HASAN ER

Arş. Gör. HASAN ER

Unvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Birim ARI VE DOĞAL ÜRÜNLER AR-GE VE ÜR-GE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
E-mail hasaner@bingol.edu.tr
Dahili No PİKOM: 5179
Oda No PİKOM: Kromatografi I Lab.

Lisans : Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi (2009-2013)

Yüksek Lisans : Atatürk Üniversitesi  (2014-2018)

Doktora: Atatürk Üniversitesi (2018-Devam)

 

 

 

 

 

2009-2013 Lisans                             Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama

2014-2018 Yüksek Lisans            Atatürk Üniversitesi

2018 Doktora                                     Atatürk Üniversitesi

2017, Araştırma Görevlisi,  Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği

Ösym Yabancı Dil Sınavı İngilizce, 61.250

Er, H., Meral, R., & Kuşlu, Y. (2021). Tuzlu Toprakların Halofit Bitkiler Kullanarak Fitoremediasyon Yöntemiyle İyileştirilmesi Olanaklarının Değerlendirilmesi. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi14(2), 101-110.

Demir, Y., Demir, D. A., Er, H.,  & İnik, O. (2021). Çapakçur Çayı Bazı Su Kalite Parametreleri Üzerine Bingöl Yerleşim Merkezinin (Kentleşmenin) Etkisi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 8(4): 1160–1166.

Er, H., Kuşlu, Y. (2021). Design and Comparative Cost Analysis of Alternative Prefabricated Beef Cattle Barns with Conventional Barn Types. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi52(2), 167-175.

Er, H., and Kuşlu, Y. (2020). Planning and Design of Prefabricated Beef Cattle Barns Constructed by Lightweight Concrete for Cold Climate Regions. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi30(1), 90-99.

Er, H., DEMİR, Y., & MERAL, R. (2020). Farklı Özellikteki Toprak İyileştiricilerinin Kumlu Toprakların Su Tutma Kapasitesi Üzerine Etkisi.  Uluslararası Biyosistem Mühendisliği Dergisi1(2), 55-65.

Kaya, S., Meral, R., Er, H., Vural, H. (2017). Comparison Of Different Methods For Estimating Reference Evapotranspiration By Using Limited Meteorological Data. Journal of Scientific and Engineering Resarch, 4(12), 346-353. (Yayın No: 4115730).

Kuşlu, Y., Özgen, S., Er, H., Erzurum Yöresindeki Farklı Coğrafik Konumlarda Bulunan Kırsal Yerleşimlerde Tarımsal Krediye Çiftçi Yaklaşımı, 2018. Tralleis Elektronik Dergisi, 3(1), 325-330.

R. MERAL, Y. DEMİR,  A. D. DEMİR, H. ER, A. ŞİMŞEK,  “Mikrodalga Kurutma Yöntemi ile Toprak Nem İçeriğinin  Farklı Toprak Tekstürü Koşullarında Belirlenmesi”, Uluslararası Mühendislik ve Doğa BilimleriÇalışmaları Kongresi, Ankara, 2021.

H. ER and Y. KUŞLU, "Smart Irrigation Systems Pratices in Agriculture", 4th International Congress on Agriculture, Environment and Health, 2021

H. ER and Y. KUŞLU, "Effects of Meteorological Factors and Clean Water Resources on Bee and Bee Products", 4th International Congress on Agriculture, Environment and Health, 2021

H. ER ve Y. KUŞLU, "Prefabrik Ahırlarda Hafif Betonun Kullanılmasının Önemi ve Yararları," 3.  Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Diyarbakır, 2019.

H. ER ve Y. KUŞLU, "Yağmur Suyu Hasadının Önemi," 3.  Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Diyarbakır, 2019.

H. ER and Y. KUŞLU, "Investigation the Use of Different Material on the Barns Construction," 1. International Congress on Biosystems Engineering, Hatay, 2019.

Y. DEMİR, H. ER and R. MERAL, "Evaluation of the Relation Between Aggregate Stability and Aspect of Çapakçur(Bingol) Basin Soils," 1. International Congress on Biosystems Engineering, Hatay, 2019. (Özet Bildiri/Poster).

R. MERAL, Y. DEMİR, A. D. DEMİR, Z. DUMANOĞLU, H. ER, Z. ÜRÜŞAN and A. SİNAN, "Kovan Yapı Malzemesi Olarak Farklı Tarımsal Atıkların Kullanımı," Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi, Bingöl, 2019.

H. ER, S. ÖZGEN, and Y. KUŞLU, “The Farmer Approach For Agricultural Credit in Erzurum Rural Settlements,” International Agriculture, Environment and Health Congress, Aydın, 2018.

R. MERAL, Y. DEMİR, H. ER, and O. İNİK, “The İmproving of Water Holding Capacity in Sandy Soils,”  II. International Eurasian Agriculture And Natural Science Congress, AZERBAIJAN-Bakü, 2018.

O. İNİK, A. R. DEMİRKIRAN, and H. ER, “The Limitation Effect of Stress Damage by Leonardite on Wheat Plant Exposed to the Salt Stress,” I. International Agriculture Science Congress, Van, 2018.

Y. DEMİR, A. DOĞAN DEMİR, A. MERAL, O. İNİK, and H. ER, “Murat Nehri Suyu  Bor İçeriğinin Zamansal Olarak Değişiminin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi,” 4th International Water Congress, İzmir, 2017.

S. KAYA, R. MERAL, H. ER, and H. VURAL, “Kısıtlı Meteorolojik Veri Kullanılarak Referans Evapotranspirasyonun Tahmin Edilmesi İçin Farklı Yöntemlerin Kıyaslanması,” II. International Academic Research Congress, Antalya, 2017.

 

KUŞLU, Y., ER, H., "TARIMDA NESNELERİN İNTERNETİ TEKNOLOJİSİNİN UYGULAMALARI", TARIM UYGULAMALARINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR, ed. Prof. Dr. Kağan KÖKTEN, Doç. Dr. Hakan İNCİ,  İKSAD Yayın evi, s: 135-160, 2021.

ER, H., KOÇYİĞİT, S., KUŞLU, Y., "METEOROLOJİK FAKTÖRLERİN VE TEMİZ SU KAYNAKLARININ ARI VE ARI ÜRÜNLERİ ÜZERİNE ETKİSİ", TARIM UYGULAMALARINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR, ed. Prof. Dr. Kağan KÖKTEN, Doç. Dr. Hakan İNCİ,  İKSAD Yayın evi, s: 295-311, 2021.

MERAL, R., DEMİR, Y., DEMİR DOĞAN, A., ER, H., ŞİMŞEK, A., "MİKRODALGA KURUTMA YÖNTEMİ İLE TOPRAK NEM İÇERİĞİNİN FARKLI TOPRAK TEKSTÜRÜ KOŞULLARINDA BELİRLENMESİ", 1. Current Debates on Natural and Engineering Sciences, ed. Cengiz GÜLER & Zeynel KARACAGİL, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, s:357-362, 2021.

ER, H., ,DOĞAN DEMİR A., DEMİR, Y.,MERAL, R., "TOPRAK SU TUTMA EĞRİSİ ELDE EDİLİŞ YÖNTEMLERİ ve KULLANIM ALANLARI", TARIMDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE BİYOÇEŞİTLİLİK, ed. Prof. Dr. Kağan KÖKTEN, İKSAD Yayın evi, s:118 -147, 2020.