ŞAYAN KILINÇ

Arş. Gör. ŞAYAN KILINÇ

Unvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
E-mail sayankilinc@bingol.edu.tr
Dahili No 5744
Oda No D-3/5

Aslen Bingöl Melekân/Mutlucalı olup 01/06/1996 İstanbul doğumludur. İlk ve ortaöğrenimini Sultanbeyli'de tamamladı. 2014 yılında Kadıköy İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde lisans eğitimine başladı. 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı Güz döneminde Katar Üniversitesi Şeriat Fakültesi'nde bulundu. 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimine başladı. Doç. Dr. Muhammed İsa Yüksek danışmanlığında hazırladığı "Tefsir'de Çok Anlamlılık Unsuru Olarak İstifham-ı İnkârî ve İstifham-ı Takrîrî" isimli yüksek lisans tezini Haziran 2023'de savundu.