İHSAN GÜZEL

Dr. Öğr. Üyesi İHSAN GÜZEL

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim ENERJİ, ÇEVRE VE DOĞAL AFET ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
E-mail iguzel@bingol.edu.tr
Dahili No 1948
Oda No D-302

LİSANS :Fırat Üniversitesi

Y. LİSANS::Fırat Üniversitesi

DOKTORA: Fırat Üniversitesi

1988-1990 KGM 1. BL.MÜD(İstanbul): Etüt EKip Müh

1990-1996   KGM 12 BL MÜD (Erzurum): Kont Müh

1996-2001 KGM 12 BL MÜD(Erzurum): Üst Yapı  Arazi  Müh

2001-2002 Özel  Sektör

2002-2013 KGM 12 BL MÜD(Erzurum):Üst Yapı Başmühendisi

2013-2015 KGM 03  BL MÜD:(Konya):Bölge  Müdür  Yrd

2015-2016 KGM 18  BL MÜD:(Kars):Bölge  Müdür  Yrd

1."Yolların  Gelecegi" Karayolları Dergisi Sayı 574  :2007/Ankara (İ.Güzel)

 İ.Güzel,A.Benli "Bingöl Şehir Merkezine Yakın Devlet Yollarında Yağmur Suyu Hasadı Ve Hidroelektrik Potansiyelinin İncelenmesi" DÜMF Mühendislik Dergisi 11:1 (2020) : 405-417

3-.İ.Güzel,A.Benli "Bazalt Agregalı Bitümlü Sıcak Karışım Tabakalarının Dinamik Rijitlik Modülünün Hesaplanması ve Marshall  Tasarım Kriterleriyle Karşılaştırılması "DÜMF Mühendislik Dergisi 11:3 (2020): pp. 1373-1384

4- İ.Güzel "Çelik Fiberli Asfalt Betonu Karışımların Marshall Stabilitesi Ve İndirekt Çekme Mukavemetinin İncelenmesi" Engineering Sciences (25.10.2020)

5-İ.Güzel "Bingöl Düzağaç Kavşağının Rotor Tipi Turbo Dönel Kavşak Olarak Düzenlemesi Durum  için Kapasite Hesaplarının Ön Çalışması",Fırat Üniversitesi  Müh. Bil. Dergisi 33(1), 11-25, 2021

6-İ.Güzel,A.Benli “Geleneksel bitümlü sıcak karışım üst yapı tabakalarının dinamik rijitlik modülünün tahmini ve Marshall dizayn yöntemi verileriyle  karşılaştırılması “DUJE (Dicle University Journal of Engineering) 13:2 (2022) Sayfa 339-349 

7- İ.Güzel,“Bingöl Karakoçan Ayrım Güzergâhında Yavaşlama Ön Uyarı ve Uyarı Yatay Trafik İşaretlerinin Taşıt İşletme Maliyetlerine Etkileri” TUAD (Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi), 2022, S(2), 98–108 

8-Ö.F Nemutlu  İ Güzel , B.Balun , M.Öztürk, A.Sarı “Nonlinear Seismic Assesment of Historical Masonry Karaz Bridge Under Different Ground Motion Records” Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Vol: 12 No: 1 Page: 247-260 Year: 2023

9-İGüzel Ülkemizin Devlet Ve İl Yollarının Üst Yapı Bakım Onarım Maliyetinin Parametrik Çoklu Doğrusal Regresyonla Analizi” Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi 2024

1-"Asfalt Betonu Kaplama Tabakalarında Çelik Fiber Kullanımının  Marshall Stabilitesi ve İndirekt Çekme Mukavemetine Etkileri"1st INTERNATIONAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY SYMPOSIUM/Batman 2018  (İ Güzel B Balun , S  Yıldız)

2-"Öğütülmüş Pomzanın Taş Mastik Asfalt Karışımlarda Kullanılabilirliğinin ve Maliyetinin İncelenmesi"1st INTERNATIONAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY SYMPOSIUM/Batman 2018  (İ Güzel , S  Yıldız B Balun )

3-”Kahramanmaraş ve Hatay Depremlerinden (6 ve 20 Şubat 2023) Kaynaklı Bina Yıkım Moloz Atıklarının Yol Üstyapı Tabanında Kullanımının Maliyet Değerlendirmesi” ICPIS (1rd International Conference on Pioneer and Innovative Studies), Vol. 1 (2023),   June 5-7, 2023, Konya, Turkey (İ.Güzel)

4-“Bölünmüş Devlet Yollarının Onarım Maliyetlerinin Tahmini ve Maliyetin ESDY Sayılarına Göre Taşıt Sınıflarına Dağılımının  Değerlendirilmesi” ICIAS  (3rd International Conference on Innovative Academic Studies), Vol. 1 (2023).September 26 - 28, Konya, Turkey.(İ.Güzel)

5-.”Karayolu Esnek Üst Yapı Projelendirme Rehberi (2008) Tasarımının Bingöl-Karakoçan Güzergâhı İşletme Performansıyla Değerlendirilmesi” ICSIS  (2nd Internatıonal Conference On Scıentıfıc And Innovatıve Studıes),Vol. 1(2024) Aprıl 18-19, Konya, Turkey.(İ.Güzel)

"Türkiye Karayollarında Ölümlü Yaralanmalı Trafik Kazası İstatistiklerinin Değerlendirilmesi ve Maliyetlerinin Tahmini" 4.Karayolu Kongresi  Ankara  Kasım 2018   ( İ Güzel, B Balun)

 

Belgeler

1-C Grubu İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Belgesi

2-A Grubu İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Belgesi