HATİCE KILINÇER

Arş. Gör. HATİCE KILINÇER

Unvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Birim KADIN VE AİLE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
E-mail hkilincer@bingol.edu.tr
Dahili No 5535
Oda No D-1

Van'ın Erciş ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğretimini Van’da tamamladı. Açık öğretim lisesinden mezun olduktan sonra 2015'te psikoloji ve İlahiyat fakültelerinden mezun oldu. 2017 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Psikolojisi programında “Tıp, Psikoloji, İlahiyat Öğrencilerinin Türkiye’deki Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Uygulamalarına Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma”  isimli yüksek lisans tezini tamamladı. Marmara Üniversitesi Aile Danışmanlığı Programını (450 saat) tamamladı. Çözüm Odaklı Terapi, Oyun Terapisi, Zeka Testleri, Yetişkin Testleri, Çocuk Gelişim Testleri eğitimleri aldı. Satir Dönüşümsel Sistematik Aile Terapisi Eğitimini (3 yıl)  tamamladı. 2 yıl süreyle İstanbul/Eyüp Belediyesinde Suriyeli mülteci çocuklarla Türk çocukların kaynaştırılması projesinde görev aldı.Kitap bölümleri ve  çeşitli dergilerde makale/ yazıları yayınlandı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Psikolojisi programında Maneviyat Yönelimli Aile Danışmanlığı: Yaşantısal Aile Terapisi Çerçevesinde Bir Model Önerisi isimli doktora tezini tamamlayan Kılınçer halen Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakultesi Din Psikolojisi Anabilim Dalında Dr. Araştırma Görevlisi olarak çalışmakta ve Bingöl Üniversitesi BUKSAM bünyesinde çift , aile ve bireysel terapi yapmaktadır.

Doktora:                               

2017 – 2021   Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı.

Tez Konusu: Maneviyat Yönelimli Aile Damışmanlığı: Yaşantısal Aile Danışmanlığı Çerçevesinde Bir Model Önerisi. (Danışman: Prof. Dr. Ali Ayten)

Yüksek Lisans : 

 2015 — 2017   Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi Anabilim Dalı.

Tez Konusu: Psikoloji, Tıp, İlahiyat Öğrencilerinin Türkiye’deki Manevi Danışmanlık ve Rehberlij Uygulamalarıa Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma.(Danışman: Prof. Dr. Ali Ayten)

 Lisans:      

2012 —  2015  Fatih Üniversitesi İlahiyat,  İstanbul

2010 — 2015   Fatih Üniversitesi Psikoloji, İstanbul  (%100 İngilizce) 

2013 — 2014   Lessius Üniversitesi, Psikoloji, Belçika

Diğer: 

2017 — 2020: Virginia Satir Sistemik Dönüşümsel Aile Terapisi, Sibel Usluer Erenel (3 yıl)

2017 —2018:  Marmara Üniversitesi, Aile Danışmanlığı, (450 saat)

2014 — 2015     Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı

2010 — 2011      Hazırlık İngilizce

2010 —  Açık Öğretim Lisesi, Genel Kültür

 

İngilizce - iyi 

Kılınçer, H., Ayten, A. vd. (2019) Formatıon and Consequences of the Conversıon Process: A Qualıtatıve Study of Adult Converts, Ilahiyat Studies: A Journal on Islamic and Religious Studies, eISSN 1309-1719

Kılınçer, H., (2021). Aile Danışmanlığında Maneviyat Boyutunun Önemi. Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.17, 263-273.

Kılınçer, Hatice ve Ayten, Ali. (2016).Manevi Danışmanlık ve Rehberlik: Psikoloji , Tıp, İlahiyat Öğrencilerinin Maneviyat Algisi, I. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi.

Kılınçer, Hatice ve Ayten, Ali. (2016).Manevi Danışmanlık ve Rehberlik: Psikoloji, Tıp, İlahiyat Öğrencilerinin Maneviyat Algısı,         I. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi.

Spiritual Psychology and Counseling (SPC) 

Kılınçer, Hatice. (2017).Manevi Danışmanlık ve Rehberlik (MDR) Üzerine: Psikoloji, İlahiyat ve Tıp Alanında Maneviyat ve MDR Algısı. Ed. Ayten, Ali. İstanbul: DEM Yayınları.

 

Kılınçer, Hatice. (2018).Manevi Danışmanlık ve Rehberlik: Farklı Alanlarda Ampirik Araştırma Bulguları: Manevi Danışmanların Aile Danışmanlığı Hakkındaki Algı ve Tutumları.Ed. Ayten, Ali. İstanbul: DEM Yayınları.

 

 1. İstanbul İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, Hizmet İçi Eğitim, Psikoloji, Aile ve Din (7 hafta). 2020.
 2. Erzurum İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, Evde Geçirilen Zamanı Bereketlendirmek, 2021.
 3. Sakarya İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, Hizmet İçi Eğitim, Aile İçi İletişim, 2020.
 4. Bolu İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, Ailenin Güvencesi Sadakat, 2021.
 5. Bingöl Üniversitesi, Aile akademisi. Aile İçi İletişim, 2021
 6. Bingöl Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çalışan Anne Olmanın Zorlukları, 2020.
 7. Bingöl İl Müftülüğü Hizmet İçi Eğitim, Çocuklarla Etkili İletişim Yöntemleri, 2020.
 8. Diyanet Tv, Yeni Güne Merhaba, Paylaşmanın İyileştirici Gücü.
 9. Bingöl İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, Süper Annelik Sendromu, 2021
 10. Bingöl İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, Ailenin Güvencesi Sadakat, 2021.
 11. Bingöl İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, Pandemi Sürecinde    Çocukların Ruh Sağlığını Korumak, 2020.
 12. Kim Psikoloji, Virginia Satir Aile Terapisi, Temmuz, 2020.

Türk Psikologlar Derneği

Türkiye Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

Din Psikolojisi Derneği

2018 —  2021  Tübitak Yurtiçi Genel Doktora Bursu 

SERTİFİKALAR

Ψ     Aile Danışmanlığı Sertifika Programı, 450 saat, Marmara Üniversitesi (2017)

Ψ     Yaşantısal Aile Terapisi,Satir Sistematik Dönüşümsel Aile ve Çift Terapisi Sibel Usluer Erenel, (3.yıl )

Ψ     Çözüm Odaklı Terapi, Nevin Dölek (2017)

Ψ     Solution Focus Therapy (Çözüm Odaklı Terapi), Belçika, (2012)

Ψ   Workshops;Observation, Mindfulness, Dementia, Psychodrama International       Study Conferance, ICAP , Aplied Psychologist       Work, Hollanda.(2012)      

TEST UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME

Ψ    Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-IV

Ψ    Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Ψ   Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Ψ   Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi

Ψ   D2 Dikkat Testi
Ψ   Burdon Dikkat Testi
Ψ   Frankfurter Dikkat Testi
Ψ   Kelime Söyleyiş Testi
Ψ   Catell 2-A Zeka Testi
Ψ   Catell 3-A Zeka Testi
Ψ   Gessel Gelişim Figürleri Testi
Ψ   Good Enoughh Harris Bir İnsan Çiz  Testi
Ψ   Frostig Gelişimsel- Görsel Algı Testi
Ψ   Benton Görsel Bellek Testi
Ψ   Porteus Labirentleri Testi
Ψ   Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

Ψ   Cümle Tamamlama Testi (CCT)

Ψ   Kısa Akıl Muayenesi (KAM)

Ψ   Temel Kabiliyetler Testi (TKT) 

Ψ   Bir İnsan Çiz Testi

Ψ   Sosyometri uygulama