İSA ÇİÇEK

İSA ÇİÇEK

Unvan BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
Birim SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
E-mail isacicek@bingol.edu.tr
Dahili No 5062
Oda No

Diyarbakır doğumlu olup 2000 yılında imam hatip lisesinden mezun oldum. 2007 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) Biyoloji bölümünden mezun oldum.Yüksek Lisans eğitimimi Bingöl Üniversitesi Botanik (Etnobotanik) dalında 2019 yılında tamamladım.  

Lisans: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyoloji Bölümü (2007)

Yüksek Lisans: Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Botanik Anabilim Dalı (Etnobotanik) (2019)

Aydın Şükrü BENGÜ, Aykut ÇAĞIRTEKİN, Derya Özdemir, İsa ÇİÇEK, 2015 yılında Mersin bölgesinden elde edilen zeytinyağlarında yağ asidi profilinin tespit edilmesi “ Tr. Doğa ve Fen Derg. − Tr. J. Nature Sci.     2017     Vol. 6     No. 2“, Bingöl, Tükiye 

  1. E. IZOL, I. DURSUN, R. GÜN, I. ÇIÇEK, F. YAZDIÇ, Z. ÜRÜSAN & B. ARICI, Bingöl Ili ve Ilçelerinde Üretilen Balların Bazı Metal Konsantrasyonlarının ICP-MS Ile Belirlenmesi, Sözlü Sunum, Uluslararası Arıcılık Arastırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi (Arı-SKKS2019), 11 Ekim 2019, 13 Ekim 2019, 48 - 48.
  2. Z. ÜRÜSAN, E. IZOL, I. DURSUN, R. GÜN, B. ARICI, I. ÇIÇEK & F. YAZDIÇ, Bingöl Ili ve Ilçelerinde Üretilen Balların Uçucu Bilesenler ve Yag Asitlerinin GC-MS Ile Belirlenmesi, Sözlü Sunum, Uluslararası Arıcılık Arastırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi (Arı-SKKS2019), 11 Ekim 2019, 13 Ekim 2019, 49 - 49.
  3. KAYA ENES,İZOL EBUBEKİR, ÇİÇEK İSA, BEHÇET LÜTFİ (2021).  Trace Element Analysis of Some Medicinal and Aromatic Plant Species by ICP-MS.  4th International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM’21) April 08-09, 2021 Firat University, Elazığ-Turkey (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7030991)
  4. E. KAYA, O. İNİK, E. İZOL, İ. ÇİÇEK, “İklim Değişikliğine sebep olan Doğal, Yapay Etmenler ve Bal Arıları Üzerine Etkileri ve Bu Etkilerin Sonuçları” The 1st İnternational Health and Climate Change Congress, 16-21 April 2021 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

1-Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BÜBAP)

Çermik ilçesi ve Köylerinin (Diyarbakır) Etnobotanik özellikleri nolu proje  Yüksek Lisans tez projem olarak BÜBAP tarafından desteklenmiştir.