ALİ RIZA DEMİRKIRAN

Prof. Dr. ALİ RIZA DEMİRKIRAN

Unvan PROFESÖR
Birim ZİRAAT FAKÜLTESİ / TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
E-mail ademirkiran@bingol.edu.tr
Dahili No 1126 / 5434
Oda No A1-11

1968 yılında Gaziantep - Nizip'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Gaziantep-Merkez'de tamamladı.

1987-1991 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü'nde lisans eğitimini, 1993-1996 yılları arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimini, 1996-2003 yılları arasında da Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı'nda doktora eğitimini tamamladı.

2005-2009 yılları arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalıştı.

2009 yılından itibaren Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Ekim 2012 tarihinde Doçent ünvanını elde etmiştir. 2018 yılı Ocak ayından itibaren Profesör olarak çalışmaktadır.

Evli ve iki çocuğu vardır.

 

1996-2003 (Doktora)

TRAKYA ÜNIVERSITESI FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ TOPRAK ANABILIM DALI
Tez adı: Azotlu ve fosforlu gübrelemenin Kahramanmaraş koşullarında yetişen kırmızı biberin (Capsicum annuum L. ) verim ve kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması (2003) Tez (pdf)
Danışmanı:(PROF.DR. TURGUT SAGLAM)

Doktora Tezi Yayınları:

Ali Rıza Demirkıran, Mehmet Turgut Sağlam (2011). Azotlu ve Fosforlu Gübrelerin Kahramanmaraş Koşullarında Yetişen Kırmızıbiberin (Capsicum annuum L.) Rengi Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1(1), 51-57. Full Text (pdf)

1993-1996 (Yüksek Lisans)

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ IMAM ÜNIVERSITESI FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ TOPRAK ANABILIM DALI
Tez adı: Kahramanmaraş koşullarında uygulanan farklı fosforlu gübre dozlarının bazı yerfıstığı çeşitlerinin verim ve kalitesi üzerine etkileri (1996) Tez Danışmanı:(PROF.DR. YASAR KASAP)

Yüksek Lisans Tezi Yayınları:

Y.Kasap, A.R.Demirkıran, A.Şerbetçi, 1999. “The Effect of Differents Level of Phosphorus Fertilizer on Yield, Quality and Agricultural Characteristics of Some Groundnut Varieties under The Ecological Conditions of Kahramanmaraş”, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23(4): 777-784, Full Text (pdf) (Abstract)

Yasar Kasap, M A Gür, Ali Rıza Demirkıran (1998). Yerfıstığında (Arachis hypogaea L.) Fosforlu Gübrelemenin Bazı Besin Madde Alımı Üzerine Etkisi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(1), 45-54.

1987-1991 (Lisans)

ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI ZIRAAT FAKÜLTESI TOPRAK BÖLÜMÜ

 

2018 YILI +: PROFESÖR DR., BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ 

2012-2018 YILLARI ARASI: DOÇENT DR.,  BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME  BÖLÜMÜ

2009-2012 YILLARI ARASI: YARDIMCI DOÇENT DR., BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME  BÖLÜMÜ

2005-2009 YILLARI ARASI: YARDIMCI DOÇENT DR., KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TOPRAK BÖLÜMÜ

2003-2005 YILLARI ARASI: DR. ARASTIRMA GÖREVLISI, KKAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TOPRAK BÖLÜMÜ

2001-2003 YILLARI ARASI: ARASTIRMA GÖREVLISI, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOPRAK ANABİLİM DALI

1993-2001 YILLARI ARASI: ARASTIRMA GÖREVLISI, KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TOPRAK BÖLÜMÜ

Verildiği Enstitü/Fakülte/Yüksekokul

Dersin Adı

 
 

Fen bilimleri Enstitüsü

İleri toprak verimliliği

 

Bitkinin Beslenme Metabolizmaları

 

İleri Toprak kimyası

 

Toprak-Bitki-Su Kirliliği

 

Ziraat Fakültesi

Bitki Besleme

 

Toprak Bilgisi

 

Gübreler ve Gübreleme

 

Tarım Tarihi

 

Yüksekokul

Toprak Bilgisi

 

Gübreleme

 

 

2018 YILI:

Veysel KATANALP, (2018). Bingöl ili Solahn ilçesi tarım arazilerinin verimlilik durumunun belirlenmesi, Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Ashti AHMED SAEED, (2018). Monitoring of land use and land cover change in Duhok dam watershed using GIS and remote sensing, Bingol University, Institute of Science, Master Thesis, Bingol-Turkey.

2017 YILI:

Ahmed Basser MOHAMMED, Seasonal water quality analysis using limnological studies of Duhok lake and using GIS Duhok, North of Iraq, Bingol University, Institute of Science, Master Thesis, Bingol-Turkey.

Niwar A. MOHAMED HAMID, Impacts of Kowashe industrial area on groundwater pollution in Semel district-Duhok city, Kurdistan region-Iraq, Bingol University, Institute of Science, Master Thesis, Bingol-Turkey.

2016 YILI:

Jabar Jalal FAQE, (2016). Effect of consumed-tea residue application levels on availability of some nutrients in calcareous soil, Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Bestan Hassan AFANDI, (2016). The effect of organic fertilizers on growth and yields of sweet bell pepper (Capsicum annum L.), Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Mehmet Murat BİLİNMİŞ, (2016). Bingöl İli Lediz, Vahkin-Çanakçı, Göynük ve Çapakçur mikro havza projelerinden yöre halkının memnuniyet düzeyinin belirlenmesi, Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Mehmet Burak BEDİL, (2016). Bingöl ili Çapakçur mikro havzasındaki çapakçur deresinin fiziko kimyasal özellilerinin belirlenmesi, Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

2009 YILI:

Tuğba GÖNEN, (2009). Kil mineralin çözeltiden bakır ve nikel iyonları adsorpsiyonu, Kahramanmaras Sütçü Imam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Mine Çiğdem CENGİZ, (2009). Organik fidan yetistiriciligi kapsamında; degisik organik materyaller (gidya, alsil, deniz yosunu, hümik asit, saman ve torf) ile kimyasal gübre uygulamalarının antep fıstığı (Pistacia vera L.) fidanı üzerine etkilerinin incelenmesi, Kahramanmaras Sütçü Imam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

İngilizce (C2 düzeyi)

Arapça (B1 düzeyi)

2018 YILI:

N. Özbay, M. Ergun, A.R. Demirkıran, 2018. Effect of a commercial microbial fertilizer Sim Derma (Trichoderma harzianum, Kuen 1585) on germination, growth and yield of spinach, Turkish Journal of agricultural and Natural sciences, 5(4): 482-491. Full Text (pdf)

A. BAYDAŞ, A.R. Demirkıran, M.M. Bilinmiş, 2018. Murat nehri rehabilitasyon projelerinden yöre halkının memnuniyet düzeyinin belirlenmesi: Bingöl (Lediz, Vahkin-Çanakçı, Göynük çayı ve Çapakçur Mikrohavzaları) örneği, JOEEP, Journal of Emerging Economies and Policy, 3(1): 31-57 A, Full Text (pdf)

2017 YILI:

A.R. Demirkıran, 2017. The Determination and limitation of Ammonia Losses from Urea Fertilizers witin Soils by Using Different Organic Materials, Journal of Multidiciplinary Engineering Science and Technology (JMEST), 4 (19): 8314-8317, Full Text (pdf).

2016 YILI:

A.R.Demirkiran, B.Acemioglu, T.Gonen, 2016. “Sorption of Copper And Nickel Ions From Solution by Clay Minerals”, Oxidation Communications, 39(1): 817-829, Full Text (pdf) (Abstract)

A.R.Demirkiran, M.Fullen, C.Williams, 2016. “Physicochemical and Oil Adsorption Characteristics of Zeolites: Clinoptilolites”, Oxidation Communications, 39(3A): 2704-2721. 

AR Demirkıran, M Fullen, C Williams, 2016. Comparative Analysis of the Physicochemical and Oil Adsorption Characteristics of Clinoptilolites from Turkey and the USA, Oxidation Communications 39(1):787-807. Full Text (pdf), (Abstract)

2014 YILI:

M.Toprak, A.Salci, A.R.Demirkiran, 2014. “Comparison of adsorption performances of vermiculite and clinoptilolite for the removal of pyronine Y dyestuff”, Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 111(2): 791-804, Full Text (pdf)

A Samancıoğlu, F Kocaçınar, AR Demirkıran, A Korkmaz, 2014. “Enhancing water stress tolerance in pepper at seedling stage by 24-epibrassinolid (EBL) applications”, VI Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes 1142, Full Text (pdf) (Abstract)

A.Sürücü, M.Güneş, A.Yüksel, A.R.Demirkıran, S.Kaya. 2014. “Effect of Water Harvesting with Runoff Strip Method on Lentil Yield in Şanlıurfa Province”, 1(1): 18-23, Full Text (pdf) (Abstract)

2013 YILI:

A.Sürücü, E.Boydak, A.R.Demirkıran, S.Yetim, 2013. “The effect of irrigation and nitrogen on mineral composition of peanut (Arachis hypogaea L.) leaves”, Journal of Food, Agriculture & Environment, 11(3&4):824-827, Full Text (pdf)

A.Surucu, A.R.Demirkiran, 2013, “Effects of intercropping on mineral content of pistachio in southeast of Turkey”, Journal of Food, Agriculture & Environment, 11(3&4): 883-886, Full Text (pdf) (Abstract)

2012 YILI:

A.Korkmaz, R.Şirikçi, F.Kocaçınar, Ö.Değer, A.R.Demirkırıan, 2012. “Alleviation of salt-induced adverse effects in pepper seedlings by seed application of glycinebetaine”, Scientia Horticulturae, 148: 197-205, Full Text (pdf)

R.Kara, T.Dokuyucu, A.R.Demirkiran, Z.Dumlupinar, M.Akcura, A.Akkaya, 2012, “Groat element concentration at different spikelets of oat panicles (Avena sativa L.) evaluated at three Turkish locations”, 17(2):157-165, Full Text (pdf)

2010 YILI:

R.Gundogan, N.Hall, A.R.Demirkıran, S.Aydemir, H.Korkmaz, 2010. “The effects of artificial drainage on soil characteristics of a peatland ecosystem in southeast Turkey”. Fresenius Environmental Bulletin, 19(10): 2239-2245, Full Text (pdf) (Abstract)

A.R.Demirkiran, O.S.Uslu, "Effects of nitrogen and phosphorus fertilization on micro nutrient contents of Trifolium angustifolium and Lotus suaveolens from fabaceae on grassland ecosystem: The case of Kahramanmaraş, Eastern Mediterranean Region of Turkey", Journal of Animal and Veterinary Advances (ISI), 9 (22): 2863-2869 pp., 2010. Full Text (pdf)

A.R.Demirkıran, M.Ç.Cengiz, "Effects of different organic materials and chemical fertilizers on nutrition of pistachio (Pistacia vera L.) in organic arboriculture", African Journal of Biotechnology (ISI), 9 (38): 6320-6328 pp., 2010. Full Text (pdf)

M.Simsek, K.U.Yilmaz, A.R.Demirkiran, "Selection and determination of some significant properties of superior walnut genotypes", Scientific Research and Essay (ISI), 5 (19): 2987-2996 pp., 2010. Full Text (pdf)

R.Gündoğan, H.Merdun, A.R.Demirkiran, N.Hall, R.Ağtürk, A.Erol, S.Erşahin, "Temporal variation of soil moisture under alley cropping system in pistachio in semi-arid region of Turkey", International Journal of Agriculture and Biology (ISI), 601-605 pp., 2010. Full Text (pdf)

Ç.Tanrıverdi, A.Alp, A.R.Demirkıran, F.Üçkardeş, "Assessment of surface water quality of the Ceyhan River basin, Turkey", Environmental Monitoring and Assessment (ISI), 167 (1-4): 175-184 pp., 2010, DOI: 10.1007/s10661-009-1040-4. Full Text (pdf)

M.Simsek, A.R.Demirkıran, "Determination of superior almond genotypes in Diyarbakir central districts", Agricultural Journal (ISI), 5 83): 173-180 pp., 2010, DOI: 10.3923/aj.2010.173.180. Full Text (pdf)

A.Korkmaz, Y.Korkmaz, A.R.Demirkiran, "Enhancing chilling stress tolerance of pepper seedlings by exogenous application of 5-aminolevulinic acid", Environmental and Experimental Botany (ISI), 67 (3): 495-501 pp., 2010, DOI: 10.1016/j.envexpbot.2009.07.009. Full Text (pdf)

R.Meral, A.Smerdon, H.Merdun, A.R.Demirkıran, "Estimation of suspended sediment concentration by acoustic equations for soil sediment", African Journal of Biotechnology (ISI), 9 (2): 170-177 pp., 2010. Full Text (pdf)

2009 YILI:

A.R.Demirkiran, "Determination of Fe, Cu and Zn contents of wheat and corn grains from different growing site", Journal of Animal and Veterinary Advances (ISI), 8 (8): 1563-1567 pp., 2009. Full Text (pdf)

M.Nacaroglu, A.R.Demirkiran, N.Tursun, "Determination of some chemical properties of common cattail (Typha latifolia L.)", Journal of Animal and Veterinary Advances (ISI), 8 (12): 2719-2726 pp., 2009, DOI: 10.3923/javaa.2009.2719.2726. Full Text (pdf)

2008 YILI:

H.Merdun, R.Meral, A.R.Demirkiran, "Effect of the initial soil moisture content on the spatial distribution of the water retention", Eurasian Soil Science (ISI), 41 (10): 1098-1106 pp., 2008. Full Text (pdf)

2007 YILI:

A.Korkmaz, M.Uzunlu, A.R.Demirkiran, "Treatment with acetyl salicylic acid protects muskmelon seedlings against drought stress", Acta Physiol. Plant (ISI), 29: 503-508 pp., 2007 , DOI: 10.1007/s11738-007-0060-3. Full Text (pdf)

A.Korkmaz, M.Uzunlu, A.R.Demirkiran, "Acetyl salicylic aicd alleviates chilling-induced damage in muskmelon seedlings", Canadian Journal of Plant Science (ISI), 581-585 pp., 2007. Full Text (pdf)

2006 YILI:

İ.Bektas, M.H.Alma, A.R.Demirkıran, "Variations of some properties of walnut wood treated with manure", Wood Research (ISI), 51 (1): 21-30 pp., 2006. Full Text (pdf)

2004 YILI:

B.Acemioglu, M.H.Alma, A.R.Demirkıran, "Removal of Zn(II) and Pb(II) ions by calabrian pine bark wastes", Journal Chem. Soc. Pak. (ISI), 26 (1): 82-89 pp., 2004.

1999 YILI:

Y.Kasap, A.R.Demirkıran, A.Şerbetçi, 1999. “The Effect of Differents Level of Phosphorus Fertilizer on Yield, Quality and Agricultural Characteristics of Some Groundnut Varieties under The Ecological Conditions of Kahramanmaraş”, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23(4): 777-784, Full Text (pdf) (Abstract)

 

 

2012 YILI:

Ali Rıza DEMİRKIRAN, Nusret ÖZBAY, Yasin DEMİR (2012) Leonardit ve İnorganik Gübrelemenin Domates Bitkisinin Gelişimi Üzerine Etkileri, Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1(2), 110-114. Ful text (pdf)

2011 YILI:

Ali Rıza Demirkıran, Mehmet Turgut Sağlam (2011). Azotlu ve Fosforlu Gübrelerin Kahramanmaraş Koşullarında Yetişen Kırmızıbiberin (Capsicum annuum L.) Rengi Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1(1), 51-57. Full Text (pdf)

Ali Rıza Demirkıran, Mine Çigdem Cengiz (2011). Değişik Organik Materyaller Gidya Alsil Deniz Yosunu Hümik Asit Yosun ve Torf ile Kimyasal Gübre Uygulamalarının Antep Fıstığı (Pistacia vera L.) FidanıÜzerine Etkilerinin Incelenmesi. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1(1), 43-50. Full Text (pdf)

2003 YILI:

Yaşar Kasap, Ali Rıza Demirkıran, (2003). Sera Koşullarında Erşan-92 ve Maraş-92 Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çeşitlerinin Ekim Derinliğinin, Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri. Alatarım 2003, 2 (1): 40-45. Full Text (pdf)

1988 YILI:

Yasar Kasap, M A Gür, Ali Rıza Demirkıran (1998). Yerfıstığında (Arachis hypogaea L.) Fosforlu Gübrelemenin Bazı Besin Madde Alımı Üzerine Etkisi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(1), 45-54.

2017 YILI:

A.R. Demirkıran, M.B. Bedil, 2017. Determination of Physico-Chemical Characteristics on Capakcur Micro Catchment, Bingol Province, IV. International Water Congress, Water Management in Smart Cities, 2-4 November 2017, İzmir, Abstract Book, p: 71.

A.R. Demirkıran, 2017. The Heavy Metal Contents of Organic Fertilizers and Their Standarts, II. International Iğdır Symposium, 9-11 October 2017, Iğdır, Abstract Book, p: 397.

2016 YILI:

Horuz Ayhan, Bakir Rifat, Korkmaz Ahmet, Akinoğlu Güney, Demirkiran Ali Riza, Sürücü Abdulkadir (2016). The Effect of Silicon and Phosphorus in Acid Soil on Dry Matter and Phosphorus Nutrition of Oat, Eurosoil 2016, Istanbul-Turkey, p. 206-206. (Özet Bildiri) (Abstract, Pdf

Demirkiran Ali Riza, Sürücü Abdulkadir, Yüksel Alaaddin, Demir Yasin, Polat Ziya, Incedemiroglu Sahin (2016). Murat River Watershed Rehabilitation Project MRWRP Sustainable Soil Using SSU. Eurosoil 2016, Istanbul-Turkey, p. 240-240. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Abstract, Pdf)

Samancioglu Aysel, Kocaçinar Ferit, Demirkiran Ali Riza, Korkmaz Ahmet (2016). Enhancing Water Stress Tolerance in Pepper at Seedling Stage by 24-Epibrassinolid Ebl Applications. Vi Balkan Symposium On Vegetables And Potatoes, Tekirdag, Turkey, 1(1142), 109-416., Doi: 10.17660/Actahortic.2016. pp. 1142.62 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Abstract, Pdf)

Yüksel Alaaddin, Demirkiran Ali Riza,Yüzer Ibrahim, Polat Ziya (2016). Integrated Watershed Management Approaches for Natural Resources Rehabilitation and Sustainable Rural Development MRWRP Lediz Microcathment Plan. Icens2016, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 1(1), p.766-766. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Abstract, Pdf)

2015 YILI:

Demirkiran Ali Riza, Michael A Fullen, Craig D Williams (2015). Comparative Analysis of the Physic Chemical and Oil Sorption Properties of Zeolites Clinoptilolites from Turkey and the USA. Euroclay-2015, Edinburgh, UK, p. 31-31. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Abstract, Pdf)

Demirkiran Ali Riza, Acemioglu Bilal, Tugba Gönen (2015). Sorption of Copper and Nickel Ions from Solution with Clay Minerals. Euroclay-2015, Edinburgh, UK, p. 229-229. (Abstract, Pdf)

Ayodele A Oyedeji, Demirkiran Ali Riza, Kayode J, Besenyei L, Michael A Fullen (2015). Oil Sorption by Kaolinite and Its Potential Role in The Remediation of Oil Spillages. Euroclay-2015, Edinburgh, UK, p. 237-237. (Abstract, Pdf)

2013 YILI:

Recep Gündogan, Adem Erol, Ali Riza Demirkiran, Mustafa Sarikoç (2013). The Potential of Forage Production under Alley Cropping and Pro-Cropping Systems in Turkey and Its Role on Erosion Control. 1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, Bishkek, Kyrgyzstan, (Tam Metin Bildiri)

Ali Riza Demirkiran, Nusret Özbay, Yasin Demir (2013). The Effect of Leonardite and Inorganic Fertilizers on The Cucumber Growth. 1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, Bishkek, Kyrgyzstan, (Tam Metin Bildiri)

Abdulkadir Sürücü, M Günes, S Kaya, Alaaddin Yüksel, Ali Riza Demirkiran (2013). The Effect of Water Harvesting with Runoff Strip Method on Lentil Yield in Sanliurfa. International Conference on Agricultural Technologies in Arid Lands, Saudi Arabia, 19-21 March 2013, p., 24-24. (Özet Bildiri)

2012 YILI:

Gündogan Recep,Mustafa Sarikoç,Demirkiran Ali Riza,Erol Adem,Merdun Hasan (2012). Effect of Temperate Alley Cropping System on Some Soil Properties in South Eastern Turkey. 4th International Congress, Eurosoil-2012,2-6 July 2012,  Bari ,Italy, p. 353, (Özet Bildiri) (Abstract, Pdf)

2011 YILI:

Gündogan Recep,Erol Adem,Demirkiran Ali Riza,Mustafa Sarikoç (2011). The Potential of Forage Production in Alley Cropping And Procropping in Turkey and Its Role on Erosion Control. 6th International Congress of European Society for Soil Conservation, Thessaloniki, Greece 9-14 May 2011, p. 130, (Özet Bildiri) (Abstract, Pdf)

2009 YILI:

Gündogan Recep,Merdun Hasan,Demirkiran Ali Riza,Nigel Hall,Resul Agtürk,Erol Adem (2009). Temporal Soil Moisture Contents in An Alley Cropping System Under Pistachio in The Semiarid Region of Turkey. 2nd International Conference Biohydrology 2009: A Changing Climate For Biology and Soil Hydrology Interactions, Bratislava, Slovakia, 21-24 September 2009, (Özet Bildiri)

Demirkiran Ali Riza (2009). Studies On The Prevention Of Salization Of Peat Soils. IUSS Salization Conference, September 20-22, 2009, Budapest, Hungary, p.10 (Abstract, Pdf)

2008 YILI:

Ramazan Meral, Hasan Merdun, Ali Riza Demirkiran (2008). Effects of Soil Conditioners on Infiltration and Aggregate Stability. European Geosciences Union (EGU), EGU-2008, 10, 2369- 2369., DOI: Sref-Id: 1607-7962/Gra/Egu2008-A-02369, Vienna, Austria, 13 – 18 April 2008, (Abstract, Pdf

Hasan Merdun, Ramazan Meral, Ali Riza Demirkiran (2008). Stability of Time Domain Reflectometer Mesurements of Water Flow and Transport in Different Field Soils. European Geosciences Union (EGU), EGU-2008, 10, 2399-2399., DOI: Sref-Id: 1607-7962/Gra/Egu2008-A-02399, Vienna, Austria, 13 – 18 April 2008, (Abstract, Pdf

Ali Riza Demirkiran, Kenan Uçan, Ramazan Meral, Hasan Merdun (2008). Limiting Effects of Lignosulphonate on Leaching of Fertilizers in Soil Conditions. European Geosciences Union (EGU), EGU-2008, Vienna, Austria, 13 – 18 April 2008, p., 2406-2406. (Abstract, Pdf

2007 YILI:

Demirkiran Ali Riza (2007). Health and Safety In Agricultural Engineering Teaching Laboratories. International Conference on Environment: Survival and Sustainability-2007, Northern Cyprus, 19-24 February 2007, p., 287-287. 

2005 YILI:

Demirkiran Ali Riza (2005). Some Metal Levels in Soil and Plant of Landfill with Municipal Solid Wastes in Kahramanmaras. Agriculture and Food Safety within The Context Of European Union Legislation-2005, Tekirdağ, Turkey, pp., 27-28. (Özet Bildiri)

Demirkiran Ali Riza (2005). Toxic Metal in Sewage Sludge Amended Soils Risks. Agriculture and Food Safety within The Context Of European Union Legislation-2005, Tekirdağ, Turkey, p., 48-48. (Özet Bildiri)

2002 YILI:

Ali Riza Demirkiran, Mehmet Hakki Alma, Fatih Tonguç (2002). The Lignosulfonates Use in Fertilizers. The 13th International Symposium of The International Scientific Centre of Fertilizers- CIEC (Abstracts Book), Tokat, Turkey, P., 123-123. (Özet Bildiri)

Ismet Köksal, Recep Gündogan, Ali Riza Demirkiran (2002). The Available Zn Status Extracted By DTPA in Kahramanmaras Plain Soils. The 13th International Symposium of the International Scientific Centre Of Fertilizers-CIEC (Abstracts Book), Tokat, Turkey, p., 119-119. (Özet Bildiri)

2000 YILI:

Fecir Elinç, Ali Riza Demirkiran (2000). The Heavy Metal Levels of The Soils And Plants Surrounds of The Afsin Elbistan Thermoelectric Power Plant. 2nd International Symposium on New Technologies for Environmental and Agro-Applications, Tekirdağ, Turkey, pp., 455-458. 

Yilmaz Kadir, Gündogan Recep, Demirkiran Ali Riza (2000). Pedogenesis and Classification Of Soils In Kahramanmaras Province Turkey. International Symposium on Desertification, Konya, Turkey, pp., 517-524. 

Fecir Elinç, Esin Güvercin, Ali Riza Demirkiran (2000). The Heavy Metal Contents of the Golia Wheat in the Center and Türkoglu Towns in Kahramanmaras. International Symposium on Desertification, Konya, Turkey, pp., 356-361. 
 

1998 YILI:

Demirkiran Ali Riza (1998). Determination of RSC And PI Values In Some Irrigation Waters Of Kahramanmaras Grassy Plane. M. Sefik Yesilsoy International Symposium on Arid Region Soil (Proceedings), Izmir, Turkey, pp., 620-623. 

2017 YILI:

A.R. Demirkıran, M.B. Bedil, 2017. Bingöl İli Çapakçur Mikrohavzasındaki Çapakçur Deresinin Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi, IX. Ulusal Hidroloji Kongresi, 04-06 Ekim 2017, Diyarbakır, Özet Kitapçığı, p: 137.

A.R. Demirkıran, A. Yüksel, A. Sürücü, Y. Demir, 2017. Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (MNHRP) Kapsamındaki Çapakçur Mikro Havzasının Toprak-Su gibi Doğal Kaynakları, IX. Ulusal Hidroloji Kongresi, 04-06 Ekim 2017, Diyarbakır, Özet Kitapçığı, p: 144.

2015 YILI:

Özbay Nusret, Demirkiran Ali Riza, Ergun Muharrem (2015). Mikrobiyal gübre Trichoderma harzianum KUEN 1585 uygulamasının marulda çimlenme gelisim ve verim üzerüne etkileri. Dogu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, 06-09 Ekim 2015 Pazar/RİZE, p.75, (Abstract-Özet, pdf) Sh: 353-362 (Full text, pdf)

2014 YILI:

Samancioglu Aysel, Ferit Kocaçınar, Demirkiran Ali Riza, Korkmaz Ahmet (2014). Biberde 24 Epibrassinolid uygulamalrı ile su stresine karsı toleransın arttırılması. 10. Sebze Tarımı Sempozyumu, Tekirdağ, pp.20-21. (Tam Metin Bildiri) (Abstract-Özet, pdf)

2013 YILI:

Gündogan Recep,Yilmaz Kadir, Demirkiran Ali Riza, Yakupoglu Tugrul (2013). Kahramanmaras Sütçü Imam Üniversitesi Avsar Kampüsü topraklarının özellikleri olusumu sınıflandırılması ve kullanımı. ).. III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, pp.22-24. (Özet Bildiri)

2009 YILI:

Ali Rıza Demirkıran, B Çetinkaya, E Sarıkeçeli, Y Aldemir, R Agtürk, C Büyükdogan, Ö Bozan (2009). Tarım Arazilerinin Amaç Dısı Kullanımı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 5. Ögrenci Kurultayı (Ziraat- Su Ürünleri-Balıkçılık Teknolojisi-Tütün Teknoloji), Ankara, pp.121-124. (Tam Metin Bildiri)

Ali Rıza Demirkıran, Ahmet Alp, Cemil Kara (2009). Menzelet Baraj Gölü nde fizikokimyasal parametrelerin dikey ve yatay dogrultuda degisimi. Ulusal Su Günleri Sempozyumu-2009, Elazığ, p.8. (Özet Bildiri) (Abstract, pdf)

Mehvail Nacaroglu, Nihat Tursun, Ali Rıza Demirkıran (2009). Seytan mumu Typha latifolia L nun kimyasal içeriklerinin belirlenmesi. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri (Özetleri), 15-18 TEMMUZ 2009, Van, p. 274. (Özet Bildiri) (Abstract-Özet, pdf)

Recep Gündogan, Hasan Merdun, Ali Rıza Demirkıran, Resul Agtürk, Adem Erol, Yusuf Nikpeyma (2009). Toprak su içeriginin time domain reflectometer TDR ile belirlenmesi. 1. Ulusal Kuraklık ve Çöllesme Sempozyumu, Konya, pp. 583-589. (Tam Metin Bildiri)

2008 YILI:

Ali Rıza Demirkıran, Tugba Gönen, Resul Agtürk, R Yasin, E Karakeçili, e Harmandag, C Dolgun, Y Aldemir (2008). Kahramanmaras Tarım Isletmesi TIGEM GÖRPA . TMMOB Ziraat Mühandisleri Odası 4. Ögrenci Kurultayı (Ziraat-Su Ürünleri-Tütün Teknolojisi-Balıkçılık Teknolojisi), Ankara, pp. 23-26. (Tam Metin Bildiri)

Ali Rıza Demirkıran, Aydın Akkaya, M Fatih Türkmener, M Ç Türkmener, S Akkaya (2008). Toprak verimliligini arttırmada kullanılabilecek alternatif organik bir materyal Gidya Gyttja . 5. Dünya Su Forumu Kapsamında DSI XV. Bölge Müdürlügü Sulama ve Tuzlanma Konferansı, Şanlıurfa, 12-13 Haziran 2008,  pp. 159-168. (Abstract-Özet, Full Text, pdf)

2007 YILI:

Ramazan Meral, Hasan Merdun, P D Thorne, Ali Rıza Demirkıran (2007). Akustik yöntemle askı malzemesi ölçümü ve kalibrasyonu. III. Ulusal Su Mühendisligi Sempozyumu (Özet Kitapçıgı), İzmir, p. 45. (Özet Bildiri)

2006 YILI:

Demirkiran Ali Riza (2006). Kahramanmaras kosullarında yetistirilen sebzelerde karsılasılan bitki besin elementi noksanlıkları. VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, Kahramanmaraş, 19-22 Eylül 2006, p. 213-216.

Demirkiran Ali Riza (2006). Kahramanmaras bölgesinde yetistirilen biber bitkisinin gübrelenmesinde karsılasılan sorunlar. VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, Kahramanmaraş, 19-22 Eylül 2006, pp. 209-212. 

2004 YILI:

Demirkiran Ali Riza (2004). Kahramanmaras ta kimyevi gübre tüketimi ve ekosisteme olası etkileri. 3. Ulusal Gübre Kongresi, 10-13 Ekim 2004, Tokat, pp. 183-190. 

Demirkiran Ali Riza (2004). Kahramanmaras yöresindeki bazı organik gübrelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri. 3. Ulusal Gübre Kongresi, 10-13 Ekim 2004, Tokat, pp. 753-758. (Tam Metin Bildiri)

2002 YILI:

Acemioglu Bilal, Alma Mehmet Hakki, Demirkiran Ali Riza (2002). Pb II ve Zn II iyonlarının kızılçam Pinus Brutia TEN kabuk tozları ile uzaklastırılması. XVI. Ulusal Kimya Kongresi, 10-13 Eylül 2002, Konya, pp.154-154 (No:781). (Özet Bildiri) (Abstract-Özet, pdf)

2001 YILI:

Demirkiran Ali Riza (2001). Tarsus Yenice ve Innaplı toprak serilerinin bazı fiziksel ve biyolojik özelliklerinin belirlenmesi. GAP II. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, 24-26 EKİM 2001 ŞANLIURFA, pp. 1095-1098.

Demirkiran Ali Riza (2001). Kahramanmaras yakın çevresinin potansiyel arazi kullanım planlaması. Tarımda Bilisim Teknolojileri 4. Sempozyumu, pp. 83-92. (Tam Metin Bildiri) 18. Ali Rıza Demirkıran (1998). Kahramanmaras ta çöp deponilerinin tarımsal alana dönüstürülmesi. Metropoliten Alanlar Planlama Sorunları Sempozyumu, İstanbul, pp. 193-199. Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, 1 Oca 1999 - 393 sayfa, (Tam Metin Bildiri)

1998 YILI:

Demirkiran Ali Riza (1998). Fosforlu gübre kaynaklı kadmiyumun çevresel etkileri. Dogu Anadolu Tarım Kongresi, Erzurum, pp. 1271-1274.

1997 YILI:

Mehmet Turgut Saglam, Hasan Hayri Tok, Aydın Adiloglu, Ali Rıza Demirkıran, Korkmaz Bellitürk (1997). Trakya yöresinden alınan bazı toprak örneklerinin elverisli Fe Cu Zn ve Mn kapsamları üzerinde bir arastırma. 1. Trakya Toprak ve Gübre Sempozyumu, Tekirdağ, 20-22 Ekim 1997, pp. 248-252. 

Mehmet Turgut Saglam, Hasan Hayri Tok, Aydın Adiloglu, Nurettin Öner, Ali Rıza Demirkıran, Korkmaz Bellitürk (1997). Trakya yöresinden alınan bazı toprak örneklerinde çesitli gübrelerden ortaya çıkan amonyak seklindeki azot kayıpları üzerinde bir arastırma. 1. Trakya Toprak ve Gübre Sempozyumu, Tekirdağ, 20-22 Ekim 1997, pp. 239-242. 

1994 YILI:

Yasar Kasap, Ali Rıza Demirkıran (1994). Sehir atıkları ve çevre. Kahramanmaras ve Çevre Paneli, Kahramanmaraş, pp. 101-108. 

 

1.Murat Nehri Rehabilitasyon Projesi Erdemli Mikrohavza Planı, OGM (Orman Genel Müdürlügü), ÇEM (Çöllesme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü), IFAD (International Fund for Agricultural Development) (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), Araştırmacı, 30/06/2015 - 14/12/2016 (ULUSLARARASI PROJE, Hazırlandı-Uygulama Aşamasında)

2. 2013 1 TR1 LEO02 50960 nolu Ceviz Yetiştiricilişi, Avrupa Birliği, Araştırmacı, 11/05/2014 - 24/05/2014 (ULUSLARARASI PROJE, Tamamlandı)

3. Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Yamaç Mikrohavza Planı, IFAD (International Fund for Agricultural Development) ve TC ORMAN ve SU ISLERI BAKANLIGI, Araştırmacı, 17/11/2014 - 30/03/2015 (ULUSLARARASI PROJE, Hazırlandı-Uygulama Aşamasında)

4. Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Mevcut Durum Araştırması, IFAD (International Fund for Agricultural Development), Araştırmacı, 19/03/2015 - 18/05/2015 (ULUSLARARASI PROJE, Hazırlandı-Uygulama Aşamasında)

5. Murat Nehri Rehabilitasyon Projesi Hamzabey Mikrohavza Planı, OGM (Orman Genel Müdürlüğü), ÇEM (Çöllesme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü), IFAD (International Fund for Agricultural Development) (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), Araştırmacı, 07/07/2015 - 14/12/2016 (ULUSLARARASI PROJE, Hazırlandı-Uygulama Aşamasında)

6. Murat Nehri Rehabilitasyon Projesi Yesilköy Mikrohavza Planı, OGM (Orman Genel Müdürlüğü), ÇEM (Çöllesme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü), IFAD (International Fund for Agricultural Development) (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), Araştırmacı, 13/07/2015 - 14/12/2016 (ULUSLARARASI PROJE, Hazırlandı-Uygulama Aşamasında)

7. Toprak sağlığı açısından Bingöl ili topraklarının fiziksel kimyasal ve biyolojik özelliklerinin belirlenmesi, BAP, Yönetici, 2010-2012 (ULUSAL PROJE, Tamamlandı)

8. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Ara Ürün Yetistiriciliğinin Toprak Su İçeriği Toprak Özellikleri Toprak ve Besin Maddeleri Kayıpları ve Antepfıstığına Etkileri, TÜBITAK PROJESI, Araştırmacı, 2008- 2011 (ULUSAL PROJE, Tamamlandı)

9. Biberde Çimlenme ve Fide Aşamasında Tuz Stresine Karşı Toleransın Dışarıdan Yapılan Glisinbetain Glycinebetaine Gb Uygulamaları ile Arttırılması, TÜBITAK PROJESI, Danışman, 2008-2011 (ULUSAL PROJE, Tamamlandı)

10. Değişik Faktörler ve Bunların Interaksiyonlarının Tercihli Akış ve Yeraltı Suyu Kirlenmesine Etkilerinin Belirlenmesi, TÜBITAK PROJESI, Araştırmacı, 2005-2010 (ULUSAL PROJE, Tamamlandı)

11. Orta Anadolu'nun Tuzlu Çıplak ve Çoraklaşmıs Alanlarının Strese Dayanıklı Odunsu C4 ve C3 Bitki Türleri Kullanılarak Verimli Hale Dönüştürülmesi, TÜBITAK PROJESI, Araştırmacı, 2006-2010 (ULUSAL PROJE, Tamamlandı)

12. Farklı Sediment Materyali ve Su Ortamı Koşullarında Süspanse Sediment Taşınımının Geleneksel ve Akustik Yöntemlerle Ölçümü, TÜBITAK PROJESI, Araştırmacı, 2007-2010 (ULUSAL PROJE, Tamamlandı)

13. Kahramanmaraş ve yakın çevresinin potansiyel arazi kullanım planı, BAP-Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Araştırmacı, 2001- 2003 (ULUSAL PROJE, Tamamlandı)

14. Tuz stresi altındaki buğday ve yerfıstığı bitkilerine leonardit materyali uygulanmasının tuz stresinin giderilmesine etkileri, 2018-Devam ediyor (Ulusal, BÜBAP projesi)

 

2016 YILI:

Agronomy: Food, Crops and Environment, 2016. Chapter 7: R.Kara, T.Dokuyucu, A.R.Demirkiran, Z.Dumlupinar, M.Akcura, A.Akkaya, “Groat element concentration at different spikelets of oat panicles (Avena sativa L.) evaluated at three Turkish locations” (from: R.Kara, T.Dokuyucu, A.R.Demirkiran, Z.Dumlupinar, M.Akcura, A.Akkaya, 2012, “Groat element concentration at different spikelets of oat panicles (Avena sativa L.) evaluated at three Turkish locations”, Turkish Journal of Field Crops, 17(2):157-165, Full Text (pdf))

1.C2C-BIZZ-CPD, his attended this C2C-BIZZ-CPD event and pledges further disseminate the values of Cradle to Cradle, Wolverhampton, Sertifika, 20.05.2015 -20.05.2015 (Uluslararası)


2.Proje Il Ekipleri ve Il Odak Noktaları Egitimi, Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Orman Genel Müdürlügü' nün yürüttügü Proje Il Ekipleri ve Il Odak Noktaları Egitimi, Van, Sertifika, 27.02.2014 -02.03.2014 (Ulusal)


3.TÜBITAK PROJELERI HAZIRLAMA EGITIMI, TÜBITAK 2237- Proje Egitimi Etkinliklerini Destekleme Programı, Bingöl, Sertifika, 11.11.2013 -13.11.2013 (Ulusal)


4.Proje döngüsü Yönetim ve Proje Hazırlama Egitimi, Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Proje Il Ekipleri ve Il Odak Noktaları Egitimi düzenlenmistir., Bingöl, Sertifika, 01.11.2010 -05.11.2010 (Ulusal)


5.Training Certificate, The training covered the operating theory and the practical use of the SonTek Flowtracker Handheld ADV unit., Vienna, Sertifika, 15.04.2008 -15.04.2008 (Uluslararası)


6.Doga Egitimi Programı, TÜBITAK, Dokuz Eylül Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve Zeytinli Belediyesi tarafından Doga Egitimi Programı kapsamında Kazdagı Milli Parkı'nda düzenlenmistir., Balıkesir, Sertifika, 22.08.2004 -31.08.2004 (Ulusal)

7. Hizmetiçi Egitim, KEP Kurumsal Egitim Platformu'nun düzenlemis oldugu "657 Deviet Kanunu, 2547 Sayılı Yüksek Ögretim Kanunu, Kurumlarda Iletisim, Protokol ve Yazısma Kuralları, Takım Çalısması ve Yönetimi, Kurum Kültürü" konularında hizmetiçi egitim seminerine katılım saglanmıstır., Antalya, Kurs, 28.03.2013 -01.04.2013 (Ulusal)

8. Erasmus + Yüksekögretim Alanı Stratejik Ortaklılar Bilgilendirme Toplantısı, Erasmus + kapsamında basvuru yapılacakuluslararası projeler hakkında bilgiler içeren Yüksekögretim Alanı Stratejik Ortaklılar Bilgilendirme Toplantısı'dır., Izmir, Çalısma, 30.11.2015 -30.11.2015 (Ulusal)

9. Erasmus Personel Hareketliligi, Erasmus Personel Hareketliligi kapsamında Macaristan-Kaposvar University kurumunda kısa süreli ders verilmistir., Kaposvar, Çalısma, 15.03.2014 -25.03.2014 (Uluslararası)

10. Erasmus Personel Hareketliligi, Erasmus Personel Hareketliligi kapsamında Polonya - UTP University kurumunda kısa süreli ders verilmistir., Polonya, Çalısma, 01.04.2017 -09.04.2017 (Uluslararası)

11. 11 Mart 2016: Hayvancılık Yatırım Havzaları Master Planı Projesi Toplantısı, Doğu Anadolu Bölgesi Büyükbaş Ve Küçükbaş Hayvancılık Yatırım Havzaları Master Planı Projesi Toplantısı, Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Ulusal)

12. 14.02.2013: Tarım Stratejik Plan Taslağı Değerlendirme Toplantısı, Bingöl İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü "Bingöl İli 2013-2017 Tarım Stratejik Plan Taslağı Değerlendirme" toplantısı (Ulusal)

13. 09-16.07.2016: Kuzey Irak-Erbil Uluslararası Eğitim Fuarı (Uluslararası) 

2012+: The Mountain Partnership (Alternate Focal Point Member)

2009+: TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

1998+: Türkiye Toprak İlmi Derneği

ÖDÜLLER / BURSLAR / PATENTLER

2016: Bingöl Üniversitesi Bilimsel Teşvik Üçüncülüğü 

2014-2015: İngiltere, University of Wolverhampton, School of Applied Sciences, Wolverhampton, UK, Araştırmacı olarak (TÜBİTAK tarafından burslu, 1 yıl)

2011: İngiltere, University of Wolverhampton, School of Applied Sciences, Wolverhampton, UK, Araştırmacı olarak (YÖK tarafından burslu, 3 ay)

2010: Uluslararası Bilimsel Yayınları Tesvik Ödülü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastırma Kurumu

2009: Uluslararası Bilimsel Yayınları Tesvik Ödülü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastırma Kurumu

2008: Uluslararası Bilimsel Yayınları Tesvik Ödülü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastırma Kurumu

2004: Uluslararası Bilimsel Yayınları Tesvik Ödülü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastırma Kurumu

 İDARİ GÖREVLERİ:

 

 2015+: Bölüm Başkanı (BINGÖL ÜNIVERSITESI/ZIRAAT FAKÜLTESI/TOPRAK BILIMI VE BITKI BESLEME BÖLÜMÜ)

 2015+: Anabilim Dalı Başkanı (BINGÖL ÜNIVERSITESI/FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ/TOPRAK BILIMI VE BITKI BESLEME ANA BİLİM DALI)

 2015+: Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (BINGÖL ÜNIVERSITESI/ZIRAAT FAKÜLTESI)

 2017-2018: Dekan Yardımcısı (BINGÖL ÜNIVERSITESI/ZIRAAT FAKÜLTESI)

 2016-2018: Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı (BINGÖL ÜNIVERSITESI/TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ)                                                

 2016-2020: Arş. Uyg. Merkezi Müdürü (BINGÖL ÜNIVERSITESI/UZAKTAN ALGILAMA VE COGRAFI BILGI SISTEMLERI  UYGULAMA VE ARASTIRMA  MERKEZI)                

 2012-2016: Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı (BINGÖL ÜNIVERSITESI/UZAKTAN ALGILAMA VE COGRAFI BILGI SISTEMLERI  UYGULAMA VE  ARASTIRMA MERKEZI)

 2013-2014: Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği (BINGÖL ÜNIVERSITESI/FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ)

 2012-2014: Bölüm Başkanı (BINGÖL ÜNIVERSITESI/ZIRAAT FAKÜLTESI/TOPRAK BILIMI VE BITKI BESLEME BÖLÜMÜ)

 2012-2014: Anabilim Dalı Başkanı (BINGÖL ÜNIVERSITESI/FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ/TOPRAK BILIMI VE BITKI BESLEME ANA BİLİM DALI)

 2012-2014: Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (BINGÖL ÜNIVERSITESI/ZIRAAT FAKÜLTESI)

 2012-2014: Ödül Komisyonu Üyeliği (BINGÖL ÜNIVERSITESI/REKTÖRLÜK)                                                                                                                    

 2012-2014: ADEK Komisyonu Üyeliği (BINGÖL ÜNIVERSITESI/REKTÖRLÜK)                                                                                                                      

 2012-2014: Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyeliği (BINGÖL ÜNIVERSITESI/REKTÖRLÜK)                                                                                                        

 2013-2014: Senato Üyeliği, Fakülte Temsilcisi (BINGÖL ÜNIVERSITESI/REKTÖRLÜK) 

 2010-2014: Dekan Yardımcısı (BINGÖL ÜNIVERSITESI/ZIRAAT FAKÜLTESI) 

 2009-2009: Bölüm Başkan Yardımcısı (KAHRAMANMARAS SÜTÇÜ IMAM ÜNIVERSITESI/ZIRAAT FAKÜLTESI/TOPRAK BILIMI VE BITKI BESLEME  BÖLÜMÜ)