TOLGA UCAR

Arş. Gör. TOLGA UCAR

Unvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
E-mail tucar@bingol.edu.tr
Dahili No 1720
Oda No CZ-7

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 2010'da mezun oldu. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ABD Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans eğitimini 2018 Mart ayında tamamlamıştır. 2013 yılında Bingöl Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak işe başlamış ve halen görevine devam etmektedir. Kamu Özel Sektör Ortaklığı üzerine çalışmalar yapmıştır.

 

Google Scholar Link:

https://scholar.google.com/citations?user=kp3akOsAAAAJ&hl=tr

Görüşmek isteyen öğrenciler için uygun görüşme saati:  Hafta içi 13:00-14:00 arasıdır.

Lisans - Karadeniz Teknik Üniversitesi - Kamu Yönetimi (2009)

Yüksek Lisans  - Süleyman Demirel Üniversitesi - SBE- Kamu Yönetimi (2018)

Doktora - Erciyes Üniversitesi - SBE - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (-)

Araştırma Görevlisi (2013)-Bigöl Üniversitesi

Tolga UCAR ve Çiğdem AKMAN  (2019), "TÜRKİYE’DE HAVA YOLU ULAŞIM SEKTÖRÜNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI: ÖZEL VE KAMU İŞLETMESİNDEKİ İKİ HAVALİMANI KARŞILAŞTIRMASI", Ekev Akademi Dergisi, Sayı 78, s. 523-552

UCAR Tolga; KAÇER Fevzi ve AYNA Y. Emre, (2018), Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Açısından Örgütlenmenin Önemi", ULuslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi. Bitlis.

PİKOM PROJESİ

Araştırmacı: Bingöl İlinde Arıcılık Sektöründe Alternatif Örgütlenme Modellerinin Geliştirilmesi

UCAR. T., (2018) "Yerel Kalkınma Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları, Sosyal Sermaye ve Finansman", Yerelden Kalkınmayı Yeniden Düşünmek, (Ed. B. Bağış). Berkeley Pressbooks. (https://berkeley.pressbooks.pub/yerelkalkinma/chapter/yerel-kalkinma-surecinde-sivil-toplum-kuruluslari-sosyal-sermaye-ve-finansman/ )

UCAR, T,. (2019), “Yerel Kalkınma Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları, Sosyal Sermaye ve Finansman”, Ed. Bağış, B.,Yerelden Kalkınmayı Düşünmek, Detay Yayıncılık, Ankara, S.67-88.

KOÇAK, A. ve UCAR, T. (2020). Devlet ve Pazarlama. In Karaman, D. (Ed). Güncel Pazarlama Çalışmaları (pp.163-189), Akademisyen Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-625-7679-10-7.

Nisan 2018 - Tübitak Destekli Yerel Kalkınma Çalıştayı. (Düzenleme Kurulu Üyeliği)

Nisan 2019 - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Vizyon Çalıştayı.  (Düzenleme Kurulu Üyeliği)

Kasım 2021- Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi: Krizler, Belirsizlikler ve Arayışlar (Düzenleme Kurulu Üyeliği)

Proje Değerlendiricisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek Programı, 2019 - I Özel Çağrı

2019, "Proje Kontrolörlük Sertifikası", Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek Programı, Ankara

2020, "Proje Çevrim Yönetimi (PCM) ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi"