ALİ AY

Dr. Öğr. Üyesi ALİ AY

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / HEMŞİRELİK
E-mail aay@bingol.edu.tr
Dahili No 1806
Oda No C/III-2 (3. Kat)

Doğum Yeri: Şanlıurfa

Doğum Tarihi: 11.01.1985

Doktora: Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ABD), 2013-219

Tez adı: Peristomal Cilt Komplikasyonlarını Önlemede Özbakım Teorisine Göre Verilen Eğitimin Etkinliğinin Degerlendirilmesi (2019)
Danışman: HÜLYA BULUT

Yükseklisans: Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ABD), 2010-2013

Tez adı: Peristomal Cilt Lezyonlarını Degerlendirme Aracının Türkçeye Uyarlanması (2013)
Danışman: HÜLYA BULUT

Yükseklisans: Turku University of Applied Sciences-Erasmus Öğrenci Değişim Hareketliliği (Eylül 2011-Şubat 2012) Turku-Finlandiya

Lisans: Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksek Okulu Sağlık Memurluğu Bölümü, 2004-2009

Lise: Şanlıurfa Lisesi Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, 2000-2004

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ-BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI, 2019-

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ-GAZİ ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI, 2010-2019
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ-BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2009-2010

Lisans   

2019-2020 Güz Dönemi                                                              

  Ögrenim Dili  Ders Saati
HEM4105 Lisans Bitirme Tezi-I Türkçe  4
HEM1023 Kültürler Arası Hemşirelik Türkçe  2
HEM3103 Hemşirelikte Öğretim Türkçe  4
     


 

 

 

 

2019-2020 Bahar Dönemi                                                              

  Ögrenim Dili  Ders Saati
HEM4105 Lisans Bitirme Tezi-II Türkçe  4
HEM2002 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Türkçe  20
HEM2022 Ameliyathane Hemşireliği Türkçe  2
     

 

İNGİLİZCE

Yök Dil-2017: 83,25

ÜDS-2012: 65.00

 

1. YAZICI GÜLAY,ERDOĞAN ZÜHAL,BULUT HÜLYA,AY ALİ,KALKAN NEVRA,ATASAYAR SEMRA,ERDEN YÜKSEKKAYA SEVILAY (2019). The Use of Complementary and AlternativeMedicines Among Surgical Patients: A SurveyStudy. Journal of PeriAnesthesia Nursing, 34(2), 322-329.

2. ERDEN YÜKSEKKAYA SEVİLAY,KARADAĞ MEVLUDE,GÜLER DEMİR SEVİL,ATASAYAR SEMRA,OPAK YÜCEL BURCU,KALKAN NEVRA,ERDOĞAN ZÜHAL,AY ALİ (2018). Cross-Cultural Adaptation, Validity, and Reliability of the Turkish Version of Revised American Pain Society Patient Outcome Questionnaire in Surgical Patients. Agrı - The Journal of The Turkish Society of Algology, 30, 39- 50., Doi:10.5505/agri.2018.21548

3. KARADAĞ MEVLUDE,GÜLER DEMIR SEVIL,BULUT HÜLYA,ERDEN YÜKSEKKAYA SEVİLAY,KALKAN NEVRA,ERDOĞAN ZÜHAL,AY ALİ (2017). The effect of concept map based education on the problem solving skills of students. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 3(1), 506-513.

4. BULUT HÜLYA,ERDEN SEVİLAY,GÜLER DEMİR SEVİL,ÇAKAR BİLGE,ERDOĞAN ZÜHAL,DEMİR NEVRA,AY ALİ,AYDIN EMİNE (2016). The Effect of Cold Vapor Applied for Sore Throat in the Early
Postoperative Period. Journal of PeriAnesthesia Nursing, 31(4), 291-297., Doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jopan.2014.10.005  http://www.jopan.org/article/S1089-9472(15)00426-8/pdf

5. AY ALİ,BULUT HÜLYA (2015). Assessing the Validity and Reliability of the Peristomal SkinLesion Assessment Instrument Adapted for Use in Turkey. Ostomy Wound Management, 61(8), 26-34. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26291898

1- ERDOĞAN ZÜHAL, EYÜBOĞLU GÜLCAN, AY ALİ, GÖÇMEN BAYKARA ZEHRA, BULUT HÜLYA,GÜLER DEMİR SEVİL (2020). İntörnlük Uygulamasının Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Kişisel ve Mesleki Benlik Bağdaşım Düzeyleri İle Profesyonellik Tutumları Üzerine Etkisi (The Effect Of Internship Practice On Nursing Students Personal And Professional Self Concept Levels And Professional Attitude). Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi5(2), 25-37.

1. BULUT HÜLYA,GÖÇMEN BAYKARA ZEHRA,GÜLER DEMİR SEVİL,ERDOĞAN ZÜHAL,EYÜBOĞLU GÜLCAN,AY ALİ (2019). İntörnlük Uygulamasının Hemsirelik Ögrencilerinin Kisisel ve Mesleki Benlik Bagdasım Düzeyleri ile Profesyonellik Tutumları Üzerine Etkisi. 5. Ulusal 1. Uluslararası Temel Hemsirelik Bakımı Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

2. GÖÇMEN BAYKARA ZEHRA,KARADAĞ AYİŞE,BULUT HÜLYA,GÜLER DEMİR SEVİL,ŞENOL ÇELİK SEVİLAY,ÖZTÜRK DENİZ,DULUKLU BURCU,AY ALİ,KARABULUT HATİCE,IRMAK BURÇİN,KARAKAYA DERYA,CEBECİ FATMA,AKTAŞ DİLEK,AYDOĞAN SİNAN,AVŞAR PINAR,GÜL ŞENAY (2019). THE EFFECT OF TRAINING ON PREVENTION AND IMPROVEMENT OF PRESSURE INJURIES ON NURSES’ KNOWLEDGE LEVELS: TURKEY CASE. 14th Conference of The European Council of Enterostomal Therapists (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

3. AY ALİ,HİN AYSEL ÖREN,ACARLAR HÜLYA,YÜKSEL OSMAN (2019). NEGATIVE PRESSURE WOUND THERAPY IN NON-HEALING PERISTOMAL WOUNDS: CASE SERIES. 14th Conference of The
European Council of Enterostomal Therapists (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

4. AY ALİ,BULUT HÜLYA (2019). EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF THE TRAINING THAT GIVEN ACCORDING TO SELF CARE DEFICITTHEORY IN PREVENTION OF PERISTOMAL SKIN COMPLICATIONS. 14th Conference of The European Council of Enterostomal Therapists (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

5. AY ALİ,ERDOĞAN ZÜHAL,BULUT HÜLYA,AKPINAR SERAP,IRMAK BURÇİN (2018). A Geriatric Patient’s Care Adventure: Case Study. International Congress on Multidisciplinary Approach to Elderly Health and Care, 165-166. (Özet Bildiri/Poster)

6. AY ALİ,IRMAK BURÇİN,BULUT HÜLYA (2017). Algoritmaların Hemşirelik Bakımında Kullanımı: Türkiye’de Durum Ne?. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemsirelik Kongresi (Özet Bildiri/Poster)

7. AY ALİ,YILDIZ NİHAL,ATILMAN MERYEM EDA (2017). Erkek Adam Meme Kanseri Olur mu?: Olgu Sunumu. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemsirelik Kongresi (Özet Bildiri/Poster)

8. AY ALİ,KARADAĞ MEVLUDE (2017). Diyabetik Ayaklı Hastalarda Hastalık Algısı ve Tedaviye Uyum. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemsirelik Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

9. KARADAĞ AYİŞE,BULUT HÜLYA,AY ALİ (2017). Evaluation of The Efficiency of Peristomal Skin Complications Management Algorithm: Turkey Case. 13th Conference of the European Council of Enterostomal Therapists (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

10. ERDEN YÜKSEKKAYA SEVİLAY,KARADAĞ MEVLUDE,GÜLER DEMİR SEVİL,BALCI MELEK,ATASAYAR SEMRA,OPAK YÜCEL BURCU,KALKAN NEVRA,ERDOĞAN ZÜHAL,AY ALİ (2017). VALIDITY AND RELIABILTY OF THE TURKISH VERSION OF REVISED AMERICAN PAIN SOCIETY PATIENT OUTCOME QUESTIONNAIRE IN SURGICAL PATIENTS. 8th Congress of the European Operating Room Nurses Association (EORNA) (Özet Bildiri/Poster)

11. KARADAĞ MEVLUDE,GÜLER DEMİR SEVİL,BULUT HÜLYA,ERDEN SEVİLAY,DEMIR NEVRA,ERDOĞAN ZÜHAL,AY ALİ (2016). The Effect of Concept Map Based Education on the Problem Solving Skills
of Students. 8th World Conference on Educational Sciences, Doi: 10.18844/gjhss.v3i1.1813 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

12. BULUT HÜLYA,KARADAĞ AYİŞE,DEMİR SATI,ÇALIŞKAN NURCAN,GÖÇMEN BAYKARA ZEHRA,GÜLER DEMİR SEVİL,AY ALİ,HANÖNÜ SEVAL,EYİKARA EVRİM (2016). Evaluation of the effects of two different counseling programs applied to freshman nursing students. 8th World Conference on Educational Sciences (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

13. AY ALİ,BULUT HÜLYA (2019). Evaluation of Effectiveness of The Training That Given According to Self Care Deficit Theory in Prevention of Peristomal Skin Complications. 14th Conference of The European Council of Enterostomal Therapists (ECET 2019) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

14. AY ALİ,HİN AYSEL ÖREN,ACARLAR HÜLYA,YÜKSEL OSMAN (2019). Negative Pressure Wound Therapy In Non-Healing Peristomal Wounds: Case Series. 14th Conference of The European Council of Enterostomal Therapists (ECET 2019) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

15. GÖÇMEN BAYKARA ZEHRA,KARADAĞ AYİŞE,BULUT HÜLYA,GÜLER DEMİR SEVİL,ŞENOL ÇELİK SEVİLAY,ÖZTÜRK DENİZ,DULUKLU BURCU,AY ALİ,KARABULUT HATİCE,IRMAK BURÇİN,KARAKAYA DERYA,CEBECİ FATMA,AKTAŞ DİLEK,AYDOĞAN SİNAN,AVŞAR PINAR,GÜL ŞENAY (2019). The Effect of Training on Prevention and Improvement of Pressure Injuries on Nurses’ Knowledge Levels: Turkey Case. 14th Conference of The European Council of Enterostomal Therapists (ECET 2019) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

16. BULUT HÜLYA,GÖÇMEN BAYKARA ZEHRA,GÜLER DEMİR SEVİL,ERDOĞAN ZÜHAL,EYÜBOĞLU GÜLCAN,AY ALİ (2019). İntörnlük Uygulamasının Hemşirelik Öğrencilerinin Kişisel ve Mesleki Benlik Bağdaşım Düzeyleri ile Profesyonellik Tutumları Üzerine Etkisi. 5. Ulusal 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

17. Ayise Karadag, Zehra Göçmen Baykara, Hulya Bulut, Sevil Guler Demir, Hatice Karabulut, Burcu Duluklu, Sevilay senol Celik, Ali Ay, Deniz Ozturk, Burcin Irmak, Senay Gul, Fatma Cebeci, Dilek Aktas, Sinan
Aydogan, Derya Karakaya (2020). A Multi-Centered National Study Towards Pressure Injuries Prevalance And The Risk Factors: The Case Of Turkey. EWMA 2020 Virtual Conference, 18-19 November 2020 (Özet Bildiri/e-poster).

18. Zehra Gocmen Baykara, Ayise Karadag, Sevilay Senol Celik, Sevil Guler Demir, Ali Ay, Senay Gul, Deniz Ozturk, Hulya Bulut, Burcu Duluklu, Hatice Karabulut, Burcin Irmak, Dilek Aktas, Sinan Aydogan, Fatma Cebeci, Derya Karakaya, Pinar Avsar (2020). The effect of the tailored training on the knowledge of pressure injıries and pressure injury prevalence: The case of Turkey. EWMA 2020 Virtual Conference, 18-19 November 2020 (Özet Bildiri/e-poster).

 

1. AY ALİ, BULUT HÜLYA (2019). Peristomal Cilt Komplikasyonlarını Önlemede Öz Bakım Teorisine Göre Verilen Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi. X. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

2. AY ALİ, ÖREN HİN AYSEL, ACARLAR HÜLYA, YÜKSEL OSMAN (2019). İyileşmeyen Peristomal Yaralarda Negatif Basınçlı Yara Tedavisi: Vaka Serisi.  X. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

3. IRMAK BURÇİN,AY ALİ,BULUT HÜLYA (2019). Basınç Yaralanması Evrelendirme Algoritması: Ön Çalısma. X. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri/Poster)

4. GÖÇMEN BAYKARA ZEHRA,KARADAĞ AYİŞE,BULUT HÜLYA,GÜLER DEMİR SEVİL,ŞENOL ÇELİK SEVİLAY,ÖZTÜRK DENİZ,DULUKLU BURCU,AY ALİ,KARABULUT HATİCE,IRMAK BURÇİN,KARAKAYA DERYA,CEBECİ FATMA,AKTAŞ DİLEK,AYDOĞAN SİNAN,AVŞAR PINAR,GÜL ŞENAY (2019). Basınç Yaralanmalarının Önlenmesi ve Iyilestirilmesine Iliskin Yapılan Egitimin Hemsirelerin Bilgi Düzeylerine Etkisi. X. Kolorektal Cerrahi Hemsireligi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

5. GÖÇMEN BAYKARA ZEHRA,KARADAĞ AYİŞE,BULUT HÜLYA,GÜLER DEMİR SEVİL,ŞENOL ÇELİK SEVİLAY,ÖZTÜRK DENİZ,DULUKLU BURCU,AY ALİ,KARABULUT HATİCE,IRMAK BURÇİN,KARAKAYA DERYA,CEBECİ FATMA,AKTAŞ DİLEK,AYDOĞAN SİNAN,AVŞAR PINAR,GÜL ŞENAY (2019). Basınç Yaralanmaları Prevalans Çalısması: Türkiye Deneyimi. X. Kolorektal Cerrahi Hemsireligi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

6. GÖÇMEN BAYKARA ZEHRA,AY ALİ,KARADAĞ AYİŞE,ÖREN HİN AYSEL,AKAR EMİNE,ACARLAR HÜLYA,LEVENTOĞLU ÖKKEŞ SEZAİ (2017). Bir stomaterapi ünitesinde izlenen stomalı hastaların stoma bölgesi işaretlenmesinin komplikasyondurumuna etkisi. XVl. Türk Kolon ve Rektum cerrahisi kongresi ve IX. Kolorektal Cerrahi Hemsireligi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

7. KARADAĞ AYİŞE,BULUT HÜLYA,AY ALİ (2017). Peristomal Cilt Komplikasyonları Yönetimi Algoritmasının Geliştirilmesi ve Kullanımının Değerlendirilmesi. XVl. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi ve IX. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

8. AKSOY RUKİYE,ENGİZEK DENİZ,MUTLU MERVE,AY ALİ (2017). X VE Y KUŞAĞI ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 16. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

9. ÖZKAN ÖZGE,SARI MERVE,ÖZCAN GİZEM,AY ALİ (2016). Yoğun Bakım Hemşirelerinin Teknoloji Kullanımına Yönelik Görüşleri. 15. Ulusal Hemsirelik Öğrencileri Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü
Sunum)

10. KURT NİHAL,AY ALİ,ALKAN AYLİN,GÜLER DEMİR SEVİL,BULUT HÜLYA,TUNCER SERHAN (2015). DIEP FLEP İLE MEME ONARIMI SONRASI PYODERMA GANGRENOSUM GELİŞEN OLGUDA HEMŞİRELİK BAKIMI. 37. Plastik Cerrahi Ulusal Kurultayı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

11. AY ALİ, ERDOĞAN ZÜHAL, BULUT HÜLYA, GÜLER DEMİR SEVİL, ATASAYAR SEMRA (2015). Komplike Bir Hastanın Bakımında Multidisipliner Yaklaşımın Önemi: Olgu Sunumu. 37. Plastik Cerrahi Ulusal Kurultayı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

12. ERDOĞAN ZÜHAL, ATASAYAR SEMRA, AY ALİ, GÜLER DEMİR SEVİL,BULUT HÜLYA,KURT NİHAL (2015). ABDOMINOPLASTİ UYGULANAN HASTADA HEMSİRELİK YAKLAŞIMI: OLGU SUNUMU. 37. Plastik Cerrahi Ulusal Kurultayı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

13. ATASAYAR SEMRA, DEMİR NEVRA, ERDOĞAN ZÜHAL, GÜLER DEMİR SEVİL, AY ALİ, BULUT HÜLYA (2015).  Türkiyede Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemşireliği Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Özellikleri (2004-2014).  37. Plastik Cerrahi Ulusal Kurultayı (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

14. BULUT HÜLYA, AY ALİ, KARADAĞ AYİŞE, HARPUTLU DENİZ, SERCAN KARADAĞ, HANÖNÜ SEVAL, BEKTAŞ GÜMBELEK GÜLNUR, ÖZCAN ALTUNSOY MERAL, AYDIN HALİME, ŞAHİN ZEYNEP (2014). Peristomal Cilt Komplikasyonları Yönetimi: Algoritma Geliştirme Çalışması. XV. Türk Kolon Rektum Cerrahisi Kongresi ve VIII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

15. KARADAĞ AYİŞE,GÖÇMEN BAYKARA ZEHRA,AY ALİ,HANÖNÜ SEVAL,ÖREN HİN AYSEL,LEVENTOĞLU ÖKKEŞ SEZAİ,AYTAÇ ABDULKADİR BÜLENT (2015). Stomaterapi Ünitesinin Önemi 14 Yıllık Izlem Sonuçları. XV. Türk Kolon Rektum Cerrahisi Kongresi ve VIII. Kolorektal Cerrahi Hemsireligi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

16. AY ALİ (2014). Stomaterapi Hemşirelerinin Pediatrik Stomalı Hastalara Bakım Verirken Yaşadıkları Güçlükler Ve Çözüm Önerileri. Çocuklarda Stoma Bakımında Kanıta Dayalı Uygulamalar Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

17. KABASAKAL AYŞE,AY ALİ,ALTUNTAŞ YILDIZ TUĞBA (2014). İleostomisi Olan Prematüre Bebeğin Hemşirelik Bakımı Olgu Sunumu. XV. Türk Kolon Rektum Cerrahisi Kongresi ve VIII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri/Elektronik Poster)

18. EBRU SAĞIROĞLU,DEMİR MERVE,AY ALİ (2014). Hemşirelik Bölümü Birinci Sınıf ve Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleği ile Ilgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi. 13. Ulusal Hemşirelik
Ögrencileri Kongresi  (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

19. ERDEN SEVİLAY,BULUT HÜLYA,GÜLER DEMİR SEVİL,BİLGE ÇAKAR,ERDOĞAN ZÜHAL,DEMİR NEVRA,AY ALİ,AYDIN EMİNE (2014). Ameliyat Sonrası Erken Dönemde Verilen Soğuk Buharın Boğaz Ağrısı Üzerine Etkisi. 10. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

20. GÖÇMEN BAYKARA ZEHRA,AY ALİ,AKAR EMİNE,LEVENTOĞLU ÖKKEŞ SEZAİ (2013). Stoması Kapatılan Bireylerin Bağırsak Boşaltımlarıyla Ilgili Yaşadıkları Güçlüklere İlişkin Duygu ve Düşünceleri. XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi ve XII. Kolorektal Cerrahi Hemsireligi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

21. ÖZTÜRK ÖZGE,BURAK YALÇIN,GÜLER DEMİR SEVİL,AY ALİ (2013). 15 Yaşında Adölesan Idiyopatik Skolyoz: Olgu Sunumu. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri/Poster Bildiri)

22. ÇİFTE BUKET,KARTAL AYŞE,CANSU UÇAR,BAY HANİFE,RAHİME VURGUN,GÜLER DEMİR SEVİL,AY ALİ (2013). Çözerken Eğlenelim Yarayı Değerlendirelim Bir Öğrenme Aktivitesi Olarak Bulmaca. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

23. KARADAĞ AYİŞE,GÖÇMEN BAYKARA ZEHRA,AY ALİ,LEVENTOGLU ÖKKEŞ SEZAİ,BÜLENT MENTEŞ (2011). Stomaterapi Ünitesinde İzlenen Hastaların Uzun Dönem Sonuçları 10 Yıllık İzlem Sonuçları. XIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi ve XI. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

İnternational Wound Journal-2019 

Bingöl Üniversitesi Sağlık Dergisi-2020

Hemşirelik Bilimi Dergisi-2020

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Dergisi-2021

ARAŞTIRMA PROJESİ (ULUSAL): Basınç Yaralanmalarının Prevelansı, Önlenmesi ve İyilestirilmesi: Türkiye’de çok merkezli bir çalısma, Yürütücü:GÖÇMEN BAYKARA ZEHRA, Projedeki Görevi: Arastırmacı, (09/09/2018 - 25/12/2019)

ARAŞTIRMA PROJESİ-BAP (ULUSAL): Uygulamalı Ebeveyn Okulu, Projedeki Görevi: Yürütücü (05.04.2021- Devam ediyor)

Yazılan Kitaplar

1-Basınç Yaralanmalarını Önleme ve İyileştirme (Göçmen Baykara Zehra,Karadağ Ayişe,Bulut Hülya,Şenol Çelik Sevilay,Güler Demir Sevil,Gül Şenay,Ay Ali,Karabulut Hatice,Öztürk Deniz,Duluklu Burcu,Karakaya Derya,Irmak Burçin,Aktaş Dilek,Aydoğan Sinan,Cebeci Fatma,Avşar Pınar,Karabağ Aydın Arzu)

Yazılan Kitap Bölümleri

1- Kavram Haritalı ve Akış Şemalı Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (Editörler: Mevlude Karadağ, Hülya Bulut)

Bölüm 11: Cerrahide Hasta Güvenliği (Mevlude Karadağ, Ali Ay)

2- Kavram Haritalı ve Akış Şemalı Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (Editörler: Mevlude Karadağ, Hülya Bulut)

Bölüm 37: Plastik, Rekonstrüktif, Estetik Cerrahi ve Hemşirelik Bakımı (Sevil Güler Demir, Ali Ay)

3- Hemşirelik Bakım Planları: Tanılar, Girişimler ve Sonuçlar (Editörler: Sevilay Şenol Çelik, Ayişe Karadağ)

Bölüm III: 7-Gastrointestinal Sistemine ve Memeye İlişkin Bakım Planı

e-Kolorektal Kanserler ve Fekal Diversiyonlar (Ali Ay, Hülya Bulut)

4- Palyatif Bakım ve Tıp (Editör: Adem Akçakaya)

VIII-Palyatif Bakımda Cerrahinin Yeri

8.5- Ostomi ve Hemşirelik Bakımı (Ali Ay, Hülya Bulut)

5- COVID-19 Hemşire Eğitim Rehberi ve Bakım Algoritmaları-17 Nisan 2020 (Yazar)

6- Perioperatif Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalar- Türkiye Klinikleri (Editör: Prof. Dr. Ayla Gürsoy)

Öğretirseniz Öğrenirim: Perioperatif Hasta Eğitiminde Kanıta Dayalı Uygulamalar (Sevil Güler Demir, Ali Ay)

7- Sağlık Bilimlerinde İlk Yardım ve Uygulamaları (Editör: Doç. Dr. Sevilay Erden)

Bölüm 10-Diğer Acil Durumlarda İlk Yardım (Ali Ay)

 1. V. Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu- Ankara, (Sekreter) 15.04.2011-16.04.2011
 2. VIII. Yara Bakım Hemşireliği Kursu-Konya, 27.04.2012-29.04.2012
 3. IV. Stoma ve Yara Bakım Hemşireleri Toplantısı-Ankara, (Düzenleme Kurulu Üyesi) 10.09.2012-11.09.2012
 4. Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar 2012 Toplantısı- Ankara, 29.09.2012
 5. IX. Temel Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Kursu-Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara, (Düzenleme Kurulu Üyesi) 08.10.2012-14.10.2012
 6. V. Stoma ve Yara Bakım Hemşireleri Toplantısı. Gloria Golf Resort Kongre Merkezi, Belek, Antalya, 15.05.2013-17.05. 2013
 7. VI. Stoma ve Yara Bakım Hemşireleri Toplantısı-Gordion Otel-Ankara, (Düzenleme Kurulu Üyesi) 27.03.2014-28.03.2014
 8. Hemşirelikte Ağrı Yönetimi Kursu- Ankara, 21.01.2013-22.01.2013
 9. Temel İlk Yardım Eğitimi Kursu. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İlk Yardım Eğitim Merkezi, Ankara, 17.05.2014-18.05.2014
 10. Temel EKG Kursu, Temel EKG Kursu, Memorial Ankara Hastanesi,  Ankara, 08.05.2015
 11. Fistül Yönetimi Kursu. Belek, Antalya, 19.05.2015
 12. Komplike Yaraların Yönetimi Kursu. Belek, Antalya, 21.05.2015
 13. VII. Stoma ve Yara Bakım Hemşireleri Toplantısı. Belek, Antalya, 22.05.2015
 14. Basınç Ülserleri Tedavisi Çalıştayı. Belek, Antalya, 22.05.2015
 15. VIII. Stoma ve Yara Bakım Hemşireleri Toplantısı (Stoması ve Yarası Olan Hastalara Yönelik Elektronik Veri Tabanı Oluşturulması Çalıştayı). Ankara Etap Altınel Hotel, Ankara, 27.05.2016

Türk Hemşireler Derneği (Bingöl İl Temsilcisi),

Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği,

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği,

Yara Bakımı ve Doku Onarımı Derneği,

Türk Cerrahi Derneği

1. Poster Bildiri İkincilik Ödülü (Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği) - Burçin Irmak, Ali Ay, Hülya Bulut. Basınç Yaralanması Evrelendirme Algoritması: Ön Çalısma. XVII. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi ve X. Kolorektal Cerrahi Hemsireligi Kongresi. Regnum Carya Kongre Merkezi, Belek, Antalya  09.04.2019-13.04.2019

2. Sözel Bildiri İkincilik Ödülü - Ayişe Karadağ, Hülya Bulut, Ali Ay. Peristomal Cilt Komplikasyonları Yönetimi Algoritmasının Geliştirilmesi ve Kullanımının Değerlendirilmesi. XVI. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi ve IX. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi. Regnum Carya Kongre Merkezi, Belek, Antalya, 16.05.2017-20.05.2017

3. Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü (Nöroşirürji Hemşireleri Derneği)- Sevilay Erden, Hülya Bulut, Sevil Güler Demir, Bilge Çakar, Zuhal Erdoğan, Nevra Demir, Ali Ay, Emine Aydın. Ameliyat sonrası erken dönemde verilen soğuk buharın boğaz ağrısı üzerine etkisi. 10. Nöroşirürji Hemşireleri Kongresi. Rixos Sungate Hotel & Kongre Merkezi, Beldibi, Antalya, 04.04.2014-08.04.2014 

4. Teşvik Ödülü Sertifikası (Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği)- Buket Çifte, Cansu Uçar, Hanife Bay, Rahime Vurgun, Sevil Güler Demir, Ali Ay. Çözerken Eğlenelim, Yarayı Değerlendirelim: Bir Öğrenme Aktivitesi Olarak Bulmaca. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. Konya, 19.04.2013-21.04.2013

5. Başarı Belgesi (Hemşirelik Eğitimi Derneği)- Buket Çifte, Cansu Uçar, Hanife Bay, Rahime Vurgun, Sevil Güler Demir, Ali Ay. Çözerken Eğlenelim, Yarayı Değerlendirelim: Bir Öğrenme Aktivitesi Olarak Bulmaca. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. Konya, 19.04.2013-21.04.2013

 

 

 

 

Setifikalar

 1. Temel İlk Yardım Eğitim-2014
 2. Temel Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği-2012
 3. Yara Bakım Hemşireliği-2012