BİLAL BALUN

Dr. Öğr. Üyesi BİLAL BALUN

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim ENERJİ, ÇEVRE VE DOĞAL AFET ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ / MİMARLIK
E-mail bbalun@bingol.edu.tr
Dahili No 1974 / 1762
Oda No D332 / CII-25

Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği Bölümü (2004/2008)

Yüksek Lisans: Fırat Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği - (2011/2013)

Doktora: Fırat Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği - (2013/2019)

Doktor 2019
Doçent  
Profesör  

 

İnşaat Mühendisi (Şantiye Şefi) - Yurt dışı (Libya, Birleşik Arap Emirlikleri, İran) - 2008/2010

 

İngilizce : 71 (KPDS) / 2009

1) Karataş, M., Balun, B., Benli, A., 2017, High Temperature Resistance of Self-Compacting Lightweight Mortar Incorparating Expanded Perlite and Pumice, Computers and Concrete, 19(2), 121. https://doi.org/10.12989/cac.2017.19.2.121

2) Balun, B., Nemutlu, Ö. F., Benli, A., Sarı, A., 2020, Estimation of Probabilistic Hazard for Bingol Province, Turkey, Earthquakes and Structures, 18(2), 223-231. https://doi.org/10.12989/eas.2020.18.2.223

3) Nemutlu, Ö. F., Balun, B., Sarı, A., 2021, Damage assessment of buildings after 24 January 2020 Elazığ-Sivrice earthquake, Earthquakes and Structures, 20(3), 325-335. https://doi.org/10.12989/eas.2021.20.3.325

4) Balun, B., Karataş, M., 2021, Influence of curing conditions on pumice-based alkali activated composites incorporating Portland cement, Journal of Building Engineering, 43,102605. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.102605

 

1) Nemutlu, ÖF, Balun, B, Benli̇, A, Sarı, A. (2020). Bingöl ve Elazığ İlleri Özelinde 2007 ve 2018 Türk Deprem Yönetmeliklerine Göre İvme Spektrumlarının Değişiminin İncelenmesi. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 11(3), 1341-1356. https://doi.org/10.24012/dumf.703138

2) Balun, BNemutlu, ÖF, Sarı, A. (2020). TBDY 2018 Basitleştirilmiş Tasarım Kurallarının Taban Kesme Kuvvetine Etkisinin İncelenmesi . Türk Doğa ve Fen Dergisi , 9 (Özel Sayı) , 173-181. https://doi.org/10.46810/tdfd.749257

3) Sarı, A, Nemutlu, ÖF, Balun, B. (2021). Vinç Kancalarının Kırılma Mekaniği Yaklaşımı ile Yorulma Dayanımlarının İncelenmesi. Türk Doğa ve Fen Dergisi , 10(1), 199-216. https://doi.org/10.46810/tdfd.872501

4) Nemutlu, ÖF, Balun, B, Sarı, A. (2021). Mevcut Yapıların Depreme Hazırlık Değerlendirmesi: Bingöl İli Örneği. Türk Deprem Araştırma Dergisi, 3(1), 92-109. https://doi.org/10.46464/tdad.932452Mevcut Yapıların Depreme Hazırlık Değerlendirmesi: Bingöl İli Örneği

 

1) Balun, B., Karataş, M., 2018. Compressive Strength of Pumice Based Alkali-Activated Hybrid Cement, 3rd International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences (ICETAS), Skopje, Macedonia, July 17-21.(Tam Metin)

2) Karataş, M., Benli, A., Balun, B., 2018. Bond Strength of Reinforcement and Mechanical Properties of Self-Compacting Mortars Containing Ground Pumice Powder, International Engineering and Technology Symposium (IETS'18), Batman University, Batman, Turkey,  3-5 May. (Özet Metin)

3) Balun, B., Benli, A., Polat, C., 2018. Deprem İzolatörlü Yapıların Dinamik Davranışlarının ve Plastik Mafsallaşmalarının İncelenmesi, International Engineering and Technology Symposium (IETS'18), Batman University, Batman, Turkey,  3-5 May. (Özet Metin)

4) Karataş, M., Benli, A., Balun, B., 2018. Mechanical and durability properties of self-compacting mortars incorporating ternary blends of fly ash and silica fume, International Engineering and Technology Symposium (IETS'18), Batman University, Batman, Turkey,  3-5 May. (Özet Metin)

5) Güzel, İ., Balun, B., Yıldız, S., 2018. Asfalt Betonu Kaplama Tabakalarında Çelik Fiber Kullanımının Marshall Stabilitesi ve İndirekt Çekme Mukavemetine Etkileri, International Engineering and Technology Symposium (IETS'18), Batman University, Batman, Turkey,  3-5 May. (Özet Metin)

6) Güzel, İ., Yıldız, S., Balun, B., 2018. Öğütülmüş Pomzanın Taş Mastik Asfalt Karışımlarda Kullanılabilirliğinin ve Maliyetinin İncelenmesiInternational Engineering and Technology Symposium (IETS'18), Batman Unıversity, Batman, Turkey,  3-5 May. (Özet Metin)

7) Nemutlu, Ö. F., Balun, B., Sarı,A., Benli,A., 2018.Yüksek Yapılarda Kullanılan Outrigger Sistemlerin Farklı Kat Seviyelerinde Kullanımının Yanal Deplasmanlara Etkisi, International Engineering and Natural Sciences Conference(IENSC’18), Dicle University, Diyarbakır, Turkey, 14-17 November. (Tam Metin)

8) Nemutlu, Ö. F., Sarı, A., Balun, B., 2021. Investigation of Acceleration and Energy-Oriented Earthquake Parameters in SDOF Systems, 3rd International Symposium of Engineering Applications on Civil Engineering and Earth Sciences (IEACES'21). Karabük University, Karabük, Turkey. 22-24 September. (Tam Metin)

1) Balun, B., Karataş, M., 2015, Genleştirilmiş Perlit ve Bitlis Pomzası İçeren Kendiliğinden Yerleşen Harçların Mekanik Özellikleri, 9. Ulusal Beton Kongresi, 16-18 Nisan. (Tam Metin)

2) Güzel, İ., Balun, B., 2018, Türkiye Karayollarında Ölümlü Yaralanmalı Trafik Kazası İstatistiklerinin Değerlendirilmesi ve Maliyetlerinin Tahmini, Karayolu 4. UlusalKongresi ve Sergisi, 28-29 Kasım. (Tam Metin)

* Advances in Concrete Construction

* Structural Concrete

* Türk Doğa ve Fen Dergisi

* International Journal of Engineering Research & Development

* Turkish Journal of Earthquake Research

FUBAP - MF.12.19 - Hafif Agregalı Kendiliğinden Yerleşen Harçların Mekanik ve Durabilite Özellikleri (Yardımcı Araştırmacı)