KAĞAN KÖKTEN

Prof. Dr. KAĞAN KÖKTEN

Unvan PROFESÖR
Birim ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ
E-mail kkokten@bingol.edu.tr
Dahili No 5319
Oda No A1-5

Özgeçmiş için tıklayınız.

1. Altenatif Yembitkileri (PDF)

2. Baklagil Yembitkileri (PDF)

3. Buğdaygil Yembitkileri (PDF)

4. Çayır Mera Amenajmanı (PDF)

5. Çayır Mera Islahı (PDF)

6. Çim Bitkileri ve Yeşil Alan Tesisi (PDF)

7. Tarımsal Ekoloji (PDF)

8. Tarla Bitkileri (PDF)

9. Yabancı Otlar ve Mücadelesi (PDF)

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

1998–2005

Yrd. Doç. Dr.

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

2008-2012

Doç. Dr.

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

2012-2017

Prof. Dr.

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

2017

 

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

Yem Bitkileri I (L)

1

2

19

Çayır Mera Kullanımı ve Islahı (L)

2

2

9

Buğdaygil Yem Bitkileri (L)

2

0

2

Çayır Mera Kullanımı (L)

1

2

29

Yeşil Alan Tesisi (L)

2

2

22

Mezuniyet Çalışması I (L)

0

2

28

Tarla Bitkileri (L)

2

2

1

Yem Bitkileri ve Erozyon Kontrolü (YL)

3

0

6

Alternatif Yem Bitkileri (YL)

3

0

5

Çayır Mera Islahında Yeni Yaklaşımlar (D)

3

0

1

İlkbahar

Tarımsal Ekoloji (L)

2

0

10

Yem Bitkileri II (L)

1

2

22

Mezuniyet Çalışması II (YL)

0

2

27

Çayır Mera Islahı (L)

1

2

19

Çayır ve Meralarda Zehirli Bitkiler (YL)

3

0

8

Bitki Toplama, Kurutma ve Herbaryum Tekniği (YL)

2

2

8

1. Ömer AĞIN, 2012. Bingöl ili Yedisu ilçesi Karapolat köyü merasının verim ve botanik kompozisyonu. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2012, ss. 75. Abstract 

2. Volkan TAŞDEMİR, 2015. Elazığ ili Karakoçan ilçesi Bahçecik köyü merasının verim ve botanik kompozisyonun saptanması üzerine bir çalışma. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2015, ss. 121. Abstract

3. Mustafa OKAN, 2015. Diyarbakır-Bismil koşullarında bazı silajlık mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2015, ss. 90. Absract

4. Selim ÖZDEMİR, 2016. Elazığ koşullarında bazı mürdümük (Lathyrus sativus L.) genotiplerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2016, ss. 126. Abstract

5. Aras Hama Karim ENAYAT, 2016. Bingöl koşullarında adi fiğ (Vicia sativa L.) ile arpanın (Hordeum vulgare L.) karışım oranlarının ot verimi ve kalitesine etkileri. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2016, ss. 52. Abstract

6. Hariwan Abdullah YOUSIF, 2016. Bingöl koşullarında adi fiğ (Vicia sativa L.) ile tritikalenin (X Triticosecale Wittmack.) karışım oranlarının ot verimi ve kalitesine etkileri. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2016, ss. 66. Abstract

7. Seyran ÖZMEN, 2017. Bingöl koşullarında farklı sorgum türlerinin ot verimi ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2017, ss. 76. Abstract

A. Uluslararası hakemli dergilerde (SCI kapsamında) yayımlanan makaleler

A1. K.Kökten, T.Tükel, "Effect of different range improvement methods on hoy yield and botanical composition of a maquis-brush vegetation in Çukurova", Turkish Journal of Field Crops (ISI), Cilt 14(2), 55-63 pp., 2009. (Doktora tezinden üretilmiştir). Full Text Online (PDF)

A2. K.Kökten, F.Toklu, I.Atış, R.Hatipoğlu, "Effects of seeding rate on forage yield and quality of vetch (Vicia sativa L.) - triticale (Triticosecale Wittm.) mixtures under east Mediterranean rainfed conditions", African Journal of Biotechnology (ISI), Cilt 8 (20), 5367-5372 pp., 2009. Full Text Online (PDF)

A3. K.Kökten, A.Koçak, E.Bağcı, M.Akçura, S.Çelik, "Tannin, protein contents and fatty acid compositions of the seeds of some Vicia L. species from Turkey", Grasas y Aceites (ISI), Cilt 61(4), 404-408 pp., 2010. Full Text Online (PDF)

A4. U.Karadavut, Ç.Palta, K.Kökten, A.Bakoğlu, "Comparative study on some non-linear growth models for describing leaf growth of maize", International Journal of Agriculture and Biology (ISI), Cilt 12(2), 227-230 pp., 2010. Full Text Online (PDF)

A5. Z.Kavurmacı, U.Karadavut, K.Kökten, A.Bakoğlu, "Determining critical period of weed-crop competition in Faba bean (Vicia faba)", International Journal of Agriculture and Biology (ISI), Cilt 12(2), 318-320 pp., 2010. Full Text Online (PDF)

A6. U.Karadavut, K.Kökten, Z.Kavurmacı, "Comparison of relative growth rates in silage corn cultivars", Asian Journal of Animal and Veterinary Advances (ISI), Cilt 5(3), 223-228 pp., 2010. Full Text Online (PDF)

A7. K.Kökten, T.Karaköy, A.Bakaoğlu, M.Akçura, "Determination of salinity tolerance of some lentil (Lens culinaris M.) varieties", International Journal of Food, Agriculture and Environment (ISI), Cilt 8(1), 140-143 pp., 2010. Full Text Online (PDF)

A8. K.Kökten, O.Gürsoy, T.Tükel, R.Hatipoğlu, "Yield and nutritive value of Anti-Taurus mountain rangeland shrubs in Turkey", Journal of Animal and Veterinary Advances (ISI), Cilt 9(4), 716-720 pp., 2010. Full Text Online (PDF)

A9. K.Kökten, A.Koçak, M.Kaplan, M.Akçura, A.Bakoğlu, E.Bağcı, "Tannin, protein contents and fatty acid composition of the seeds of some Trifolium L. species from Turkey", Asian Journal of Animal and Veterinary Advances (ISI), Cilt 6(1), 88-95 pp., 2011. Full Text Online (PDF)

A10. V.Saruhan, A.Kuşvuran, K.Kökten, "The effect of different replications of humic acid fertilization on yield performances of common vetch (Vicia sativa L.)", African Journal of Biotechnology (ISI), Cilt 10(29), 5587-5592 pp., 2011. Full Text Online (PDF)

A11. A.Koçak, K.Kökten, E.Bağcı, M.Akçura, S.Hayta, A.Bakoğlu, O.Kilic, "Chemical analyses of the seeds of some forage legumes from Turkey. A chemotaxonomic approach", Grasas y Aceites (ISI), Cilt 62(4), 383-388 pp., 2011. Full Text Online (PDF)

A12. K.Kökten, A.Bakoğlu, A.Koçak, E.Bağcı, M.Akçura, M.Kaplan, "Chemical composition of the seeds of some Medicago species", Chemistry of Natural Compounds (ISI), Cilt 47(4), 619-621 pp., 2011. Full Text Online (PDF)

A13. K.Kökten, M.Kaplan, R.Hatipoğlu, V.Saruhan, S.Çınar, "Nutritive value of Mediterranean shrubs", The Journal of Animal and Plant Sciences (ISI), Cilt 22(1), 188-194 pp., 2012. Full Text Online (PDF)

A14 T.Karaköy, K.Kökten, F. Toklu, "Response of some chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes to salt stress conditions", International Journal of Food, Agriculture and Environment (ISI), Cilt 10(3&4), 337-341 pp., 2012. Full Text Online (PDF)

A15. K.Kökten, S.Seydosoglu, M.Kaplan, E.Boydak, "Forage nutritive of soybean varieties", Legume Research (ISI), Cilt 37(2), 201-206 pp., 2014. Full Text Online (PDF)

A16. M.Kaplan, S.Uzun, K.Kökten, "Effects of harvest time on hay yield and quality of different bitter vetch (Vicia ervilia L.) lines", Legume Research (ISI), Cilt 37(2), 188-194 pp., 2014. Full Text Online (PDF)

A17. M.Kaplan, K.Kökten, S.Uzun, "Fatty acid and mental composition of the seeds of Vicia ervilia L. varieties from Turkey", Chemistry of Natural Compounds (ISI), Cilt 50(1), 117-119 pp., 2014. Full Text Online (PDF)

A18. A.Kusvuran, V.Saruhan, I.Aydın, K.Kokten, “Effects of sewage sludge used as fertilizer on the yield and chemical contents of Lucerne (Medicago sativa L.) and soil” Fresenius Environmental Bulletin (ISI), Cilt 24(3), 764-772 pp., 2015. Full Text Online (PDF)

A19. K.Kokten, M.Kaplan, S.Uzun, H.İnci, "Fatty acid and mental composition of the seeds of Lathyrus sativus L. varieties", Chemistry of Natural Compounds (ISI), Cilt 51(3), 534-536 pp., 2015. Full Text Online (PDF)

A20. U.Karadavut, Ş.Yıldız, K.Kokten, A.Bakoğlu, "Relationships between fertilizer application and nutritional values of plants in natural pastures", Range Management & Agroforestry (ISI), Cilt 36(1), 13-18 pp., 2015. Full Text Online (PDF)

A21. V.Saruhan, A.Kusvuran, K.Kokten, "Effects of sewage sludge used as fertilizer on the yield and chemical contents of common vetch (Vicia sativa L.) and soil", Legume Research (ISI), Cilt 38(4), 488-495 pp., 2015. Full Text Online (PDF)

A22. M.Akcura, K.Kokten, A.Gokmen Akcacık, S.Aydogan, "Pattern analysis of Turkish bread wheat landraces and cultivars for grain and flour quality", Turkish Journal of Field Crops (ISI), Cilt 21(1), 120-130 pp., 2016. Full Text Online (PDF)

A23. A.Bakoglu, O.Kılıc, K.Kokten, "Fatty acid composition of the leaves of some Salvia taxa from Turkey", Chemistry of Natural Compounds (ISI), Cilt 52(4), 676-678 pp., 2016. Full Text Online (PDF)

A24. A.Bakoglu, S.Celik, K.Kokten, O.Kilic, "Examination of plant length, dry stem and dry leaf weight of bitter vetch (Vicia ervilia (L.) Willd.) with some non-linear growth models", Legume Research (ISI), Cilt 39(4), 533-542 pp., 2016. Full Text Online (PDF)

A25. A.Bakoglu, S.Celik, K.Kokten, "Analyse of some plant measures of narbon vetch (Vicia narbonensis L.) effecting plant length using path analysis", Legume Research (ISI), Cilt 39(5), 755-761 pp., 2016. Full Text Online (PDF)

A26. E.Cacan, K.Kokten, H.Inci, A.Das, A.Y.Sengul, "Fatty acid composition of the seeds of some Vicia species", Chemistry of Natural Compounds (ISI), 52(6), 1084-1086, 2016. Full Text Online (PDF)

A27. E.Cacan, K.Kokten, S.Yildiz, "Comparison of different vegetation measurement methods for determination of range land conditions", Range Management & Agroforestry (ISI), Cilt 37(2), 128-132 pp., 2016. Full Text Online (PDF)

A28. V.Saruhan, K.Kokten, A.Kusvuran, H.Inci, A.Das, H.S.Yilmaz, "Fatty acid composition of the seeds of some Trifolium species", Chemistry of Natural Compounds (ISI), 53(1), 135-137, 2017. Full Text Online (PDF)

A29. M.Kaplan, K.Kokten, R.Temizgul, S.B.Beyzi, "Assessment of oil content and fatty acid composition of Turkish sorghum landrace through GGT biplot analysis", Fresenius Environmental Bulletin (ISI), 26(3), 1924-1931, 2017. Full Text Online (PDF)

A30. K.Kokten, H.Tutar, M.F.Baran, O.Gokdogan, "Energy balance of bitter vetch and forage pea production in Turkey", Fresenius Environmental Bulletin (ISI), 26(3), 2033-2038, 2017. Full Text Online (PDF)

A31. O.Gokdogan, K.Kokten, H.S.Yilmaz, M.F.Baran, "Energy usage efficiency of buckwheat production in Turkey", Fresenius Environmental Bulletin (ISI), 26(3), 2080-2086, 2017. Full Text Online (PDF)

A32. M.Akcura, K.Kokten, "Variations in grain mineral concentrations of Turkish wheat landraces germplasm", Quality Assurance and Safety of Crops & Foods (ISI), Cilt 9(2), 153-159 pp., 2017. Full Text Online (PDF)

A33. A.Bakoğlu, K.Kokten, O.Kılıc, "Seed fatty acid composition of some Fabaceae taxa from Turkey, a chemotaxonomic approach", Progress in Nutrition (ISI), Cilt 19(1), 86-91 pp., 2017. Full Text Online (PDF)

A34. K.Kokten, E.Çaçan, O.Gokdogan, M.F.Baran, "Determination of energy balance of common (Vicia sativa L.), Hungarian vetch (Vicia pannonica C.) and narbonne vetch (Vicia narbonensis L.) production in Turkey", Legume Research (ISI), 40(3), 491-496, 2017.

A35. O.Gokdogan, S.Seydosoglu, K.Kokten, A.S.Bengu, M.F.Baran, "Energy inpu-output analysis of guar (Cyamopsis tetragonoloba) and lupin (Lupinus albus L.) production in Turkey", Legume Researc (ISI), 40(3), 526-531, 2017.

 

C. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

C1. I.Atıs, K.Kökten, R.Hatipoğlu, S.Yilmaz, M.Atak, E.Can, "Plant density and mixture ratio effects on the competition between common vetch and wheat", Australian Journal of Crop Science (ISI), Cilt 6(3), 498-505 pp., 2012. Full Text Online (PDF)

C2. M.Kaplan, K.Kökten, M.Akçura, "Determination of Silage Characteristics and Nutritional Values of Some Triticale Genotypes", Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Cilt 1 (2), 102-107 pp., 2014. Full Text Online (PDF)

C3. K.Kökten, M.Kaplan, S.Seydoşoğlu, S.Özdemir, E.Boydak, "Farklı Yerfıstığı (Arachis hypogaea) Çeşitlerinin Kuru Otlarına Ait Hayvan Besleme Değerlerinin Belirlenmesi", Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Cilt 1 (2), 156-160 pp., 2014. Full Text Online (PDF)

C4. O.Erdoğan, A.Çelik, Ş.Yıldız, K.Kökten, "Pamukta Fide Kök Çürüklüğü Etmenlerine Karşı Bazı Bitki Ekstrakt ve Uçucu Yağlarının Antifungal Etkisi", Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Cilt 1 (3), 398-404 pp., 2014. Full Text Online (PDF)

C5. A.Bakoğlu K.Kökten, Z.Kavurmacı, "Tannin, Protein Contents And Fatty Acid Compositions of Silene compacta Fische Seeds From Bingöl, Turkey", Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Cilt 1 (4), 441-444 pp., 2014. Full Text Online (PDF)

C6. E.Çaçan, K.Kökten, "Bingöl İli Merkez İlçesi Çiçekyayla Köyü Merasının Ot Verimi ve Otlatma Kapasitesinin Belirlenmesi", Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Cilt 1 (Özel Sayı 2), 1727-1733 pp., 2014 .Full Text Online (PDF)

C7. V.;Taşdemir, K.Kökten, "Elazığ İli Karakoçan İlçesi Bahçecik Köyü Merasının Verim ve Kalite Özelliklerinin Saptanması", Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Cilt 2 (2), 201-206 pp., 2015. Full Text Online (PDF)

C8. H.Ş.Yılmaz, M.Kaplan, K.Kökten, "Determination of the Nutritive Value of Some Weed Species", Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Cilt 2 (4), 320-323 pp., 2015. Full Text Online (PDF)

C9. A. Bakoğlu, K.Kökten, Ö.Kılıç, "Yield and Nutritive Value of Common Vetch (Vicia sativa L.) Lines and Varieties", Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Cilt 3 (1), 33-37 pp., 2016. Full Text Online (PDF)

C10. H.Ş.Yılmaz, K.Kökten, M.Kaplan, R.Uçar, "Çerezlik Kabak (Cucurbita pepo L.) Atıklarının Hayvan Beslemede Kullanım Olanaklarının Araştırılması", Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Cilt 3 (1), 79-82 pp., 2016. Full Text Online (PDF)

C11. A.Bakoglu, O.Kılıc, K.Kökten, "Seed Fatty Acid Composition of Some Medicago L. and Melilotus L. (Fabaceae) Taxa From Turkey", Analytical Chemistry Letters, Cilt 6 (2), 174-180 pp., 2016. Full Text Online (PDF)

C12. M.Kaplan, K.Kökten, T.Ayasan, A.Meral, "Mineral Contents of Weed Crops In Central Anatolian Region", European Journal of Sustainable Development Research, Cilt 2 (1), 110-115 pp., 2017. Full Text Online (PDF)

C13. K.Kökten, M.Akçura, "Performances of Hybrid Dent Maize Cultivars in Bingöl Conditions", Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, Cilt 21 (1), 261-265 pp., 2017. Full Text Online (PDF)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

D1. K.Kökten, İ.Atış, R.Hatipoğlu, T.Tükel, "Çukurova Bölgesinde Çalı Vejetasyonunun Baskın Olduğu Meralarda Uygulanan Değişik Mera Islahı Yöntemlerinin Mera Verimi ve Botanik Kompozisyonuna Etkisi", Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 8 (1-2), 33-40 pp., 2003. Full Text (PDF)

D2. K.Kökten, V.Tansı, "Çukurova Koşullarında Mürdümük (Lathyrus sativus L.) ile Değişik Tahıl Türleri Karışım Oranlarının Verim ve Kaliteye Etkisi", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 19 (4), 69-76 pp., 2004. (Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir). Full Text (PDF)

D3. K.Kökten, İ.Atış, "Çukurova Bölgesindeki Maki Vejetasyonunda Çalı Kontrolünün Otsu Vejetasyon Üzerine Etkileri", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 19 (4), 107-112 pp., 2004. Full Text (PDF)

D4. K.Kökten, T.Tükel, "Çukurova Bölgesinde Maki Tipi Vejetasyonun Değişik Mera Islahı Yöntemleriyle Kontrol Altına Alınmasının Bitki Örtüsü Üzerine Etkisi", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 22 (1), 57-64 pp., 2007. (Doktora tezinden üretilmiştir). Full Text (PDF)

D5. A.Bakoğlu, K.Kökten, "Elazığ koşullarında burçakta (Vicia ervilia (L.) Willd.) farklı sıra aralığının verim ve verim unsurları üzerine etkisi", Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 13 (1), 7-12 pp., 2009. Full Text (PDF)

D6. K.Kökten, A.Bakoğlu, "Elazığ koşullarında mürdümük (Lathyrus sativus L.)’te farklı sıra arasının tohum verimi ve verim öğeleri üzerine etkisi", Türk Doğa ve Fen Dergisi, Cilt 1 (1), 37-42 pp., 2011. Full Text (PDF)

D7. U.Karadavut, A.Genç, Ç.Palta, D.A.Çarkacı, K.Kökten, "Konya ili yembitkileri üreticilerinin sosya-ekonomik yapıları ile başarılı üretimi etkileyen faktörlerin belirlenmesi", Türk Doğa ve Fen Dergisi, Cilt 1 (2), 38-50 pp., 2011. Full Text (PDF)

D8. K.Kökten, "Bingöl ekolojik koşullarında bazı adi fiğ (Vicia sativa L.) hat ve çeşitlerinde tohum verimi ve bazı tarımsal özelliklerinin belirlenmesi", Türk Doğa ve Fen Dergisi, Cilt 1 (2), 81-85 pp., 2011. Full Text (PDF)

D9. Ö.Ağın, K.Kökten, "Bingöl İli Yedisu İlçesi Karapolat Köyü Merasının Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi", Türk Doğa ve Fen Dergisi, Cilt 2 (1), 81-85 pp., 2013. Full Text Online (PDF)

D10. K.Kökten, E.Boydak, M.Kaplan, S.Seydoşoğlu, Z.Kavurmacı, "Bazı Soya Fasulyesi (Glycine max L.) Çeşitlerinden Yapılan Silajların Besin Değerlerinin Belirlenmesi", Türk Doğa ve Fen Dergisi, Cilt 2 (2), 7-10 pp., 2013. Full Text Online (PDF)

D11. S.Seydoşoğlu, V.Saruhan, K.Kökten, "Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Burçak (Vicia ervilia L. Willd) Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 32 (2), 107-115 pp., 2015. Full Text Online (PDF)

D12. S.Seydoşoğlu, V.Saruhan, K.Kökten, Y.Karadağ, "Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 32 (3), 98-109 pp., 2015. Full Text Online (PDF)

D13. E.Çaçan, N.Özbay, K.Kökten, "Bazı Yem Bezelyesi Hat ve Çeşitlerinin Farklı Sıcaklıklarda Çimlenme ve Çıkış Performanslarının Belirlenmesi", Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, Özel Sayı 62-68 pp., 2016. Full Text Online (PDF)

D14. H.Kılıç, M.Akçura, R.Uçar, H.Aktaş, K.Kökten, S.Tekdal, "Yerel ekmeklik buğday populasyonundan seçilmiş saf hatlarda bazı özelliklerarası ilişkilerin belirlenmesi", Türk Doğa ve Fen Dergisi, 5(1): 52-59 pp., 2016. Full Text Online (PDF)

D15. M.Kaplan, M.S.Fidan, K.Kökten, İ.Ülger, "Bazı Pamuk Çeşitlerinin (Gossypium hirsitum L.) Çiğitlerinin Kimyasal Kompozisyonu in vitro Gaz Üretimi", Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Baskıda, 2016. Full Text Online (PDF)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

B1. T.Tükel, R.Hatipoğlu, H.Özbek, C.L.Alados, N.Çeliktaş, K.Kökten, Proceedings of the VIIth International Rangelands Congress konferansı dahilinde "Proceedings of the VIIth International Rangelands Congress" bildiri kitapçığındaki "The Structure of a Transhumance Grazing in a Mediterranean Silvopastoral Rangeland Ecosystem in Camlıyayla, Turkey", 1777-1779 pp., Durban, South Africa, 26th July-1st August 2003. Full Text (PDF)

B2. K.Kökten, O.Gürsoy, A.Larbi, T.Tükel, R.Hatipoğlu, XXI International Grassland Congress and VIII International Rangeland Congress konferansı dahilinde "In Multifunctional Grasslands in a Changing World" bildiri kitapçığındaki "Fodder yield and nutritive value of Turkish highland shrubs", 203 pp., Hohhot, China, 2008. Full Text (PDF)

B3. E.Çaçan, K.Kökten, Proceedings of the Balkan Agricultural Congress konferansı dahilinde "Agribalkan, Balkan Agricultural Congress" bildiri kitapçığındaki "Research on the yield herbage and grazing capacity of a range in Çiçekyayla village, central district Bingöl", 525 pp., Edirne, Turkey, 8-11 September 2014. Full Text (PDF)

B4. E.Çaçan, K.Kökten, Proceedings of the International Mesopotamia Agriculture Congress konferansı dahilinde "International Mesopotamia Agriculture Congress" bildiri kitapçığındaki "Determination of Botanical Composition in Pasture of Çiçekyayla Village in Central District of Bingöl Province", 154-161 pp., Diyarbakır, Turkey, 22-25 September 2014. Full Text (PDF)

B5. E.Çaçan, K.Kökten, Proceedings of the International Mesopotamia Agriculture Congress konferansı dahilinde "International Mesopotamia Agriculture Congress" bildiri kitapçığındaki "Current Situation of Bingöl Province in The Context of Crop Production", 561-567 pp., Diyarbakır, Turkey, 22-25 September 2014. Full Text (PDF)

B6. E.Çaçan, K.Kökten, Proceedings of the Turkey 5th Seed Congress With International Participation konferansı dahilinde "Turkey 5th Seed Congress With International Participation and Sectoral Business Forum Proceedings Book" bildiri kitapçığındaki "Bazı yonca (Medicago sativa L.) çeşitlerinin tuzluluğa toleransının belirlenmesi", 493-496 pp., Diyarbakır, Turkey, 19-23 October 2014. Full Text (PDF)

B7. K.Kökten, M.Kaplan, S.Özdemir, M.Arslan, S.Seydoşoğlu, Proceedings of the Turkey 5th Seed Congress With International Participation konferansı dahilinde "Turkey 5th Seed Congress With International Participation and Sectoral Business Forum Proceedings Book" bildiri kitapçığındaki "Yaygın fiğ (Vicia sativa L.) çeşitlerinin tohumlarının besleme değerleri", 406-408 pp., Diyarbakır, Turkey, 19-23 October 2014. Full Text (PDF)

B8. M.Kaplan, K.Kökten, M.Arslan, S.Özdemir, S.Seydoşoğlu, Proceedings of the Turkey 5th Seed Congress With International Participation konferansı dahilinde "Turkey 5th Seed Congress With International Participation and Sectoral Business Forum Proceedings Book" bildiri kitapçığındaki "Farklı yem bezelyesi (Pisum arvense) genotiplerinin tanelerinin yem içeriği yönünden karşılaştırılması", 363-368 pp., Diyarbakır, Turkey, 19-23 October 2014. Full Text (PDF)

B9. K.Kökten, H.Ş.Yılmaz, H.Kale, M.Kaplan, International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences konferansı dahilinde "Book of Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Determination of yield and quality features of silage corn varieties in different ecological conditions", 45 pp., Antalya, Turkey, 21-23 April 2016. (Sözlü bildiri) Full Text (PDF)

B10. H.Şimşek, Ş.Çelik, B.Söğüt, K.Kökten, International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences konferansı dahilinde "Book of Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Effect of different feeding methods on live weight and live weight gain in Turkeys", 49 pp., Antalya, Turkey, 21-23 April 2016. (Sözlü bildiri) Full Text (PDF)

B11. M.Kaplan, R.Temizgül, K.Kökten, S.Yılmaz, Current Trends in Natural Sciences Program, Scientific Symposium konferansı dahilinde "Book of Proceeding" bildiri kitapçığındaki "Variation of antioxidant enzyme activity of sorghum Sudan grass under salt stress", 22 pp., Piteşti, Romania, 21-22 April 2016. (Sözlü bildiri) Abstract (PDF)

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

E1. K.Kökten, V.Tansı, Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi konferansı dahilinde "Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Çukurova Koşullarında Mürdümüğün (Lathyrus sativus L.) Değişik Tahıl Türleri ile Karışım Olarak Yetiştirilmesi Üzerinde Araştırmalar", 75-79 pp., Adana, Türkiye, 15-18 Kasım 1999. (Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir). Full Text (PDF)

E2. R.Hatipoğlu, M.Avcı, N.Kılıçalp, T.Tükel, K.Kökten, S.Çınar, Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi konferansı dahilinde "Çukurova Bölgesindeki Taban Bir Merada Fosforlu Gübreleme ve Farklı Azot Dozlarının Ot Verimi ve Kalitesi ile Botanik Kompozisyona Etkileri Üzerinde Bir Araştırma" bildiri kitapçığındaki "Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi", 1-6 pp., Tekirdağ, Türkiye, 17-21 Eylül 2001. Full Text (PDF)

E3. T.Tükel, R.Hatipoğlu, H.Özbek, C.L.Alados, N.Çeliktaş, K.Kökten, Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi konferansı dahilinde "Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Sığır Yaylasındaki Tipik Bir Akdeniz Orman İçi Mera Ekosisteminin Vejetasyon Yapısı ve Verim Gücünün Saptanması Üzerinde Bir Araştırma", 37-42 pp., Tekirdağ, Türkiye, 17-21 Eylül 2001. Full Text (PDF)

E4. T.Tükel, R.Hatipoğlu, T.Polat, E.Can, Ş.Yılmaz, N.Çeliktaş, K.Kökten, GAP 2. Tarım Kongresi konferansı dahilinde "GAP 2. Tarım Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Çukurova ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin Sulu Koşullarında Bazı Çok Yıllık Baklagil ve Buğdaygil Yembitkilerinin Ot Verimleri Üzerinde Araştırmalar", 833-840 pp., Şanlıurfa, Türkiye, 24-26 Ekim 2001. Full Text (PDF)

E5. K.Kökten, N.Çeliktaş, İ.Atış, R.Hatipoğlu, T.Tükel, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi konferansı dahilinde "Bitki Yetiştirme Teknikleri II. Cilt" bildiri kitapçığındaki "Çukurova Kıraç Koşullarında Ekim Sıklığı ve Karışım Oranının Fiğ+Tritikale Karışımında Ot Verimi ve Kalitesine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma", 58-63 pp., Diyarbakır, Türkiye, 13-17 Ekim 2003. Full Text (PDF)

E6. N.Çeliktaş, K.Kökten, T.Tükel, R.Hatipoğlu, T.Polat, H.R.Kutlu, M.Görgülü, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi konferansı dahilinde "Bitki Yetiştirme Teknikleri II. Cilt" bildiri kitapçığındaki "GAP ve Çukurova Koşullarında Biçme ve Otlatmaya Elverişli Çok Yıllık Buğdaygil+Baklagil Karışımlarının Saptanması Üzerinde Bir Araştırma", 64-69 pp., Diyarbakır, Türkiye, 13-17 Ekim 2003. Full Text (PDF)

E7. K.Kökten, İ.Atış, N.Çeliktaş, R.Hatipoğlu, T.Tükel, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi konferansı dahilinde "Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II" bildiri kitapçığındaki "Çukurova Kıraç Koşullarında Azot Ve Fosfor Gübrelemesinin Fiğ (Vicia sativa L.)+Tritikale (Tritosecale Wittmack) Karışımında Ot Verimi Ve Kalitesine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma", 791-796 pp., Antalya, Türkiye, 5-9 Eylül 2005. Full Text (PDF)

E8. R.Hatipoğlu, K.Kökten, İ.Atış, B.Kutluay, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi konferansı dahilinde "Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II" bildiri kitapçığındaki "Çukurova Kıraç Koşullarında Karışım Oranının İran Üçgülü (Trifolium resupinatum L.) + Biryıllık Çim (Lolium multiflorum Lam.) Karışımında Ot Verimi ve Kalitesine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma", 803-808 pp., Antalya, Türkiye, 5-9 Eylül 2005. Full Text (PDF)

E9. R.Hatipoğlu, M.Avcı, S.Çınar, K.Kökten, İ.Atış, T.Tükel, N.Kılıçalp, C.Yücel, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi konferansı dahilinde "Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II" bildiri kitapçığındaki "Hanyeri Köyü (Tufanbeyli-Adana) Merasının Nemli Kesiminde Farklı Azot Ve Fosfor Dozlarının Botanik Kompozisyon, Ot Verimi Ve Ot Kalitesine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma", 867-872 pp., Antalya, Türkiye, 5-9 Eylül 2005. Full Text (PDF)

E10. S.Çınar, M.Avcı, R.Hatipoğlu, K.Kökten, İ.Atış, T.Tükel, S.Aydemir, H.Yücel, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi konferansı dahilinde "Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II" bildiri kitapçığındaki "Hanyeri Köyü (Tufanbeyli-Adana) Merasının Yamaç Kesiminde Azot Ve Fosfor Gübrelemesinin Botanik Kompozisyon, Ot Verimi Ve Ot Kalitesine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma", 873-877 pp., Antalya, Türkiye, 5-9 Eylül 2005. Full Text (PDF)

E11. K.Kökten, R.Hatipoğlu, T.Tükel, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi konferansı dahilinde "Çayır Mera ve Yem Bitkileri" bildiri kitapçığındaki "Çukurova Bölgesi Koşullarında Yetiştirilen Fiğ (Vicia sativa L.) + Buğday (Triticum aestivum L.) Karışımında Otlatma Amenajmanı İlkelerinin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma", 509-513 pp., Hatay, Türkiye, 19-22 Ekim 2009. Full Text (PDF)

E12. A.Bakoğlu, K.Kökten, M.Akçura, 3. Bingöl Sempozyumu dahilinde "3. Bingöl Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Bazı Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Hat ve Çeşitlerinin Bingöl Kuru Şartlarına Adaptasyonu Üzerine Bir Çalışma", 77-83 pp., Bingöl, Türkiye, 17-19 Eylül 2010. Full Text (PDF)

E13. A.Bakoğlu, K.Kökten, U.Karadavut, 3. Bingöl Sempozyumu dahilinde "3. Bingöl Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Bazı Macar Fiğ (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinin Bingöl Kuru Şartlarına Adaptasyonu Üzerine Bir Çalışma", 93-99 pp., Bingöl, Türkiye, 17-19 Eylül 2010. Full Text (PDF)

E14. K.Kökten, S.Çınar, R.Hatipoğlu, Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi konferansı dahilinde "Çayır Mera ve Yem Bitkileri" bildiri kitapçığındaki "Çukurova Bölgesinin Sulu Koşullarında Bazı Çokyıllık Baklagil ve Buğdaygil Yembitkilerinin Ot Verimleri ve Ot Kaliteleri Üzerinde Araştırmalar", 1668-1673 pp., Bursa, Türkiye, 12-15 Eylül 2011. Full Text (PDF)

E15. M.Kaplan, K.Kökten, M.Akçura, A.Bakoğlu, Z.Kavurmacı, Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi konferansı dahilinde "Çayır Mera ve Yem Bitkileri" bildiri kitapçığındaki "Bazı Tritikale Çeşit ve Hatlarının Ot Verimleri ve Ot Kaliteleri Üzerinde Araştırma", 191-196 pp., Bursa, Türkiye, 12-15 Eylül 2011. Full Text (PDF)

E16. M.Akçura, O.Hocaoğlu, H.Klılıç, K.Kökten, Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi konferansı dahilinde "Tahıllar" bildiri kitapçığındaki "Karadeniz Bölgesine Ait Yerel Ekmeklik Buğday Hatlarının Tanedeki Besin Elementleri İçerikleri Yönünden Tescilli Ekmeklik Buğday Çeşitleri İle Karşılaştırılması", 53-60 pp., Konya, Türkiye, 10-13 Eylül 2013. Full Text (PDF)

E17. Ö.Ağın, K.Kökten, Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi konferansı dahilinde "Çayır Mera ve Yem Bitkileri" bildiri kitapçığındaki "Bingöl İli Yedisu İlçesi Karapolat Köyü Merasının Verim ve Kalite Özelliklerinin Saptanması", 171-176 pp., Konya, Türkiye, 10-13 Eylül 2013. Full Text (PDF)

E18. A.Bakoğlu, M.A.Kutlu, K.Kökten, Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi konferansı dahilinde "Çayır Mera ve Yem Bitkileri" bildiri kitapçığındaki "Bingöl Yöresinde Bal Arısı (Apis mellifera L.) İçin Önemli Olan Bitkilerin Tespiti, Ömür Uzunlukları ve Çiçeklenme Tarihleri", 156-159 pp., Konya, Türkiye, 10-13 Eylül 2013. Full Text (PDF)

E19. E.Çaçan, N.Özbay, K.Kökten, GAP VII. Tarım Kongresi konferansı dahilinde "GAP VII. Tarım Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Farklı Sıcaklıklarda Çimlenme ve Çıkış Oranlarının Belirlenmesi", 540-542 pp., Şanlıurfa, Türkiye, 28 Nisan-1 Mayıs 2015. Full Text (PDF)

E20. V.Taşdemir, K.Kökten, Türkiye XI. Tarla Bitkileri Kongresi konferansı dahilinde "Elazığ İli Karakoçan İlçesi Bahçecik Köyü Merasının Botanik Kompozisyonu Üzerine Bir Araştırma", 21-24 pp., Çanakkale, Türkiye, 7-10 Eylül 2015. Full Text (PDF)

E21. M.Kaplan, K.Kökten, H.Ş.Yılmaz, M.Arslan, H.Kale, S.Bozkurt, R.Temizgül, Türkiye XI. Tarla Bitkileri Kongresi konferansı dahilinde "Kara Nohutta (Cicer arietinum L.) Ekim Zamanının Ot, Tane ve Kes Verimi ile Kalite Özelliklerine Etkisi", 322-325 pp., Çanakkale, Türkiye, 7-10 Eylül 2015. Full Text (PDF)

Projelerde Yaptığı Görevler:

Projenin Adı: Bingöl Koşullarında Adi Fiğ (Vicia sativa L.) İle Arpanın (Hordeum vulgare L.) Karışım Oranlarının Ot Verimi Ve Kalitesine Etkileri

Destekleyen Kuruluş: B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Projedeki Görevi: Yürütücü

Durumu: Devam ediyor

 

Projenin Adı: Bingöl Koşullarında Bazı Silajlık Sorgum (Sorghum bicolor L.) Genotiplerinin Verim Ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Destekleyen Kuruluş: B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Projedeki Görevi: Yürütücü

Durumu: Devam ediyor

 

Projenin Adı: Bingöl İli Solhan İlçesi Arakonak Beldesi Mera Islahı ve Amenajmanı

Destekleyen Kuruluş: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Projedeki Görevi: Proje Sorumlusu

Durumu: Devam Ediyor

 

Projenin Adı: Bingöl İli Karlıova İlçesi Viranşehir Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı

Destekleyen Kuruluş: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Projedeki Görevi: Proje Sorumlusu

Durumu: Devam Ediyor

 

Projenin Adı: Bingöl İli Merkez İlçesi Sancaklı Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı

Destekleyen Kuruluş: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Projedeki Görevi: Proje Sorumlusu

Durumu: Sonuçlandı

 

Projenin Adı: Bingöl İli Solhan İlçesi Dilektepe Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı

Destekleyen Kuruluş: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Projedeki Görevi: Proje Sorumlusu

Durumu: Sonuçlandı

 

Projenin Adı: Bingöl İli Karlıova İlçesi Kümbet Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı

Destekleyen Kuruluş: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Projedeki Görevi: Proje Sorumlusu

Durumu: Sonuçlandı

 

Projenin Adı: Bingöl İli Merkez İlçesi Sudüğünü Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı

Destekleyen Kuruluş: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Projedeki Görevi: Proje Sorumlusu

Durumu: Sonuçlandı

 

Projenin Adı: Diyarbakır Koşullarında Bazı Silajlık Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Destekleyen Kuruluş: B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Projedeki Görevi: Yürütücü

Durumu: Sonuçlandı

 

Projenin Adı: Elazığ Koşullarında Bazı Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Hat ve Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Destekleyen Kuruluş: B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Projedeki Görevi: Yürütücü

Durumu: Sonuçlandı

 

Projenin Adı: Bingöl İlinde Ekilen Yerel Buğday Çeşitlerinin Toplanıp, Tanımlanması ve Islah Çalışmalarında Genetik Kaynak Olarak Kullanılma Olanaklarının Araştırılması

Destekleyen Kuruluş: B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Projedeki Görevi: Araştırmacı

Durumu: Sonuçlandı

 

Projenin Adı: Türkiye'nin Değişik İllerinden Toplanmış Yerel Kışlık Ekmeklik Buğday Çeşitlerinden Seçilen Saf Hatların Kalite Özellikleri ve Bazı Önemli Fungal Hastalıklara Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK Projeleri

Projedeki Görevi: Araştırmacı

Durumu: Sonuçlandı

 

Projenin Adı: Hatay-Yayladağ Meralarının Karakterizasyonu ve Hayvansal Üretim Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma

Destekleyen Kuruluş: Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Bilimsel Araştırma Projeleri

Projedeki Görevi: Araştırmacı

Durumu: Sonuçlandı

 

Projenin Adı: Desertification Risk Assessment in Silvopastoral Mediterranean Ecosystems

Destekleyen Kuruluş: Uluslararası Avrupa Topluluğu Projesi

Projedeki Görevi: Araştırmacı

Durumu: Sonuçlandı

 

Projenin Adı: Tufanbeyli-Hanyeri Köyü Merasında Farklı Azot ve Fosfor Gübre Dozlarının Verim, Verim Unsurları ve Botanik Kompozisyona Etkisi

Destekleyen Kuruluş: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Projesi

Projedeki Görevi: Araştırmacı

Durumu: Sonuçlandı

 

Projenin Adı: Çukurova’nın Kıraç Koşullarında Fiğ+Tritikale Karışım Oranları ve Bitki Sıklığının Ot Verimi ve Kalitesine Etkileri Üzerinde Araştırmalar

Destekleyen Kuruluş: Ç.Ü. Z.F. Tarla Bitkileri Araştırma Projesi

Projedeki Görevi: Araştırmacı

Durumu: Sonuçlandı

 

Projenin Adı: Çukurova’nın Kıraç Koşullarında Azot ve Fosfor Dozlarının Fiğ+Tritikale Karışımlarının Ot Verimi ve Kalitesine Etkileri Üzerinde Araştırmalar

Destekleyen Kuruluş: Ç.Ü. Z.F. Tarla Bitkileri Araştırma Projesi

Projedeki Görevi: Araştırmacı

Durumu: Sonuçlandı

 

Projenin Adı: Çukurova Bölgesinde Maki Tipi Vejetasyonun Değişik Mera Islahı Yöntemleriyle Geliştirilme Olanakları

Destekleyen Kuruluş: Ç.Ü. Rektörlüğü Araştırma Fonu Destekli Proje

Projedeki Görevi: Araştırmacı

Durumu: Sonuçlandı

F. Diğer yayınlar

F1. K.Kökten, "Çayır Meralarda Gübreleme", Ekin Dergisi, Sayı:12, 4-5 pp., Mart, 2001. Full Text (PDF)

F2. K.Kökten, "Çayır Meralarda Yabancı Bitki Türlerinin Kontrol Altında Tutulması, Mekanik ve Kimyasal Yöntemler", Cine Tarım Dergisi, Sayı:58, 24-25 pp., Mayıs, 2004. Full Text (PDF)

F3. K.Kökten, "Çayır Mera Yem Bitkilerinin Bugünkü Durumu, Sorunları ve Geliştirilme Olanakları", Ekin Dergisi, Sayı:21, 8-9 pp., Şubat, 2005. Full Text (PDF)

F4. K.Kökten, "Yurdumuzda Yem Bitkileri Tarımının Bugünkü Durumu, Genel Sorunları ve Alınması Gereken Önlemler", Türktarım, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Sayı:176, 36-38 pp., Temmuz-Ağustos, 2007. Full Text (PDF)

F5. R.Hatipoğlu, K.Kökten, "Domuz Ayrığı (Dactylis glomerata L.). In: Yembitkileri, Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yembitkileri Cilt III", R.Avcıoğlu, R.Hatipoğlu, Y.Karadağ (eds.), 611-616 pp., T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü , İzmir, 2009. Full Text (PDF)

Katıldığı Uluslararası Toplantılar

1. Michigan Cattlemen's Association, Summer Round-Up, Grand Rapids, Michigan, June 21-22, 2013.

2. The Grass-fed Exchange Conference, Bismarck, North Dakota, August 20-22, 2013.