MAHMUT BUYANKARA

Öğr. Gör. MAHMUT BUYANKARA

Unvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Birim PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ / REKTÖRLÜK
E-mail mahmutbuyankara@bingol.edu.tr
Dahili No 5187
Oda No 2-45

Lisans: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 

Yüksek Lisans: Bingöl Üniversitesi Sosyoloji ABD 

Doktora: Ankara Üniversitesi Din Felsefesi ABD (Devam Ediyor)

MEB (2000-2003) Felsefe Grubu Öğretmeni
MEB (2003-2008) Proje Ekibi Üyesi (AB-T/TEDP), LdV ve Grundtvig Koordinatörü
Bingöl Valiliği (2008-2014) Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörü
MEB (2015-2019) Ar-Ge Ekibi Üyesi

 

 

·          “Bingöl Ailesinde Sosyal Değişme”, Bingöl Araştırmaları Dergisi, Cilt:2 Sayı: 2, Ocak 2016.

·         “Osmanlı’nın Son Döneminden Günümüze, Bingöl’de Eğitim Faaliyetlerine Kısa Bir Bakış (Sorunlar ve Öneriler)”, Bingöl Araştırmaları Dergisi, Sayı: 2, 2015.

 

Buyankara M. (2019). Bingöl Balının Tarihteki Yeri Tanınırlığı Ve Günümüze Etkileri, Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi Bildiriler Kitabı, 11-13 Ekim 2019 Bingöl. 

Kurum Kültürü Geliştirme, Fırat Kalkınma Ajansı “Teknik Destek” Finansmanı, Bingöl Milli Eğitim Müdürlüğü Projesi, Projeyi hazırlama ve Proje Koordinatörlüğü, Aralık /2018 – Mart 2019

Geleceğin Mühendis ve Teknisyenlerini Yetiştiriyoruz Projesi, Fırat Kalkınma Ajansı “Turizm ve Endüstriyel Gelişme MDP” Finansmanı, Bingöl Milli Eğitim Müdürlüğü Projesi, Projeyi hazırlama ve Proje Koordinatörlüğü, Ağustos /2018 – Mart 2019. (Proje danışmanlığı mart 2019 – devam ediyor)

Yönetim Kapasitesini Geliştirme, Fırat Kalkınma Ajansı “Teknik Destek” Finansmanı, Bingöl Milli Eğitim Müdürlüğü Projesi, Projeyi hazırlama ve Danışmanlığı,  10/2017 – 12/2017

Başarı Ellerimizde Projesi, Fırat Kalkınma Ajansı “Doğrudan Faliyet Desteği” Finansmanı, Bingöl Milli Eğitim Müdürlüğü Projesi, Projeyi hazırlama ve Proje Koordinatörlüğü, Mayıs- Ağustos /2016.

Herkes İçin Kayıtlı İstihdam Projesi, AB Finansmanı IPA IV. Bileşeni, Solhan Belediyesi, Projesi, Projeyi hazırlama ve uygulama aşamasında Proje Danışmanlığı Yapma, 2015- 2017

Artık Dezavantajlı Değiliz Projesi, AB Finansmanı IPA IV. Bileşeni, Bingöl Esnaf Ve Sanatkarlar Odası (ESOB) Projesi, Projeyi hazırlama ve uygulama aşamasında Proje Danışmanlığı, 2014-2017

Herkes İçin Daha Uzun Süreli Eğitim Projesi,  AB Finansmanı IPA IV. Bileşeni, YİSTOD projesi, Projeyi hazırlama ve uygulama, 2015- 2016.

Bingöl’de Yatırımın Geliştirilmesi, Fırat Kalkınma Ajansı “Doğrudan Faliyet Desteği” Finansmanı, Bingöl Esnaf Ve Sanatkarlar Odası (ESOB) Projesi, Projeyi hazırlama ve uygulama aşamasında Proje Danışmanlığı, 2015

Bilişim Teknolojisi Alanında Uzman Personel Yetiştirilmesi, AB Finansmanı, Bingöl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Projesi, Projeyi hazırlama ve uygulama aşamasında Proje Danışmanlığı, 2010-2011.

İş verimliliğinin Artırılması için Yönetici Sekreter Yetiştirme Projesi, AB Finansmanı IPA IV. Bileşen, Bingöl İl Özel İdaresi Projesi, Projeyi hazırlama ve Koordinatörlük, 2010-2011.

Kaybolan Yerel Kültürü Araştırma Geliştirme ve Tanıtma Projesi, AB Finansmanı, YİSTOD projesi, Projeyi hazırlama ve uygulama, 2008-2009.

Bingöl’ün Tanıtımı Projesi, AB Finansmanı, Yaşam İçin Sivil Toplum Derneği (YİSTOD) projesi, Proje Yürütücüsü, 2007-2008.

*   Başarı Belgesi, Bingöl Valiliği 13.06.2012 

*   Takdirname, Bingöl Valiliği 26.07.2010

*   Milli Eğitim Bakanlığı, Teşekkür Belgesi 08.08.2006

·         Proje Hazırlama Rehberi, “Kadın ve Genç Girişimciler İçin En İyi Fırsatlar Projesi” Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Yayını, Bingöl, 2009.

·         Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bilişim Alanında Uzman Personel Yetiştirme Projesi, Etki Değerlendirme Raporu, Editör/Uzman,  2012.

.         Midyat STK'larının Durumu Araştırması, STK'lar Aktif Olsun Projesi (Proje No:TR2015/DG/01/A3-01/396), Midyat Kadınları Sos. Yard. ve Day. Derneği Yayını, 2019.

.         Midyat'ta Engellilerin Durumu Araştırması, STK'lar Aktif Olsun Projesi (Proje No:TR2015/DG/01/A3-01/396), Midyat Kadınları Sos. Yard. ve Day. Derneği Yayını, 2019.