Bingöl Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktayım. 20.06.2018-10.02.2021 tarihleri arasında Bingöl Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezinde  Öğretim Görevlisi olarak çalıştım. 10.02.2021 itibariyle Bingöl Üniversitesi Pilot Üniversite Koordinasyon Biriminde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktayım.

Yüksek Lisans 

Doktora (Devam ediyor)

2018- Devam ediyor.  Öğretim Görevlisi

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

 

 

 

​1. İZOL EBUBEKİR, KAYA ENES, KARAHAN DAVUT (2021).  Investigation of some metals in honey samples produced in Different Regions of Turkey's Bingöl province by ICP-MS.  Mellifera, 21(1), 1-17. (Yayın No: 7109869) Full text

2. BURSAL ERCAN, YILMAZ MUSTAFA ABDULLAH, İZOL EBUBEKİR, TÜRKAN FİKRET, ATALAR MEHMET NURİ, Murahari Manikanta, ARAS ABDÜLMELİK, Ahmad Mushtaq (2021).  Enzyme inhibitory function and phytochemical profile of Inula discoidea using in vitro and in silico methods. Biophysical Chemistry, 277(106629), Doi: 10.1016/j.bpc.2021.106629 (Yayın No: 7108146) Full text

3. KANDEMİR FATİH MEHMET, ÇAĞLAYAN CÜNEYT, DARENDELİOĞLU EKREM, KÜÇÜKLER SEFA, İZOL EBUBEKİR, Kandemir Özge (2021).  Modulatory effects of carvacrol against cadmium-induced hepatotoxicity and nephrotoxicity by molecular targeting regulation.  Life Sciences, Doi: 10.1016/j.lfs.2021.119610 (Yayın No: 7059072) Full text

4. İZOL EBUBEKİR,TEMEL HAMDİ,YILMAZ MUSTAFA ABDULLAH,YENER İSMAİL,Olmez Ozge Tokul,Kaplaner Erhan,FIRAT MEHMET,HAŞİMİ NESRİN,ÖZTÜRK MEHMET,ERTAŞ ABDULSELAM (2021).  A Detailed Chemical and Biological Investigation of Twelve Allium Species from Eastern Anatolia with Chemometric Studies.  Chemistry  Biodiversity, 18(e2000560), Doi: 10.1002/cbdv.202000560 (Yayın No: 6636735) Full text

 1. BENGÜ AYDIN ŞÜKRÜ,Üstek M Abdullah,İZOL EBUBEKİR (2020).  Piyasadan Temin Edilen Kaya Tuzlarının Mineral İçeriklerinin Icp-Ms Tekniği İle Tespit Edilmesi.  Bingöl Üniversitesi Sağlık Dergisi, 1(2), 42-52. (Kontrol No: 6728277) Full text
 1. İsmail Yener, Abdulselam Ertaş, Mehmet Boğa, Mustafa Abdullah Yılmaz, Ebubekir İzol, Mehmet Fırat, Hamdi Temel. “Chemical composition by using LC-MS/MS and antioxidant activity of Euphorbia craspedia” 2. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (2. İVEK) 27-29 Kasım 2015, İstanbul-Türkiye 
 2. Ebubekir İzol, Abdulselam Ertaş, Mustafa Abdullah Yılmaz, Mehmet Boğa, İsmail  Yener,  Yeter Yeşil,  Hamdi Temel. “Allium chrysantherum etanol ekstresinin antioksidan aktivitesi ve fenolik bileşik içeriğinin LC-MS ile belirlenmesi” 2. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (2. İVEK) 27-29 Kasım 2015, İstanbul-Türkiye 
 3. Hamdi Temel, Ebubekir İzol, Abdulselam Ertas, İsmail Yener, M.Fırat, Total phenolic and flavonoid contents of eleven Allium (savage garlic) species ethanol extract, ISOPS-11, 09-12 June, 2015, Ankara
 4. Elif Varhan Oral, Zeki Tünay, İsmail Yener, Yeter Yeşil, Ebubekir İzol, Abdulselam Ertaş,  Işıl Aydın, Fırat Aydın, İki Yabani Sarımsak Türünün ICP-MS ile Metal İçeriklerinin Tespit Edilmesi, XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 29-31 Mayıs 2015, Elazığ
 5. Özge Tokul-Ölmez, İsmail Yener, Elif Varhan Oral, Ebubekir İzol, Zeki Tunay, Abdulselam Ertaş, Mehmet Fırat, Hamdi Temel, Fırat Aydın, Mehmet Öztürk, Trace Element Analysis in Some Allium Species by ICP-MS and Chemometric Approach, 3rd International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications, 25-28 May 2016, Side-Antalya, Turkey 
 6. Özge Tokul-Ölmez, Mustafa Abdullah Yılmaz, Ebubekir İzol, Abdulselam Ertaş, Yeter Yeşil, Ebru Erol, Mehmet Boğa, Hamdi Temel, Mehmet Öztürk, The Phenolic Content Analysis in Some Allium Species by LC-MS/MS and Chemometric Approach 3rd International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications, 25-28 May 2016, Side-Antalya, Turkey 
 7. Ebubekir İzol, Abdulselam Ertaş, Mehmet Boğa, Erhan Kaplaner, Serkan Yiğitkan,  Kerem Şentürk, Murat Bingül, Hüseyin Alkan, Mehmet Öztürk, The total phenolic-flavonoid content, cytotoxic, antioxidant and anticholinesterase activities of ethanol extract of Allium scabriscapum, 10th Aegean Analytical Chemistry Days
29 September – 2 October, 2016, Çanakkale, Turkey 
 8. Mustafa Abdullah Yılmaz, Ebubekir İzol, Abdulselam Ertaş, Işıl Aydın, İsmail Yener, Elif Varhan Oral, Mehmet Fırat, Hamdi Temel, Mehmet Öztürk, The Phenolic Content Analysis of Allium Scabriscapum by LC-MS/MS, 10th Aegean Analytical Chemistry Days 29 September – 2 October, 2016, Çanakkale, Turkey
 9. Engin Tilkat,VeyselSüzerer, Ebubekir İzol, Abdulselam Ertaş, Hilal Surmuş Aşan, Mustafa Abdullah Yılmaz and Ahmet Onay. 2016. Β Carotene Bleaching and ABTS Cation Radical Scavenging Activities of The Extracts from Different Parts of in Vivo and in Vitro Raised Pistacia lentiscus L. June 2016. World Congress on In Vitro Biology (SIVB), pp 16, San Diego, California, USA.
 10. Ebubekir İzol, VeyselSüzerer, Serkan Yiğitkan, Engin Tilkat, Abdulselam Ertaş, Hilal Surmuş Aşan and Ahmet Onay. Comparison of Total Phenolic Content and Total Antioxidant Activity of Essential Oils of Male and Female Pistacia lentiscus L. June 2016. World Congress on In Vitro Biology (SIVB), pp 26, San Diego, California, USA. 
 11. Abdulselam Ertaş, Mustafa Abdullah Yılmaz, Hüseyin Alkan, Ebubekir İzol, İsmail Yener, Mehmet Fırat, Hamdi Temel, Esra Yarış, Hilal Saruhan Fıdan, İhsan Alacabey. The Phenolic Content Analysis of Allium atroviolaceum and A. rhetoreanum by LC-MS/MS. The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity 05-08 July 2017, Minsk – BELARUS
 12. HAŞİMİ NESRİN,ERTAŞ ABDULSELAM,TEMEL HAMDİ,YILMAZ MUSTAFA ABDULLAH,İZOL EBUBEKİR,YENER İSMAİL,ÖZTÜRK MEHMET (2017).  LC-MS/MS ANALYSES AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF THREE ALLIUM SPECIES.  I. INTERNATIONAL CONGRESS on MEDICINAL and AROMATICPLANTS: “NATURAL and HEALTHY LIFE” (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6532682)
 13. HAŞİMİ NESRİN,TEMEL HAMDİ,İZOL EBUBEKİR,ŞENTÜRK KEREM,SARUHAN FİDAN HİLAL,VARHAN ORAL ELİF,ALKAN MEHMET HÜSEYİN,ERTAŞ ABDULSELAM (2017).  The Antimicrobial Activity of Allium Akaka and Allium Sabriscapum.  I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants ”Natural and Healthy Life” TABKON’17 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5438055)
 14. A. ERTAS, E. Ç. KAYA, I. YENER, M. H. ALKAN, E. IZOL & M. FIRAT, THE ANTIOXIDANT ACTIVITES OF THYMBRA SINTENISII SUBSP. SINTENISII ETHANOL EXTRACT, Tam Metin Bildiri, 4TH INTERNATIONAL ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES CONFERENCE (IENSC 2019), 06 Kasım 2019, 08 Kasım 2019, 1770 -1773.
 15. İZOL EBUBEKİR,DURSUN İNAN,GÜN RAMAZAN,ARICI BUKET,çiçek isa,YAZDIÇ FADİME,ÜRÜŞAN ZEYNEP (2019).  BINGÖL İLI VE İLÇELERINDE ÜRETILEN BALLARIN BAZI METALKONSANTRASYONLARININ ICP-MS İLE BELIRLENMESI.  ULUSLARARASI ARICILIK ARAŞTIRMALARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSALKALKINMA STRATEJİLERİ KONGRESİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5985557)
 16. ÜRÜŞAN ZEYNEP, ARICI BUKET, YAZDIÇ FADİME, DURSUN İNAN, İZOL EBUBEKİR, GÜN RAMAZAN, ÇİÇEK İSA (2019).  Bingöl İli ve İlçelerinde Üretilen Balların Uçucu Bileşenler ve Yağ Asitlerinin GC-MS İle Belirlenmesi.  Uluslararası Arıcılık Araşrırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6008722)
 17. YILMAZ MUSTAFA ABDULLAH, İZOL EBUBEKİR, YENER İSMAİL, TARHAN ABBAS, ARICA ENES (2019).  Comprehensive phenolic profiling of honey samples from Bingol Province by LC-MS/MS.  Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal KalkınmaStratejileri Kongresi (Arı-SKKS2019) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5730779)
 18. KAYA ENES, İZOL EBUBEKİR, ÇİÇEK İSA, BEHÇET LÜTFİ (2021).  Trace Element Analysis of Some Medicinal and Aromatic Plant Species by ICP-MS.  4th International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM’21) April 08-09, 2021 Firat University, Elazığ-Turkey (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7030991)
 19. KAYA ENES, ŞİMŞEK HALİL, İZOL EBUBEKİR (2021).  Developing New Products in the Food Sector: An Application on Some Innovative Honey-Based Products.  4th International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM’21) April 08-09, 2021 Firat University, Elazığ-Turkey (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7030979)
 1. Elif Varhan Oral, Zeki Tünay, İsmail Yener, Yeter Yeşil, Ebubekir İzol, Abdulselam Ertaş,  Işıl Aydın, Fırat Aydın, İki Yabani Sarımsak Türünün ICP-MS ile Metal İçeriklerinin Tespit Edilmesi, XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 29-31 Mayıs 2015, Elazığ

Journal of the Institute of Science and Technology

 1. TÜBİTAK ARAŞTIRMA PROJESİ (1001 projesi)

114Z842 noluPistacia lentiscus L.'un in vitro Sürgün, Kallus ve Hücre Süspansiyon Kültürlerinde Antikanser Aktivite Gösteren Kimyasal Bileşenlerin Üretilmesi’ adlı tubitak projesinde çalıştım.

                 

 1. DİCLE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜBAP)

‘Bazı Allium Türlerinin Aflatoksin, Ağır Metal ve Sekonder Metabolit İçeriklerinin ICP-MS, LC-MS/MS ve HPLC ile Belirlenmesi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi’ adlı ECZACILIK 15.005. nolu proje tez projem olarak tamamlanmış ve DÜBAP tarafından desteklenmiştir.

 

 1. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ PİKOM PROJESİ

’Pikom projelerinde kullanılacak merkezi laboratuvar cihazlarının bakım, onarım ve eğitim hedeflerinin gerçekleştirilmesi’ adlı, Bütçe: 693 816 TL Baş. ve Bit. Tarihi: 05.07.2019-05.07.2022 Proje Türü: BÜ-THBKP-ARI Proje No: PİKOM-ARI.2019.004 olan projede araştırmacı olarak çalışmaktayım.

 

 1. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ PİKOM PROJESİ

‘Bingöl Bölgesinden Elde Edilen Propolisin Enkapsülasyon ve Taşınımı için Nano-Mikro Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi ve Karakterize Edilmesi’ adlı Proje No: PİKOM-Arı.2019.012 olan ve başlangıç tarihi 24.12.2019 bitiş tarihi 24.12.2022, bütçesi 500 000 olan projede araştırmacı olarak çalışmaktayım.

 1. TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIM VE AGRO-EKOLOJİK GELİŞMELER, Bölüm adı:(ORGANİK VE GELENEKSEL ARICILIKTA BESLEMENİN KOLONİ DÜZENİNE ETKİSİ) (2021)., İLKAYA Mehmet, İZOL EBUBEKİR, SÖĞÜT BÜNYAMİN,  IKSAD INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE, Editör:KÖKTEN Kağan, İNCİ Hakan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 512, ISBN:978-625-7636-96-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7108180)