MURAT DENER

Arş. Gör. MURAT DENER

Unvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Birim ENERJİ, ÇEVRE VE DOĞAL AFET ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
E-mail mdener@bingol.edu.tr
Dahili No 1953 - 1902
Oda No D301 - Yapı Mekaniği laboratuvarı

İnşaat Mühendisliğine giriş dersi için incelenecek makale;

/documents/file/A-Fak-MMF/insaat%20m%C3%BChendisli%C4%9Fi/%C4%B0M%C3%9C%20(1).pdf

Lisans : Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü   2011 - 2015 

Yüksek Lisans : Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı    2015 - 2017

Doktora : Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı   2017 -

Araştırma Görevlisi  : Bingöl Üniversitesi Müh ve Mimarlık Fak                     2015 / -

İleri seviye ingilizce

ORCID NUMBER: https://orcid.org/0000-0001-6430-8854

 

1. Mehrzad Mohabbi, Murat Dener (2019).  "Investigation of elevated temperature on compressive strength and microstructure of alkali activated slag based cements" European Journal of Environmental and Civil Engineering. 

https://doi.org/10.1080/19648189.2018.1557562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mehmet Karataş, Murat Dener, Ahmet Benli, Mehrzad Mohabbi(2019). "High temperature effect on the mechanical behavior of steel fiber reinforced self‐compacting concrete containing ground pumice powder", Structural Concrete

https://doi.org/10.1002/suco.201900067

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Mehmet Karataş, Murat Dener, Mehrzad Mohabbi, Ahmet Benli(2019). "A study on the compressive strength and microstructure characteristic of alkali-activated metakaolin cement", Matéria (Rio de Janeiro).                               

doi: 10.1590/S1517-707620190004.0832

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Murat Dener, Mehmet Karataş,  Mehrzad Mohabbi(2021). "High temperature resistance of self compacting alkali activated slag/portland cement composite using lightweight aggregate", Construction and Building Materials.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.123250

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   5. Murat Dener, Mehmet Karataş,  Mehrzad Mohabbi(2021). "Sulfate resistance of alkali-activated slag/Portland cement mortar produced with lightweight pumice aggregate", Construction and Building Materials.

https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.124671

 

1)  Dener, M., Karatas, M., Benli, A., and Yadollahi, M.M. (2017). The Influence of Elevated Temperature on the Mechanical Properties of Steel Fiber Reinforced Self-Compacting Concrete with Ground Pumice Powder, 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS'17), Fırat  University, Elazığ, Turkey, 19-22 October.

2)  Dener, M., Karatas, M., Benli, A., and Yadollahi, M.M. (2017). Mechanical and Durability Properties of Steel Fiber Reinforced Self Compacting Concrete Incorporating Ground Pumice Powder, 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS'17), Fırat  University, Elazığ, Turkey, 19-22 October.

3) Dener, M., Yadollahi, M.M. (2018). Mechanical And Durability Properties of Alkali Activated Cements Based on Metakaolin, International engineering and technology symposium (IETS'18), Batman Unıversity, Batman, Turkey,  3-5 May.

4) Yadollahi, M.M., Dener, M.(2018). Investigation of Concentric And Eccentric Lateral Bracing System in Steel Structure Performance, International engineering and technology symposium (IETS'18), Batman Unıversity, Batman, Turkey,  3-5 May.

5) İşsever, F., Varolgüneş, S., Yadollahi, M.M., Dener, M.(2018). Reaktif Pudra Betonlarının Basınç Dayanımı ve Sulfata Karşı Dayanıklılığının İncelenmesi, International engineering and technology symposium (IETS'18), Batman Unıversity, Batman, Turkey,  3-5 May.

6) Yadollahi, M.M., İşsever, F., Varolgüneş, S.,  Dener, M.(2018). Reaktif Pudra Betonlarda Mineral Katkı Kullanımın Çekme ve Basınç Gerilmeleri Arasındaki Regresyon Analizi, International engineering and technology symposium (IETS'18), Batman Unıversity, Batman, Turkey,  3-5 May.

7)  Dener, M., Karatas, M., and Yadollahi, M.M. (2018).Effect of Specimen Size on Alkali Activated Cements,4th International Ege Composite Materials Symposium(KOMPEGE’18),Ege University,Izmir,Turkey,06-08 September.