ALİ SİNAN

Öğr. Gör. ALİ SİNAN

Unvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Birim ARI VE DOĞAL ÜRÜNLER AR-GE VE ÜR-GE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ / REKTÖRLÜK
E-mail asinan@bingol.edu.tr
Dahili No 5235
Oda No Arı ve Doğal Ürünler AR-GE ve ÜR-GE Merkezi, OMİKS Teknolojileri ve İnovatif Ürün Tasarım Laboratuvarı

*Lisans: Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi /Biyoloji Öğretmenliği

*Yüksek Lisasn: Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakülesi /Biyoloji (Sistematik Botanik)

*Doktora: Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakülesi /Biyoloji (Sistematik Botanik) (Devam ediyor.)

Sience Cituation Index’teki Dergilerde Yer Alan Yayınlar

1. Doğan M., Behçet L. & Sinan A. 2015 Pseudophleum anatolicum, A New Endemic Species of Psoudophleum (Poaceae) from East Anatolia, Turkey. Systematic Botany (Published by: The American Society of Plant taxonomy), 40(2): pp. 454-460 (Full text online)

2. Sinan A., Behçet L., Yapar Y. 2021. Ranunculus solhanensis (Ranunculaceae), a new species from eastern Tıurkey, Phytotaxa, 497(2): 157-164 (Full text online)

Uluslararası Abstraktlarca Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler

3. Behçet L., Yapar, Y. & Sinan A. Contribution to The Flora of Turkey from B8 aquare (Bingöl, Elazığ/Turkey). BioDiCon, 7(3): 87-97 (Full text online)

4. Sinan A. & Behçet L. The flora of Altıkardeş Mountain and ıts surroundings (Genç, Bingöl/Turkey).BioDiCon 7/3:  98-116, 2014. (Full text online)

 

Ulusal Sempozyumlarda Sunulan Tebliğler

1. Sinan, A & Behçet L. 2014. Altıkardeş Dağı ve Çevresinin (Genç- Bingöl) Florası. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir, Türkiye   http://ubk2014.ogu.edu.tr BB - BİTKİ BİYOLOJİSİ (SÖZLÜ SUNUM) BB-S1-4

Uluslararası Sempozyumlarda Sunulan Tebliğler

A-Tam metin olarak yayımlanan bildiriler

1. Behçet L. & Sinan A. 2019. Astragalus bingoellensis türünün taksonomik durumunun yeniden değerlendirilmesi, III. Uluslararası Battalgazi Bilimsel Araştırmalar Kongresi (21-23 Eylül) Malatya, Türkiye, sayfa 91-97. (Tam Metin)

         B-Özet metin olarak yayımlanan bildiriler

2. Behçet, L., Sinan, A., 2018. Yeni Astragalus Revizyonunda Sinonim Olarak Değerlendirilen Astragalus fodinarum Statüsünün İlave Veriler Işığında Yeniden Değerlendirilmesi, I. Uluslararası Bitki Biyolojisi Kongresi (10-12 Mayıs) Kayseri, Türkiye, http://iconpb.org-BB-Bitki Biyolojisi (Sözlü Sunum).

3. Behçet L.,  Sinan, A., 2018. On the Definition, Distribution Area and Phenology of Local Endemic Ranunculus munzurensis, International Symposium Ecology 2018 (19-23 May) Kastamonu, Turkey, page: 481. (http://www.ecology2018.com/indexx.html)

4. Meral R., Demir Y., Dumanoğlu Z., Er H., Ürüşan Z., Sinan A. 2019. Kovan yapı Malzemesi Olarak Farklı Tarımsal Atıkların Kullanımı, Uluslararası Arıcılık Araştırma ve Sürdürülebilir kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi 11-13 Ekim, Bingöl, Türkiye, sayfa 80. 

5. Ürüşan Z., Polat R., Esim N., Caf A., Sinan A., Canlı D., Ahıskalı M. 2019. Çotla (Genç/Bingöl) Bölgesi Arı Florası Çeşitliliği Üzerine Değerlendirmeler, Uluslararası Arıcılık Araştırma ve Sürdürülebilir kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi 11-13 Ekim, Bingöl, Türkiye, sayfa 53.

6. Koçyiğit S.,Canlı D., Sinan A., Yelkovan S., Karahan D., Çobanoğlu D.Y. 2019. Bingöl İlinin farklı Bölgelerindeki Arı Polenlerinin İçeriklerinin Kıyaslanması, Uluslararası Arıcılık Araştırma ve Sürdürülebilir kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi 11-13 Ekim, Bingöl, Türkiye, sayfa 317.

7. Polat R., Esim N., Caf A., Sinan A. 2019. The evalıations on the giversity of bee in Hazarşah (Solhan/Bingöl), 7th İnternational Mathematics-Engineering-Science and Health Science Congress, June 14-16, Rome Italy, pp 46-47.

 1. Sinan, A & Behçet L. 2014. Altıkardeş Dağı ve Çevresinin (Genç- Bingöl) Florası. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir, Türkiye, http://ubk2014.ogu.edu.tr BB - BİTKİ BİYOLOJİSİ (SÖZLÜ SUNUM) BB-S1-4 

BİTEN PROJELER

1. Behçet L.& Sinan A. 2013. Altıkardeş Dağı ve Çevresinin(Bingöl-Genç) Florası. Bingöl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı BAP-506-108-2013 nolu proje.

DEVAM EDEN PROJELER

2. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu Eş Güdümünde “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Programı Bingöl Üniversitesi “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” Alanı, 2017K214000PİKOM-Arı.2019.003. 2019 (Temmuz)-2022 (Temmuz). Araştrmacı. Bingöl Balının Markalaşmasına Yeni Nesil Teknolojik Dokunuş: DNA Barkodlama. 

3. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu Eş Güdümünde “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Programı Bingöl Üniversitesi “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” Alanı, 2017K214000PİKOM-Arı.2019.0010. 2019 (Ağustos)-2022 (Ağustos). Araştırmacı. Bingöl Balından Katma Değerli Kozmetik Ürünlerin Geliştirilmesi ve Üretimi. 

4. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu Eş Güdümünde “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Programı Bingöl Üniversitesi “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” Alanı, 2017K214000PİKOM-Arı.2019.008. 2020 (Mayıs)-2022 (Mayıs). AraştırmacıFarklı Tarımsal Atıklardan Kovan Yapı Malzemesi Üretimi ve Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

5. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu Eş Güdümünde “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Programı Bingöl Üniversitesi “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” Alanı, 2017K214000PİKOM-Genel.2020.01. 2020 (Mayıs)-2022 (Mayıs). Araştırmacı. Arı Ürünleri ve Doğal Ürünler Üzerine Bingöl Üniversitesi'nde Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma ve İhtisaslaşma Modeli Oluşturma. 

6. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu Eş Güdümünde “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Programı Bingöl Üniversitesi “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” Alanı, 2017K214000PİKOM-Arı.2019.007. 2019 (Temmuz)- 2022 (Temmuz)Bingöl İli Polen Peletlerinin Botanik Orjini, Fenolik Profili, Antioksidan Aktivitesi, Ağır Metal İçeriği, Antimikrobiyal ve Antidiabetik Etkisinin Belirlenmesi. Araştırmacı.

7. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu Eş Güdümünde “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Programı Bingöl Üniversitesi “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” Alanı, 2017K214000PİKOM-Arı.2020.01. 2020 (Haziran)- 2023 (Haziran). Bingöl Üniversitesi Modern Arıcılık Kompleksi (BUMAK). Araştırmacı.

8. Bingöl İli Ilıcalar Beldesi ve Çevresinde Ekonomik Önemli ve Endemik Bitkilerin Palinolojik ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi. Araştırmacı. (BAP-TBMYO.2019.00.001)