ÖMER FARUK NEMUTLU

Arş. Gör. ÖMER FARUK NEMUTLU

Unvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Birim ENERJİ, ÇEVRE VE DOĞAL AFET ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
E-mail ofnemutlu@bingol.edu.tr
Dahili No 1902
Oda No Yapı Mek. Lab.

Ömer Faruk NEMUTLU,1994 yılında Elazığ'da doğdu.İlk,orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı.2012 yılında girdiği İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 2017 yılında bölüm 1.'si olarak mezun oldu. Eylül 2017'de Bingöl Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atanan Nemutlu,İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı Mühendisliği programında yüksek lisans eğitimini Haziran,2019'da tamamlayıp halen Doktora eğitimine devam etmektedir. TÜBİTAK tarafından verilen lisansüstü başarı bursları olan TÜBİTAK 2210 ve TÜBİTAK 2211 bursları ile desteklenmektedir. 

Çalışma alanları;Deprem Yönetmelikleri,Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı ve Analizi,Yüksek Yapılar,Sismik Tehlike Değerlendirmesi, Rüzgar Enerji Potansiyeli

Ömer Faruk NEMUTLU was born in 1994,Elazığ. He completed his primary and high school education in Elazığ. In 2012, he entered Izmir Dokuz Eylül University Civil Engineerig department and graduated in 2017 as the first degree in the department. In September 2017, Nemutlu was appointed as a research assistant to the department of Civil Engineering at Bingol University, Faculty of Engineering and Architecture. He completed his master's degree in Structural Engineering in Istanbul Technical University in June,2019 and still continues his Ph.D. studies in ITU. It is supported by TUBITAK with TUBITAK 2210 and TUBITAK 2211 scholarships, which are masters and doctorate achievement scholarships.

Interest in research; Seismic Design Codes, Structural Analysis, Earthquake Engineering, Tall Buildings, Seismic Hazard Assessment, Wind Energy Potential

 

 

Lisans Tezi                   : PLASTİK(POLİETİLEN) ATIKLARIN BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

 

Yüksek Lisans Tezi      : 2007-2018 TÜRK DEPREM YÖNETMELİKLERİNİN VE AMERİKAN DEPREM YÖNETMELİĞİNİN DEPREM HESAPLARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

 

YÖNETMELİKLER

1)Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği(TBDY-2018);

Bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

2)Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik(DBYBHY-2007);

Bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

 

ÖĞRENİM BİLGİSİ

Lisans İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi-İnşaat Mühendisliği 2012-2017
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi-Yapı Mühendisliği 2017-2019
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi-Yapı Mühendisliği 2019-Devam Ediyor

 

Lisans Tezi                   : PLASTİK(POLİETİLEN) ATIKLARIN BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

 

Yüksek Lisans Tezi      : 2007-2018 TÜRK DEPREM YÖNETMELİKLERİNİN VE AMERİKAN DEPREM YÖNETMELİĞİNİN DEPREM HESAPLARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Araştırma Görevlisi : 2017-Devam ediyor

Sınav Adı Puan
Merkezi Yabancı Dil Sınavı (ÖSYM)      72,5

 

 

1. Balun, B., Nemutlu, Ö.F., Benli, A., Sarı, A. (2020). "Estimation of probabilistic hazard for Bingol Province, Turkey", Earthquakes and Structures, Volume 18, Number 2, February. https://doi.org/10.12989/eas.2020.18.2.223

2. Nemutlu, Ö.F., Balun, B., Sarı, A. (2021). "Damage assessment of buildings after 24 January 2020 Elazığ-Sivrice earthquake", Earthquakes and Structures, Volume 20, Number 3, March. https://doi.org/10.12989/eas.2021.20.3.325

1) Nemutlu, ÖF , Balun, B , Benli̇, A , Sarı, A . (2020). Bingöl ve Elazığ İlleri Özelinde 2007 ve 2018 Türk Deprem Yönetmeliklerine Göre İvme Spektrumlarının Değişiminin İncelenmesi . Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi , 11 (3) , 1341-1356 . DOI: 10.24012/dumf.703138

 

2) Balun, B , Nemutlu, ÖF , Sarı, A . (2020). TBDY 2018 Basitleştirilmiş Tasarım Kurallarının Taban Kesme Kuvvetine Etkisinin İncelenmesi . Türk Doğa ve Fen Dergisi , 9 (Özel Sayı) , 173-181 . DOI: 10.46810/tdfd.749257

 

3) Sarı, A , Nemutlu, ÖF . (2020). Vinç Kancalarının Farklı Malzeme Özellikleri ve Yükleme Kapasitelerine Göre Yorulma Dayanımlarının İncelenmesi . Türk Doğa ve Fen Dergisi , 9 (2) , 190-200 . DOI: 10.46810/tdfd.773900

 

4) Sarı, A , Nemutlu, ÖF , Balun, B . (2021). Vinç Kancalarının Farklı Malzeme Özellikleri ve Yükleme Kapasitelerine Göre Yorulma Dayanımlarının İncelenmesi: Kırılma Mekaniği Yaklaşımı . Türk Doğa ve Fen Dergisi , 10 (1) , 199-216 . DOI: 10.46810/tdfd.872501

 

5) Nemutlu, ÖF , Balun, B , Sarı, A . (2021). Mevcut Yapıların Depreme Hazırlık Değerlendirmesi: Bingöl İli Örneği . Türk Deprem Araştırma Dergisi , 3 (1) , 92-109 . DOI: 10.46464/tdad.932452

  1. Sarı,A., Nemutlu,Ö.F. (2018). Seismic Response of Composite Subsea Flowline Subjected to Extreme Level Earthquake, 4th International Ege Composite Materials Symposium(KOMPEGE’18), Ege University, Izmir , Turkey, 06-08 September.

  2. Nemutlu,Ö.F., Sarı,A. (2018). Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007 ile Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018’in Karşılaştırılması, International Engineering and Natural Sciences Conference(IENSC’18), Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Türkiye, 14-17 Kasım. (Tam Metin)

  3. Nemutlu,Ö.F., Balun,B., Sarı,A., Benli,A. (2018). Yüksek Yapılarda Kullanılan Outrigger Sistemlerin Farklı Kat Seviyelerinde Kullanımının Yanal Deplasmanlara Etkisi, International Engineering and Natural Sciences Conference(IENSC’18), Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Türkiye, 14-17 Kasım. (Tam Metin)

  4. Nemutlu, Ö.F., Sarı, A. (2019). 2018 Yeni Türk Deprem Yönetmeliği ile Amerikan Deprem Yönetmeliklerinin Deprem Hesapları Açısından Karşılaştırılması, 5th International Conference on Earthquake Engineering and Seismology (5ICEES), Ortadoğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ), Ankara, Türkiye, 08-11 Ekim. (Tam Metin)

  5. Nemutlu, Ö.F., Sarı, A., Balun, B. (2021). Investigation of Acceleration and Energy-Oriented Eatrhquake Parameters in SDOF Systems, 3rd International Symposium of Engineering Applications on Civil Engineering and Earth Sciences(IEACES'21), Karabük University, Karabuk, Turkey, 22-24 Septemper.

  • Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering
  • Afet ve Risk Dergisi
  • Türk Deprem Araştırma Dergisi

PROJELER:

1) İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Proje Adı: 2007-2018 Türk Deprem Yönetmeliklerinin ve Amerikan Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Projedeki Görevi: Araştırmacı

Proje Türü: Tez Projesi, Yüksek Lisans

Proje Süresi(ay): 12

Destek Veren Kuruluş: İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Proje Ekibi: Doç. Dr. Ali SARI (Proje Yürütücüsü) , Ömer Faruk NEMUTLU (Araştırmacı)

 

BURSLAR:

1) TÜBİTAK 2210 Yurtiçi Yüksek Lisans Burs Programı

     Süresi: 24 AY (Bitti)

2) TÜBİTAK 2211 Yürtiçi Doktora Burs Programı

    Süresi: 48 AY  (Devam ediyor)

 

 

İleri Düzey Autocad Eğitimi Autodesk-Bemar Kariyer Okulları.İzmir/2015
İdecad Eğitimi İmo İzmir Şubesi,İzmir/2016
Sap2000 Başlangıç Eğitimi İmo İzmir Şubesi,İzmir/2016

 

İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi,Genç İMO,2013

Alınan Ödüller

Dokuz Eyül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm 1.'liği

Dokz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yüksek Onur Listesi