AHMET CAN YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi AHMET CAN YILMAZ

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / KLİNİK BİLİMLER
E-mail acyilmaz@bingol.edu.tr
Dahili No 4028
Oda No D1-03