ABDULLAH GAZİOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi ABDULLAH GAZİOĞLU

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU / VETERİNERLİK
E-mail agazioglu@bingol.edu.tr
Dahili No 1227
Oda No A Blok No:06

1971 yılında Bingöl’de doğdum. İlk, orta ve lise tahsilimi Bingöl’de tamamladıktan sonra 1988 yılında F.Ü. Veteriner Fakültesini kazandım. 1993 yılında mezun olduktan sonra 1994 yılında F.Ü. Sağlık Bilimleri Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Doktora Programına başlayarak 2000 yılında tamamladım. 1996 yılında F.Ü Bingöl Meslek Yüksekokulu Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Programına öğretim görevlisi olarak atandım. 2001 yılında yine aynı programa yardımcı doçent olarak atandım. Vatani görevimi 2004-2005 yıllarında Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM)‘de yaptım. 2008-2010 yılları arasında Bingöl Üniversitesi Genel Sekreterliği, Bingöl Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, 2010-2011 yılları arasında Bingöl Üniversitesi Genç Meslek Yüksekokulu müdürlüğü yaptım. Evli ve 2 çocuk babasıyım.

Lisans 1988-1993 Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Doktora 1994-2000  Fırat Üniversitesi İç Hastalıkları ABD.

Arş.Gör. 1995-1998  Fırat Üniversitesi

Öğrt. Gör. 1998-2001  F.Ü. Bingöl Meslek Yüksekokulu

Yrd. Doç.Dr. 2001-2007 F.Ü. Bingöl Meslek Yüksekokulu

Yrd. Doç.Dr. 2007-  Bingöl Üniversitesi

 

Anatomi

Marazi Madde ve Numune Alma Teknikleri

Salgın Hastalıklar ve Korunma

Aşı Bilgisi ve Uygulamaları

Hayvan Hastalıları

Hastalıklara Giriş

Mesleki Uygılama I

Mesleki Uygulama II

 

1-Akar, Y. and Gazioglu, A. (2006) Relationship Between Vitamin A and β-Carotene Levels during the Postpartum Period and Fertility Parameters in Cows with and without Retained Placenta, Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 50, 93-96. fulltext.pdf

2-Abdullah Gazioglu; Sami Simsek ; Omer Kizil; Ali Osman Ceribasi; Harun Kaya Kesik; Haroon Ahmed. Clinical, pathological and molecular evaluations and CT scan screening of coenurosis (Coenurus cerebralis) in sheep and calves. Braz. J. Vet. Parasitol., Jaboticabal,2017 Jan-Mar;26(1):3-9.fulltext.pdf

 

GAZİOĞLU, A. ve GÜL. Y. Sağlıklı ve İshalli Neonatal Buzağılarda Karaciğer Dokusu ve Kan Serumu Beta Karoten Ve Vitamin A Miktarları İle Serum Protein Fraksiyonları Üzerine Araştırmalar: I. Kan Serumu ve Karaciğer Dokusu Vitamin A ve Beta Karoten Düzeyleri. F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2002, 16 (2), 145-148.abstract pdf

GAZİOĞLU, A. ve GÜL.Y. Sağlıklı ve İshalli Neonatal Buzağılarda Karaciğer Dokusu ve Kan Serumu Beta Karoten Ve Vitamin A Miktarları İle Serum Protein Fraksiyonları Üzerine Araştırmalar: II. Klinik ve Hematolojik Bulgular ile Serum Protein Fraksiyonları. F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2002, 16 (2), 149-153,.abstract pdf

GAZİOĞLU, A. ve GÜVENÇ, M. Leptospirozisli Danalarda Oksidatif Stres ve Bazı Biyokimyasal Parametreler. F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2015, 29 (1),45-48..full text pdf

BAYDAR, E., ÖZÇELİK, M. ve GAZİOĞLU, A. Yün Yeme Hastalığı Olan Koyunlarda Bazı İz Elementler ve Serum Biyokimyası. F.Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg. 2015; 29 (3): 187-190..full text pdf

GAZİOĞLU, A. Sığırların Nodüler Ekzantemi (Lumpy Skin Disease). Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 3(1): 1–7, 2016..full text pdf

SEZER, K. ve GAZİOĞLU, A. Borna Hastalığı. Türkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med-Special Topics 2016;2(1):28-32..full text pdf

GAZİOĞLU, A., Yüksel H., Kızıl Ö., Fibrinli Pnömonili Oğlaklarda Mycoplasma Arginini ve Mannheimia Haemolytica Enfeksiyonu. F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2016; 30 (3): 229 - 232.full text pdf

BALIKCI,E. ve GAZİOĞLU, A. Trikofitozisli Sığırlarda Haptoglobin ve Serum Amyloid A Düzeyleri ve Nigella Sativa’nın Antiinflamatuar Etkisi. F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2017; 31 (2): 93 - 96. .

KIZIL,Ö. GAZİOĞLU, A. ve BALIKCI, E.  Akut Ruminal Laktik Asidozisli Koyunlarda Akut Faz Protein Yanıtı. F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2017; 31 (2): 97-100.

GAZİOĞLU, A ve  BALIKCI, A. Geçiş Dönemindeki İneklerde Serum Bakır, Çinko, Manganez ve Kobalt Düzeyleri. F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2017; 31 (2): 101-104.

 

Abdullah GAZİOĞLU, Sami ŞİMŞEK, Ömer KIZIL, Ali Osman ÇERİBAŞI, Harun Kaya KESİK, Haroon AHMED. Koyun ve sığırlarda Coenurosis (Coenurus cerebralis)’in klinik, patolojik ve moleküler olarak değerlendirilmesi ve bilgisayarlı tomografik (BT) görünümü. 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 25 – 29 Eylül 2017, Eskişehir.

GAZİOĞLU, A. ve GÜL. Y. Sağlıklı ve İshalli Neonatal Buzağılarda Karaciğer Dokusu ve Kan Serumu Vitamin A ve Beta Karoten Düzeyleri. II. Ulusal Buiatri Kongresi. 11-13 Ekim, 2001, Bursa

GÜL. Y ve GAZİOĞLU, A.  Sağlıklı ve İshalli Neonatal Buzağılarda Klinik ve Hematolojik Bulgular ile Serum Protein Fraksiyonları. II. Ulusal Buiatri Kongresi. 11-13 Ekim, 2001, Bursa

KUTLU M.A ve GAZİOĞLU, A.  Bingöl İli Bal Arılarında (Apis Mellifera L.) Nosema (Nosematosis) Hastalığının Yaygınlığı 2.Bingöl sempozyumu 25-27 Temmuz Bingöl

 

BAP-129-321-2015 Nolu Proje

 

Normal Ve Obez Ratlarda Akupunkturun İrisin, Adropin, Preptin Ve Nesfatin-1'le İlşkisinin İncelenmesi"isimli Bağımsız Araştırma Projesi (Kayıt No: BAP-129-321-2015). Proje Yöneticisi.