SADIK ALASHAN

Doç. Dr. SADIK ALASHAN

Unvan DOÇENT
Birim ENERJİ, ÇEVRE VE DOĞAL AFET ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
E-mail sadikalashan@bingol.edu.tr
Dahili No 1952
Oda No D306

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

İnşaat Mühendisliği

Dicle Üniversitesi

1999-2003

Yüksek Lisans

Hidrolik

Fırat Üniversitesi

2008-2011 

Doktora

Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği

İstanbul Teknik Üniversitesi

 2011-2016

KURUM AKADEMİK ÜNVEN YILI
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 2013-2016
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ YARDIMÇI DOÇENT 2016-2020
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ DOÇENT DOKTOR 2020-DEVAM

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

GÜZ

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ

3

0

12

2016-2017

GÜZ

HİDROLİK

3

0

86

2016-2017

GÜZ

HİDROLOJİ

2

1

20

2016-2017

GÜZ

SU YAPILARI

3

0

20

2016-2017

GÜZ

SU KAYNAKLARI VE TASARIMI

2

2

21

2016-2017

GÜZ

SU TEMİNİ VE ÇEVRE SAĞLIĞI

3

0

21

SINAV PUAN
KPDS 77,50

 

  1. Alashan, S., Toprak, Z.F., Şen, Z., (2016). Hydroelectric Energy Potential of Turkey: A Refined Calculation Method, Arabian Journal for Science and Engineering, DOI 10.1007/s13369-015-1982-5.[Full text online]

  2. Alashan, S., (2017). Comment on ‘Identification of trend and probability distribution for time series of annual peak flow in Tapi Basin, India’ by Timbadiya et al., ISH Journal of Hydraulic Engineering, DOI 10.1080/09715010.2017.1292471. [Full text online]

  3. Alashan S., (2018) An improved version of innovative trend analyses. Arab J Geosci 11:50. doi: 10.1007/s12517-018-3393-x. [Full text online]

  4. Alashan, S., (2018) Data Analysis in Nonstationary State. Water Resour Manag. doi: 10.1007/s11269-018-1928-2. [Full text online]

  5. Alashan, S., (2020) Testing and improving type 1 error performance of Şen’s innovative trend analysis method. Theor Appl Climatol 142, 1015–1025.

  6. Alashan, S. (2020) Can innovative trend analysis identify trend change points? Brilliant Engineering (BEN) 3 (2020) 6-15. https://doi.org/10.36937/ben.2020.003.002.

  7. Alashan, S. (2020) Combination of modified Mann‐Kendall method and Şen innovative trend analysis. Engineering Reports. 2:e12131. https://doi.org/10.1002/eng2.12131.

 

1. Alashan, S. and Şen, Z., (2016). Hidroelektrik Enerji Potansiyeli Üzerine İklim Değişimi Etkisi, Su Vakfı Bülteni, (1), 1-12. [Tam metin]

2. Alashan, S. (2018). İçme Suyu Şebekelerinde Hesap Debilerinin Ölü Noktalar Yöntemi ile Şematik Çözümü, Su Vakfı Bülteni, (7), 1-12. [Tam metin]

3. Alashan, S . (2018). Destekleyici Şebeke Tasarımı. DÜMF Mühendislik Dergisi, 9 (1), 571-579. [Tam metin]

4. Alashan, S . (2018). Yenilikçi Yönelim Analiz Yönteminin Logaritmik Eksende Değerlendirilmesi, İklim Değişikliği ve Çevre 3 : 16-21. [Tam metin]

5. Alashan, S . (2020). Bingöl İli Rüzgâr Potansiyeli ve İklim Değişikliğinin Etkisi. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi , 6 (1) , 157-168 . DOI: 10.21324/dacd.569072[Tam metin]

6. Alashan, S . (2020). Innovatıve Trend Analysıs Methodology In Logarıthmıc Axis, Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi , 8 (3) , 573-585 . doi: 10.36306/konjes.668212.

7. Yükseler, U , Dursun, Ö , Alashan, S . (2021). Yağışların Mevsimsel Değişimlerinin Eğilim Analiz Yöntemleri İle Araştırılması: Bingöl İli Örneği . El-Cezeri Journal of Science and Engineering , 8 (1) , 45-59 . DOI: 10.31202/ecjse.769918

  1. Alashan, S., Toprak, Z.F., Şen, Z., (2015). Advances of Energy Tree Method in Calculation of Gross Hydro-power Potential, ICOCEE - Cappadocia 2015, Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi, Nevşehir, Türkiye. [Full text online]
  2. Alashan, S., (2016). Areal Gross Hydropower Energy Calculation, 10. Uluslararası Temiz Enerji Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. [Full text online]
  3. Alashan, S., (2018). Yenilikçi Yönelim Analiz Yönteminin Logaritmik Eksende Değerlendirilmesi, Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Merinos Kültür Merkezi, Bursa, Türkiye. [Full text online]

1-     Alashan, S., Toprak, Z.F., Şen, Z., (2013). Nehir Enerji Kapasitesinin Enerji Ağacı Metodu İle Belirlenmesi, III. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 323-334, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Su Vakfı, İstanbul, Türkiye. [Tam metin]

2-    Alashan, S., Toprak, Z.F., Şen, Z., (2015). Nehir Akım Denklemleri Yöntemiyle Eksik Akım Verilerinin Tamamlanması, VIII Ulusal Hidroloji Kongresi, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Türkiye. [Tam metin]

3-     Alashan, S., Toprak, Z.F., Şen, Z., (2015). İklim Değişikliğinin Murat Nehri Su Gücü Potansiyeline Etkisi, 4. Su Yapıları Kongresi, İnşaat Mühendisleri Odası, Antalya, Türkiye. [Tam metin]

4-    Alashan, S., (2017). Destekleyici Şebeke Tasarımı, IX Ulusal Hidroloji Kongresi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Türkiye. [Tam metin]

1. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi

2. Water Resources Management

3. El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi

4- Natural Hazards

5- Environmental Earth Sciences