AHMET KADİROĞLU

Öğr. Gör. AHMET KADİROĞLU

Unvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Birim SOSYAL VE EKONOMİK ÇALIŞMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ / REKTÖRLÜK
E-mail akadiroglu@bingol.edu.tr
Dahili No 5180
Oda No Sosyal ve Ekonomik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi C/Z 20

 

Lise Erzurum Lisesi (2004-2007)
Lisans Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü (2010-2014)
Yüksek Lisans  Erzurum Teknik Üniversitesi İktisat ABD (2014-2017)
Doktora Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat ABD (2017- Devam Ediyor)

 

 

ÜNVAN BÖLÜM ÜNİVERSİTE YIL
Öğretim Görevlisi PİKOM (Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi) Bingöl Üniversitesi 2019- Devam

 

Türko, E.S., Kadiroğlu, A. (2017). Yerel ekonomik kalkınma ve ihracat: Erzurum ilinde bir uygulama. The Journal of Academic Social Sciences, 5(57), 76-99. http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12862
Kadiroğlu, A., Türko, E.S. (2018). Bölgesel kalkınma ajansı mali destek programlarından faydalanan işletmelerde proje süreci: KUDAKA örneği. İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2, 34-53. http://dergipark.gov.tr/baybem/issue/38082/422075

 

 

Türko, E.S., Kadiroğlu, A. (2016). Yerel ekonomik kalkınma ve ihracat: Erzurum ilinde bir uygulama. II. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi Bildiriler Kitabı, 20-22 Ekim 2016 Erzurum, 351-372.

Kadiroğlu, A., Türko, E.S. (2018). Bölgesel kalkınma ajansı mali destek programlarından faydalanan işletmelerde proje süreci: KUDAKA örneği. Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 3-5 Mayıs 2018 Bayburt, 23.
Kadiroğlu, A., Türko, E.S. (2019). Arıcılık sektörünün ekonomik yapısı: Uluslararası eğitim katılımcılarına yönelik bir uygulama. Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi Bildiriler Kitabı, 11-13 Ekim 2019 Bingöl, 351-362. 
Kadiroğlu, A. (2021). The validity of the environmental Kuznets curve in the service sector for Turkey. 7th International Conference on Business and Economics Studies, September 4-5 2021 Erzurum. 

 

1. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu Eş Güdümünde “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Programı Bingöl Üniversitesi “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” Alanı, 2017K214000, PİKOM-Arı.2020.001 2020 (Haziran)-2023 (Haziran). Araştırmacı. Bingöl Üniversitesi Modern Arıcılık Kompleksi (BÜMAK).

2. TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, Proje No: 121B834 Atıkları Dönüştürüyor Doğamı Koruyorum, Rehber (Proje Yürütücüsü: Öğr. Gör. Fevzi ŞEVİK), Proje Bütçesi: 66.228,80 TL, 2021-2022.

Kadiroğlu, A. (2021). "Differences among women entrepreneurs in rural areas: a survey in beekeeping sector" Regional Differences in Women Entrepreneurship, Ed. Esra Sena Türko, 102-143, Peter Lang Publishers, Berlin.   

Kadiroğlu, A. & Türko, E. S. (2021). "Regional Development Agency Grants and Innovations Activities: A survey in Erzurum Sub-Region" The Evaluations and Researches in Social Sciences and Humanities, Ed. Assoc. Prof. Dr. Mehmet Sarıoğlan& Dr. M. Fatih Sansar, 229-248,  Livre De Lyon Publishers, Lyon.

Training Course on Production Management of Beekper Professional Cooperatives for Developing Countries-Çin Halk Cumhuriyeti Eğitim Bursu. 2 Ağustos-20 Eylül 2019, Çin Halk Cumhuriyeti