İHSAN GÜZEL

Dr. Öğr. Üyesi İHSAN GÜZEL

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim ENERJİ, ÇEVRE VE DOĞAL AFET ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
E-mail iguzel@bingol.edu.tr
Dahili No 1948
Oda No 302

LİSANS :Fırat Üniversitesi

Y. LİSANS::Fırat Üniversitesi

DOKTORA: Fırat Üniversitesi

1988-1990 KGM 1. BL.MÜD(İstanbul): Etüt EKip Müh

1990-1996   KGM 12 BL MÜD (Erzurum): Kont Müh

1996-2001 KGM 12 BL MÜD(Erzurum): Üst Yapı  Arazi  Müh

2001-2002 Özel  Sektör

2002-2013 KGM 12 BL MÜD(Erzurum):Üst Yapı Başmühendisi

2013-2015 KGM 03  BL MÜD:(Konya):Bölge  Müdür  Yrd

2015-2016 KGM 18  BL MÜD:(Kars):Bölge  Müdür  Yrd

1."Yolların  Gelecegi" Karayolları Dergisi Sayı 574  :2007/Ankara (İ.Güzel)

 İ.Güzel,A.Benli "Bingöl Şehir Merkezine Yakın Devlet Yollarında Yağmur Suyu Hasadı Ve Hidroelektrik Potansiyelinin İncelenmesi" DÜMF Mühendislik Dergisi 11:1 (2020) : 405-417

3-.İ.Güzel,A.Benli "Bazalt Agregalı Bitümlü Sıcak Karışım Tabakalarının Dinamik Rijitlik Modülünün Hesaplanması ve Marshall   Tasarım Kriterleriyle Karşılaştırılması "DÜMF Mühendislik Dergisi 11:3 (2020): pp. 1373-1384

4- İ.Güzel "Çelik Fiberli Asfalt Betonu Karışımların Marshall Stabilitesi Ve İndirekt Çekme Mukavemetinin İncelenmesi" Engineering Sciences (25.10.2020)

5-İ.Güzel "Bingöl Düzağaç Kavşağının Rotor Tipi Turbo Dönel Kavşak Olarak Düzenlemesi Durum  için Kapasite Hesaplarının Ön Çalışması",Fırat Üniversitesi  Müh. Bil. Dergisi 33(1), 11-25, 2021

1-"Asfalt Betonu Kaplama Tabakalarında Çelik Fiber Kullanımının  Marshall Stabilitesi ve İndirekt Çekme Mukavemetine Etkileri"1st INTERNATIONALENGINEERING AND TECHNOLOGY SYMPOSIUM/Batman 2018  (İ Güzel B Balun , S  Yıldız)

2-"Öğütülmüş Pomzanın Taş Mastik Asfalt Karışımlarda Kullanılabilirliğinin ve Maliyetinin İncelenmesi"1st INTERNATIONALENGINEERING AND TECHNOLOGY SYMPOSIUM/Batman 2018  (İ Güzel , S  Yıldız B Balun )

 

 

"Türkiye Karayollarında Ölümlü Yaralanmalı Trafik Kazası İstatistiklerinin Değerlendirilmesi ve Maliyetlerinin Tahmini" 4.Karayolu Kongresi  Ankara  Kasım 2018   ( İ Güzel, B Balun)

 

Belgeler

1-C Grubu İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Belgesi

2-A Grubu İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Belgesi