GÜLÜZAR ŞENGÜL

Arş. Gör. GÜLÜZAR ŞENGÜL

Unvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Birim VETERİNER FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME
E-mail gsengul@bingol.edu.tr
Dahili No 5692
Oda No A2-13

Lisans

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi/Zootekni Bilim Dalı

Tez Konusu: Laktik Asit Bakterilerinde Thioredoksin Geninin Regülasyonu

Yüksek Lisans

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi/Zootekni Bilim Dalı / Biyometri ve Genetik Anabilimdalı

Tez Konusu: Streptococcus Thermophilus'da α-Asetolaktat Enzim Üretiminin Moleküler Olarak Arttırılması

Doktora

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi/Zootekni

Bilim Dalı / Biyometri ve Genetik Anabilimdalı

Tez Konusu: Simmental Irkı sığırlarda DDR1 ve WNT5A Genleri Polimorfizmi ve Bazı Süt Verim Özellikleriyle İlişkileri

Araştırma Görevlisi Siirt Üniversitesi  2014-2017
Araştırma Görevlisi Bingöl Üniversitesi 2017-2022
Araştırma Görevlisi Doktor Bingöl Üniversitesi 2022-

 

Ders Kodu Ders Adı Programı
VF1104 Genetik Lisans
VF3312 Hayvan Islahı Lisans
VF3310  Hayvan İşletme Ekonomisi Lisans
VF5500 İntörn Eğitimi Lisans

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : (SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI)

 

1. Şengul, A. Y., Şengul, T., Çelik, Ş., Şengül, G., Daş, A., Inci, H., Bengu, A. Ş. (2021). The effect of dried white mulberry (Morus alba) pulp supplementation in diets of laying quail. Revista MVZ Córdoba, 26(1), 4-14. Doi: https://doi.org/10.21897/rmvz.1940     Full Text Online (PDF)

 

2. Şengül, T., Çelik, Ş., Şengül, Ö., Şengül, G. (2024). Modelling of body weight in meat-type white quails and dual-purpose quails with nonlinear growth curves. Med. Weter80(8), 388-394.

 

 

 

1.Akyurt, G., Gezginç, Y., Topçal, F., Akyol, I., 2011. Acetolactate Production in Streptococcus thermophilus. First International Symposium on Secondary Metobolites, 159, Denizli.

1.Akyol, İ., Serdaroğlu, K., Akyurt, G., Çömlekçioğlu, U., 2008. Laktik asit bakterilerinde Thioredoksin Geninin Regülasyonu. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, Trabzon, 23-27 Haziran, S:267 (PDF)

- Turkish Journal of Agricultural and Natural Science

TAMAMLANAN PROJELER

1. Sığırlarda Bazı Verim Özelliklerini Etkileyen DDR1 Geni ve WNT5A Geni Moleküler Markör Polimorfizmlerinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi BAP- 2019-2022.  

2. Bıldırcınların Yemlerine Farklı Düzeylerde Dut Posası Katılmasının Verim Performansı, Yumurta Kalitesi, Kolesterol Düzeyi ve Bazı Kan Parametrelerine Etkisi. Bingöl Üniversitesi BAP- 2018-2020.  

 

DEVAM EDEN PROJELER

1. Rasyona Farklı Düzeylerde İlave Edilen Muz Kabuğu Tozunun Verim Performansı, Yumurta Kalitesi ve Bazı Kan Parametrelerine Etkisi. Bingöl Üniversitesi BAP- 2022-...  

 

 

 

 

1. SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER, Bölüm adı:(Çiftlik Hayvanlarında Markör Destekli Seleksiyon) (2022)., ŞENGÜL GÜLÜZAR, ŞENGÜL AHMET YUSUF, İKTİSAT YAYIN EVİ, Editör:KEÇECİ, Hakan; ÖZTÜRK, Merve, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 19, ISBN:978-625-8323-74-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), 

2. SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMALAR, Bölüm adı:(Hayvanlarda Biyoteknoloji Uygulamalarına Genel Bakış) (2022)., ŞENGÜL GÜLÜZAR, ŞENGÜL AHMET YUSUF, İKTİSAT, Editör:Hakan KEÇECİ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 244, ISBN:ISBN: 978-625- 6955-70-7, Türkçe(Bilimsel Kitap)

3. Şengül, G., Şengul, A. Y. (2024). Existence Of Bee Breeds And Ecotypes In Turkey And The Importance Of Bee Breeding Studies. Recent Applications and Biological Activities in Aquaculture and Agriculture. NOBEL TIP KİTABEVİ.

Dijital Çağda Yüksek Öğretimde Öğrenme ve Öğretme Kursu

CRDFGLOBAL inspired by people/Driven by science. Certificate of Completion (Laboratory security, Biorisk Assessment Waste & Management Training)

Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi,  Bingöl Üniversitesi

2237-B Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı - Akademik Düzeyde Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Yürütme Eğitimi Etkinliği

Uluslararası Bal Şurası ve Fuarı - Bingöl Üniversitesi