MAHMUT TOPRAK

Doç. Dr. MAHMUT TOPRAK

Unvan DOÇENT
Birim FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA
E-mail mtoprak@bingol.edu.tr
Dahili No 2524-5306
Oda No D3-24

 

 

Atatük Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Kimya Bölümünden mezun oldu. 2006 yılında Atatük Üniversitesi  Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya bölümünden yüksek lisans derecesi aldı. 2011 yılında Atatürk Üniversitesi  Fen Bilimler Esntitüsü Kimya bölümünde Doktorasını tamamladı. 2005-2009 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat fakültesinde Araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2010 yılında Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine araştırma görevlisi, 2012 yılında ise Yardımcı Doçent Doktor olarak atandı. 2017 yılında Doçenlik unvanını aldı. Bingöl Üniversitesinde çalışmaya devam ediyor.

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Atatürk Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Fizikokimya

Doktora

2006- 2011

Türkiye

Atatürk Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Fizikokimya

Yüksek Lisans

2004- 2006

Türkiye

Atatürk Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Lisans

1999- 2003

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Ünvan

Tarih

Atatürk Üniversitesi

Türkiye

Erzurum

Arş. Gör.

2005-2009

Bingöl Üniversitesi

Türkiye

Bingöl

Arş. Gör.

2010-2011

Bingöl Üniversitesi

Türkiye

Bingöl

Yrd. Doç. Dr.

2012-2017

Bingöl Üniversitesi Türkiye Bingöl Doç. Dr. 2017-

 Lisans

(2013-2014) Fizikokimya I-II

(2006-2007-2008-2009-2012-2013-2014) Fizikokimya Lab I-II

(2017) Genel Kimya

Yüksek Lisans

(2014-2015) İleri Fizikokimya I-II

(2013-2014-2015) Fotofizik ve Fotokimyada Temel Prensipler 

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans

  1. Salcı Abdullah, (2015). Pyronin Y Bileşiğinin BSA ve HSA İle Etkileşiminin Spektroskopik Yöntemlerle İncelenmesi, Bingöl Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı 
  2. Halisdemır Ecem, (2015). Pyronın Y Bileşiğinin İInsan Hemoglobini İle Etkileşiminin Spektroskopik Yöntemlerle İncelenmesi, Bingöl Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı
  3. Ömer Türk, (2017). Azure A'nın Doğal ve Modifiye Vermikülit Üzerine Adsorpsiyonu, Bingöl Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı
  4. Muhittin Keskiner(2019)Azur A'nın doğal ve modifiye klinoptilolit üzerine adsorbsiyonu, Bingöl Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı
  5. Seda Çelik (Karabulut) (2019)Floretin ile hsa arasındaki etkileşimininlipozom sistemlerinde spektroskopikyöntemlerle incelenmesi, Bingöl Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı
  6. Asiye Özer (2020)Sarı Alıç Tohumlarından Manyetik Aktif Karbon Üretimi ve Katyonik Boya Adsorpsiyonu Performansının İncelenmesi, Bingöl Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı

-Mahmut ToprakFerruh Lafzi, Sinan Bayındır (2021) .Water-ratio directed selective turn-on fluorescence detection of copper and mercury in acetonitrileJ. Photochem. Photobiol. A, 418, 11341. Full Text Online (PDF)

-İbrahim Halil Geçibesler, Faruk Dişli, Sinan Bayindir, Mahmut Toprak,et al.(2021). The isolation of secondary metabolites from Rheum ribes L. and the synthesis of new semi-synthetic anthraquinones: Isolation, synthesis and biological activity, Food Chemistry 342:  128378.Full Text Online (PDF)

-Seda Karabulut, Mahmut Toprak (2020).Biophysical study of phloretin with human serum albumin in liposomes using spectroscopic methods .European Biophysics Journal  49:463–472. Full Text Online (PDF)

-Sinan Bayindir, Mahmut Toprak (2019). A novel pyrene-based selective colorimetric and ratiometric turn-on sensing for copper,Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 213 :6–11 Full Text Online (PDF)

-İbrahim Halil Geçibesler , Mahmut Torprak (2017). Azure A Removal from Aqueous System Using Natural and Modified (Grape Stalk and Pomegranate Peel) Adsorbents, Proceedings of the National Academy of Sciences, India Section A: Physical Sciences. 87(2):171–179. Full Text Online (PDF)

- Abdullah Salcı, Mahmut Toprak (2017). Spectroscopic investigations on the binding of Pyronin Y to human serum albumin. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 35 (1), 8-16. Full Text Online (PDF)

Mahmut Toprak (2016). Fluorescence study on the interaction of human serum albumin with Butein in liposomes. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 154, 108-113. Full Text Online (PDF)

-Mahmut Toprak, Ecem Halisdemir (2015). Removal of Pyronin B from aqueous solutions using raw and modified vermiculite. Research on Chemical Intermediates, 41(11), 8289-8306. Full Text Online (PDF)

-Orak Ikram, Turut Abdulmecit, Toprak Mahmut (2015). The Comparison Of Electrical Characterizations And Photovoltaic Performance Of Al/P-Si And Al/Azure C/P-Si Junctions Devices. Synthetic Metals, 200, 66-73. Full Text Online (PDF)

-Toprak Mahmut, Abdullah Salcı, Demirkiran Ali Riza (2014). Comparison of adsorption performances of vermiculite and clinoptilolite for the removal of pyronine Y dyestuff. Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 111(2), 791-804. Full Text Online (PDF)

-Orak Ikram, Toprak Mahmut, Turut Abdulmecit (2014). Illumination impact on the electrical characterizations of an Al/Azure A/-Si heterojunction. Physica Scripta, 89(11), 115810. Full Text Online (PDF)

-Toprak Mahmut, Arik Mustafa (2014). The investigation of the interaction between orientin and bovine serum albumin by spectroscopic analysis. Luminescence, 29(7), 805-809. Full Text Online (PDF)

-Bozkurt Ebru, Bayraktutan Tugba, Acar Murat, Toprak Mahmut (2013). Spectroscopic studies on the interaction of fluorescein and safranine T in PC liposomes. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 101, 31-35. Full Text Online (PDF)

-Toprak Mahmut, Aydin Burcu Meryem, Arik Mustafa, Onganer Yavuz (2011). Fluorescence quenching of fluorescein by Merocyanine 540 in liposomes. Journal of Luminescence, 131(11),2286-2289 Full Text Online (PDF)

-Toprak Mahmut, Arik Mustafa (2010). An investigation of energy transfer between coumarin 35 and xanthene derivatives in liquid medium. Turkish Journal of Chemistry, 34, 285-293.,Full Text Online (PDF)

 

D1. Mahmut Toprak, Mustafa Arık (2012). Floresin ve Merosiyanin 540 Arasındaki Etkileşimin Keseciklerde İncelenmesi. Türk Doğa ve Fen Dergisi, 1, 25-28. Full Tex Online (PDF)

B3. Bozkurt Ebru, Bayraktutan Tuğba, Acar Murat, Toprak Mahmut (2015). Interactions Between Fluorescein and Safranine T İn PC Liposomes. Internatıonal Turkic World Conferance On Chemical Sciences And Technologies (Poster) (Abstract)

B2. Aydın Burcu Meryem, Toprak Mahmut, Arık Mustafa, Onganer Yavuz (2012). Dye-Surfactant interaction Studied By Photodynamic Parameters. 4th EucheMs Chemistry Congress (Poster) (Abstract)

B1. Toprak Mahmut, Arık Mustafa (2007). An investigation of fluorescence energy transferbetween coumarin 35 and xeanthene derivatives in liquid medium. International Conference On Organic Chemistry (Poster) (Abstract)

E10. Karabulut Seda, Toprak Mahmut (2015). Floretin ve Human Serum Albümin Arasındaki Etkileşimin Lipozom Sisteminde İncelenmesi. 27. Ulusal Kimya Kongresi, (Abstract)

E9. Ecem Halisdemir, Toprak Mahmut (2015). Ksentan Türevi Boyar Madde ile İnsan Hemoglobini Arasındaki Etkileşimin Spektroskopik Yöntemlerle İncelenmesi. XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi (Abstract)

E8. Toprak Mahmut (2015). Butein ve Insan Serum Albumin Arasındaki Etkileşimin Lipozom Siteminde İncelenmesi. V. Fiziksel Kimya Kongresi, (Abstract)

E7. Abdullah Salcı, Toprak Mahmut (2015). Pyronin Y ve Human Serum Albümine Moleküleri Arasındaki Etkilesiminin Spektroskopik Yöntemlerle İncelenmesi. V. Fiziksel Kimya Kongresi (Abstract)

E6. Halisdemir Ecem, Toprak Mahmut (2014). Fosforik Asitle Modifiye Edilmiş Ham Vermikulitin Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi. IV. Fiziksel Kimya Kongresi (Abstract)

E5. Abdullah Salcı, Toprak Mahmut (2014). Pyronin Y ve Bovine Serum Albumin Arasındaki Etkileşimi Spektroskopik olarak İncelenmesi. IV. Fiziksel Kimya Kongresi (Abstract)

E4. Toprak Mahmut, Aydın Burcu Meryem, Arık Mustafa, Onganer Yavuz (2011). Floresin Molekülünün L-egg LecithinPhosphatidylcholine (PC)Lipozomlarındaki Fotofiziksel Özellikleri. 25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi. (Abstract)

E3. Aydın Burcu Meryem, Toprak Mahmut, Talaz Oktay, Arık Mustafa, Saraçoglu Nurullah (2011). 5,14-Dimetil-5,6,7,8,9,14-hekzahidroindolo[2’,3’:3,4] siklookta[1,2-b] indol Bilesiginin Farklı Çözücülerdeki Fotofiziksel Özellikler. 25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi. (Abstract)

E2. Bozkurt Ebru, Bayraktutan Tugba, Gür Bahri, Acar Murat, Aydın Burcu Meryem, Toprak Mahmut, Meral Kadem, Arık Mustafa ,Onganer Yavuz (2011). Merosiyanin540 Dye Bilesiginin Langmuir- Blodgett (LB) Filmleri: Optik ve Morfolojik Karakterizasyonu. 25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi. (Abstract)

E1. Toprak Mahmut, Arık Mustafa,Onganer Yavuz (2010). A Spectroscopic Study of Fluorescence Quenching Between Fluorescein and Merociyanine 540 in Model Membrane Systems. Chemical Physics Congress-IX (Abstract)

Hakemlik Yapılan Uluslararası SCI ve SCI-E Kapsamındaki Dergiler:

Spectroscopic Letter

The Journal of Biological and Chemical Luminescence 

 Spectrochimica Acta Part A Molecular and Biomolecular Spectroscopy 

Desalination and Water Treatment 

Environmental Engineering and Management Journal 

Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 

Colloids and Surfaces B Biointerfaces 

Organic Communications

Dyes and Pigments

Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis

Turkish journal of Chemistry

Wood Science and Technology 

Arabian Journal of Chemistry

Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis

 

Hakemlik Yapılan Ulusal Dergiler:

Türk Doğa Fen Dergisi

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Proje Adı: Sarı Alıç Tohumlarından Manyetik Aktif Karbon Üretimi ve Katyonik Boya Adsorpsiyonu Performansının İncelenmesi,Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, BAP .Yürütücü, 2019-2021 (ULUSAL)

Proje Adı: Işkın Bitkisinden (Rheum ribes) Emodin İzolasyonu ve Yeni Biyoaktif Yarı Sentetik Emodin Türevlerinin Geliştirilmesi,TAGEM-16/ARGE/52 . Araştırmacı  2017-2020  (ULUSAL)

Proje Adı:     Bingöl İline Özgü Bal, Polen ve Propolis Örneklerinin Fenolik Belirteçlerin Belirlenmesi ve Farmakognazik Açıdan Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, BAP .Araştırmacı, 2017-2019 (ULUSAL)

Proje Adı: Tarımsal Atıklardan Üretilen Aktif Karbon Kullanılarak Azure A’nın Sulu Çözeltiden Kaldırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, BAP .Yürütücü, 2015-2016 (ULUSAL)

Proje Adı: Floretin Bilesigi İle HSA Arasındaki Etkileşimin Lipozom Sistemlerinde Spektroskopik Yöntemlerle İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, BAP. Yürütücü, 2015-2016(ULUSAL)

Proje Adı: Pyronin Y ve Pyronin B’nin Klinoptilot ve Vermikülit Üzerine Adsorpsiyonu, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi., BAP. Yürütücü, 2013-2014 (ULUSAL) 

Proje Adı: Pyronin Y Bileşiğinin BSA ve HSA Molekülleri ile Etkileşiminin Spektroskopik Yöntemlerle İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, BAP. Yürütücü, 2013-2015 (ULUSAL).

Proje Adı:Kolloidal Sistemlerde Floresans Enerji Transferinin Floresans Spektroskopi Tekniğiyle İncelenmesi TÜBİTAK (105T237)Araştırmacı/uzaman( 2005-2006  (ULUSAL)