AYETULLAH KARABEYESER

Dr. Öğr. Üyesi AYETULLAH KARABEYESER

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI
E-mail akarabeyeser@bingol.edu.tr
Dahili No 2494-5373
Oda No L-1

Bingöl doğumlu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü mezunu. TRT ve Anadolu Ajansı'nda çalıştı. 2016 yılından itibaren Bingöl Üniversitesinde  çalışmaktadır. Zaza dili, Zazaca gramer başlıca çalışma alanlarıdır. 

 

Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Zaza Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora (2021)

Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Zaza Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (2017)

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema (2003)

 

Anadolu Ajansı Farsça Haberler            ( Haziran 2015-Ocak 2016)

TRT Şeş Zazaca Haber Merkezi            ( Mayıs 2010-2015 Haziran)

 

        

Zazaca Okuma Yazma Teknikleri

Zazaca Gramer

Farsça Metin Gramer

Farsça Klasik Şiir Örnekleri 

İletişim Tarihi

Medya ve İletişim Teknolojileri Tarihi

 

Farsça YDS 2015 : 70 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. KARABEYESER, A., "Zazaca'da Görülen Geçmiş Zamana Kipinin Çekimi", Bingöl Araştırmaları Dergisi , Cilt:2, Sayı:4, Ocak 2016, ss. 61-72. Tam Metin/Full Text (PDF)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1. KARABEYESER, A., “Bir Kitle İletişim Aracı Olarak Televizyonun Zazaca İçin Önemi”, I. Uluslararası Zaza Dili Sempozyumu (13-14 Mayıs 2011), Bingöl Üniversitesi Yayınları, Bingöl, ss.385-392.
Tam Metin/Full Text (PDF)

KOMİSYON/ORTAK KİTAP

1. Karabeyeser, A., Varol, M., Dağılma, İ., Gökalp, B., Kayğısız, N.,Kaya, M.,Bayram, M., Zazaki-5
MEB Yayınları, Ankara 2017. 

2. Karabeyeser, A., Varol, M., Dağılma, İ., Gökalp, B.,  Kayğısız, N., Vergi, N., Zazaki-6
MEB Yayınları, Ankara 2019. 

3. Karabeyeser, A., Varol, M., Dağılma, İ., Gökalp, B., Kayğısız, N., Vergi, N., Zazaki-7
MEB Yayınları, Ankara 2019. 

4. Karabeyeser, A., Varol, M., Dağılma, İ., Gökalp, B., Kayğısız, N., Vergi, N., Zazaki-8
MEB Yayınları, Ankara 2019. 

EDİTÖR

1. Mela Kamılê Pueği, Diwan, Vir Yayınları, İstanbul 2020.

2. Mela Ebdulqadırê Muşeki, Mewlidê Nebi, Vir Yayınları, İstanbul 2020.