AHMET BENLİ

Doç. Dr. AHMET BENLİ

Unvan DOÇENT
Birim MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
E-mail abenli@bingol.edu.tr
Dahili No 1949
Oda No K4-03 /C2 25 MMF

LİSANS                 :  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK LİSANS  :  FIRAT ÜNİVERSİTESİ

DOKTORA            :  FIRAT ÜNİVERSİTESİ

1-Yadollahi Mehrzad Mohabbi,BENLİ AHMET,DEMİRBOĞA RAMAZAN  Application of adaptive neuro-fuzzy technique and regression models to predict the compressive strength of geopolymer composites.  Neural Computing and Applications, Doi: 10.1007/s00521-015-2159-6 (Yayın No: 2820533) [Full text online]

 
 
 

2-YADOLLAHİ MEHRZAD MOHABBİ,BENLİ AHMET,VAROLGÜNEŞ SADIK (2016).  Masonry Infill Walls Effect In Short Column Formation In Rc Buildings: A Case Study.  Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Engineering Sciences (Yayın No: 2884070)  [Full text online]

 
 
 

3-YADOLLAHİ Mehrzad Mohabbi,BENLİ AHMET,DEMİRBOĞA RAMAZAN (2015).  The effects of silica modulus and aging on compressive strength of pumice-based geopolymer composites.  Construction and Building Materials, 94, 767-774., Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2015.07.052 (Yayın No: 1975391) [Full text online]

 
 
 

4-Yadollahi Mehrzad Mohabbi,BENLİ AHMET,DEMİRBOĞA RAMAZAN (2015).  Prediction of compressive strength of geopolymer composites using an artificial neural network.  Materials Research Innovations, 19(6), 453-458., Doi: 10.1179/1433075X15Y.0000000020 (Yayın No: 1975805) [Full text online]

 
 
 

5-YADOLLAHİ Mehrzad Mohabbi,BENLİ AHMET,DEMİRBOĞA RAMAZAN (2015).  Effects of elevated temperature on pumice based geopolymer composites.  Plastics, Rubber and Composites, 44(6), 226-237., Doi: 10.1179/1743289815Y.0000000020 (Yayın No: 1975642) [Full text online]

 
 
 

6-TÜRK KAZIM,BENLİ AHMET,CALAYIR YUSUF (2008).  Bond Strength of Tension Lap-Splices in Full Scale Self-Compacting Concrete Beams.  Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 32(6), 377-386., Atıf Sayısı: 1 (Yayın No: 344534) [Full text online]

 
 
 

1. YADOLLAHİ MEHRZAD MOHABBİ,BENLİ AHMET (2016). Assessment of shear walls effectiveness in controlling lateral drift for 10 stories reinforced concretebuilding. Turk doğa ve fen dergisi [Full text online]
2. YADOLLAHİ MEHRZAD MOHABBİ,BENLİ AHMET (2015). Collapse Mechanisms Determination For Space Trusses Under Uniform Loading And Different Support Conditions. TÜRK DOĞA VE FEN DERGİSİ, 4(1), 59-64. 
[Full text online]
3. Yadollahi Mehrzad Mohabbi,BENLİ AHMET (2015). Yapay zekâ tekniklerinin inşaat mühendisliği problemlerinde kullanılması üzerine bir çalışma. TÜRK DOĞA VE FEN DERGİSİ, 4(2), 55-59[Full text online]
4. MERAL RAMAZAN,BENLİ AHMET (2013). TÜRKİYE AKARSULARI AKIM ÖLÇÜMLERİNDE MEVCUT DURUM VE ALTERNATİF YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Sakarya Üni. Fen Bil. Ens. Dergisi[Full text online]
5. BENLİ AHMET,CALAYIR YUSUF (2012). BETONARME KİRİŞLERDE ÇATLAK İNCELEMESİ: NÜMERİK ÇALIŞMA. Türk Doğa ve Fen Dergisi (Kontrol No: 384415)[Full text online]
6. BENLİ AHMET,CALAYIR YUSUF (2012). BETONARME KİRİŞLERDE ÇATLAK İNCELEMESİ: DENEYSEL ÇALIŞMA. Türk Doğa ve Fen Dergisi (Kontrol No: 384206)[Full text online]
7. BENLİ AHMET,TUNA AHMET (2011). KEMER BARAJLARIN SONLU ELEMAN YÖNTEMİYLE STATİK ANALİZİ. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Kontrol No: 384124)[Full text online]

8. TÜRK KAZIM,KARATAŞ MEHMET,TURGUT PAKİ,BENLİ AHMET (2010). FARKLI TİP VE MİKTARDA PUZOLAN İÇEREN KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONUN DAYANIMI VE ELASTİSİTE MODÜLÜ

ARASINDAKİ İLİŞKİ. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi [Full text online]
9. BENLİ AHMET,TÜRK KAZIM,CALAYIR YUSUF (2010). KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONDAN ÜRETİLMİŞ KİRİŞLERİN ADERANS DAYANIMININ DENEYSEL VE SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ.
Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 
 
[Full text online]
10. BENLİ AHMET (2010). HAREKETLİ YÜK ETKİSİNDE OLUŞAN MAKSİMUM KESİT TESİRLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Şantiye: İnşaat Makine ve Mimarlık Dergisi (Kontrol No: 383850)  [Full text online]


 

1.BENLİ AHMET,MOHABBİ YADOLLAHİ MEHRZAD,CALAYIR YUSUF (2016). Kendiliğinden Yerleşen ve Normal Betondaki donatı Aderans Dayanımının Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi. International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16)March 19-20, 2016, KiliS (Tam metin bildiri)(Yayın No:2602738) [DOÇ]
2.BENLİ AHMET,YADOLLAHİ MEHRZAD MOHABBİ (2016). Different Lateral Bracing System Effect in Concrete Frame Performance. 1. ULUSLARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ (Yayın No:2884077)[PDF]
3.YADOLLAHİ MEHRZAD MOHABBİ,BENLİ AHMET (2016). Optimization Of Na2O Dosage For Obtaining High Compressive Strength From Ferrochrome Slag Based Geopolymers. 1.ULUSLARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ (Yayın No:2884075) 
[PDF]
4.MOHABBİ YADOLLAHİ MEHRZAD,BENLİ AHMET,işsever fethi (2015). Comparison Conventional And Adaptive Pushover Analysis For Seismic Response Assessment in Moment Resisting in 10
Story Steel Structure. International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16) March 19-20, 2016, Kilis (Tam metin bildiri)(Yayın No:2554105) 
 [DOÇ]

1. YADOLLAHİ MEHRZAD MOHABBİ,BENLİ AHMET (2015). Türkiyede Tarihi Yığma Yapıların Lineer Olmayan Sismik Analiz İhtiyacı. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi,
(Yayın No:1847175) [DOÇ]
2. YADOLLAHİ MEHRZAD MOHABBİ,BENLİ AHMET (2015). Collapse Mechanisms Determination For Flat Double-Layer Space Trusses Under Uniform Loading By Sap2000. XIX. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ,(Yayın No:1846815) 
[DOÇ]

1.Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 

2.Latin American Journal of Solids and Structures

3.Earthquakes and Structures

4.Construction and Building Materials

1-Elazığ Ferrokrom Curufundan Alkali Aktivasyon Yöntemiyle Geopolimer Üretilebilirliğinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 21/08/2015 (Devam Ediyor) (ULUSAL) 

2-Binaların deprem performansının belirlenmesinde İdecad, opensees ve midas gen programlarının analiz karşılaştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 20/08/2015 (Devam Ediyor) (ULUSAL)