KAĞAN KÖKTEN

Prof. Dr. KAĞAN KÖKTEN

Unvan PROFESÖR
Birim ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ
E-mail kkokten@bingol.edu.tr
Dahili No 5400
Oda No A1-5

Özgeçmiş için tıklayınız.

1. Altenatif Yembitkileri (PDF)

2. Baklagil Yembitkileri (PDF)

3. Buğdaygil Yembitkileri (PDF)

4. Çayır Mera Amenajmanı (PDF)

5. Çayır Mera Islahı (PDF)

6. Çim Bitkileri ve Yeşil Alan Tesisi (PDF)

7. Tarımsal Ekoloji (PDF)

8. Tarla Bitkileri (PDF)

9. Yabancı Otlar ve Mücadelesi (PDF)

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

1998–2005

Yrd. Doç. Dr.

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

2008-2012

Doç. Dr.

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

2012-2017

Prof. Dr.

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

2017

 

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2020-2021

Güz

Mesleki Uygulama I (L)

0

4

2

Yem Bitkileri I (L)

1

2

9

Çayır Mera Kullanımı (L)

1

2

17

Mezuniyet Çalışması I (L)

0

2

5

Alternatif Yem Bitkileri (L)

3

0

19

Silaj Bitkileri Yetiştiriciliği (L)

3

0

19

Yem Bitkileri ve Erozyon Kontrolü (YL)

3

0

1

Çim Bitkileri ve Çim Yetiştirme Tekniği (YL)

3

0

2

Çayır Mera Islahında Yeni Yaklaşımlar (D)

3

0

1

Bahar

Mesleki Uygulama II (L)

0

4

5

Yem Bitkileri II (L)

1

2

9

Mezuniyet Çalışması II (YL)

0

2

5

Çayır Mera Islahı (L)

2

2

19

Tuzcul Bitkiler Tarımı (L)

3

0

20

Çayır ve Meralarda Zehirli Bitkiler (YL)

3

0

3

Marjinal Alanlarda Yem Bitkileri Yetiştiriciliği (YL)

3

0

3

L: Lisans; YL: Yüksek Lisans; D: Doktora Dersleri

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

1. Ömer AĞIN, 2012. Bingöl ili Yedisu ilçesi Karapolat köyü merasının verim ve botanik kompozisyonu. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2012, ss. 75. Abstract 

2. Volkan TAŞDEMİR, 2015. Elazığ ili Karakoçan ilçesi Bahçecik köyü merasının verim ve botanik kompozisyonun saptanması üzerine bir çalışma. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2015, ss. 121. Abstract

3. Mustafa OKAN, 2015. Diyarbakır-Bismil koşullarında bazı silajlık mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2015, ss. 90. Absract

4. Selim ÖZDEMİR, 2016. Elazığ koşullarında bazı mürdümük (Lathyrus sativus L.) genotiplerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2016, ss. 126. Abstract

5. Aras Hama Karim ENAYAT, 2016. Bingöl koşullarında adi fiğ (Vicia sativa L.) ile arpanın (Hordeum vulgare L.) karışım oranlarının ot verimi ve kalitesine etkileri. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2016, ss. 52. Abstract

6. Hariwan Abdullah YOUSIF, 2016. Bingöl koşullarında adi fiğ (Vicia sativa L.) ile tritikalenin (X Triticosecale Wittmack.) karışım oranlarının ot verimi ve kalitesine etkileri. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2016, ss. 66. Abstract

7. Seyran ÖZMEN, 2017. Bingöl koşullarında farklı sorgum türlerinin ot verimi ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2017, ss. 76. Abstract

8. Halit TUTAR, Bingöl ili Merkez ilçesi Ormanardı köyü merasının verim ve botanik kompozisyonunun saptanması. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2017, ss. 85.

9. Ziyad Obaid Saeed PASSI, Değişik seviyelerdeki susam tohumlarının buğday veya mısır bazlı rasyona eklenmesinin etlik piliçlerdeki etkisi. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2017, ss. 52.

10. Naz KARAKÖSE, Bingöl ekolojik koşullarında bazı yem bezelyesi (Pisum arvense L.) genotiplerinin kışlık ekimde verim ve verim öğelerinin belirlenmesi. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2018, ss. 63.

11. Neşe GÖKDEMİR, Bingöl koşullarında tüylü fiğ (Vicia villosa Roth.) ve çavdar (Secale cereale L.) karışım oranlarının ot verimi ve kalitesine etkisi. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2019, ss. 59.

12. Hatice TANRIVERDİ, Muş ili merkez ilçesi Kıyıbaşı köyü merasının farklı yöneylerinin verim ve botanik kompozisyonunun belirlenmesi. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2019, ss. 111.

13. Remziye ALKAY, Bingöl koşullarında karabuğday için uygun ekim zamanının belirlenmesi. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2019, ss. 62.

14. Ayşe Merve ÖZDEMİR, Bingöl koşullarında farklı yemlik pancar çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2020, ss. 62.

15. Vural LALE, Bingöl şartlarında bazı İtalyan çimi (Lolium multiflorum Lam.) çeşitlerinin ot verimi ve kalitesinin belirlenmesi. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2020, ss. 39.

16. Yunus TANIK, Bingöl ekolojik koşullarında tef (Eragrostis tef [Zucc.] Trotter) bitkisinde farklı sıra arası mesafelerinin verim, verim unsurları ve bazı kalite özellikleri üzerine etkisi. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2020, ss. 48.

17. Mustafa KARADENİZ, Elazığ koşullarında İskenderiye üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) ile İtalyan çimi (Lolium multiflorum Lam.) karışım oranlarının verim ve kalite üzerine etkilerinin belirlenmesi. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2021, ss. 65.

18. Büşra ÇAĞLAYAN, Bingöl koşullarında Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) genotiplerinin adaptasyonunun belirlenmesi. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2021, ss. 47.

Yönetilen Doktora Tezleri:

1. Hava Şeyma YILMAZ, Farklı ağır metal uygulamalarının tane sorgum çeşitlerinde ağır metal birikimi, morfolojik ve yem kalite özelliklerine etkisi. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2019, ss. 213.

2. Halit TUTAR, Doğu Anadolu ekolojik koşullarında biyoenerji tarımı ve yaşam döngüsü değerlendirmesi; sorgum & sudan otu melezi ve dallı darı örneği. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2021, ss. 145.

A. Uluslararası hakemli dergilerde (SCI kapsamında) yayımlanan makaleler

A1. K.Kökten, T.Tükel, "Effect of different range improvement methods on hoy yield and botanical composition of a maquis-brush vegetation in Çukurova", Turkish Journal of Field Crops (ISI), Cilt 14(2), 55-63 pp., 2009. (Doktora tezinden üretilmiştir). Full Text Online (PDF)

A2. K.Kökten, F.Toklu, I.Atış, R.Hatipoğlu, "Effects of seeding rate on forage yield and quality of vetch (Vicia sativa L.) - triticale (Triticosecale Wittm.) mixtures under east Mediterranean rainfed conditions", African Journal of Biotechnology (ISI), Cilt 8 (20), 5367-5372 pp., 2009. Full Text Online (PDF)

A3. K.Kökten, A.Koçak, E.Bağcı, M.Akçura, S.Çelik, "Tannin, protein contents and fatty acid compositions of the seeds of some Vicia L. species from Turkey", Grasas y Aceites (ISI), Cilt 61(4), 404-408 pp., 2010. Full Text Online (PDF)

A4. U.Karadavut, Ç.Palta, K.Kökten, A.Bakoğlu, "Comparative study on some non-linear growth models for describing leaf growth of maize", International Journal of Agriculture and Biology (ISI), Cilt 12(2), 227-230 pp., 2010. Full Text Online (PDF)

A5. Z.Kavurmacı, U.Karadavut, K.Kökten, A.Bakoğlu, "Determining critical period of weed-crop competition in Faba bean (Vicia faba)", International Journal of Agriculture and Biology (ISI), Cilt 12(2), 318-320 pp., 2010. Full Text Online (PDF)

A6. U.Karadavut, K.Kökten, Z.Kavurmacı, "Comparison of relative growth rates in silage corn cultivars", Asian Journal of Animal and Veterinary Advances (ISI), Cilt 5(3), 223-228 pp., 2010. Full Text Online (PDF)

A7. K.Kökten, T.Karaköy, A.Bakaoğlu, M.Akçura, "Determination of salinity tolerance of some lentil (Lens culinaris M.) varieties", International Journal of Food, Agriculture and Environment (ISI), Cilt 8(1), 140-143 pp., 2010. Full Text Online (PDF)

A8. K.Kökten, O.Gürsoy, T.Tükel, R.Hatipoğlu, "Yield and nutritive value of Anti-Taurus mountain rangeland shrubs in Turkey", Journal of Animal and Veterinary Advances (ISI), Cilt 9(4), 716-720 pp., 2010. Full Text Online (PDF)

A9. K.Kökten, A.Koçak, M.Kaplan, M.Akçura, A.Bakoğlu, E.Bağcı, "Tannin, protein contents and fatty acid composition of the seeds of some Trifolium L. species from Turkey", Asian Journal of Animal and Veterinary Advances (ISI), Cilt 6(1), 88-95 pp., 2011. Full Text Online (PDF)

A10. V.Saruhan, A.Kuşvuran, K.Kökten, "The effect of different replications of humic acid fertilization on yield performances of common vetch (Vicia sativa L.)", African Journal of Biotechnology (ISI), Cilt 10(29), 5587-5592 pp., 2011. Full Text Online (PDF)

A11. A.Koçak, K.Kökten, E.Bağcı, M.Akçura, S.Hayta, A.Bakoğlu, O.Kilic, "Chemical analyses of the seeds of some forage legumes from Turkey. A chemotaxonomic approach", Grasas y Aceites (ISI), Cilt 62(4), 383-388 pp., 2011. Full Text Online (PDF)

A12. K.Kökten, A.Bakoğlu, A.Koçak, E.Bağcı, M.Akçura, M.Kaplan, "Chemical composition of the seeds of some Medicago species", Chemistry of Natural Compounds (ISI), Cilt 47(4), 619-621 pp., 2011. Full Text Online (PDF)

A13. K.Kökten, M.Kaplan, R.Hatipoğlu, V.Saruhan, S.Çınar, "Nutritive value of Mediterranean shrubs", The Journal of Animal and Plant Sciences (ISI), Cilt 22(1), 188-194 pp., 2012. Full Text Online (PDF)

A14 T.Karaköy, K.Kökten, F. Toklu, "Response of some chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes to salt stress conditions", International Journal of Food, Agriculture and Environment (ISI), Cilt 10(3&4), 337-341 pp., 2012. Full Text Online (PDF)

A15. K.Kökten, S.Seydosoglu, M.Kaplan, E.Boydak, "Forage nutritive of soybean varieties", Legume Research (ISI), Cilt 37(2), 201-206 pp., 2014. Full Text Online (PDF)

A16. M.Kaplan, S.Uzun, K.Kökten, "Effects of harvest time on hay yield and quality of different bitter vetch (Vicia ervilia L.) lines", Legume Research (ISI), Cilt 37(2), 188-194 pp., 2014. Full Text Online (PDF)

A17. M.Kaplan, K.Kökten, S.Uzun, "Fatty acid and mental composition of the seeds of Vicia ervilia L. varieties from Turkey", Chemistry of Natural Compounds (ISI), Cilt 50(1), 117-119 pp., 2014. Full Text Online (PDF)

A18. A.Kusvuran, V.Saruhan, I.Aydın, K.Kokten, “Effects of sewage sludge used as fertilizer on the yield and chemical contents of Lucerne (Medicago sativa L.) and soil” Fresenius Environmental Bulletin (ISI), Cilt 24(3), 764-772 pp., 2015. Full Text Online (PDF)

A19. K.Kokten, M.Kaplan, S.Uzun, H.İnci, "Fatty acid and mental composition of the seeds of Lathyrus sativus L. varieties", Chemistry of Natural Compounds (ISI), Cilt 51(3), 534-536 pp., 2015. Full Text Online (PDF)

A20. U.Karadavut, Ş.Yıldız, K.Kokten, A.Bakoğlu, "Relationships between fertilizer application and nutritional values of plants in natural pastures", Range Management & Agroforestry (ISI), Cilt 36(1), 13-18 pp., 2015. Full Text Online (PDF)

A21. V.Saruhan, A.Kusvuran, K.Kokten, "Effects of sewage sludge used as fertilizer on the yield and chemical contents of common vetch (Vicia sativa L.) and soil", Legume Research (ISI), Cilt 38(4), 488-495 pp., 2015. Full Text Online (PDF)

A22. M.Akcura, K.Kokten, A.Gokmen Akcacık, S.Aydogan, "Pattern analysis of Turkish bread wheat landraces and cultivars for grain and flour quality", Turkish Journal of Field Crops (ISI), Cilt 21(1), 120-130 pp., 2016. Full Text Online (PDF)

A23. A.Bakoglu, O.Kılıc, K.Kokten, "Fatty acid composition of the leaves of some Salvia taxa from Turkey", Chemistry of Natural Compounds (ISI), Cilt 52(4), 676-678 pp., 2016. Full Text Online (PDF)

A24. A.Bakoglu, S.Celik, K.Kokten, O.Kilic, "Examination of plant length, dry stem and dry leaf weight of bitter vetch (Vicia ervilia (L.) Willd.) with some non-linear growth models", Legume Research (ISI), Cilt 39(4), 533-542 pp., 2016. Full Text Online (PDF)

A25. A.Bakoglu, S.Celik, K.Kokten, "Analyse of some plant measures of narbon vetch (Vicia narbonensis L.) effecting plant length using path analysis", Legume Research (ISI), Cilt 39(5), 755-761 pp., 2016. Full Text Online (PDF)

A26. E.Cacan, K.Kokten, H.Inci, A.Das, A.Y.Sengul, "Fatty acid composition of the seeds of some Vicia species", Chemistry of Natural Compounds (ISI), 52(6), 1084-1086, 2016. Full Text Online (PDF)

A27. E.Cacan, K.Kokten, S.Yildiz, "Comparison of different vegetation measurement methods for determination of range land conditions", Range Management & Agroforestry (ISI), Cilt 37(2), 128-132 pp., 2016. Full Text Online (PDF)

A28. V.Saruhan, K.Kokten, A.Kusvuran, H.Inci, A.Das, H.S.Yilmaz, "Fatty acid composition of the seeds of some Trifolium species", Chemistry of Natural Compounds (ISI), 53(1), 135-137, 2017. Full Text Online (PDF)

A29. M.Kaplan, K.Kokten, R.Temizgul, S.B.Beyzi, "Assessment of oil content and fatty acid composition of Turkish sorghum landrace through GGT biplot analysis", Fresenius Environmental Bulletin (ISI), 26(3), 1924-1931, 2017. Full Text Online (PDF)

A30. K.Kokten, H.Tutar, M.F.Baran, O.Gokdogan, "Energy balance of bitter vetch and forage pea production in Turkey", Fresenius Environmental Bulletin (ISI), 26(3), 2033-2038, 2017. Full Text Online (PDF)

A31. O.Gokdogan, K.Kokten, H.S.Yilmaz, M.F.Baran, "Energy usage efficiency of buckwheat production in Turkey", Fresenius Environmental Bulletin (ISI), 26(3), 2080-2086, 2017. Full Text Online (PDF)

A32. M.Akcura, K.Kokten, "Variations in grain mineral concentrations of Turkish wheat landraces germplasm", Quality Assurance and Safety of Crops & Foods (ISI), Cilt 9(2), 153-159 pp., 2017. Full Text Online (PDF)

A33. A.Bakoğlu, K.Kokten, O.Kılıc, "Seed fatty acid composition of some Fabaceae taxa from Turkey, a chemotaxonomic approach", Progress in Nutrition (ISI), Cilt 19(1), 86-91 pp., 2017. Full Text Online (PDF)

A34. K.Kokten, E.Çaçan, O.Gokdogan, M.F.Baran, "Determination of energy balance of common (Vicia sativa L.), Hungarian vetch (Vicia pannonica C.) and narbonne vetch (Vicia narbonensis L.) production in Turkey", Legume Research (ISI), 40(3), 491-496, 2017.

A35. O.Gokdogan, S.Seydosoglu, K.Kokten, A.S.Bengu, M.F.Baran, "Energy inpu-output analysis of guar (Cyamopsis tetragonoloba) and lupin (Lupinus albus L.) production in Turkey", Legume Researc (ISI), 40(3), 526-531, 2017.

A36. M.Kaplan, K.Kokten, M.Akcura, "Assessment of Genotype × Trait × Environment interactions of silage maize genotypes through GGE Biplot", Chilean Journal of Agricultural Research (ISI), 77(3), 212-217, 2017.

A37. E.Cacan, I.Ulger, O.Kilic, M.F.Yılmaz, K.Kokten, M.Kaplan, "Potential nutritive value of Astragalus species harvested at three different maturity stages", Applied Ecology and Environmental Research (ISI), 15(4), 2071-2080, 2017.

A38. U.Karadavut, A.Bakoglu, H.Tutar, K.Kokten, H.S.Yilmaz, "Prediction of dry matter accumulation in bitter vetch", Legume Research (ISI), 40(6), 1038-1045, 2017.

A39. K.Kokten, M.Kaplan, M.Akcura, "Green herbage yield assessments of maize cultivars through GGE biplot analysis method", Turkish Journal of Field Crops (ISI), 22(2), 235-242, 2017.

A40. M.Kaplan, M.Arslan, H.Kale, K.Kara, K.Kokten, "GT biplot analysis for silage potential, nutritive value, gas and methane production of stay-green grain sorghum shoots", Ciencia E Investigacion Agraria (ISI), 44(3), 230-238, 2017.

A41. K.Kokten, M.Kaplan, O.Gokdogan, M.F.Baran, "Determination of energy use efficiency of maize (Zea mays intendata) production in Turkey", Fresenius Environmental Bulletin (ISI), 27(4), 1973-1978, 2018.

A42. E.Cacan, K.Kokten, M.Kaplan, "Determination of yield and quality characteristics of some alfalfa (Medicago sativa L.) cultivars in the east Anatolia region of Turkey and correlation analysis between these properties", Applied Ecology and Environmental Research (ISI), 16(2), 1185-1198, 2018.

A43. M.Kaplan, İ.Ülger, K.Kokten, S.Uzun, E.V.Oral, H.Ozaktan, R.Temizgül, H.Kale, "Nutritional composition of potato (Solanum tuberosum L.) Haulms", Progress in Nutrition (ISI), 20(Suppl.1), 90-95, 2018.

A44. K.Kokten, M.Akcura, "Mineral concentrations of grain of bread wheat landraces originated from eastern Anatolia of Turkey", Progress in Nutrition (ISI), 20(Suppl.1), 119-126, 2018.

A45. E.Cacan, K.Kokten, O.Kılıc, "Leaf fatty acid composition of some Lamiaceae taxa from Turkey", Progress in Nutrition (ISI), 20(Suppl.1), 231-236, 2018.

A46. K.Kokten, S.Özdemir, Y.M.Kardeş, M.Kaplan, "Biplot analysis for herbage yield and quality attributes of different grasspea (Lathyrus sativus L.) genotypes", Fresenius Environmental Bulletin (ISI), 27(9), 6079-6086, 2018.

A47. M.Kaplan, R.Temizgül, S.BüyükkılıçBeyzi, K.Kokten, K.Karaman "Classification of different Sorghum bicolor genotypes depending on fatty acid composition with using Biplot Analysis", Progress in Nutrition (ISI), 20(4), 699-705, 2018.

A48. M.Kaplan, H.Tutar, Y.M.Kardeş, A.Daş, K.Kokten, "Fatty acid compositions of the seeds of different Sanguisorba minor genotypes", Progress in Nutrition (ISI), 21(4), 868-870, 2019.

A49. M.Akçura, V.Turan, K.Kokten, M.Kaplan, "Fatty acid and some micro element compositions of the seeds of cluster bean (Cyamopsis tetragonoloba) genotypes growing under Mediterranean Climate", Industrial Crops and Products (ISI), 128(2019), 140-146, 2019.

A50. M.Kaplan, U.Karadavut, K.Kokten, "Physiological characteristics of narbon vetch (Vicia narbonensis L.) plants", Fresenius Environmental Bulletin (ISI), 28(3), 2226-2231, 2019.

A51. A.Y.Sengul, K.Kokten, A.Das, M.Kaplan, E.Cacan, H.S.Yılmaz, "The effects of various drying methods on the nutrient composition of alfalfa varieties", Fresenius Environmental Bulletin (ISI), 28(9), 6618-6625, 2019.

A52. E.Cacan, K.Kokten, "Determining the appropriate improvement methods for the pastures of eastern Anatolia region of Turkey", Range Management & Agroforestry (ISI), 40(1), 26-32, 2019.

A53. M.Kaplan, K.Kokten, A.S.Bengu, Y.M.Kardes, A.Das, A.D.Sekerci, "Fatty acid compositions of different Quercus species", Chemistry of Natural Compounds (ISI), 55(2), 313-315, 2019.

A54. M.Kaplan, V.Turan, Y.M.Kardes, A.Das, K.Kokten, "Fatty acid and trace element compositions of the seeds of different Onobrychis viciifolia genotypes", Genetika (ISI), 51(2), 585-593, 2019.

A55. S.K.Aydemir, T.Karaköy, K.Kokten, M.A.Nadeem, "Evaluation of yield and yield components of common vetch (Vicia sativa L.) genotypes grown in different locations of Turkey by GGE biplot analysis", Applied Ecology and Environmental Research (ISI), 17(6), 15203-15217, 2019.

A56. S.Seydosoglu K.Kokten, V.Saruhan, U.Sevilmis, "Status and health of some natural pastures in south east Anatolia region of Turkey", Range Management and Agroforestry (ISI), 40(2), 181-187, 2019.

A57. S.Celik, A.Bakoglu, M.I.Catal, K.Kokten, H.Tutar, B.D.Das, "Determining relationships among yield and yield components using path analysis in common vetch (Vicia sativa L.)", Fresenius Environmental Bulletin (ISI), 29(3), 1350-1358, 2020.

A58. K.Kokten, "GGE-Biplot analysis for genotype environment interactions in some quality traits of silage maize genotypes", The Journal of Animal & Plant Sciences (ISI), 30(2), 410-419, 2020.

A59. K.Kokten, H.B.Ozel, "Fatty acid compositions of Carpinus orientalis collected from different locations in Turkey", Chemistry of Natural Compounds (ISI), 56(5), 899-901, 2020.

A60. E.Cacan, K.Kokten, S.Seydosoglu, "Determining the performance of alfalfa population collected from a narrow agroeceological zone of Turkey", Ciência Rural (ISI), 50(11), 1-11, 2020.

A61. K.Kokten, H.B.Ozel, H.Yazici, R.Iskil, Z.Kaya, "Fatty acid compositions of different Equisetum species", Chemistry of Natural Compounds (ISI), 56(6), 1117-1119, 2020.

A62. H.S.Yilmaz, K.Kokten, "Determination of cadmium accumulation in grains and other plant organs of sorghum varieties", International Journal of Phytoremediation (ISI), 23(14), 1457-1465, 2021.

A63. S.Akçura, İ.Taş, K.Kokten, M.Kaplan, A.Ş.Bengü, "Effects of irrigation intervals and irrigation levels on oil content and fatty acid composition of peanut cultivars", Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca (ISI), 49 (2), 12224, 2021.

 

C. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

C1. I.Atıs, K.Kökten, R.Hatipoğlu, S.Yilmaz, M.Atak, E.Can, "Plant density and mixture ratio effects on the competition between common vetch and wheat", Australian Journal of Crop Science (ISI), Cilt 6(3), 498-505 pp., 2012. Full Text Online (PDF)

C2. M.Kaplan, K.Kökten, M.Akçura, "Determination of Silage Characteristics and Nutritional Values of Some Triticale Genotypes", Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Cilt 1 (2), 102-107 pp., 2014. Full Text Online (PDF)

C3. K.Kökten, M.Kaplan, S.Seydoşoğlu, S.Özdemir, E.Boydak, "Farklı Yerfıstığı (Arachis hypogaea) Çeşitlerinin Kuru Otlarına Ait Hayvan Besleme Değerlerinin Belirlenmesi", Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Cilt 1 (2), 156-160 pp., 2014. Full Text Online (PDF)

C4. O.Erdoğan, A.Çelik, Ş.Yıldız, K.Kökten, "Pamukta Fide Kök Çürüklüğü Etmenlerine Karşı Bazı Bitki Ekstrakt ve Uçucu Yağlarının Antifungal Etkisi", Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Cilt 1 (3), 398-404 pp., 2014. Full Text Online (PDF)

C5. A.Bakoğlu K.Kökten, Z.Kavurmacı, "Tannin, Protein Contents And Fatty Acid Compositions of Silene compacta Fische Seeds From Bingöl, Turkey", Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Cilt 1 (4), 441-444 pp., 2014. Full Text Online (PDF)

C6. E.Çaçan, K.Kökten, "Bingöl İli Merkez İlçesi Çiçekyayla Köyü Merasının Ot Verimi ve Otlatma Kapasitesinin Belirlenmesi", Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Cilt 1 (Özel Sayı 2), 1727-1733 pp., 2014 .Full Text Online (PDF)

C7. V.;Taşdemir, K.Kökten, "Elazığ İli Karakoçan İlçesi Bahçecik Köyü Merasının Verim ve Kalite Özelliklerinin Saptanması", Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Cilt 2 (2), 201-206 pp., 2015. Full Text Online (PDF)

C8. H.Ş.Yılmaz, M.Kaplan, K.Kökten, "Determination of the Nutritive Value of Some Weed Species", Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Cilt 2 (4), 320-323 pp., 2015. Full Text Online (PDF)

C9. A. Bakoğlu, K.Kökten, Ö.Kılıç, "Yield and Nutritive Value of Common Vetch (Vicia sativa L.) Lines and Varieties", Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Cilt 3 (1), 33-37 pp., 2016. Full Text Online (PDF)

C10. H.Ş.Yılmaz, K.Kökten, M.Kaplan, R.Uçar, "Çerezlik Kabak (Cucurbita pepo L.) Atıklarının Hayvan Beslemede Kullanım Olanaklarının Araştırılması", Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Cilt 3 (1), 79-82 pp., 2016. Full Text Online (PDF)

C11. A.Bakoglu, O.Kılıc, K.Kökten, "Seed Fatty Acid Composition of Some Medicago L. and Melilotus L. (Fabaceae) Taxa From Turkey", Analytical Chemistry Letters, Cilt 6 (2), 174-180 pp., 2016. Full Text Online (PDF)

C12. M.Kaplan, K.Kökten, T.Ayasan, A.Meral, "Mineral Contents of Weed Crops In Central Anatolian Region", European Journal of Sustainable Development Research, Cilt 2 (1), 110-115 pp., 2017. Full Text Online (PDF)

C13. K.Kökten, M.Akçura, "Performances of Hybrid Dent Maize Cultivars in Bingöl Conditions", Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, Cilt 21 (1), 261-265 pp., 2017. Full Text Online (PDF)

C14. E.Çaçan, M.Başbağ, K.Kökten, A.J.Sharif, "Evaluation of Some Wheat Cultivars as Roughage", Eurasian Journal of Agricultural Research, Cilt 1 (2), 144-152 pp., 2017.

C15. E.Çaçan, K.Kökten, "The Effect of Different Row Spacing on the Yield and Quality of Forage Rape (Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg)", Eurasian Journal of Biology and Ecology, Cilt 1 (2), 7-13 pp., 2017.

C16. E.Çaçan, K.Kökten, "Current situation of Diyarbakir province in terms of crop production", Middle East Journal of Science, Cilt 3 (2), 80-91 pp., 2017.

C17. K.Kökten, M.Kaplan, M.Akçura "Evaluation of Relation between Dry Matter Yield and Some Quality Properties of Silage Corn Varieties Grown in Different Circles by Variety Property Biplot Analysis", KSU J. Nat. Sci., Cilt 20 (Özel Sayı), 46-51 pp., 2017.

C18. S.Seydoşoğlu, K.Kökten, U.Sevilmiş, "Basic Vegetation Characteristics of Village Pastures Connected to Mardin Province and Its Provinces", Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Cilt 5 (4), 406-413 pp., 2018.

C19. S.Seydoşoğlu, K.Kökten, "Batman İli Beşiri İlçesi Mera Vejetasyonlarının Bazı Özellikleri", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 55(4): 491-497 pp., 2018.

C20. K.Kökten, M.Kaplan, S.Seydoşoğlu, H.Tutar, S.Özdemir, "Bingöl Koşullarında Bazı Burçak (Vicia ervilia (L.) Willd) Genotiplerinin Tohum Verimi, Kes Verimi ve Kes Kalitesinin Belirlenmesi", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 56(1): 31-40 pp., 2019.

C21. E.Çaçan, K.Kökten, "Tahıl Türlerinin Kaba Yem Olarak Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 56(2): 221-229 pp., 2019.

C22. Z.O.S.Passi, S.S.M.Beski, K.Kökten, "Effect of graded levels of dietary raw sesame seeds on growth performance, serum biochemistry and nutrient digestibility of broiler chickens", Iraqı Journal of Agrıcultural Scıences, 50(1): 369-381 pp., 2019.

C23. H.Ş.Yılmaz, K.Kökten, "Kadmiyum (Cd) Uygulamasının Tane Sorgumda (Sorghum bicolor L.) Bazı Morfolojik Özellikler Üzerine Etkisinin Belirlenmesi", Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Cilt 6 (3), 447-456 pp., 2019.

C24. H.Tutar, K.Kökten, "Bingöl İl Merkezine Bağlı Ormanardı Köyü Merasının Botanik Kompozisyonun Belirlenmesi", Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Cilt 6 (1), 16-23 pp., 2019.

C25. M.Kaplan, K.Kökten, "Variation in grain feed quality of different maize cultivars", Current Trends in Natural Sciences, Cilt 8 (16), 200-204 pp., 2019.

C26. M.Kaplan, K.Kökten, S.Özdemir, "Variation in hay yield and quality of Hungarian vetch (Vicia pannonica Crantz) genotypes", Current Trends in Natural Sciences, Cilt 8 (16), 205-211 pp., 2019.

C27. S.Akçura, B.İzci, K.Kökten, S.Özdemir, "İki Lokasyonda Sıra Arası Mesafe ve Ekim Sıklığının Karabuğday Çeşitlerinin Tane Verimi ve Ham Protein Oranı Üzerine Etkisi", Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Cilt 7 (1), 195-204 pp.2020.

C28. Ö.Kılıç, K.Kökten, "Essential oil and Fatty acid Compounds of Some Endemic Plant Species From Turkey", Journal of Istanbul Sabahattin Zaim University Institute of Science and Technology, 2(1): 7-9 pp., 2020.

C29. S.Özdemir, K.Kökten, M.Kaplan, R.Uçar, "Elazığ Koşullarında Bazı Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Genotiplerinin Tohum Verimi ve Tohum Verimini Etkileyen Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi", Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Cilt 7 (2), 445-452 pp., 2020.

C30. K.Kökten, H.Tanrıverdi, "Muş ili Kıyıbaşı köyü merasının farklı yöneylerinin botanik kompozisyonunun belirlenmesi", Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, Cilt 8 (9), 247-258 pp., 2020.

C31. K.Kökten, H.Tanrıverdi, "Muş merkeze ait Kıyıbaşı köyü merasının verim ve kalitesinin belirlenmesi", Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, Cilt 8 (9), 259-265 pp., 2020.

C32. E.Çaçan, K.Kökten, "Bazı yonca genotiplerinin (Medicago sativa L.) kes verimi ve kes kalitesi açısından karşılaştırılması", Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, Cilt 8 (9), 266-272 pp., 2020.

C33. K.Kökten, A.M.Özdemir, "Determination of Leaf Yield and Quality Features Different Fodder Beet (Beta vulgaris var. rapacea)", Turkish Journal of Range and Forage Science (TJRFS), 1(1): 23-27 pp., 2020.

C34. HŞ.Yılmaz, K.Kökten, "Kadmiyum (Cd) uygulamasının bazı tane sorgum çeşitlerinin yem kalite özellikleri üzerine etkisinin araştırılması", ISPEC Journal of Agricultural Sciences, Cilt 4 (4), 775-792 pp., 2020.

C35. Z.Dumanoğlu, E.Çaçan, K.Kökten, "Korunga (Onobrychis viciifolia Scop.) genotiplerine ait tohumların fiziksel özelliklerinin belirlenmesi", Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, Cilt 6 (1), 18-24 pp., 2021.

C36. S.Seydoşoğlu, K.Kökten, "Nitrogen Requirement of Italian Ryegrass (Lolium multiflorum): A Review", Turkish Journal of Range and Forage Science (TJRFS), 2(1): 26-30 pp., 2021.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

D1. K.Kökten, İ.Atış, R.Hatipoğlu, T.Tükel, "Çukurova Bölgesinde Çalı Vejetasyonunun Baskın Olduğu Meralarda Uygulanan Değişik Mera Islahı Yöntemlerinin Mera Verimi ve Botanik Kompozisyonuna Etkisi", Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 8 (1-2), 33-40 pp., 2003. Full Text (PDF)

D2. K.Kökten, V.Tansı, "Çukurova Koşullarında Mürdümük (Lathyrus sativus L.) ile Değişik Tahıl Türleri Karışım Oranlarının Verim ve Kaliteye Etkisi", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 19 (4), 69-76 pp., 2004. (Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir). Full Text (PDF)

D3. K.Kökten, İ.Atış, "Çukurova Bölgesindeki Maki Vejetasyonunda Çalı Kontrolünün Otsu Vejetasyon Üzerine Etkileri", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 19 (4), 107-112 pp., 2004. Full Text (PDF)

D4. K.Kökten, T.Tükel, "Çukurova Bölgesinde Maki Tipi Vejetasyonun Değişik Mera Islahı Yöntemleriyle Kontrol Altına Alınmasının Bitki Örtüsü Üzerine Etkisi", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 22 (1), 57-64 pp., 2007. (Doktora tezinden üretilmiştir). Full Text (PDF)

D5. A.Bakoğlu, K.Kökten, "Elazığ koşullarında burçakta (Vicia ervilia (L.) Willd.) farklı sıra aralığının verim ve verim unsurları üzerine etkisi", Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 13 (1), 7-12 pp., 2009. Full Text (PDF)

D6. K.Kökten, A.Bakoğlu, "Elazığ koşullarında mürdümük (Lathyrus sativus L.)’te farklı sıra arasının tohum verimi ve verim öğeleri üzerine etkisi", Türk Doğa ve Fen Dergisi, Cilt 1 (1), 37-42 pp., 2011. Full Text (PDF)

D7. U.Karadavut, A.Genç, Ç.Palta, D.A.Çarkacı, K.Kökten, "Konya ili yembitkileri üreticilerinin sosya-ekonomik yapıları ile başarılı üretimi etkileyen faktörlerin belirlenmesi", Türk Doğa ve Fen Dergisi, Cilt 1 (2), 38-50 pp., 2011. Full Text (PDF)

D8. K.Kökten, "Bingöl ekolojik koşullarında bazı adi fiğ (Vicia sativa L.) hat ve çeşitlerinde tohum verimi ve bazı tarımsal özelliklerinin belirlenmesi", Türk Doğa ve Fen Dergisi, Cilt 1 (2), 81-85 pp., 2011. Full Text (PDF)

D9. Ö.Ağın, K.Kökten, "Bingöl İli Yedisu İlçesi Karapolat Köyü Merasının Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi", Türk Doğa ve Fen Dergisi, Cilt 2 (1), 81-85 pp., 2013. Full Text Online (PDF)

D10. K.Kökten, E.Boydak, M.Kaplan, S.Seydoşoğlu, Z.Kavurmacı, "Bazı Soya Fasulyesi (Glycine max L.) Çeşitlerinden Yapılan Silajların Besin Değerlerinin Belirlenmesi", Türk Doğa ve Fen Dergisi, Cilt 2 (2), 7-10 pp., 2013. Full Text Online (PDF)

D11. S.Seydoşoğlu, V.Saruhan, K.Kökten, "Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Burçak (Vicia ervilia L. Willd) Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 32 (2), 107-115 pp., 2015. Full Text Online (PDF)

D12. S.Seydoşoğlu, V.Saruhan, K.Kökten, Y.Karadağ, "Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 32 (3), 98-109 pp., 2015. Full Text Online (PDF)

D13. E.Çaçan, N.Özbay, K.Kökten, "Bazı Yem Bezelyesi Hat ve Çeşitlerinin Farklı Sıcaklıklarda Çimlenme ve Çıkış Performanslarının Belirlenmesi", Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, Özel Sayı 62-68 pp., 2016. Full Text Online (PDF)

D14. H.Kılıç, M.Akçura, R.Uçar, H.Aktaş, K.Kökten, S.Tekdal, "Yerel ekmeklik buğday populasyonundan seçilmiş saf hatlarda bazı özelliklerarası ilişkilerin belirlenmesi", Türk Doğa ve Fen Dergisi, 5(1): 52-59 pp., 2016. Full Text Online (PDF)

D15. M.Kaplan, M.S.Fidan, K.Kökten, İ.Ülger, "Bazı Pamuk Çeşitlerinin (Gossypium hirsitum L.) Çiğitlerinin Kimyasal Kompozisyonu in vitro Gaz Üretimi", Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Baskıda, 2016. Full Text Online (PDF)

D16. E.Çaçan, K.Kökten, "Bingöl koşullarında yaygın fiğ ve koca fiğ çeşitleri için uygun ekim zamanının belirlenmesi", Türk Doğa ve Fen Dergisi, 6(1): 19-23 pp., 2017.

D17. E.Çaçan, K.Kökten, M.Kaplan, H.Ş.Yılmaz, "Bazı Adi Fiğ Hat ve Çeşitlerinin (Vicia sativa L.) Ot Verimi ve Ot Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi", Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 22(1): 47-61 pp., 2018.

D18. E.Çaçan, M.Kaplan, K.Kökten, H.Tutar, "Bazı Adi Fiğ Hat ve Çeşitlerinin (Vicia sativa L.) Tohum Verimi, Kes Verimi ve Kes Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi", Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(1): 289-300 pp., 2018.

D19. E.Çaçan, M.Kaplan, K.Kökten, H.Tutar, "Evaluation of Some Forage Pea (Pisum sativum ssp. arvense L.) Lines and Cultivars in Terms of Seed Yield and Straw Quality", Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(2): 275-284 pp., 2018.

D20. K.Kökten, M.Kaplan, S.Seydoşoğlu, H.Ş.Yılmaz, R.Uçar, "Bingöl Koşullarında Bazı Burçak [Vicia ervilia (L.) Willd] Genotiplerinin Ot Verimi ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi", Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 5(3): 236-245 pp., 2018.

D21. S.Seydoşoğlu, K.Kökten, "Batman mera vejetasyonlarının bazı özellikleri", Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 23(1): 60-68 pp., 2019.

D22. E.Cacan, K.Kökten, A.Bakoglu, M.Kaplan, A.Bozkurt, "Evaluation of some forage pea (Pisum arvense L.) lines and cultivars in terms of herbage yield and quality", Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 23(3): 254-262 pp., 2019.

D23. H.Tutar, K.Kökten, "Mera Vejetasyon Özelliklerinin Farklı Yöneylere Göre Değişimi", Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 6(3): 312-318 pp., 2019.

D24. R.Alkay, K.Kökten, "Bingöl koşullarında karabuğday çeşitlerinde ekim zamanının ot verimi ve kalitesi üzerine etkileri", Türk Doğa ve Fen Dergisi, 9(1): 29-34 pp., 2020.

D25. A.M.Özdemir, K.Kökten, "Bazı yemlik pancar (Beta vulgaris var. rapacea) çeşitlerinin yumru verimi ve kalite özellikleri", Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(3): 2191-2198 pp., 2020.

D26. R.Alkay, K.Kökten, "Karabuğday’ın (Fagopyrum esculentum Moench) önemi ve kullanım alanları", Gıda ve Yem Bilimi - Teknolojisi Dergisi, 24: 16-21 pp., 2020.

D27. V.Lale, K.Kökten, "Bingöl şartlarında bazı İtalyan çimi (Lolium multiflorum Lam.) çeşitlerinin ot verimi ve kalitesinin belirlenmesi", Türk Doğa ve Fen Dergisi, 9(Special Issue): 46-50 pp., 2020.

D28. Y.Tanık, K.Kökten, "Bingöl ekolojik koşullarında Tef (Eragrostis tef [Zucc.] Trotter) bitkisinde farklı sıra arası mesafelerinin ot verimi ve kalitesi üzerine etkisi", Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(1): 74-78 pp., 2021.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

B1. T.Tükel, R.Hatipoğlu, H.Özbek, C.L.Alados, N.Çeliktaş, K.Kökten, Proceedings of the VIIth International Rangelands Congress konferansı dahilinde "Proceedings of the VIIth International Rangelands Congress" bildiri kitapçığındaki "The Structure of a Transhumance Grazing in a Mediterranean Silvopastoral Rangeland Ecosystem in Camlıyayla, Turkey", 1777-1779 pp., Durban, South Africa, 26th July-1st August 2003. Full Text (PDF)

B2. K.Kökten, O.Gürsoy, A.Larbi, T.Tükel, R.Hatipoğlu, XXI International Grassland Congress and VIII International Rangeland Congress konferansı dahilinde "In Multifunctional Grasslands in a Changing World" bildiri kitapçığındaki "Fodder yield and nutritive value of Turkish highland shrubs", 203 pp., Hohhot, China, 2008. Full Text (PDF)

B3. E.Çaçan, K.Kökten, Proceedings of the Balkan Agricultural Congress konferansı dahilinde "Agribalkan, Balkan Agricultural Congress" bildiri kitapçığındaki "Research on the yield herbage and grazing capacity of a range in Çiçekyayla village, central district Bingöl", 525 pp., Edirne, Turkey, 8-11 September 2014. Full Text (PDF)

B4. E.Çaçan, K.Kökten, Proceedings of the International Mesopotamia Agriculture Congress konferansı dahilinde "International Mesopotamia Agriculture Congress" bildiri kitapçığındaki "Determination of Botanical Composition in Pasture of Çiçekyayla Village in Central District of Bingöl Province", 154-161 pp., Diyarbakır, Turkey, 22-25 September 2014. Full Text (PDF)

B5. E.Çaçan, K.Kökten, Proceedings of the International Mesopotamia Agriculture Congress konferansı dahilinde "International Mesopotamia Agriculture Congress" bildiri kitapçığındaki "Current Situation of Bingöl Province in The Context of Crop Production", 561-567 pp., Diyarbakır, Turkey, 22-25 September 2014. Full Text (PDF)

B6. E.Çaçan, K.Kökten, Proceedings of the Turkey 5th Seed Congress With International Participation konferansı dahilinde "Turkey 5th Seed Congress With International Participation and Sectoral Business Forum Proceedings Book" bildiri kitapçığındaki "Bazı yonca (Medicago sativa L.) çeşitlerinin tuzluluğa toleransının belirlenmesi", 493-496 pp., Diyarbakır, Turkey, 19-23 October 2014. Full Text (PDF)

B7. K.Kökten, M.Kaplan, S.Özdemir, M.Arslan, S.Seydoşoğlu, Proceedings of the Turkey 5th Seed Congress With International Participation konferansı dahilinde "Turkey 5th Seed Congress With International Participation and Sectoral Business Forum Proceedings Book" bildiri kitapçığındaki "Yaygın fiğ (Vicia sativa L.) çeşitlerinin tohumlarının besleme değerleri", 406-408 pp., Diyarbakır, Turkey, 19-23 October 2014. Full Text (PDF)

B8. M.Kaplan, K.Kökten, M.Arslan, S.Özdemir, S.Seydoşoğlu, Proceedings of the Turkey 5th Seed Congress With International Participation konferansı dahilinde "Turkey 5th Seed Congress With International Participation and Sectoral Business Forum Proceedings Book" bildiri kitapçığındaki "Farklı yem bezelyesi (Pisum arvense) genotiplerinin tanelerinin yem içeriği yönünden karşılaştırılması", 363-368 pp., Diyarbakır, Turkey, 19-23 October 2014. Full Text (PDF)

 

B9. H.İnci, Ş.Çelik, B.Söğüt, K.Kökten, International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences konferansı dahilinde "Book of Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Effect of different feeding methods on live weight and live weight gain in Turkeys", 49 pp., Antalya, Turkey, 21-23 April 2016. (Sözlü bildiri)

B10. M.Kaplan, K.Kökten, T.Ayasan, A.Meral, International Conference on Sustainable Development konferansı dahilinde "Book of Proceeding" bildiri kitapçığındaki "Mineral contents of weed crops in Central Anatolian region", 213-218 pp., Skopje, Macedonia, 19-23 October 2016. (Sözlü bildiri)

B11. E.Çaçan, K.Kökten, International Engineering, Science and Education Conference konferansı dahilinde "Book of Proceeding" bildiri kitapçığındaki "Evaluation of Diyarbakir province in terms of crop production", 173-183 pp., Diyarbakır, Turkey, 1-3 December 2016. (Sözlü bildiri)

B12. M.Kaplan, R.Temizgül, K.Kökten, S.Yılmaz, Current Trends in Natural Sciences Program, Scientific Symposium konferansı dahilinde "Book of Proceeding" bildiri kitapçığındaki "Variation of antioxidant enzyme activity of sorghum Sudan grass under salt stress", 22 pp., Piteşti, Romania, 21-22 April 2016. (Sözlü bildiri)

B13. M.Kaplan, K.Kokten, M.F.Yilmaz, H.Tutar, H.Kale, 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences konferansı dahilinde "Book of Proceeding" bildiri kitapçığındaki "Variations in seed nutrient content of different bitter vetch (Vicia ervilia Willd.) lines", 656-660 pp., Budapest, Hungary, 3-7 May 2017. (Sözlü bildiri)

B14. K.Kökten, M.Kaplan, E.Tal, H.Tutar, M.Akcura, 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences konferansı dahilinde "Book of Proceeding" bildiri kitapçığındaki "Effects of sowing time on herbage yield and quality of lupine", 748-752 pp., Budapest, Hungary, 3-7 May 2017. (Sözlü bildiri)

B15. K.Kökten, M.Kaplan, H.S.Yilmaz, M.Akcura, H.Tutar, 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences konferansı dahilinde "Book of Proceeding" bildiri kitapçığındaki "Effects of sowing time on herbage yield and quality of black chickpea", 753-757 pp., Budapest, Hungary, 3-7 May 2017. (Sözlü bildiri)

B16. M.Kaplan, A.Unlukara, H.Kale, K.Kokten, IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia konferansı dahilinde "Book of Abstract" bildiri kitapçığındaki "Effects of salt stress on micro mineral contents of tall fescue (Festuca arundinacea)", 20 pp., Rome, Italy, 23-25 August 2017. (Sözlü bildiri)

B17. M.Kaplan, K.Kokten, H.Kale, Y.M.Kardes, M.Akcura, A.Satana, 2nd International Balkan Agriculture Congress konferansı dahilinde "Book of Proceeding" bildiri kitapçığındaki "Herbage yield and quality of different narbon vetch lines and cultivars", 120-126 pp., Tekirdağ, Turkey, 16-18 May 2017. (Sözlü bildiri)

B18. H.Ş.Yılmaz, H.Tutar, K.Kokten, E.Çaçan, 2nd International Balkan Agriculture Congress konferansı dahilinde "Book of Proceeding" bildiri kitapçığındaki "Molecular Marker Techniques Used in Plant Science and Usage Areas", 384 pp., Tekirdağ, Turkey, 16-18 May 2017. (Poster bildiri)

B19. M.Kaplan, H.Kale, A.Unlukara, I.S.Varol, K.Kokten, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies konferansı dahilinde "Book of Abstract" bildiri kitapçığındaki "Yield and yield parameters of maize plants as influenced by ırrigation x nitrogen interactions", 174 pp., Cappadocia, Turkey, 15-17 May 2017. (Sözlü bildiri)

B20. E.Çaçan, K.Kokten, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies konferansı dahilinde "Book of Abstract" bildiri kitapçığındaki "The effect of different row spacing on the yield and quality of forage rape (Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg)", 235 pp., Cappadocia, Turkey, 15-17 May 2017. (Sözlü bildiri)

B21. E.Çaçan, M.Basbag, K.Kokten, A.J.Sharif, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies konferansı dahilinde "Book of Abstract" bildiri kitapçığındaki "Evaluation of some wheat cultivars as roughage", 301 pp., Cappadocia, Turkey, 15-17 May 2017. (Sözlü bildiri)

B22. E.Çaçan, M.Kaplan, K.Kokten, H.Tutar, II. International Iğdır Symposium konferansı dahilinde "Book of Abstract" bildiri kitapçığındaki "Evaluation of some forage pea (Pisum sativum ssp. arvense L.) lines and varieties in terms of seed yield and straw quality", 33 pp., Iğdır, Turkey, 9-11 October 2017. (Sözlü bildiri)

B23. A.H.K.Enayat, K.Kokten, H.Tutar, II. International Iğdır Symposium konferansı dahilinde "Book of Abstract" bildiri kitapçığındaki "Effects on quality of common vetch (Vicia sativa L.) and barley (Hordeum vulgare L.) mixture rates in Bingöl conditions", 426 pp., Iğdır, Turkey, 9-11 October 2017. (Poster bildiri)

B24. K.Kokten, M.Kaplan, International Engineering and Natural Sciences Conference dahilinde "Proceeding Book" bildiri kitapçığındaki "The Effects on Herbage Yield of Hungarian Vetch (Vicia pannonica CRANTZ.) and Triticale (X Triticosecale WITTMACK.) Mixtures in Bingol Conditions", 108-113 pp., Diyarbakır, Turkey, 14-17 November 2018. (Sözlü bildiri)

B25. K.Kokten, S.Özmen, M.Kaplan, International Engineering and Natural Sciences Conference dahilinde "Proceeding Book" bildiri kitapçığındaki "Determination of Yield and Yield Features of Some Sorghum Species in Bingol Conditions", 114-122 pp., Diyarbakır, Turkey, 14-17 November 2018. (Sözlü bildiri)

B26. K.Kokten, N.Karaköse, M.Kaplan, 1. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi dahilinde "Congress Book of Full Texts" bildiri kitapçığındaki "Bingöl Ekolojik Koşullarında Kışlık Ekimde Bazı Yem Bezelyesi (Pisum arvense L.) Genotiplerinin Verim Ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi", 306-314 pp., Iğdır, Turkey, 6-7 November 2018 (Sözlü bildiri)

B27. K.Kokten, M.Kaplan, 1. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi dahilinde "Congress Book of Full Texts" bildiri kitapçığındaki "Bingöl Koşullarında Farklı Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) ile Tritikale (X Triticosecale Wittmack.) Karışımlarının Ot Kalitelerinin Belirlenmesi", 196-199 pp., Iğdır, Turkey, 6-7 November 2018. (Sözlü bildiri)

B28. K.Kokten, N.Karaköse, M.Kaplan, 1. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi dahilinde "Congress Book of Full Texts" bildiri kitapçığındaki "Kışlık Olarak Ekilen Bazı Yem Bezelyesi (Pisum arvense L.) Genotiplerinin Ot Kalitelerinin Belirlenmesi", 337-343 pp., Iğdır, Turkey, 6-7 November 2018. (Sözlü bildiri)

B29. K.Kokten, Y.H.Abdullah, M.Kaplan, H.Tutar, 1. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi dahilinde "Congress Book of Full Texts" bildiri kitapçığındaki "Bingöl Koşullarında Farklı Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Tritikale (X Triticosecale Wittmack.) Karışımlarının Otların Kalitelerinin Belirlenmesi", 1-9 pp., Iğdır, Turkey, 6-7 November 2018. (Sözlü bildiri)

B30. K.Kokten, S.Özmen, M.Kaplan, EJONS 5. International Congress on Mathematics, Engineering, Natural and Medical Sciences dahilinde "The Book of Full Texts" bildiri kitapçığındaki "Determination of herbaceous quality features of some sorghum species in Bingöl conditions", 129-137 pp., Gaziantep, Turkey, 22-25 November 2018. (Sözlü bildiri)

B31. H.İnci, B.Söğüt, E.Karakaya, K.Kokten, H.Ş.Yılmaz, International Agriculture Congress dahilinde "The Book of Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Ekolojik-organik ürünlerin işlenmesi, ambalajlanması ve depolanması", 283 pp., Komrat, Gagauzya, Moldova, 3-6 May 2018. (Sözlü bildiri)

B32. H.İnci, B.Söğüt, E.Karakaya, K.Kokten, H.Ş.Yılmaz, International Agriculture Congress dahilinde "The Book of Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Organik kanatlı hayvan üretimi", 261 pp., Komrat, Gagauzya, Moldova, 3-6 May 2018. (Sözlü bildiri)

B33. H.Tutar, K.Kokten, M.Kaplan, International Agriculture Congress dahilinde "The Book of Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Bingöl ili merkez ilçesi Ormanardı köyü merasının verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi", 198 pp., Komrat, Gagauzya, Moldova, 3-6 May 2018. (Sözlü bildiri)

B34. M.Kaplan, K.Kokten, Y.M.Kardeş, S.Ozdemir, II International Conference on Engineering Technology And Innovation dahilinde "The Book of Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Determination of silage potential and nutritional values of some triticale cultivars", 34 pp., Budapest, Hungary, 7-11 March 2018. (Sözlü bildiri)

B35. K.Kokten, H.A.Yousif, M.Kaplan, H.Tutar, II International Conference on Engineering Technology And Innovation dahilinde "The Book of Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Effects on hay yield of common vetch (Vicia sativa L.) and triticale (x Triticosecale Wittmack.) mixture rates in Bingol conditions", 33 pp., Budapest, Hungary, 7-11 March 2018. (Sözlü bildiri)

B36. M.Kaplan, K.Kokten, International Erciyes Agriculture, Animal & Food Sciences Conference dahilinde "Proceedings Book" bildiri kitapçığındaki "Farklı baklagil tanelerinin yem özellikleri yönünden karşılaştırılması", 530-533 pp., Kayseri, Turkey, 24-27 April 2019. (Sözlü bildiri)

B37. M.Kaplan, K.Kokten, International Erciyes Agriculture, Animal & Food Sciences Conference dahilinde "Proceedings Book" bildiri kitapçığındaki "Farklı tahıl tanelerinin yem özellikleri yönünden karşılaştırılması", 534-537 pp., Kayseri, Turkey, 24-27 April 2019. (Sözlü bildiri)

B38. M.Kaplan, K.Kokten, S.Özdemir, International Erciyes Agriculture, Animal & Food Sciences Conference dahilinde "Proceedings Book" bildiri kitapçığındaki "Determination of herbage yield and feed values of some triticale cultivars", 538-541 pp., Kayseri, Turkey, 24-27 April 2019. (Sözlü bildiri)

B39. K.Kokten, N.Gökdemir, M.Kaplan, IPEC Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi dahilinde "The Book of Full Texts" bildiri kitapçığındaki "Bingöl koşullarında tüylü fiğ (Vicia villosa Roth.) ve çavdar (Secale cereal L.) karışım oranlarının ot verimine etkileri", 287 pp., Siirt, Turkey, 10-12 Haziran 2019. (Sözlü bildiri)

B40. Y.Tanık, K.Kokten, International Euroasia Congress on Scientific Researches and Recent Trends-VII Kongresi dahilinde "The Book of Full Texts" bildiri kitapçığındaki "The effect of different row spacing on seed yield and yield characteristics in teff (Eragrostis tef [Zucc.] Trotter)", 439-443 pp., Baku, Azerbaijan, 6-9 December 2020. (Sözlü bildiri)

B41. S.Seydoşoğlu, K.Kokten, Euro Asia 8th. International Congress on Applied Sciences Kongresi dahilinde "Full Texts Book" bildiri kitapçığındaki "A review on a patented application: “Zinc Bacitracin” antibiotic in silage", 378-383 pp., Tashkent, Uzbekıstan, 15-16 March 2021. (Sözlü bildiri)

B42. S.Seydoşoğlu, K.Kokten, 4th. International New York Conference on Evolving Trends in International Conference Interdisciplinary Research & Practices Kongresi dahilinde "Full Texts Book" bildiri kitapçığındaki "Multipurpose Lactobacillus divergens as a Potential Biofactory for Advanced Applications", 216-222 pp., Manhattan, New York City, USA, 2-4 May 2021. (Sözlü bildiri)

B43. S.Seydoşoğlu, K.Kokten, 7th International Conference on Agriculture, Animal Sciences and Rural Development Kongresi dahilinde "Full Texts Book" bildiri kitapçığındaki "Utilisation Potential of Aquatic Plant “Eurasian Watermilfoil” (Myriophyllum spicatum) by Livestock Enterprises", 269-281 pp., Muş, Turkey, 18-19 September 2021. (Sözlü bildiri)

B44. S.Seydoşoğlu, K.Kokten, 3rd International Сukurova Agriculture and Veterinary Congress Kongresi dahilinde "Conference Proceedings Book" bildiri kitapçığındaki "Fodder Beet (Beta vulgaris) Silage", 749-756 pp., Adana, Turkey, 9-10 October 2021. (Sözlü bildiri)

B45. H.Ş.Yılmaz, K.Kokten, ISPEC 6th International Conference on Agriculture, Animal Science and Rural Development Kongresi dahilinde "Full Texts Book" bildiri kitapçığındaki "Bitkilerdeki Ağır Metal Stresi ve Bazı Savunma Mekanizmaları", 499-508 pp., Siirt, Turkey, 16-18 May 2021. (Sözlü bildiri)

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

E1. K.Kökten, V.Tansı, Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi konferansı dahilinde "Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Çukurova Koşullarında Mürdümüğün (Lathyrus sativus L.) Değişik Tahıl Türleri ile Karışım Olarak Yetiştirilmesi Üzerinde Araştırmalar", 75-79 pp., Adana, Türkiye, 15-18 Kasım 1999. (Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir). Full Text (PDF)

E2. R.Hatipoğlu, M.Avcı, N.Kılıçalp, T.Tükel, K.Kökten, S.Çınar, Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi konferansı dahilinde "Çukurova Bölgesindeki Taban Bir Merada Fosforlu Gübreleme ve Farklı Azot Dozlarının Ot Verimi ve Kalitesi ile Botanik Kompozisyona Etkileri Üzerinde Bir Araştırma" bildiri kitapçığındaki "Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi", 1-6 pp., Tekirdağ, Türkiye, 17-21 Eylül 2001. Full Text (PDF)

E3. T.Tükel, R.Hatipoğlu, H.Özbek, C.L.Alados, N.Çeliktaş, K.Kökten, Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi konferansı dahilinde "Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Sığır Yaylasındaki Tipik Bir Akdeniz Orman İçi Mera Ekosisteminin Vejetasyon Yapısı ve Verim Gücünün Saptanması Üzerinde Bir Araştırma", 37-42 pp., Tekirdağ, Türkiye, 17-21 Eylül 2001. Full Text (PDF)

E4. T.Tükel, R.Hatipoğlu, T.Polat, E.Can, Ş.Yılmaz, N.Çeliktaş, K.Kökten, GAP 2. Tarım Kongresi konferansı dahilinde "GAP 2. Tarım Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Çukurova ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin Sulu Koşullarında Bazı Çok Yıllık Baklagil ve Buğdaygil Yembitkilerinin Ot Verimleri Üzerinde Araştırmalar", 833-840 pp., Şanlıurfa, Türkiye, 24-26 Ekim 2001. Full Text (PDF)

E5. K.Kökten, N.Çeliktaş, İ.Atış, R.Hatipoğlu, T.Tükel, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi konferansı dahilinde "Bitki Yetiştirme Teknikleri II. Cilt" bildiri kitapçığındaki "Çukurova Kıraç Koşullarında Ekim Sıklığı ve Karışım Oranının Fiğ+Tritikale Karışımında Ot Verimi ve Kalitesine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma", 58-63 pp., Diyarbakır, Türkiye, 13-17 Ekim 2003. Full Text (PDF)

E6. N.Çeliktaş, K.Kökten, T.Tükel, R.Hatipoğlu, T.Polat, H.R.Kutlu, M.Görgülü, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi konferansı dahilinde "Bitki Yetiştirme Teknikleri II. Cilt" bildiri kitapçığındaki "GAP ve Çukurova Koşullarında Biçme ve Otlatmaya Elverişli Çok Yıllık Buğdaygil+Baklagil Karışımlarının Saptanması Üzerinde Bir Araştırma", 64-69 pp., Diyarbakır, Türkiye, 13-17 Ekim 2003. Full Text (PDF)

E7. K.Kökten, İ.Atış, N.Çeliktaş, R.Hatipoğlu, T.Tükel, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi konferansı dahilinde "Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II" bildiri kitapçığındaki "Çukurova Kıraç Koşullarında Azot Ve Fosfor Gübrelemesinin Fiğ (Vicia sativa L.)+Tritikale (Tritosecale Wittmack) Karışımında Ot Verimi Ve Kalitesine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma", 791-796 pp., Antalya, Türkiye, 5-9 Eylül 2005. Full Text (PDF)

E8. R.Hatipoğlu, K.Kökten, İ.Atış, B.Kutluay, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi konferansı dahilinde "Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II" bildiri kitapçığındaki "Çukurova Kıraç Koşullarında Karışım Oranının İran Üçgülü (Trifolium resupinatum L.) + Biryıllık Çim (Lolium multiflorum Lam.) Karışımında Ot Verimi ve Kalitesine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma", 803-808 pp., Antalya, Türkiye, 5-9 Eylül 2005. Full Text (PDF)

E9. R.Hatipoğlu, M.Avcı, S.Çınar, K.Kökten, İ.Atış, T.Tükel, N.Kılıçalp, C.Yücel, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi konferansı dahilinde "Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II" bildiri kitapçığındaki "Hanyeri Köyü (Tufanbeyli-Adana) Merasının Nemli Kesiminde Farklı Azot Ve Fosfor Dozlarının Botanik Kompozisyon, Ot Verimi Ve Ot Kalitesine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma", 867-872 pp., Antalya, Türkiye, 5-9 Eylül 2005. Full Text (PDF)

E10. S.Çınar, M.Avcı, R.Hatipoğlu, K.Kökten, İ.Atış, T.Tükel, S.Aydemir, H.Yücel, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi konferansı dahilinde "Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II" bildiri kitapçığındaki "Hanyeri Köyü (Tufanbeyli-Adana) Merasının Yamaç Kesiminde Azot Ve Fosfor Gübrelemesinin Botanik Kompozisyon, Ot Verimi Ve Ot Kalitesine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma", 873-877 pp., Antalya, Türkiye, 5-9 Eylül 2005. Full Text (PDF)

E11. K.Kökten, R.Hatipoğlu, T.Tükel, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi konferansı dahilinde "Çayır Mera ve Yem Bitkileri" bildiri kitapçığındaki "Çukurova Bölgesi Koşullarında Yetiştirilen Fiğ (Vicia sativa L.) + Buğday (Triticum aestivum L.) Karışımında Otlatma Amenajmanı İlkelerinin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma", 509-513 pp., Hatay, Türkiye, 19-22 Ekim 2009. Full Text (PDF)

E12. A.Bakoğlu, K.Kökten, M.Akçura, 3. Bingöl Sempozyumu dahilinde "3. Bingöl Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Bazı Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Hat ve Çeşitlerinin Bingöl Kuru Şartlarına Adaptasyonu Üzerine Bir Çalışma", 77-83 pp., Bingöl, Türkiye, 17-19 Eylül 2010. Full Text (PDF)

E13. A.Bakoğlu, K.Kökten, U.Karadavut, 3. Bingöl Sempozyumu dahilinde "3. Bingöl Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Bazı Macar Fiğ (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinin Bingöl Kuru Şartlarına Adaptasyonu Üzerine Bir Çalışma", 93-99 pp., Bingöl, Türkiye, 17-19 Eylül 2010. Full Text (PDF)

E14. K.Kökten, S.Çınar, R.Hatipoğlu, Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi konferansı dahilinde "Çayır Mera ve Yem Bitkileri" bildiri kitapçığındaki "Çukurova Bölgesinin Sulu Koşullarında Bazı Çokyıllık Baklagil ve Buğdaygil Yembitkilerinin Ot Verimleri ve Ot Kaliteleri Üzerinde Araştırmalar", 1668-1673 pp., Bursa, Türkiye, 12-15 Eylül 2011. Full Text (PDF)

E15. M.Kaplan, K.Kökten, M.Akçura, A.Bakoğlu, Z.Kavurmacı, Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi konferansı dahilinde "Çayır Mera ve Yem Bitkileri" bildiri kitapçığındaki "Bazı Tritikale Çeşit ve Hatlarının Ot Verimleri ve Ot Kaliteleri Üzerinde Araştırma", 191-196 pp., Bursa, Türkiye, 12-15 Eylül 2011. Full Text (PDF)

E16. M.Akçura, O.Hocaoğlu, H.Klılıç, K.Kökten, Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi konferansı dahilinde "Tahıllar" bildiri kitapçığındaki "Karadeniz Bölgesine Ait Yerel Ekmeklik Buğday Hatlarının Tanedeki Besin Elementleri İçerikleri Yönünden Tescilli Ekmeklik Buğday Çeşitleri İle Karşılaştırılması", 53-60 pp., Konya, Türkiye, 10-13 Eylül 2013. Full Text (PDF)

E17. Ö.Ağın, K.Kökten, Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi konferansı dahilinde "Çayır Mera ve Yem Bitkileri" bildiri kitapçığındaki "Bingöl İli Yedisu İlçesi Karapolat Köyü Merasının Verim ve Kalite Özelliklerinin Saptanması", 171-176 pp., Konya, Türkiye, 10-13 Eylül 2013. Full Text (PDF)

E18. A.Bakoğlu, M.A.Kutlu, K.Kökten, Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi konferansı dahilinde "Çayır Mera ve Yem Bitkileri" bildiri kitapçığındaki "Bingöl Yöresinde Bal Arısı (Apis mellifera L.) İçin Önemli Olan Bitkilerin Tespiti, Ömür Uzunlukları ve Çiçeklenme Tarihleri", 156-159 pp., Konya, Türkiye, 10-13 Eylül 2013. Full Text (PDF)

E19. E.Çaçan, N.Özbay, K.Kökten, GAP VII. Tarım Kongresi konferansı dahilinde "GAP VII. Tarım Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Farklı Sıcaklıklarda Çimlenme ve Çıkış Oranlarının Belirlenmesi", 540-542 pp., Şanlıurfa, Türkiye, 28 Nisan-1 Mayıs 2015. Full Text (PDF)

E20. V.Taşdemir, K.Kökten, Türkiye XI. Tarla Bitkileri Kongresi konferansı dahilinde "Elazığ İli Karakoçan İlçesi Bahçecik Köyü Merasının Botanik Kompozisyonu Üzerine Bir Araştırma", 21-24 pp., Çanakkale, Türkiye, 7-10 Eylül 2015. Full Text (PDF)

E21. M.Kaplan, K.Kökten, H.Ş.Yılmaz, M.Arslan, H.Kale, S.Bozkurt, R.Temizgül, Türkiye XI. Tarla Bitkileri Kongresi konferansı dahilinde "Kara Nohutta (Cicer arietinum L.) Ekim Zamanının Ot, Tane ve Kes Verimi ile Kalite Özelliklerine Etkisi", 322-325 pp., Çanakkale, Türkiye, 7-10 Eylül 2015. Full Text (PDF)

E22. H.Ş.Yılmaz, K.Kökten, E.Çaçan, H.Tutar, Ö.Şengül, Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi konferansı dahilinde "Bazı Burçak Hatlarının Farklı Sıcaklıklarda Çimlenme ve Çıkış Performanslarının Belirlenmesi", 260-265 pp., Rize, Türkiye, 6-9 Ekim 2015.

E23. H.Ş.Yılmaz, K.Kökten, H.Tutar, Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi konferansı dahilinde "Günümüzde Uygulanan Bazı Tarım Sistemleri ve Organik Tarım ile Karşılaştırılması", 657-661 pp., Rize, Türkiye, 6-9 Ekim 2015.

E24. K.Kökten, M.Kaplan, V.Turan, H.Kale, E.Çaçan, Y.M.Kardeş, H.Tutar, E.Tal, Türkiye 12. Tarla Bitkileri Kongresi konferansı dahilinde "Farklı meşe palamudu türlerinin (Quercus sp.) hayvan besleme özellikleri", 236-240 pp., Kahramanmaraş, Türkiye, 12-15 Eylül 2017.

E25. A.H.K.Enayat, K.Kökten, H.Tutar, Türkiye 12. Tarla Bitkileri Kongresi konferansı dahilinde "Bingöl koşullarında yaygın fiğ (Vicia sativa L.) ile arpanın (Hordeum vulgare L.) karışım oranlarının ot verimine etkileri", 173-177 pp., Kahramanmaraş, Türkiye, 12-15 Eylül 2017.

 

1. Projenin Adı: Çukurova Bölgesinde Maki Tipi Vejetasyonun Değişik Mera Islahı Yöntemleriyle Geliştirilme Olanakları, Destekleyen Kuruluş: Ç.Ü. Rektörlüğü Araştırma Fonu Destekli Proje, Projedeki Görevi: Araştırmacı, Durumu: Sonuçlandı

2. Projenin Adı: Çukurova’nın Kıraç Koşullarında Azot ve Fosfor Dozlarının Fiğ+Tritikale Karışımlarının Ot Verimi ve Kalitesine Etkileri Üzerinde Araştırmalar, Destekleyen Kuruluş: Ç.Ü. Z.F. Tarla Bitkileri Araştırma Projesi, Projedeki Görevi: Araştırmacı, Durumu: Sonuçlandı

3. Projenin Adı: Çukurova’nın Kıraç Koşullarında Fiğ+Tritikale Karışım Oranları ve Bitki Sıklığının Ot Verimi ve Kalitesine Etkileri Üzerinde Araştırmalar, Destekleyen Kuruluş: Ç.Ü. Z.F. Tarla Bitkileri Araştırma Projesi, Projedeki Görevi: Araştırmacı, Durumu: Sonuçlandı

4. Projenin Adı: Tufanbeyli-Hanyeri Köyü Merasında Farklı Azot ve Fosfor Gübre Dozlarının Verim, Verim Unsurları ve Botanik Kompozisyona Etkisi, Destekleyen Kuruluş: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Projesi, Projedeki Görevi: Araştırmacı, Durumu: Sonuçlandı

5. Projenin Adı: Desertification Risk Assessment in Silvopastoral Mediterranean Ecosystems, Destekleyen Kuruluş: Uluslararası Avrupa Topluluğu Projesi, Projedeki Görevi: Araştırmacı, Durumu: Sonuçlandı

6. Projenin Adı: Hatay-Yayladağ Meralarının Karakterizasyonu ve Hayvansal Üretim Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma, Destekleyen Kuruluş: Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Projedeki Görevi: Araştırmacı, Durumu: Sonuçlandı

7. Projenin Adı: Türkiye'nin Değişik İllerinden Toplanmış Yerel Kışlık Ekmeklik Buğday Çeşitlerinden Seçilen Saf Hatların Kalite Özellikleri ve Bazı Önemli Fungal Hastalıklara Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi, Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK Projeleri, Projedeki Görevi: Araştırmacı, Durumu: Sonuçlandı

8. Projenin Adı: Bingöl İlinde Ekilen Yerel Buğday Çeşitlerinin Toplanıp, Tanımlanması ve Islah Çalışmalarında Genetik Kaynak Olarak Kullanılma Olanaklarının Araştırılması, Destekleyen Kuruluş: B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, Projedeki Görevi: Araştırmacı, Durumu: Sonuçlandı

9. Projenin Adı: Bingöl Koşullarında Adi Fiğ (Vicia sativa L.) İle Arpanın (Hordeum vulgare L.) Karışım Oranlarının Ot Verimi Ve Kalitesine Etkileri, Destekleyen Kuruluş: B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, Projedeki Görevi: Yürütücü, Durumu: Sonuçlandı

10. Projenin Adı: Diyarbakır Koşullarında Bazı Silajlık Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Destekleyen Kuruluş: B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, Projedeki Görevi: Yürütücü, Durumu: Sonuçlandı

11. Projenin Adı: Bingöl İli Merkez İlçesi Sudüğünü Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı, Destekleyen Kuruluş: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Projedeki Görevi: Proje Sorumlusu, Durumu: Sonuçlandı

12. Projenin Adı: Bingöl İli Karlıova İlçesi Kümbet Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı, Destekleyen Kuruluş: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Projedeki Görevi: Proje Sorumlusu, Durumu: Sonuçlandı

13. Projenin Adı: Bingöl İli Solhan İlçesi Dilektepe Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı, Destekleyen Kuruluş: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Projedeki Görevi: Proje Sorumlusu, Durumu: Sonuçlandı

14. Projenin Adı: Bingöl İli Merkez İlçesi Sancaklı Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı, Destekleyen Kuruluş: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Projedeki Görevi: Proje Sorumlusu, Durumu: Sonuçlandı

15. Projenin Adı: Bingöl İli Karlıova İlçesi Viranşehir Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı, Destekleyen Kuruluş: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Projedeki Görevi: Proje Sorumlusu, Durumu: Sonuçlandı

16. Projenin Adı: Bingöl İli Solhan İlçesi Arakonak Beldesi Mera Islahı ve Amenajmanı, Destekleyen Kuruluş: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Projedeki Görevi: Proje Sorumlusu, Durumu: Sonuçlandı

17. Projenin Adı: Bingöl Koşullarında Bazı Silajlık Sorgum (Sorghum bicolor L.) Genotiplerinin Verim ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi, Destekleyen Kuruluş: B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, Projedeki Görevi: Yürütücü, Durumu: Sonuçlandı

18. Projenin Adı: Bingöl koşullarında bazı yem bezelyesi (Pisum arvense L.) genotipinin kışlık ekiminde verim ve verim öğelerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma, Destekleyen Kuruluş: B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, Projedeki Görevi: Yürütücü, Durumu: Sonuçlandı

19. Projenin Adı: Bingöl İli Merkez İlçesi Ormanardı Köyü Merasının Verim ve Botanik Kompozisyonunun Saptanması, Destekleyen Kuruluş: B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, Projedeki Görevi: Yürütücü, Durumu: Sonuçlandı

20. Projenin Adı: Farklı Çalı Türlerinde Besin İçeriklerinin Mevsimsel Değişimi, Destekleyen Kuruluş: Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Projedeki Görevi: Araştırıcı, Durumu: Sonuçlandı

21. Projenin Adı: Yerel Sorgum (Sorghum bicolor L) popülasyonlarının aminoasit, toplam fenolik madde miktarı ve antioksidan aktivitelerin belirlenmesi, Destekleyen Kuruluş: Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Projedeki Görevi: Araştırıcı, Durumu: Sonuçlandı

22. Projenin Adı: Bingöl Koşullarında Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Destekleyen Kuruluş: B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, Projedeki Görevi: Yürütücü, Durumu: Sonuçlandı

23. Projenin Adı: Farklı ağır metal uygulamalarının tane sorgumda (Sorghum bicolor L.) ağır metal birikimi, morfolojik ve yem kalite özelliklerine etkisi, Destekleyen Kuruluş: B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, Projedeki Görevi: Yürütücü, Durumu: Sonuçlandı

24. Projenin Adı: Bingöl bal arıcılığının teknik ve yapısal açıdan incelenmesi, Destekleyen Kuruluş: Bingöl İl Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü Projedeki Görevi: Araştırıcı, Durumu: Sonuçlandı

25. Projenin Adı: Diyarbakır İli köy tavukçuluğunun sorun analizi ve çözüm önerileri, Destekleyen Kuruluş: Diyarbakır İl Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü, Projedeki Görevi: Araştırıcı, Durumu: Sonuçlandı

26. Projenin Adı: Bingöl İli Merkez İlçesi Kılçadır Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı, Destekleyen Kuruluş: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Projedeki Görevi: Proje Sorumlusu, Durumu: Sonuçlandı

27. Projenin Adı: Bingöl İli Merkez İlçesi Uzunsavat Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı, Destekleyen Kuruluş: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Projedeki Görevi: Proje Sorumlusu, Durumu: Sonuçlandı

28. Projenin Adı: Bingöl İli Karlıova İlçesi Kürük Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı, Destekleyen Kuruluş: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Projedeki Görevi: Proje Sorumlusu, Durumu: Sonuçlandı

29. Projenin Adı: Bingöl İli Solhan İlçesi Elmasırtı Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı, Destekleyen Kuruluş: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Projedeki Görevi: Proje Sorumlusu, Durumu: Sonuçlandı

30. Projenin Adı: Muş İli Merkez İlçesi Kıyıbaşı Köyü Merasının Verim ve Botanik Kompozisyonunun Saptanması, Destekleyen Kuruluş: B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, Projedeki Görevi: Yürütücü, Durumu: Sonuçlandı

31. Projenin Adı: Bingöl Koşullarında Karabuğday İçin Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi, Destekleyen Kuruluş: B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, Projedeki Görevi: Yürütücü, Durumu: Sonuçlandı

32. Projenin Adı: Sakız Fasulyesinin (Cyamopsis tetragonoloba L. Taub.) Tane Verimi ve Sakız Özellikleri Yönünden Türkiye'nin Farklı Bölgelerine Adaptasyonunun Araştırılması, Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK Projeleri, Projedeki Görevi: Araştırmacı, Durumu: Sonuçlandı (23.03.2021), Projede Görev Alan Personeller: Mevlüt AKÇURA, Mahmut KAPLAN, Burhan KARA, Mehmet Fatih YILMAZ, Rukiye KARA, Kadir AKAN, Kevser KARAMAN, Evren ATMACA

33. Projenin Adı: Bingöl Üniversitesi Bünyesinde Arı Merasının Kurulması, Destekleyen Kuruluş: B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, Projedeki Görevi: Araştırmacı, Durumu: Devam Ediyor (Başlama: 01.08.2019; Bitiş: 01.08.2022) Projede Görev Alan Personeller: Erdal ÇAÇAN, Sam MOKHTARZADEH, Mehmet Ali KUTLU, Selim ÖZDEMİR, Muammer EKMEKÇİ, Bütçesi: 125.500 TL

34. Projenin Adı: Bingöl yöresinde farklı dönemlerde ve farklı yöntemlerle elde edilen propolislerin verim, kalite ve içerik bakımından karşılaştırılması, Destekleyen Kuruluş: B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, Projedeki Görevi: Araştırmacı, Durumu: Devam Ediyor (Başlama: 05.07.2019; Bitiş: 05.07.2021) Projede Görev Alan Personeller: Hakan İNCİ, Turgay ŞENGÜL, Banu YÜCEL, Bünyamin SÖĞÜT, Ahmet Yusuf ŞENGÜL, Aydın Şükrü BENGÜ, Mehmet Ali KUTLU, Hava Şeyma YILMAZ, Aziz GÜL, Şenol ÇELİK, Rahşan İVGİN TUNCA, Tugay AYAŞAN, İbrahim ŞAHİN, Bütçesi: 180.553 TL

35. Projenin Adı: Bingöl İli Solhan İlçesi Arakonak Beldesi Mera Islahı ve Amenajmanı, Destekleyen Kuruluş: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Projedeki Görevi: Proje Yürütücüsü, Durumu: Devam Ediyor (Başlama: 01.05.2021; Bitiş: 15.09.2022)

36. Projenin Adı: Bingöl İli Karlıova İlçesi Bahçe Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı, Destekleyen Kuruluş: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Projedeki Görevi: Proje Yürütücüsü, Durumu: Devam Ediyor (Başlama: 01.05.2021; Bitiş: 15.09.2022)

37. Projenin Adı: Bingöl İli Merkez İlçesi Büyüktekören Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı, Destekleyen Kuruluş: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Projedeki Görevi: Proje Yürütücüsü, Durumu: Devam Ediyor (Başlama: 01.05.2021; Bitiş: 15.09.2022)

38. Projenin Adı: Bingöl İli Karlıova İlçesi Cilligöl Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı, Destekleyen Kuruluş: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Projedeki Görevi: Proje Yürütücüsü, Durumu: Devam Ediyor (Başlama: 01.05.2021; Bitiş: 15.09.2022)

39. Projenin Adı: Bingöl İli Merkez İlçesi Çiçekdere Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı, Destekleyen Kuruluş: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Projedeki Görevi: Proje Yürütücüsü, Durumu: Devam Ediyor (Başlama: 01.05.2021; Bitiş: 15.09.2022)

40. Projenin Adı: Bingöl İli Merkez İlçesi Dik Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı, Destekleyen Kuruluş: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Projedeki Görevi: Proje Yürütücüsü, Durumu: Devam Ediyor (Başlama: 01.05.2021; Bitiş: 15.09.2022)

41. Projenin Adı: Bingöl İli Merkez İlçesi Garip Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı, Destekleyen Kuruluş: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Projedeki Görevi: Proje Yürütücüsü, Durumu: Devam Ediyor (Başlama: 01.05.2021; Bitiş: 15.09.2022)

42. Projenin Adı: Bingöl İli Karlıova İlçesi Hasanova Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı, Destekleyen Kuruluş: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Projedeki Görevi: Proje Yürütücüsü, Durumu: Devam Ediyor (Başlama: 01.05.2021; Bitiş: 15.09.2022)

43. Projenin Adı: Bingöl İli Solhan İlçesi Hazarşah Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı, Destekleyen Kuruluş: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Projedeki Görevi: Proje Yürütücüsü, Durumu: Devam Ediyor (Başlama: 01.05.2021; Bitiş: 15.09.2022)

44. Projenin Adı: Bingöl İli Merkez İlçesi Sancak Beldesi Hoşkar Mahallesi Mera Islahı ve Amenajmanı, Destekleyen Kuruluş: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Projedeki Görevi: Proje Yürütücüsü, Durumu: Devam Ediyor (Başlama: 01.05.2021; Bitiş: 15.09.2022)

45. Projenin Adı: Bingöl İli Merkez İlçesi Kumgeçit Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı, Destekleyen Kuruluş: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Projedeki Görevi: Proje Yürütücüsü, Durumu: Devam Ediyor (Başlama: 01.05.2021; Bitiş: 15.09.2022)

46. Projenin Adı: Bingöl İli Merkez İlçesi Kuruca Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı, Destekleyen Kuruluş: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Projedeki Görevi: Proje Yürütücüsü, Durumu: Devam Ediyor (Başlama: 01.05.2021; Bitiş: 15.09.2022)

47. Projenin Adı: Bingöl İli Adaklı İlçesi Mercan Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı, Destekleyen Kuruluş: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Projedeki Görevi: Proje Yürütücüsü, Durumu: Devam Ediyor (Başlama: 01.05.2021; Bitiş: 15.09.2022)

48. Projenin Adı: Bingöl İli Merkez İlçesi Sancaklı Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı, Destekleyen Kuruluş: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Projedeki Görevi: Proje Yürütücüsü, Durumu: Devam Ediyor (Başlama: 01.05.2021; Bitiş: 15.09.2022)

49. Projenin Adı: Bingöl İli Merkez İlçesi Sudüğünü Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı, Destekleyen Kuruluş: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Projedeki Görevi: Proje Yürütücüsü, Durumu: Devam Ediyor (Başlama: 01.05.2021; Bitiş: 15.09.2022)

50. Projenin Adı: Bingöl İli Merkez İlçesi Yaygınçayır Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı, Destekleyen Kuruluş: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Projedeki Görevi: Proje Yürütücüsü, Durumu: Devam Ediyor (Başlama: 01.05.2021; Bitiş: 15.09.2022)

51. Projenin Adı: Bingöl İli Karlıova İlçesi Yeşilyurt Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı, Destekleyen Kuruluş: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Projedeki Görevi: Proje Yürütücüsü, Durumu: Devam Ediyor (Başlama: 01.05.2021; Bitiş: 15.09.2022)

52. Projenin Adı: Bingöl İli Karlıova İlçesi Yiğitler Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı, Destekleyen Kuruluş: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Projedeki Görevi: Proje Yürütücüsü, Durumu: Devam Ediyor (Başlama: 01.05.2021; Bitiş: 15.09.2022)

53. Projenin Adı: Bingöl ekolojik koşullarında bazı buğdaygil yem bitkilerinin silaj kalitesinin belirlenmesi, Destekleyen Kuruluş: B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, Projedeki Görevi: Yürütücü, Durumu: Devam Ediyor (Başlama: 06.01.2021; Bitiş: 06.01.2022) Projede Görev Alan Personeller: Halit TUTAR, Bütçesi: 14.000 TL

54. Projenin Adı: Tek Yıllık Çim Çeşitlerinin Farklı Çevrelerde Ot Verim ve Kalitesinin Belirlenmesi ve GGE Biplot Programı ile Değerlendirilmesi, Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK Projeleri, Projedeki Görevi: Yürütücü, Durumu: Devam Ediyor (Başlama: 15.08.2021; Bitiş: 15.08.2022), Projede Görev Alan Personeller: Mevlüt AKÇURA, Mahmut KAPLAN, Selim ÖZDEMİR, Muammer EKMEKÇİ, Bütçesi: 45.000 TL

F. Diğer yayınlar

F1. K.Kökten, "Çayır Meralarda Gübreleme", Ekin Dergisi, Sayı:12, 4-5 pp., Mart, 2001. Full Text (PDF)

F2. K.Kökten, "Çayır Meralarda Yabancı Bitki Türlerinin Kontrol Altında Tutulması, Mekanik ve Kimyasal Yöntemler", Cine Tarım Dergisi, Sayı:58, 24-25 pp., Mayıs, 2004. Full Text (PDF)

F3. K.Kökten, "Çayır Mera Yem Bitkilerinin Bugünkü Durumu, Sorunları ve Geliştirilme Olanakları", Ekin Dergisi, Sayı:21, 8-9 pp., Şubat, 2005. Full Text (PDF)

F4. K.Kökten, "Yurdumuzda Yem Bitkileri Tarımının Bugünkü Durumu, Genel Sorunları ve Alınması Gereken Önlemler", Türktarım, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Sayı:176, 36-38 pp., Temmuz-Ağustos, 2007. Full Text (PDF)

 

G. Yazılan ulusal ve uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

G1. R.Hatipoğlu, K.Kökten, "Domuz Ayrığı (Dactylis glomerata L.). In: Yembitkileri, Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yembitkileri Cilt III", R.Avcıoğlu, R.Hatipoğlu, Y.Karadağ (eds.), 611-616 pp., T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü , İzmir, 2009.

G2. U.Karadavut, K.Kökten, H.İnci "Tarımsal Ekoloji ve Ekolojik Model Parametreleri”, 348 pp., Efe Akademi Yayınevi, İstanbul, 1. Baskı, Ocak 2020.

G3. K.Kökten, "Tarımda yenilikçi yaklaşımlar sürdürülebilir tarım ve biyoçeşitlilik", 546 pp., İksad Yayınevi, Ankara, 2020.

G4. E.Çaçan, K.Kökten, R.Uçar, "Arı merası tesis etmenin sürdürülebilir tarım açısından önemi, avantajları ve bu amaçla kullanılabilecek bazı bitkiler In: Tarımda yenilikçi yaklaşımlar sürdürülebilir tarım ve biyoçeşitlilik", K.Kökten (eds.), 473-487 pp., İksad Yayınevi, Ankara, 2020.

G5. K.Kökten, H.İnci, "Türkiye’de organik tarım ve agro-ekolojik gelişmeler", 516 pp., İksad Yayınevi, Ankara, 2021.

G6. Z.Dumanoğlu, E.Çaçan, K.Kökten, "Comparison of Hungarian vetch (Vicia pannonica Crantz.), hairy vetch (Vicia villosa Roth.) and common vetch (Vicia sativa L.) seeds in terms of some physical and physiological properties, In: SUSTAINABLE FORAGE PRODUCTION AND ECOLOGICAL SAFETY", G.Demiroglu Topcu, S.Seydosoglu (eds.), 137-150 pp., İksad Yayınevi, Ankara, June, 2021.

G7. H.Ş.Yılmaz, K.Kökten, "Investigation of the effect of chromium (Cr) treatment on chromium accumulate in plant organs and morphological characteristics in sorghum varieties, In: SUSTAINABLE FORAGE PRODUCTION AND ECOLOGICAL SAFETY", G.Demiroglu Topcu, S.Seydosoglu (eds.), 409-432 pp., İksad Yayınevi, Ankara, June, 2021.

G8. K.Kökten, H.İnci, "Tarım uygulamalarında yenilikçi yaklaşımlar", 574 pp., İksad Yayınevi, Ankara, 2021.

Katıldığı Uluslararası Toplantılar

1. Michigan Cattlemen's Association, Summer Round-Up, Grand Rapids, Michigan, June 21-22, 2013.

2. The Grass-fed Exchange Conference, Bismarck, North Dakota, August 20-22, 2013.