ZEYNEP ÜRÜŞAN

Öğr. Gör. ZEYNEP ÜRÜŞAN

Unvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Birim MERKEZİ LABORATUVAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ / REKTÖRLÜK
E-mail zurusan@bingol.edu.tr
Dahili No 5015
Oda No

Erzurum' da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum' da tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümünde lisans, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler bilim dalında yüksek lisansını tamamladı. 2017 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler programında doktora öğrenimine başlamıştır. 2018 yılında Bingöl Üniversitesi Rektörlük bünyesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamış olup halen devam etmektedir. 

 

Lisans: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü (2010-2014)

Yüksek Lisans: Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı (2014-2016) 

Doktora: Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı (2017- Devam ediyor) 

2018- Öğretim Görevlisi

İngilizce- 70

UYSAL AHMET, ZENGİN GÖKHAN, Mahomoodally Mohamad Fawzi, Picot-Allain Marie Carene, Jeko Jozsef, Cziaky Zoltan, Rodrigues Maria João, Ak Gunes, POLAT RIDVAN, ÜRÜŞAN ZEYNEP, Sinan Kouadio Ibrahime, Custodio Luisa (2021). A comparative study on biological properties and chemical profiles of different solvent extracts from Centaurea bingoelensis, an endemic plant of Turkey. Process Biochemistry, 102, 315-324., Doi: 10.1016/j.procbio.2021.01.023 (Yayın No: 6927983)

POLAT RIDVAN,ESİM NEVZAT,ÜRÜŞAN ZEYNEP,CAF AHMET,AHISKALI MİHRİBAN,CANLI DENİZ (2020). Solhan (Bingöl) florasının arıcılık açısından değerlendirilmesi. Türk Doğa ve Fen Dergisi, 9, 1-10. (Kontrol No: 6762803)

1- ÜRÜŞAN ZEYNEP,ARICI BUKET,YAZDIÇ FADİME,DURSUN İNAN,İZOL EBUBEKİR,GÜN RAMAZAN,çiçek isa (2019). BİNGÖL İLİ VE İLÇELERİNDE ÜRETİLEN BALLARIN UÇUCU BİLEŞENLERVE YAĞ ASITLERİNİN GC-MS İLE BELİRLENMESİ. ULUSLARARASI ARICILIK ARAŞTIRMALARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSALKALKINMA STRATEJİLERİ KONGRESİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6008722)

2- ÜRÜŞAN ZEYNEP,POLAT RIDVAN,ESİM NEVZAT,CAF AHMET,SİNAN ALİ,CANLI DENİZ,AHISKALI MİHRİBAN (2019). ÇOTLA (GENÇ/BİNGÖL) BÖLGESİ ARI FLORASI ÇEŞİTLİLİĞİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER. Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5982560) 

3- MERAL RAMAZAN,DEMİR YASİN,DOĞAN DEMİR AZİZE,DUMANOĞLU ZEYNEP,ER HASAN,ÜRÜŞAN ZEYNEP,SİNAN ALİ (2019). KOVAN YAPI MALZEMESI OLARAK FARKLI TARIMSAL ATIKLARINKULLANIMI. ULUSLARARASI ARICILIK ARAŞTIRMALARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSALKALKINMA STRATEJİLERİ KONGRESİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5983391)

4- CANLI DENİZ,ÜRÜŞAN ZEYNEP,SELVİ SELAMİ (2019). HAZARŞAH (SOLHAN/BİNGÖL) BÖLGESİNİN BAZI ÖNEMLİ BİTKİ TAKSONLARININ POLEN ATLASI. 7th. İNTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURALMEDICAL SCIENCES (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6008861) 

5- İZOL EBUBEKİR,DURSUN İNAN,GÜN RAMAZAN,ARICI BUKET,çiçek isa,YAZDIÇ FADİME,ÜRÜŞAN ZEYNEP (2019). BINGÖL İLI VE İLÇELERINDE ÜRETILEN BALLARIN BAZI METALKONSANTRASYONLARININ ICP-MS İLE BELIRLENMESI. ULUSLARARASI ARICILIK ARAŞTIRMALARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSALKALKINMA STRATEJİLERİ KONGRESİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5985557) 

ÜRÜŞAN Z., POLAT T., Bazı Çörek Otu (Nigella sativa L., Nigella damascena) Genotiplerinde Tarımsal ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. XII. Tarla Bitkileri Kongresi/ KAHRAMANMARAŞ (12-15 Ekim 2017) Kongre Kitabı, Sf: 345. Abstract

1. Solhan ve Genç İlçelerinin Arı florasının tespiti ile ballarının palinolojik özelliklerinin belirlenmesi. PİKOM-Bitki 2018.002, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:ÇAKILCIOĞLU UĞUR,Araştırmacı:SELVİ SELAMİ,Araştırmacı:ESİM NEVZAT,Araştırmacı:CAF AHMET,Araştırmacı:ECEM BAYRAM NESRİN,Araştırmacı:CANLI DENİZ,Araştırmacı:SİNAN ALİ,Araştırmacı:ÜRÜŞAN ZEYNEP,Araştırmacı:AHISKALI MİHRİBAN,Araştırmacı:NADİROĞLU MUHARREM,Yürütücü:POLAT RIDVAN, , 25/05/2018 (Devam ediyor)

2. Farklı Gelişme Dönemleri ve Azot Seviyelerinin Fesleğen (Ocimum basilicum L.)’xx de Verim Uçucu Yağ Oranı ve Bileşenleri Üzerine Etkileri, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı:ÜRÜŞAN ZEYNEP,Yürütücü:POLAT TAŞKIN, , 07/09/2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

3. Farklı Tarımsal Atıklardan Kovan Yapı Malzemesi Üretimi ve Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı:TUTUŞ AHMET,Araştırmacı:YÜKSEL ALAADDİN,Araştırmacı:ÇOBANOĞLU DUYGU NUR,Araştırmacı:DOĞAN DEMİR AZİZE,Araştırmacı:DEMİR YASİN,Araştırmacı:BEKTAŞ İBRAHİM,Araştırmacı:ER HASAN,Araştırmacı:SİNAN ALİ,Araştırmacı:ÜRÜŞAN ZEYNEP,Yürütücü:MERAL RAMAZAN (Devam ediyor)

4. Pikom projelerinde kullanılacak merkezi laboratuvar cihazlarının bakım, onarım ve eğitim hedeflerinin gerçekleştirilmesi’, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma 4. 1 projesi, Yürütücü:AKMAN FERDİ,Araştırmacı:İZOL EBUBEKİR,Araştırmacı:YAZDIÇ FADİME,Araştırmacı:DURSUN İNAN,Araştırmacı:ARICI BUKET,Araştırmacı:ALTUNBAŞ ŞAHİN ECE,Danışman:SOLMAZ RAMAZAN,Danışman:ERDOĞAN İBRAHİM YASİN,Araştırmacı:ÜRÜŞAN ZEYNEP, 05/07/2019 (Devam Ediyor) (ULUSAL) 

5. Bingöl Arı Ürünleri ile Katma Değeri Yüksek Alternatif Ürünlerin Üretimi, KURUMSAL PİKOM PROJELERİ, PİKOM-KP.2021.002, Yürütücü Doç.Dr. Nevzat ESİM, Araştırmacı Zeynep ÜRÜŞAN, Araştırmacı Enes KAYA, Araştırmacı Davut KARAHAN, Araştırmacı Serhat KOÇYİĞİT, Araştırmacı İbrahim ŞAHİN, Araştırmacı Deniz CANLI, Dr. İnan DURSUN, Doç. Dr. Veysel TURAN, Dr.Öğr.Üyesi Ekrem DARENDELİOĞLU, Dr.Öğr.Üyesi Veysel SÜZERER, Araştırmacı Ebubekir İZOL, Doç. Dr. Mahmut TOPRAK, 08-04-2021/08-04-2022 (Devam ediyor)  

1- 7th. International Conference On Mathematics, Engineering, Naturalmedical Sciences 

2- Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi 

3- XII. Tarla Bitkileri Kongresi/ KAHRAMANMARAŞ 

1- IR-MS, THERMO SCIENTIFIC MARKA DELTA V MODEL IR-MS CİHAZI, BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, Sertifika, 02.12.2019 -06.12.2019 (Ulusal)

2- AB PROJE YAZMA, UYGULAMALI AB PROJE YAZMA (HORIZON 2020) EĞİTİMİ, BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, Sertifika, 18.09.2019 -21.09.2019 (Ulusal) 

3- Su analizleri ve benzeri spektroskopik analizler, MERCK prove 100 Cihazı, BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, Sertifika, 31.01.2019 -31.01.2019 (Ulusal)

4- Spektroskopik analizler, Raman Spektoskopisi, Bingöl Üniversitesi, Sertifika, 08.11.2018 -09.11.2018 (Ulusal)

5- ICP-MS, PERKIN ELMER ICP-MS NEXION, BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, Sertifika, 15.05.2018 -15.05.2018 (Ulusal)

6- Başarı belgesi, Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme, Anadolu Üniversitesi, Kurs, 19.11.2018 -06.01.2019 (Ulusal)