EMİN KAPLAN

Arş. Gör. EMİN KAPLAN

Unvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Birim ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA
E-mail ekaplan@bingol.edu.tr
Dahili No 5421
Oda No A1-14 / (B2-6)

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Oyuklu (Sınê) köyünde 13 Ekim 1986 tarihinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır Bağıvar Mimar Sinan İlköğretim Okulu’nda, Lise öğrenimini ise Diyarbakır Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Lisesi’nde tamamladı. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’ne 2008 yılında başlayıp, 2012 yılında mezun oldu. Aynı yıl Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalında Yüksek lisans eğitimine başladı. 30.09.2014 tarihinde Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalında Yüksek lisans eğitimini tamamladı. 13.08.2015 tarihinde Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalında Doktora eğitimine başlayıp 09.07.2020 tarihinde Doktora programından mezun oldu. Ayrıca Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünde Araştırma Görevlisi Doktor olarak çalışmaktadır. 

 

Lisans: Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü (2008-2012)

Yüksek Lisans: Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilimdalı Entomoloji Bilimdalı (2012-2014)

Doktora: Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilimdalı Entomoloji Bilimdalı (2015-2020)

 

2014-2020: Araştırma Görevlisi (Arş. Gör.) 

2020-Devam ediyor: Araştırma Görevlisi Doktor (Arş. Gör. Dr.) 

1. Bulgarian Academy of Science Institute of Biodiversity and Ecosystem Research'te (Bulgaria, Sofia)  Erasmus Eğitim Programı (11-15 Mart 2019)

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı 

1. BYS3501 Ziraat Mühendisliğinde Çevre Sorunları (Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü)

2. BKB4707 Bitki Hastalıkları ile Savaş Yöntemleri ve İlaçlar (Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü)

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı 

1. MYO1120 Bitki Koruma-I (Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Olulu Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı, Önlisans)

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı 

1. BKB4707 Bitki Hastalıkları ile Savaş Yöntemleri ve İlaçlar (Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü)

2. BKB4713 MESLEKI UYGULAMA I (Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü)

3. BKB4715 MEZUNİYET ÇALIŞMASI I (Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü)

 1. Kaplan, E., 2017. "GAP Bölgesinde Kullanılan Pestisitlerin Güvenilir Gıda ve Tarım Etiğine Etkisi" Türkiye Biyoetik Dergisi, 2016 Vol. 3, No. 4, 198-205. Full Text Online (PDF)
 2. Kaplan, E., 2018. "Diyarbakır Tarım Alanlarında Böcek Biyoçeşitliliği Üzerine Bir Değerlendirme" Türkiye Biyoetik Dergisi, 2018 Vol. 4, No. 1, 125-133. Full Text Online (PDF)
 3. Kaplan E., Mart A., Haris A., Yıldırım E., 2018. Contribution to the knowledge of the Megalodontesidae, Argidae, Cimbicidae, Cephidae and Tenthredinidae (Symphyta: Hymenoptera) fauna from Bingöl and Diyarbakır provinces of Turkey. Natura Somogyiensis 32:109-120.  Kaposvár, 2018. (Zoological Record) Full Text Online (PDF)
 4. Kaplan E., Sabancı Bal S., Ayçiçek M., 2018. “Bingöl İlinde Yetiştirilen Bazı Fasulye (Phaseolus vulgaris) Çeşitlerinde Tespit Edilen Böcek Populasyonları ve Acanthoscelides obtectus’a Tepkileri” Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 2018, 27 (1): 61−68.(TUBİTAK-ULAKBİMFull Text Online (PDF)
 5. Doğan E.,  Kazaz S., KAPLAN, E., Kılıc T., Ergur E.G., Aslansoy B., 2019. Biological control in cut flowers. Acta Hortic. 1263. ISHS 2019. DOI 10.17660/ActaHortic.2019Full Text Online (PDF).
 6. KAPLAN E., MART A., ŞENAL D.,  2019. A study on the family of Coccinellidae (Coleoptera) in Bingöl and Muş provinces. Plant Protection Bulletin, 2019, 59 (1) : 43-52.( Zoological Record) Full Text Online (PDF)
 7. Kaplan E, Bayram Y., 2019. Population development and short biology of codling moth [Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae)] in apple orchards of Bingol province. MKU. Tar. Bil. Derg. 24(2) : 123-128. ( CAB Abstract) Full Text Online (PDF)
 8. Mahmwd M.A.,Kaplan E.,  Mart A., Esen Y., 2019. First Records of Three Species of the Family Chrysididae (Hymenoptera: Aculeata) for the Turkish Fauna. Acta Zoologıca Bulgarıca. 71 (4), 2019: 00-00. (Science Citation Index Expanded) Full Text Online (PDF).
 9. Kaplan, E. and Yildirim, E., 2020. New record of Crabronidae (Insecta: Hymenoptera) from Turkey. Entomological News, 129 (2), 147-151, (16 April 2020) https://doi.org/10.3157/021.129.0203 (Science Citation Index Expanded) Full Text Online (PDF).
 10. Kaplan, E. & Yildirim, E. 2020. Contribution to the knowledge of the Leucospidae, Sapygidae and Vespidae (Apocrita: Hymenoptera) fauna from Bingöl, Diyarbakır and Muş provinces of Turkey.Natura Somogyiensis 35: 103-118. Kaposvár, 2020. ( Zoological Record) Full Text Online (PDF)
 11. Kaplan, E. & Yildirim, E. 2021. An updated checklist of Turkish crabronid wasps (Hymenoptera: Crabronidae) with new and additional records.Journal of Insect Biodiversity 021 (2): 018–109. (Biological Abstracts | BIOSIS Previews | Zoological Record) Full Text Online (PDF)
 12. Kaplan, E. & Yıldırım, E. 2021. The first description and illustrations for male genitalia of some species beloning to Sapygidae and Vespidae (Hymenoptera: Aculeata) from Turkey. Munis Entomology & Zoology, 16 (2): 1005-1012 (Biological Abstracts | BIOSIS Previews | Zoological Record) Full Text Online (PDF)
 13. Christian Schmid-Egger, Kaplan, E. & Yıldırım, E. 2021. Three new species of Agenioideus Ashmead, 1902 and Priocnemis Schioedte, 1837 (Hymenoptera: Pompilidae) from Turkey. Zootaxa 5040 (1): 141–148. Science Citation Index Expanded (Biological Abstracts | BIOSIS Previews | Current Contents Agriculture, Biology & Environmental Sciences | Essential Science Indicators | Zoological Record) Full Text Online (PDF)
 14. Kaplan, E. & Haris, A. 2021. New Species of Arge Schrank, 1802 (Hymenoptera, Argidae) from Turkey. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 67(4): 341–347. Science Citation Index Expanded I Additional Web of Science Indexes I Biological Abstracts I  BIOSIS Previews I Current Contents Agriculture I Biology & Envi-ronmental Sciences I Essential Science Indicators | Zoological Record Full Text Online (PDF)
 15. Kaplan, E. & Haris, A. 2021. Contribution to the knowledge of the sawflies (Hymenoptera: Symphyta) from Turkey. Natura Somogyiensis 37: 11-24. Kaposvár, 2021. ( Zoological Record) Full Text Online (PDF)
 16.  Kaplan E2022. The first illustrations of male external genitalia of sixty species belonging to digger wasps (Hymenoptera: Apoidea), Oriental Insects, Science Citation Index Expanded DOI: 10.1080/00305316.2021.2023679.  Full Text Online (PDF)
 17. Kaplan, E. & Yıldırım, E. 2022. The newly knowledge of the Pompilidae, Mutillidae, Sapygidae and Tiphiidae (Hymenoptera: Aculeata) fauna of Turkey. Munis Entomology & Zoology, 17 (1): 398-405 (Biological Abstracts | BIOSIS Previews | Zoological Record) Full Text Online (PDF)
 1. Kaplan, E*., 2014. "Gap Bölgesindeki Bitki Koruma Uygulamalarına Ait Sorunların Belirlenmesi". Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniviversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 125 s. Full Text Online (PDF)
 2. Kaplan, E*., 2017. "Pestisit Kullanımının Geçmişi Bügünü ve Geleceği". KÖYÜM (Türkiyenin Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Dergisi), Yıl:2 Sayı :19, 76-80 s. Full Text Online (PDF)

 

 1. Çakır*, A., Doğan, E., Kaplan, E., 2015 Organik Bağcılıkta Bitki Koruma Yöntemleri Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi  6-9 Ekim 2015, Pazar/RİZE 13-115 (Poster Bildiri) Abstract (PDF)
 2. Kaplan, E*.,  Bayram, Y., 2016. Bingöl İli Elma Bahçelerinde Elma İçkurdu (Cydia pomonella) (L.) (Lepidoptera: Tortricidae)]’nun popülasyon gelişimi ve zarar oranının belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı 6. Bitki Koruma Kongresi 5-8 Eylül 2016, Konya, Türkiye 422.(Poster Bildiri) Abstract (PDF)
 3. Kaplan, E*.,  Bayhan, E., 2016. GAP Bölgesinde Çalışan Teknik Elemanların Bitki Koruma Uygulamalarında Karşılaştıkları Sorunlar. Uluslararası Katılımlı 6. Bitki Koruma Kongresi 5-8 Eylül 2016, Konya, Türkiye 398. (Poster Bildiri) Abstract (PDF)
 4. Kaplan, E*.,  2016. Dünden Bugüne Tarımsal Üretimde Kullanılan Pestisitler. Uluslararası Katılımlı 6. Bitki Koruma Kongresi 5-8 Eylül 2016, Konya, Türkiye 398. (Poster Bildiri) Abstract (PDF)
 5. BAYHAN, E., KAPLAN, E., 2016 “Diyarbakır Tarım Alanlarında Üreticilerin Bitki Koruma Uygulamalarında Yaşadığı Sorunlar”, Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, 02-05 Kasım 2016, Dicle Üniversitesi, DİYARBAKIR. 22 s.(Sözlü Bildiri) (Sözlü Bildiri) Abstract (PDF)
 6. BAYHAN, E., KAPLAN, E., 2016 “Diyarbakır’daki İlaç Bayilerine Göre Bitki Koruma Uygulamalarına Ait Sorunların Belirlenmesi”, Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, 02-05 Kasım 2016, Dicle Üniversitesi, DİYARBAKIR. 22 s.(Sözlü Bildiri) Abstract (PDF)
 7.  KAPLAN, E., 2017 “GAP Tarım Alanlarında Kullanılan Pestisitler ile Güvenilir Gıda Ve Tarım Etiğinin Mevcut Durumu”, 1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi , 10-11 Mart 2017, ANKARA.(Sözlü Bildiri) Fulltext (PDF)
 8. BAYHAN, E., KAPLAN, E., 2017 “Şanlıurfa tarım Alanlarında Üreticilerin Bitki Koruma Uygulamalarında Yaşadığı Sorunlar”, 1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi , 10-11 Mart 2017,  ANKARA.(Poster Bildiri) Full text (PDF)
 9. BAYHAN, E., KAPLAN, E., 2017 “Şanlıurfa’daki İlaç Bayilerine Göre Bitki Koruma Uygulamalarına Ait Sorunların Belirlenmesi”, 1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi , 10-11 Mart 2017, ANKARA. (Poster Bildiri) Full text (PDF)
 10. KAPLAN, E., 2017 “Tarım Etiğinde Biyolojik Mücadelenin Yeri Ve Önemi”, 1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi , 10-11 Mart  2017, ANKARA. (Poster Bildiri)Full text (PDF)
 11. SABANCI, S., KAPLAN, E. ve AYÇİÇEK, A. 2017 Bingöl İlinde Bazi Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşitlerinde Gözlenen Faydali ve Zararli Böcekler International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey) 755-756. (Sözlü Bildiri) Abstract (PDF)
 12. KAPLAN, E., 2017. "Diyarbakır Tarım Alanlarında Kullanılan Pestisitlerin Çevre Ekolojisi İle Birlikte Böcek Çeşitliliğine Etkisi" Uluslararası Katılımlı Çevre Ve Ekoloji Kongresi, 12-15 Eylül 2017 Edirne (Sözlü Bildiri) Abstract (PDF)
 13. KAPLAN, E.,  BAYHAN, E.,2017. "Mardin Tarım Alanlarında Üreticilerin Bitki Koruma Uygulamalarında Yaşadığı Sorunlar" Uluslararası Katılımlı Çevre Ve Ekoloji Kongresi, 12-15 Eylül 2017 Edirne (Sözlü Bildiri) Abstract (PDF)
 14. KAPLAN, E.,  BAYRAM, Y.,2017. "Biyolojik Mücadelenin Ekolojik Tarımdaki Yeri ve Önemi" Uluslararası Katılımlı Çevre Ve Ekoloji Kongresi, 12-15 Eylül 2017 Edirne (Poster Bildiri) Abstract (PDF)
 15. KAPLAN, E.,  ÇELİK, A., 2017. "Domates Yetiştiriciliğinde Domates Güvesi (Tuta absoluta:Gelechiidae) ile Mücadelede Kullanılalan Biyopestisisitlerin Çevre Sağlığı ve Ülke Ekonomisi Açısından Önemi" Uluslararası Katılımlı Çevre Ve Ekoloji Kongresi, 12-15 Eylül 2017 Edirne (Poster Bildiri) Abstract (PDF)
 16. KAPLAN, E.,  MERAL, A. DOĞAN, E., ,2017. "Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde Biyopestisitlerin Yeri Ve Önemi" Uluslararası Katılımlı Çevre Ve Ekoloji Kongresi, 12-15 Eylül 2017 Edirne (Poster Bildiri) Abstract (PDF)
 17. KAPLAN, E.,  Sabancı Bal, S., Ayçiçek, M., 2018. "Useful and Harmful Insects Seen in Wheat Varieties Which Was Grown in Bingöl Conditions" 1. International GAP Agriculture & Livestock Congress, 25-27 April 2018 – Şanlıurfa/TURKEY (Sözlü Bildiri) Abstract (PDF)
 18. KAPLAN, E.,  Sabancı Bal, S., Ayçiçek, M., 2018. "An Evaluatıon on the Development of Acanthoscelides obtectus in Deposits in Some Bean Cultivars" 1. International GAP Agriculture & Livestock Congress, 25-27 April 2018 – Şanlıurfa/TURKEY (Sözlü Bildiri) Abstract (PDF)
 19. KAPLAN, E.,   MART, A., ESEN Y., YILDIRIM E., 2018. "An Evaluation on the Chrysididae Fauna of Diyarbakır Province" 1. International GAP Agriculture & Livestock Congress, 25-27 April 2018 – Şanlıurfa/TURKEY (Sözlü Bildiri) Abstract (PDF)
 20. KAPLAN, E.,  Boydak, E., 2018. "The Population Development of Thirips spp. (Insecta: Thysanoptera) that was Seen in Sunflower (Helianthus annuus L.) which was Grown in Bingol Conditions" 1. International GAP Agriculture & Livestock Congress, 25-27 April 2018 – Şanlıurfa/TURKEY (Poster Bildiri) Abstract (PDF)
 21. KAPLAN, E., MART, A., Şenal, D., 2018. "The Studies on the Species of Coccinellidae (Coleoptera: Insecta) Family
  Determined in Cities of Bingol and Mus" 1. International GAP Agriculture & Livestock Congress, 25-27 April 2018 – Şanlıurfa/TURKEY (Sözlü Bildiri) Abstract (PDF)
 22. Doğan E.,  Kazaz S., KAPLAN, E., Kılıc T., Ergur E.G., Aslansoy B., 2018. Biological Control In Cut Flowers, XXX. International Horticultural Congress (IHC 2018),  12 - 16 August 2018 Istanbul, Turkey Abstract (PDF).
 23. KAPLAN, E., Yıldırım E., 2019. Bingöl İlinde Balarısı (Apis mellifera L.)'nın Doğal Düşmanı Olan Bazı Hymenoptera Türler. Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi. 11-13 Ekim 2019 Bingöl Üniversitesi, BİNGÖL(Sözlü Bildiri) Abstract (PDF).
 24. KAPLAN, E., 2021. Some New Distributional Records of the Ichneumonidae (Hymenoptera) from Diyarbakır and Bingol. BILTEK INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CURRENT DEVELOPMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCES-IV to be held on April 12-13, 2021 Gaziantep, Turkey.  (Sözlü Bildiri) Abstract (PDF).
 25. KAPLAN, E., Yıldırım E., 2021. Additional Contributions To Pompilidae Fauna From Turkey. 4. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi.  20-22 Mayıs 2021, Aydın, Turkey.  (Sözlü Bildiri) Abstract (PDF).

1. Journal of the Entomological Research Society (Science Citation Index Expanded

2. Turkish Journal of Entomology (Science Citation Index Expanded

1. Bayhan E., Bayhan E.S. ve Kaplan E., (2012-2014) Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Alanlarındaki Zararlı ve Doğal Düşmanların Tespiti. Dicle Üniversitesi. Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bağımsız Araştırma Projeleri. 40 000.

2. Mart, A., Kaplan E.,  (2016-2018). Diyarbakır, Bingöl ve Muş İllerinde Chrysididae (Insecta: Hymenoptera) Türleri Üzerine Faunistik ve Sistematik Çalışmalar, Araştırıcı, Bağımsız araştırma projeleri, Bingöl Üniversitesi,12.500 TL.

3. Yıldırım E., Kaplan E.,  (2019-2020). Diyarbakır ve Bingöl İllerinde Crabronidae (Insecta: Hymenoptera) Türleri Üzerine Faunistik ve Sistematik Çalışmalar, Araştırıcı, TÜBİTAK (1002 Hızlı Destek Programı). 33.560 TL

 

1) Organik Bağcılıkta Bitki Koruma Yöntemleri Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi  6-9 Ekim 2015, Pazar/RİZE

2) Uluslararası Katılımlı 6. Bitki Koruma Kongresi 5-8 Eylül 2016, Konya, Türkiye

3) Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, 02-05 Kasım 2016, Dicle Üniversitesi, DİYARBAKIR.

4) 1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi , 10-11 Mart 2017, ANKARA.

5) Uluslararası Katılımlı Çevre Ve Ekoloji Kongresi, 12-15 Eylül 2017 Edirne

6) 1. International GAP Agriculture & Livestock Congress, 25-27 April 2018 – Şanlıurfa/TURKEY 

7) Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi. 11-13 Ekim 2019, Bingöl Üniversitesi, BİNGÖL

8) Biltek International Symposium on Current Developments In Science, Technology and Social Sciences-IV to be held on April 12-13, 2021 Gaziantep, Turkey.

9) 4. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi.  20-22 Mayıs 2021, Aydın, Turkey. 

 Kaplan, E., 2016, (SEMİNER) Pestisit Kullanımının Tarihçesi, Bugünü Ve Geleceği. Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 16.03.2016. Ful Text Online (PDF).