GÜLAY ÇELİK

Arş. Gör. GÜLAY ÇELİK

Unvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Birim SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / HEMŞİRELİK
E-mail gcelik@bingol.edu.tr
Dahili No 1815
Oda No K/2-1 (2.Kat)

YILI

DERECESİ

ÜNİVERSİTE

ÖĞRENİM ALANI

2010-2014

Lisans

Gazi Üniversitesi

Hemşirelik

2016-2018

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi

Doğum- Kadın Hastalıkları Hemşireliği ABD

2019-Devam Doktora İnönü Üniversitesi Doğum- Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD

2014 - 2015 Hemşire    

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ ÇOCUK YOĞUN BAKIM 

2015- 2016 Hemşire

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ ÇOCUK DAHİLİYE SERVİSİ 

Bulut A, Celik G. Knowledge, Attitude and Behaviors of Mothers with 0-1 Year Olds about Infant and Personal Care. International Journal of Caring Sciences 2021;14(1):401-409

Ozguler M, Bulut A, Celik G. Comparison of first and fourth-year nursing students in terms of their knowledge on methods for preventing infectious diseases. Ann Med Res 2020;27(5):1403-8 DOI: 10.5455/annalsmedres.2019.12.851

Bulut A, Çelik G, Yigitbaş Ç. Cervical Cancer and Pap Smear Health Belief Level in Women Applying to Cancer Early Diagnosis Screening and Training Center. Sakarya Med J 2020,10(3):406-414. DOI: 10.31832/smj.730843

Bulut A, Çelik G, Yanık R. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin mesleğe yönelme faktörleri, mesleki imaj ve beklentilerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Genel Tıp Dergisi 2020;30(4):209-217

Bulut A, Çelik G. Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlk Klinik Uygulamaya Başlamadan Önce Ve Sonrasında Anksiyete Ve Uyku Yönünden Karşılaştırılması. Adıyaman Üni. Sağlık Bilimleri Dergisi 2019;5(3):1675-1687

Bulut A, Yigitbaş Ç, Çelik G. Hemşirelik Öğrencilerinin Perspektifinden Genital Hijyen Davranışları. Ankara Eğt. Arş. Hast. Derg. 2019;52(3):227-232

Çelik, G., Yücel Ç. Doğum Şekline Göre Annelerde Postpartum Posttravmatik Stres Bozukluğu Belirtileri Görülme Durumu ve Etkileyen Faktörler. 2. Uluslararası 3.  Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Sözel Sunum, KONYA, 3-6 Ekim 2019.

Çelik, G., Yılmaz E. Gebelerin Distres, Duygusal Yeme ve Kilo Önyargı Düzeylerinin Belirlenmesi. 2. Uluslararası 3.  Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Sözel Sunum, KONYA, 3-6 Ekim 2019.

Çelik, G. Erken Postpartum Dönemde Güncel Bir Ebelik Yaklaşımı : Anne – Bebek Bağlanmasında Bebek Masajının Önemi. 3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi (3rd  International 4th National Midwifery Congress), Poster Sunum, ANKARA, 21-24 Eylül 2017.

Çelik, G. Vajinal Doğum, Elektif Sezaryen, Acil Sezaryen Olgularında Postpartum Posttravmatik Stres Bozukluğu Görülme Sıklığının İncelenmesi. 3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi (3rd  International 4th National Midwifery Congress), Poster Sunum, ANKARA, 21-24 Eylül 2017.

2. Uluslararası 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi En İyi Bildiri 2.'lik Ödülü