MUSTAFA UTLU

Arş. Gör. MUSTAFA UTLU

Unvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Birim ENERJİ, ÇEVRE VE DOĞAL AFET ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ / COĞRAFYA
E-mail mutlu@bingol.edu.tr
Dahili No 2218
Oda No DZ-28

Lisans :İstanbul  Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya: 2007-2011

Yüksek Lisans : İstanbul  Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Bilim Dalı 2012-2014

Doktora: İstanbul  Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Bilim Dalı 2014 - 2019

YDS 2012 İlkbahar Dönemi: 68,75

Science Citation Index (SCI) Dergilerde Yayımlanmış Makaleler

 1. Ghasemlounia, R., Utlu M. (2021) Flood Prioritization of Basins based on Geomorphometric properties using Principal Component Analysis, Morphometric Analysis, and Redvan’s Priority Methods: A Case Study of Harsit River Basin. Journal of Hydrologyhttps://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2021.127061

 2. Utlu, M., Özdemir, H. (2020) How much spatial resolution do we need to model a local flood event? Benchmark testing based on UAV data from Biga River (Turkey). Arabian Journal of Geosciences. Arabian Journal of Geosciences. https://doi.org/10.1007/s12517-020-06318-2

 3. Öztürk, M. Z., Şimşek, M., Şener, M. F., & Utlu, M. (2018). GIS based analysis of doline density on Taurus Mountains, Turkey. Environmental Earth Sciences, 77(14). https://doi.org/10.1007/s12665-018-7717-7 https://link.springer.com/article/10.1007/s12665-018-7717-7

 4. Öztürk, M. Z., Şımşek, M., Utlu, M., & Şener, M. F. (2017). Karstic depressions on Bolkar Mountain plateau, Central Taurus (Turkey): Distribution characteristics and tectonic effect on orientation. Turkish Journal of Earth Sciences, 26(4). https://doi.org/10.3906/yer-1702-3 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/419031

Emerging Sources Citation Index (ESCI) Dergilerde Yayımlanmış Makaleler

 1. Şimşek, M., Öztürk, M.Z., Doğan, U., Utlu, M. (2021). Toros Polyelerinin Morfometrik Özellikleri. Journal of Geography, 42, 101-119. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iucografya/issue/63677/834461

 2. Utlu, M., & Özdemir, H. (2018). The Role of Basin Morphometric Features in Flood Output: A Case Study of the Biga River Basin. Journal of Geography36, 49–62. https://doi.org/10.26650/JGEOG408101https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/488383

 3. Utlu M., Ekinci D., (2015) Namnam Çayı Havzası'nın (Muğla) Uygulamalı Hidrografyası. Journal of Geography, 30, 38-60. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iucografya/issue/25075/264654

Diğer Uluslararası Dergilerde Yayımlanmış Makaleler

 1. Utlu, M., Öztürk., M.Z., Şimşek, M (2020) Rockfall analysis based on UAV technology in Kazıklıali Gorge, Aladağlar (Taurus Mountains, Turkey). International Journal of Environment and Geoinformatics 7(3):239-251 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1114296

 1. Utlu, M., Ghasemlounia, Redvan (2021) Flood Prioritization Watersheds of the Aras River, Based on Geomorphometric Properties: Case Study Iğdır Province, Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi, 6:21-40. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1242775

 2. Utlu, M., Öztürk., M.Z., Şimşek, M (2020) 1D Taşkın modellemeleri açısından Topo-DEM ve Alos DSM verilerinin karşılaştırılması: Alara Çayı Örneği. Ege Coğrafya Dergisi. 29(2):161-177. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1220563

 3. Şimşek, M., Utlu, M., Poyraz M., Öztürk, M. Z., (2019). Geyik Dağı Kütlesinin Yüzey Karstı Jeomorfolojisi ve Kütle Üzerindeki Karst-Buzul Jeomorfolojisi İlişkisi. Ege Coğrafya Dergisi, 28, 97-110 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/894589

 4. Öztürk, M. Z., Şimşek, M., & Utlu, M. (2015). Tahtalı Dağları (Orta Toroslar) karst platosu üzerinde dolin ve uvala gelişiminin CBS tabanlı analizi. Türk Coğrafya Dergisi, 65, 59–68.  http://https://doi.org/10.17211/tcd.22648https://dergipark.org.tr/tr/pub/tcd/issue/21272/2284009 (2), 2020, 161-17729 (2), 2020, 161-177

 1. Öztürk Muhammed Zeynel,Simsek Mesut,Utlu Mustafa,Sener Mehmet Furkan (2018). Toros Daglari Neritik Kireçtaslari Üzerindeki Mikro Erozyon Oranlari: Bir Yıllık TMEM Ölçümleri. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayınno:4362913)
 2. Öztürk Muhammed Zeynel,Utlu Mustafa,Sener Mehmet Furkan,Simsek Mesut (2017).Relationship Between Relict Valley And Doline Density At The Central Taurus (Turkey.International Congress On The 75th Anniversary Of Tgs, 644-645. (Özet Bildiri/Sözlüsunum)(Yayın No:3882234)
 3. Öztürk Muhammed Zeynel,Utlu Mustafa,Sener Mehmet Furkan,Simsek Mesut (2017). Orta Toroslarda Dolin Ve Relikt Vadi Yogunlukları Arasındaki Iliski. 75. Yıl Uluslararası Cografya Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3848313)
 4. Öztürk Muhammed Zeynel,Şimşek Mesut,Sener Mehmet Furkan,Utlu Mustafa,Sener Mehmet (2017). Importance Of Doline Morphometry On Research Of Surface Karst:Case Studies From Taurus Mountains. International Symposium On Gis Applications In Geography And Geosciences, 265-265. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 5. Sener Mehmet Furkan,Öztürk Muhammed Zeynel,Simsek Mesut,Utlu Mustafa (2017). Structural Control On Distribution And Orientation Of Dolines: Case Studies From Taurus. International Symposium On Geomorphology, 101 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3883123)
 6. Öztürk Muhammed Zeynel,Simsek Mesut,Utlu Mustafa,Sener Mehmet Furkan (2017). Bati Ve Orta Toros Daglari’nda Dolin Yogunlugunun Alansal Dagilis Özellikleri. Uluslararasi Jeomorfoloji Sempozyumu 2017, 160-160. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3848218)
 7. Sener Mehmet Furkan,Öztürk Muhammed Zeynel,Simsek Mesut,Utlu Mustafa,Sener Mehmet (2017). Dolin Dagilisi Ve Yönelimleri Üzerinde Yapisal Unsurlarin Etkisi: Toroslardanörnekler. Uluslararasi Jeomorfoloji Sempozyumu 2017, 101-101. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3848248)
 8. Öztürk Muhammed Zeynel,Simsek Mesut,Utlu Mustafa,Sener Mehmet Furkan (2017). Spatial Distribution Of Doline Density In West And Central Taurus Mountains. International Symposium On Geomorphology,, 160 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3882843)
 9. Öztürk Muhammed Zeynel,Simsek Mesut,Utlu Mustafa,Sener Mehmet Furkan (2016). Bolkar Dagları Batı Platosunun Flüvyo Karstik Evrimi. Tücaum Uluslararası Cografya Sempozyumu, 106-115. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2966299)
 10. Utlu Mustafa,Simsek Mesut,Öztürk Muhammed Zeynel (2016). Spatial Distribution Characteristic Of Karstic Depressionson Plateau Of Bolkar Mountains Central Taurus. 4th International Geography Symposium, 299-299. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3276598)
 11. Simsek Mesut,Öztürk Muhammed Zeynel,Utlu Mustafa (2016). Çözünme Dolinlerinin Kuvaterner Degisimleri Açisindan Önemi. VII. Turqua Türkiye Kuaterner Sempozyumu, 34-35. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3276470)

UTLU M., ÖZTÜRK M. Z., ŞİMŞEK M. 2021. Kaya Düşmesı Tehlıkesinde İha Ve Üç Boyutlu Simülasyon Modellerinin Kullanımı: Hacıabdullah Köyü Örneği (Niğde). 3. Ulusal Heyelan Sempozyumu, 13-14 Ekim, Ankara

ŞİMŞEK M., UTLU M., ÖZTÜRK M.Z. 2021. Emli Vadisi’nin Jeomorfolojik Gelişiminde Kaya Düşmelerinin Etkisi (Aladağlar, Niğde). 3. Ulusal Heyelan Sempozyumu, 13-14

Batı ve Orta Toroslar’da Dolinlerin Dağılışı, Fiziksel Özellikleri ve Karstik Ayrışma Hızının Belirlenmesi. Program Kodu: 3001 Proje No: 115Y580 

Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı

 1. Utlu, M. (2016). Recent Researches In Interdisciplinary Sciences, Bölüm adı:(Morphometric and Hydrologic Features of Bayramçay and Çapakçur River Basin), St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Editör: Efe Recep, Cürebal Isa, Nyussopova Gulnara, Atasoy Emin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 13, ISBN:978-954-07-4141-3,  Yayın No: 2963472)

 2. Şimşek, M., Utlu, M., Öztürk, M.Z. (2020).  "Gidengelmez Dağları’nın Yüzey Karstı Özellikleri (Orta Toroslar)" Coğrafi Perspektifle Dağ  ve Dağlık Alanlar (Sürdürülebilirlik-Yönetim-Örnek Alan İncelemeleri). 1-18,1. Baskı: Kriter Yayınevi. İstanbul. ISBN: 978-625-7130-71-4

 3. Utlu, M., Öztürk, M.Z., Şimşek, M. (2020).  "Emli Vadisi’ndeki (Aladağlar) Talus Depolarının Kantitatif Analizlere Göre İncelenmesi"  Coğrafi Perspektifle Dağ  ve Dağlık Alanlar (Sürdürülebilirlik-Yönetim-Örnek Alan İncelemeleri). 1-18,1. Baskı: Kriter Yayınevi. İstanbul. ISBN: 978-625-7130-71-4

 4. Utlu, M., Öztürk, M.Z., Şimşek, M. (2021). "Yüksek çözünürlüklü sayısal yüzey modellerine uygulanan üç boyutlu analizler ile kaya düşmelerine ait sayısal risk değerlendirmesi: Ünlüyaka Köyü (Niğde-Türkiye)"  Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları II, I.Baskı, Bölüm-3, Pegem Akademi. 

1. Study and Management of Geological Risks, Ousseimi Foundation (Cenevre-İsviçre),
Nisan 2015.
2. 2015 The Summer Training Course for Slope Land Disaster Reduction (Taipei-Tayvan)​