ABDULLAH BEDEVA

Dr. Öğr. Üyesi ABDULLAH BEDEVA

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI
E-mail abedeva@bingol.edu.tr
Dahili No 5523
Oda No 3/13

1980 yılında Bingöl merkezde doğdu. 2008 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.  2004-2010 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde (İmam-Hatip ve İstanbul Haseki Eğitim Merkezinde kursiyer) olarak çalıştı.  2010-2012 yılları arasında Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 2012-2019 yılları arasında Bingöl Üniversitesi’nde Yabancı Diller Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 2012 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Arap Dili ve Belağatı Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. 2019 yılında Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belağatı Anabilim Dalında doktorasını tamamladı. 2019 yılından beri Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

Yaptığı İdari Görevler: Yaşayan Diller Enstitüsü Mdr. Yard. (2012-2016)

                                    Kıraat İlmi Enstitüsü Mdr. Yrd.   (2019-......

                                   

Lisans: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak. 2008

Y. Lisans: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Arap Dili ve Belağatı 2012

Doktora: Bingöl Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Arap Dili ve Belağatı 2019

Araştırma Görevlisi 2010-2012

Okutman 2010-2018

Öğretim Görevlisi 2018-2019

Doktor Öğretim Üyeleri  2019-......

Diyanet İşleri Başkanlığı İmam Hatip (2004-2008)

Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi (İhtisas) Kursiyer (2008-2010)

Arapça (Nahiv)

Arapça (Morfoloji)

Arapça Klasik Metinler

Arapça Çeviri Teknikleri

Arap Edebiyat Tarihi (Y.L)

 

Arapça iyi derece

Farsça orta derece

BEDEVA, Abdullah, "Tarafe b. el-'Abd'ın Şiirlerinde Hikmet", Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,(BÜİFD),Yıl: 2017, Cilt: V, Sayı: 9, ss. 219-242 /documents/pdf(2).pdf

BEDEVA, Abdullah, "İbn ‘Âşûr’un Tefsirinde İstişhâd Yöntemi", Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,(BÜİFD),Yıl: 2018, 11, ss. 311-331/documents/Ibn%20Ashurun%20Tefsirinde%20Istishad%20Yontemi%20(1)(1).pdf

Bolelli, Nusrettin, BEDEVA, Abdullah, "İbn Âşûr'un Tefasirinde İştikâk Bağlamında Kelimelerin Farklı Köklerden Türetilme İhtimali ve Tefsirdeki Yansımaları" Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,(BÜİFD),Yıl: 2019, 13, ss. 59-75

CENNET, M. Zülfi, "KIRAAT FARKLILIKLARININ DİLBİLİMSEL İMKÂN ZEMİNİNE DAİR BİR İNCELEME" Ekev Akademi Dergisi, 87, p. 363-386/documents/1310052838_18%20Mehmet%20Z%C3%BClfi%20CENNET-Abdullah%20BEDEVA.pdf

1- Abdullah BEDEVA, "Şark Medreselerinde Arapça Öpretim Yönemlerinden biri Olarak Şiirin Yeri ve Önemi", Uluslararası Medrese ve İlahiyat Kavşağında İslami İlimler Sempozyumu, Bingöl Üniversitesi, 29 Haziran-1 Temmuz2012, Bingöl, Bingöl Üni. Yayınları, 2012 [full text online] [PDF}

2- Ramazan KORKUT-Abdullah BEDEVA, Genel Dilbilim Kapsamında İlk Dönem Arap DİLBİLİM Çalışmaları Örneğinde Zaza Dilbilim Çalışmalarına Metodolojik Bir Yaklaşım, II. Uluslararası Zaza Dili ve Kültürü Sempozyumu, Bingöl Üniversitesi, 04-06 Mayıs 2012 Bingöl, Bingöl Üni. Yayınları, 2012 [full text online} [PDF]

3- Sahip AKTAŞ-Abdullah BEDEVA, el-‘Akkâd’a Göre Mitolojinin Kaynağı ve Arap Mitolojisi, Uluslararası Mitoloji Sempozyumu I, Ardahan Üniversitesi, 2-5 Mayıs 2019 Ardahan

 

1-  Abdullah BEDEVA, "Bir Hâlidî Müderris: Molla Abdullah el-Bingolî (DALAR) ve İlmî Faaliyetleri" Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî ve Halidîliğîn Bingöl ve Çevresi Üzerindeki etkisi (Ulusal Sempozyum) 04-05 Mayıs 2017 Bingöl, 2017. /documents/PDF(3).pdf

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi/BÜİFD

Van İlahiyat Dergisi

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinde Arapça Eğitimi Çalıştayı (Uşak Ünivesitesi 2015)