İBRAHİM YASİN ERDOĞAN

Prof. Dr. İBRAHİM YASİN ERDOĞAN

Unvan PROFESÖR
Birim SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
E-mail ierdogan@bingol.edu.tr
Dahili No 3410
Oda No D1-30

Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nden 2001 yılında mezun oldu. 2002 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı’nda 2004 yılında yüksek lisans eğitimini, 2009 yılında doktora eğitimini tamamladı. 2009 yılında Bingöl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak atandı. 2011 yılında Bingöl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda Doçent oldu. 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Brown Üniversitesi’nde Misafir Öğretim Üyesi olarak çalışmalar yaptı. 2016 yılında Bingöl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü’ne Profesör olarak atandı. Bingöl Üniversitesi’nin değişik birimlerinde Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı, Merkez Müdürü, Enstitü Müdürü, Dekan, Genel Sekreter olarak görev yaptı. 2020 yılından beri Rektör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Birçok projede yer almış, çok sayıda lisansüstü tez yönetmiştir. Yayımlanmış 50’yi aşkın ulusal ve uluslararası makale ve bildirisi bulunmaktadır.

 

Derece

Bölüm

Üniversite

Yıl

 Lisans

 Kimya

 Atatürk  Üniversitesi

2001

 Y. Lisans

 Kimya (Analitik Kimya)

 Atatürk  Üniversitesi

2004

 Doktora

 Kimya (Analitik Kimya)

 Atatürk  Üniversitesi

2009

 

Yüksek Lisans Tez Konusu: Modifiye edilen EC-ALE (elektrokimyasal atomik tabaka epitaksi) yöntemi ile aynı çözeltiden ZnS'ün sentezi ve karakterizasyonu.

Doktora Tezi Konusu: İkili ve üçlü bileşik yarı iletken Bi2Te3, Sb2Te3, Bi2Se3 ve (BixSb1-x)2Te3 nanofilmlerinin UPD temeline dayanan elektrokimyasal bir yöntemle atomik seviye kontrollü üretimi ve karakterizasyonu.

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

 Arş.Gör.

 Fen Bilimleri Enstitüsü / Atatürk Üniversitesi

 2002-2009

 Yrd.Doç.Dr.  

 Fen Edebiyat Fakültesi / Bingöl Üniversitesi

 2009-2011

 Doç.Dr.

 Fen Edebiyat Fakültesi / Bingöl Üniversitesi

 2011- 2016

 Prof.Dr.

 Sağlık Bilimleri Fakültesi / Bingöl Üniversitesi

 2016-

 
 

Yönetilen Lisansüstü Tezler :

 1. Nashmeel Hamad ALI (2018). The Preparation of Ni doped Cu2O Materials Via Electrochemical Deposition Method and Its Photoelectrocatalytic Application, Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı.    
 2. Hogr Omar PIRDAWOOD (2018). Monitoring of Corrosion Rate Using Molecular Absorptıon Spectroscopy In Gas Treatment Plant, Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı.
 3. Emel SAKIZCIOĞLU (2017). B2 Vitamininin Bakırın Korozyonuna İnhibitör Etkisinin İncelenmesi, Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı.
 4. Shivan Jawhar TAHER (2017). The Effect of Deposition Time on Performance of Cu2O Photoelectrodes Prepared by The Electrochemical Method, Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı.
 5. Serhat MERAL (2017). Potansiyel Kontrollü Elektroliz Yöntemi ile Hazırlanan Farklı İçerikli Bakır Oksit Yarıiletkenlerinin Özelliklerinin İncelenmesi, Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı.
 6. Ako Mahmood QADIR (2017). Electrochemical Preparation and Investigation of Photoelectrocatalytic Properties of ZnO Films Decorated With Cu2O Nanocubes, Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı.
 7. Meral BALIK, (2016). Elektrokimyasal olarak hazırlanan metal oksitlerin fotoelektrokatalitik özelliklerinin incelenmesi, Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı.
 8. Veysel BULUT, (2015). Farklı optik özelliklere sahip Cu2O ve CuO nanoyapılarının elektrokimyasal olarak hazırlanması ve karakterizasyonu, Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı.
 9. Şamil DEMİRKOL, (2014). UPD temeline dayanan elektrokimyasal depozisyon yöntemi ile güneş pili nanomalzemelerinin geliştirilmesi, Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı.
 10. Güllüzar DEMİR, (2012). Yeni bir kimyasal metotla alfa-Fe2O3 ve gama-Fe2O3 nanopartiküllerinin hazırlanması ve faz değişimlerinin incelenmesi, Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı.

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

 1. Potansiyel Kontrollü Elektroliz Yöntemi ile Hazırlanan Farklı İçerikli Bakır Oksit Yarıiletkenlerinin Özelliklerinin İncelenmesi, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Bingöl Üniversitesi, Proje No: FEF.3.16.006, Yürütücü, 2017.
 2. Elektrokimyasal Olarak Hazırlanan Metal Oksitlerin Fotoelektrokatalitik Özelliklerinin İncelenmesi, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Bingöl Üniversitesi, Proje No: FEF.3.16.005, Yürütücü, 2017.

 3. Farklı Optik Özelliklere Sahip Cu20 ve CuO Nano Yapılarının Elektrokimyasal Olarak Hazırlanması ve Karakterizasyonu, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Bingöl Üniversitesi, Proje No: 53-186-2014, Yürütücü, 2016.
 4. Azot, Kükürt ve Oksijen İçeren Organik Bileşiklerin Demirin Asidik Ortadaki Korozyonuna İnhibitör Etkilerinin İncelenmesi, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Proje No: 52-153-2013 Araştırmacı, 2015.
 5. UPD Temeline Dayanan Elektrokimyasal Depozisyon Yöntemi ile Güneş Pili Nano Malzemelerinin Geliştirilmesi, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Bingöl Üniversitesi, Proje No: 53-103-2011, Yürütücü, 2014
 6. Merkezi Laboratuvar Projesi, Devlet Planlama Teşkilatı Projesi (DPT), Başbakanlık, Proje No: 2010K120630, Araştırmacı, 2013.
 7. Yeni Bir Kimyasal Metotla Alpha-Fe2O3 ve Gama-Fe2O3 Nanopartiküllerinin Hazırlanması ve Faz Değişimlerinin İncelenmesi, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Bingöl Üniversitesi, Proje No: 53-74-2011, Yürütücü, 2012.
 8. Bi2Te3 İnce Filmlerinin Elektrokimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Atatürk Üniversitesi, Proje No: 2007/34, Araştırmacı, 2009.
 9. CdS, PbS ve ZnS Bileşik Yarıiletkenlerinin Au(111) Tek Kristal Elektrot Üzerinde Elektrodepozisyonu, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Atatürk Üniversitesi, Proje No: 2003/268, Araştırmacı, 2004.
 10. 3-Naftil Tiyofen'den Elektrokimyasal Yöntemler Uygulanarak Oligomer Sentezi ve Elektrokimyasal ve Elektronik Özelliklerinin İncelenmesi, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Atatürk Üniversitesi, Proje No: 2003/87, Araştırmacı, 2003.

 

İdari Görevler :

İdari Görev

 Birim

Anabilim Dalı Başkanı

2009-2016

 Bingöl Üniversitesi / Fen-Ed. Fak. / Kimya Böl. / Analitik  Kimya ABD

BAP Koordinatörü

2011-2012

 Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü

Bölüm Başkan Yard.

2010-2012

 Bingöl Üniversitesi / Fen-Edebiyat Fakültesi / Kimya Bölümü

Bölüm Başkanı

2012-2014

 Bingöl Üniversitesi / Fen-Edebiyat Fakültesi / Kimya Bölümü

Merkez Müdürü

2014-2019

 Bingöl Üniversitesi / Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Enstitü Müdürü

2013-2018

 Bingöl Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Senato Üyesi

2013-

 Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü

Rektör Danışmanı

2016-2019

 Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü

Dekan Yardımcısı

2017-2018

 Bingöl Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Anabilim Dalı Başkanı

2017-

 Bingöl Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Fak. / İSG Böl. / İş Sağlığı ABD

V. Dekan

2018-2021

 Bingöl Üniversitesi / Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Yönetim Kurulu Üyesi

2018-

 Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü

Genel Sekreter V.

2019-2020

 Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü

Rektör Yardımcısı

2020-

 Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü

 

Ödüller/Burslar :

 1. Poster Bildiri Birincilik Ödülü-V. Ulusal Elektrokimya Günleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2004.
 2. Takdir Ödülü-Bilimsel Etkinlik Programı, Bingöl Üniversitesi, 2010.
 3. Birincilik Ödülü-Bilimsel Etkinlik Programı, Bingöl Üniversitesi, 2010.
 4. Teşekkür Ödülü-Bilimsel Etkinlik Programı, Bingöl Üniversitesi, 2011.
 5. YÖK Bursu-Brown University, Providence, Rhode Island/USA, 2013.

 

Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Kimya (Lisans)

Analitik Kimya (Lisans)

Enstrümental Analiz (Lisans)

Uyarı Levha ve İşaretleri, Tasarımı (Lisans)

Enerji Tasarrufu (Lisans)

İSG Mevzuatı (Lisans)

İleri Analitik Kimya (L.Ü.)

İleri Elektrokimya (L.Ü.)

Elektroanalitik Kimya (L.Ü.)

Modern Analiz Yöntemleri (L.Ü.)

İleri Spektroskopik Teknikler (L.Ü.)

 

ESERLER

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Meral Balık, Veysel Bulut, İbrahim Y. Erdoğan, "Optical, structural and phase transition properties of Cu2O, CuO and Cu2O/CuO: Their photoelectrochemical sensor applications" International Journal of Hydrogen Energy, 44 (2019) 18744-18755.

Ozan Unsalan, Peter Jenniskens, Qing‐Zhu Yin, Ersin Kaygisiz, Jim Albers, David L. Clark, Mikael Granvik, Iskender Demirkol, İbrahim Y. Erdoğan, Aydin S. Bengu, Mehmet E. Özel, Zahide Terzioglu, Nayeob Gi, Peter Brown, Esref Yalcinkaya, Tuğba Temel, Dinesh K. Prabhu, Darrel K. Robertson, Mark Boslough, Daniel R. Ostrowski, Jamie Kimberley, Selman Er, Douglas J. Rowland, Kathryn L. Bryson, Cisem Altunayar‐Unsalan, Bogdan Ranguelov, Alexander Karamanov, Dragomir Tatchev, Özlem Kocahan, Michael I. Oshtrakh, Alevtina A. Maksimova, Maxim S. Karabanalov, Kenneth L. Verosub, Emily Levin, Ibrahim Uysal, Viktor Hoffmann, Takahiro Hiroi, Vishnu Reddy, Gulce O. Ildiz, Olcay Bolukbasi, Michael E. Zolensky, Rupert Hochleitner, Melanie Kaliwoda, Sinan Öngen, Rui Fausto, Bernardo A. Nogueira, Andrey V. Chukin, Daniela Karashanova, Vladimir A. Semionkin, Mehmet Yeşiltaş, Timothy Glotch, Ayberk Yilmaz, Jon M. Friedrich, Matthew E. Sanborn, Magdalena Huyskens, Karen Ziegler, Curtis D. Williams, Maria Schönbächler, Kerstin Bauer, Matthias M. M. Meier, Colin Maden, Henner Busemann, Kees C. Welten, Marc W. Caffee, Matthias Laubenstein, Qin Zhou, Qiu‐Li Li, Xian‐Hua Li, Yu Liu, Guo‐Qiang Tang, Derek W. G. Sears, Hannah L. Mclain, Jason P. Dworkin, Jamie E. Elsila, Daniel P. Glavin, Philippe Schmitt‐Kopplin, Alexander Ruf, Lucille LE Corre, Nico Schmedemann, “The Sarıçiçek Howardite fall in Turkey: Source crater of HED meteorites on Vesta and impact risk of Vestoids” Meteoritics & Planetary Science, 54 (2019) 953-1008.  

Ako Mahmood Qadir, İbrahim Y. Erdoğan, "Structural properties and enhanced photoelectrochemical performance of ZnO films decorated with Cu2O nanocubes" International Journal of Hydrogen Energy, 44 (2019) 18694-18702.

Ramazan Solmaz, Ali Döner, Mustafa Doğrubaş, İbrahim Y. Erdoğan, Gülfeza Kardaş, “Enhancement of electrochemical activity of Raney-type NiZn coatings by modifying with PtRu binary deposits: Application for alkaline water electrolysis” International Journal of Hydrogen Energy, 41 (2016) 1432-1440 [Full text online] [PDF]

T. Arabacı, Y. Çiçek, A. Dilsiz, İ.Y. Erdoğan, Ö. Köse, A. Kızıldağ, "Influence of tip wear of piezoelectric ultrasonic scalers on root surface roughness at different working parameters. A profilometric and atomic force microscopy study" International Journal of Dental Hygiene 11 (2013) 69-74 [Full text online] [PDF]

İbrahim Y. Erdoğan, Ümit Demir, “Orientation-controlled synthesis and characterization of Bi2Te3 nanofilms, and nanowires via electrochemical co-deposition” Electrochimica Acta 56 (2011) 2385-2393 [Full text online] [PDF]

İbrahim Y. Erdoğan, Ümit Demir “One-step electrochemical preparation of the ternary (BixSb1-x)2Te3 thin films on Au(111): Composition-dependent growth and characterization studies” Electrochimica Acta 55 (2010) 6402-6407 [Full text online] [PDF]

İbrahim Y. Erdoğan, “The alloying effects on the structural and optical properties of nanocrystalline copper zinc oxide thin films fabricated by spin coating and annealing method” Journal of Alloys and Compounds 502 (2010) 445-450 [Full text online] [PDF]

İbrahim Y. Erdoğan, Ömer Güllü, “Optical and structural properties of CuO nanofilm: Its diode application” Journal of Alloys and Compounds 492 (2010) 378–383 [Full text online] [PDF]

İbrahim Y. Erdoğan, Ömer Güllü, “Silicon MIS diodes with Cr2O3 nanofilm: Optical, morphological/structural and electronic transport properties” Applied Surface Science 256 (2010) 4185-4191 [Full text online] [PDF]

Hasan Efeoğlu, Tevhit Karacalı, Kadem Meral, İbrahim Y. Erdoğan, Yavuz Onganer “Anodization of aluminium thin films on p++Si and annihilation of strong luminescence from Al2O3” Journal of Luminescence 130 (2010) 157–162 [Full text online] [PDF]

İbrahim Y. Erdoğan, Ümit Demir “Synthesis and characterization of Sb2Te3 nanofilms via electrochemical co-deposition method” Journal of Electroanalytical Chemistry 633 (2009) 253–258 [Full text online] [PDF]

İbrahim Y. Erdoğan, Tuba Öznülüer, Ferhat Bülbül, Ümit Demir “Characterization of Size-Quantized PbTe Films Synthesized by an Electrochemical Co-deposition Method” Thin Solid Films 517 (2009) 5419–5424 [Full text online] [PDF]

Tuba Öznülüer, İbrahim Erdoğan, Ümit Demir “Electrochemically Induced Atom-by-Atom Growth of ZnS Thin Films: A New Approach for ZnS Codeposition” Langmuir 22 (2006) 4415-4419 [Full text online] [PDF]

Tuba Öznülüer, İbrahim Erdoğan, İlkay Şişman, Ümit Demir “Electrochemical Atom-by-Atom Growth of PbS by Modified ECALE Method” Chemistry of Materials 17 (2005) 935-937 [Full text online] [PDF]

 

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

İbrahim Y. Erdoğan, Şamil Demirkol “The development of nanomaterials for the solar energy application via electrochemical deposition method” Turkish Journal of Nature and Science 5 (2016) 1-5 [Full text online] [PDF]

Güllüzar Demir, İbrahim Y. Erdoğan “The characterization and electrochemical biosensor application of single phase a-Fe2O3 and g-Fe2O3 nanoparticles prepared by an economical method” Turkish Journal of Nature and Science 4 (2015) 8-15 [Full text online] [PDF]

 

C. Uluslararası/Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler :

Meral Balık, Veysel Bulut, Ibrahim Y. Erdogan, "Phase Transition and Photoelectrochemical Properties of Copper Oxide Photoelectrodes Fabricated by Electrodeposition", 3rd International Hydrogen Technologies Congress, Alanya, Turkey, 352-355pp, 2018.

Ako Mahmood Qadir, Ibrahim Y. Erdogan, "Enhanced Photoelectrocatalytic Performance of ZnO/Cu2O Photoelectrodes", 3rd International Hydrogen Technologies Congress, Alanya, Turkey, 356-358pp, 2018.

Emel Demir, İbrahim Y. Erdoğan, Ramazan Solmaz, "The Use of Vitamin B2 for Copper Protection: Self-Assembled Monolayer Nanofilms and Corrosion Inhibitor" 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS) 2017, Elazığ, Turkey, 231pp, 2017.

Ramazan Solmaz, Ali Döner, Mustafa Doğrubaş, Ali Gündoğdu, İbrahim Y. Erdoğan, Gülfeza Kardaş, “PtRu-Modified Alkaline Leached Cu/Ni/NiZn Deposits as Cathode Materials for Hydrogen Production” 1st International Conference on Green Chemistry and Sustainable Technologies (GCSTI 2015), Çeşme/İzmir-Turkey, 118pp, 2015.

Handan Yüksel, Abdullah Salcı, İbrahim Y. Erdoğan, Ramazan Solmaz, “2(Metiltiyo) Benzotiazol’ün HCl Çözeltisinde Demirin Yüzeyine Adsorpsiyonu Ve Korozyon İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi” 27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale-Türkiye, 711pp, 2015.

Emel Demir, Handan Yüksel, Abdullah Salcı, İbrahim Y. Erdoğan, Ramazan Solmaz, “Yumuşak Çeliğin 0.5 M H2SO4 Çözeltisindeki Korozyonuna 2(Metiltiyo)Benzotiazol’ün İnhibitör Etkisinin İncelenmesi” 27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale-Türkiye, 712pp, 2015.

Meral Balık, Suna Babur, İbrahim Y. Erdoğan, “Cu2O Nanoküplerinin Bant Aralığı-Boyut İlişkisinin Spektroskopik ve Morfolojik Yöntemlerle İncelenmesi” XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ-Türkiye, 182pp, 2015.

Emel Demir, Şamil Demirkol, İbrahim Y. Erdoğan, “Bakır Oksit Nanoyapılarının Elektrokimyasal Yöntemle Hazırlanması ve pH-Morfoloji İlişkisinin İncelenmesi” XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ-Türkiye, 183pp, 2015.

Veysel Bulut, İbrahim Y. Erdoğan, “Farklı Optik Özelliklere Sahip Cu2O ve CuO İnce Filmlerinin Spektroskopik ve Morfolojik Yöntemlerle İncelenmesi” XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ-Türkiye, 184pp, 2015.

Serhat Meral, Ako M. Qadir, İbrahim Y. Erdoğan, “Elektrokimyasal Yöntemle Hazırlanan Cu/Cu2O/CuO Yapılarındaki Faz Değişimlerinin Spektroskopik Yöntemlerle İncelenmesi” XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ-Türkiye, 188pp, 2015.

Handan Yüksel, Abdullah Salcı, İbrahim Y. Erdoğan, Ramazan Solmaz, “İndol-2-Karboksilik Asit’in HCl çözeltisinde demirin yüzeyine adsorpsiyonunun spektroskopik ve mikroskobik yöntemlerle incelenmesi” XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ-Türkiye, 191pp, 2015.

İbrahim Y. Erdoğan, Güllüzar Demir “Farklı Optik Özellikli Demir Oksit Nanopartiküllerinin Hazırlanması ve Sensör Uygulamaları” 26. Ulusal Kimya Kongresi, Fethiye/Muğla-Türkiye, 169pp, 2012.

İbrahim Y. Erdoğan, Güllüzar Demir “Alfa-Fe2O3 ve Gama-Fe2O3 Nanopartiküllerinin Faz ve Boyut Değişimlerinin İncelenmesi” 26. Ulusal Kimya Kongresi, Fethiye/Muğla-Türkiye, 170pp, 2012.

İbrahim Yasin Erdoğan, Ümit Demir “Fabrication and Band Gap Engineering of Ternary Nanofilms by Electrochemical Co-deposition” 6th Nanoscience and Nanotechnology Conference, İzmir-Türkiye, 362pp, 2010.

İbrahim Yasin Erdoğan, Ümit Demir “Preparation of Bi2Te3 Nanostructures via Electrochemical Atom-by-Atom Co-Deposition” 5. Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, Eskişehir-Türkiye, 114pp, 2009.

İbrahim Yasin Erdoğan, Ümit Demir “Sb2Te3 Nano Filmlerinin Atomik Seviye Kontrollü Üretimi ve Karakterizasyonu”, XXII. Kimya Kongresi, Mağusa-Kıbrıs, AKS-15pp, 2008.

İbrahim Yasin Erdoğan, Tuba Öznülüer, Ümit Demir “Termoelektrik Bi2Se3 Nano Filmlerinin Elektrokimyasal Olarak Hazırlanması” XXII. Kimya Kongresi, Mağusa-Kıbrıs, AKP-61pp, 2008.

Murat Alanyalıoğlu, Tuba Öznülüer, İbrahim Erdoğan, Ümit Demir “Atom-by-atom Growth of Compound Semiconducting Thin Fims: A New Approach for Electrochemical Co-deposition” Nano-TR-III, Ankara-Türkiye, 54pp, 2007.

Murat Alanyalıoğlu, Ali Yeşildağ, Faruk Pak, İbrahim Erdoğan, Tuba Öznülüer, İlkay Şişman, Ümit Demir “PbTe İnce Filmlerinin Yeni Bir Elektrodepozisyon Yöntemi ile Sentezi ve Karakterizasyonu” VII. Elektrokimya Günleri, Ankara-Türkiye, 65pp, 2006.

İbrahim Erdoğan, Tuba Öznülüer, İlkay Şişman, Murat Alanyalıoğlu, Ümit Demir “Bileşik Yarıiletken PbTe'ün Modifiye Edilen EC-ALE Yöntemiyle Sentezi ve Karakterizasyonu” XIX. Kimya Kongresi, Kuşadası/İzmir-Türkiye, 313pp, 2005.

Murat Alanyalıoğlu, İbrahim Erdoğan, Tuba Öznülüer, İlkay Şişman, Ümit Demir “PbS İnce Filmlerinin Au(111) Tek Kristal Elektrotlar Üzerinde Elektrokimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu” XIX. Kimya Kongresi, Kuşadası/İzmir-Türkiye, 160pp, 2005.

İlkay Şişman, İbrahim Erdoğan, Tuba Öznülüer, Murat Alanyalıoğlu, Ali Küçük, Ümit Demir “Bileşik Yarıiletken CdS'ün Modifiye Edilen ECALE Yöntemiyle Sentezi ve Karakterizasyonu” VI. Elektrokimya Günleri, Eskişehir-Türkiye, 75pp, 2005.

Tuba Öznülüer, İbrahim Erdoğan, Ümit Demir “Modifiye Edilen ECALE Yöntemi İle Aynı Çözeltiden PbS Depozisyonu ve Karakterizasyonu” XVIII. Kimya Kongresi,  Kars-Türkiye, 153pp, 2004.

İbrahim Erdoğan, Tuba Öznülüer, Ümit Demir “Modifiye Edilen ECALE Yöntemi İle Aynı Çözeltiden ZnS Depozisyonu ve Karakterizasyonu” V. Elektrokimya Günleri, Samsun-Türkiye, 141-144pp, 2004.

Tuba Öznülüer, İbrahim Erdoğan, İlkay Şişman, Ümit Demir “Elektrokimyasal Atomik Tabaka Epitaksi Yöntemi İle Aynı Çözeltiden PbS Depozisyonu” IV. Elektrokimya Günleri, Adana-Türkiye, 220-223pp, 2003.

 

D. Diğer

D1. Hakemlikler

 Hakemlik Yapılan Dergiler

 Materials Science and Engineering

 Journal of Alloys and Compounds

 Turkish Journal of Chemistry

 Journal of The Electrochemical Society

 Materials Science and Engineering B

 International Journal of Hydrogen Energy

 ECS Electrochemistry Letters

 

D2. Eğitici Belgesi

İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi.

Derece

Bölüm

Üniversite

Yıl

 Lisans

 Kimya

 Atatürk  Üniversitesi

2001

 Y. Lisans

 Kimya (Analitik Kimya)

 Atatürk  Üniversitesi

2004

 Doktora

 Kimya (Analitik Kimya)

 Atatürk  Üniversitesi

2009

 

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

 Arş.Gör.

 Fen Bilimleri Enstitüsü / Atatürk Üniversitesi

 2002-2009

 Yrd.Doç.Dr.  

 Fen Edebiyat Fakültesi / Bingöl Üniversitesi

 2009-2011

 Doç.Dr.

 Fen Edebiyat Fakültesi / Bingöl Üniversitesi

 2011- 2016

 Prof.Dr.

 Sağlık Bilimleri Fakültesi / Bingöl Üniversitesi

 2016-

 

 

Kimya (Lisans)

Analitik Kimya (Lisans)

Enstrümental Analiz (Lisans)

Uyarı Levha ve İşaretleri, Tasarımı (Lisans)

Enerji Tasarrufu (Lisans)

İSG Mevzuatı (Lisans)

İleri Analitik Kimya (L.Ü.)

İleri Elektrokimya (L.Ü.)

Elektroanalitik Kimya (L.Ü.)

Modern Analiz Yöntemleri (L.Ü.)

İleri Spektroskopik Teknikler (L.Ü.)

 1. Nashmeel Hamad ALI (2018). The Preparation of Ni doped Cu2O Materials Via Electrochemical Deposition Method and Its Photoelectrocatalytic Application, Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı.    
 2. Hogr Omar PIRDAWOOD (2018). Monitoring of Corrosion Rate Using Molecular Absorptıon Spectroscopy In Gas Treatment Plant, Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı.
 3. Emel SAKIZCIOĞLU (2017). B2 Vitamininin Bakırın Korozyonuna İnhibitör Etkisinin İncelenmesi, Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı.
 4. Shivan Jawhar TAHER (2017). The Effect of Deposition Time on Performance of Cu2O Photoelectrodes Prepared by The Electrochemical Method, Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı.
 5. Serhat MERAL (2017). Potansiyel Kontrollü Elektroliz Yöntemi ile Hazırlanan Farklı İçerikli Bakır Oksit Yarıiletkenlerinin Özelliklerinin İncelenmesi, Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı.
 6. Ako Mahmood QADIR (2017). Electrochemical Preparation and Investigation of Photoelectrocatalytic Properties of ZnO Films Decorated With Cu2O Nanocubes, Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı.
 7. Meral BALIK, (2016). Elektrokimyasal olarak hazırlanan metal oksitlerin fotoelektrokatalitik özelliklerinin incelenmesi, Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı.
 8. Veysel BULUT, (2015). Farklı optik özelliklere sahip Cu2O ve CuO nanoyapılarının elektrokimyasal olarak hazırlanması ve karakterizasyonu, Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı.
 9. Şamil DEMİRKOL, (2014). UPD temeline dayanan elektrokimyasal depozisyon yöntemi ile güneş pili nanomalzemelerinin geliştirilmesi, Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı.
 10. Güllüzar DEMİR, (2012). Yeni bir kimyasal metotla alfa-Fe2O3 ve gama-Fe2O3 nanopartiküllerinin hazırlanması ve faz değişimlerinin incelenmesi, Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı.

Meral Balık, Veysel Bulut, İbrahim Y. Erdoğan, "Optical, structural and phase transition properties of Cu2O, CuO and Cu2O/CuO: Their photoelectrochemical sensor applications" International Journal of Hydrogen Energy, 44 (2019) 18744-18755.

Ozan Unsalan, Peter Jenniskens, Qing‐Zhu Yin, Ersin Kaygisiz, Jim Albers, David L. Clark, Mikael Granvik, Iskender Demirkol, İbrahim Y. Erdoğan, Aydin S. Bengu, Mehmet E. Özel, Zahide Terzioglu, Nayeob Gi, Peter Brown, Esref Yalcinkaya, Tuğba Temel, Dinesh K. Prabhu, Darrel K. Robertson, Mark Boslough, Daniel R. Ostrowski, Jamie Kimberley, Selman Er, Douglas J. Rowland, Kathryn L. Bryson, Cisem Altunayar‐Unsalan, Bogdan Ranguelov, Alexander Karamanov, Dragomir Tatchev, Özlem Kocahan, Michael I. Oshtrakh, Alevtina A. Maksimova, Maxim S. Karabanalov, Kenneth L. Verosub, Emily Levin, Ibrahim Uysal, Viktor Hoffmann, Takahiro Hiroi, Vishnu Reddy, Gulce O. Ildiz, Olcay Bolukbasi, Michael E. Zolensky, Rupert Hochleitner, Melanie Kaliwoda, Sinan Öngen, Rui Fausto, Bernardo A. Nogueira, Andrey V. Chukin, Daniela Karashanova, Vladimir A. Semionkin, Mehmet Yeşiltaş, Timothy Glotch, Ayberk Yilmaz, Jon M. Friedrich, Matthew E. Sanborn, Magdalena Huyskens, Karen Ziegler, Curtis D. Williams, Maria Schönbächler, Kerstin Bauer, Matthias M. M. Meier, Colin Maden, Henner Busemann, Kees C. Welten, Marc W. Caffee, Matthias Laubenstein, Qin Zhou, Qiu‐Li Li, Xian‐Hua Li, Yu Liu, Guo‐Qiang Tang, Derek W. G. Sears, Hannah L. Mclain, Jason P. Dworkin, Jamie E. Elsila, Daniel P. Glavin, Philippe Schmitt‐Kopplin, Alexander Ruf, Lucille LE Corre, Nico Schmedemann, “The Sarıçiçek Howardite fall in Turkey: Source crater of HED meteorites on Vesta and impact risk of Vestoids” Meteoritics & Planetary Science, 54 (2019) 953-1008. 

Ako Mahmood Qadir, İbrahim Y. Erdoğan, "Structural properties and enhanced photoelectrochemical performance of ZnO films decorated with Cu2O nanocubes" International Journal of Hydrogen Energy, 44 (2019) 18694-18702.

Ramazan Solmaz, Ali Döner, Mustafa Doğrubaş, İbrahim Y. Erdoğan, Gülfeza Kardaş, “Enhancement of electrochemical activity of Raney-type NiZn coatings by modifying with PtRu binary deposits: Application for alkaline water electrolysis” International Journal of Hydrogen Energy, 41 (2016) 1432-1440 [Full text online] [PDF]

T. Arabacı, Y. Çiçek, A. Dilsiz, İ.Y. Erdoğan, Ö. Köse, A. Kızıldağ, "Influence of tip wear of piezoelectric ultrasonic scalers on root surface roughness at different working parameters. A profilometric and atomic force microscopy study" International Journal of Dental Hygiene 11 (2013) 69-74 [Full text online] [PDF]

İbrahim Y. Erdoğan, Ümit Demir, “Orientation-controlled synthesis and characterization of Bi2Te3 nanofilms, and nanowires via electrochemical co-deposition” Electrochimica Acta 56 (2011) 2385-2393 [Full text online] [PDF]

İbrahim Y. Erdoğan, Ümit Demir “One-step electrochemical preparation of the ternary (BixSb1-x)2Te3 thin films on Au(111): Composition-dependent growth and characterization studies” Electrochimica Acta 55 (2010) 6402-6407 [Full text online] [PDF]

İbrahim Y. Erdoğan, “The alloying effects on the structural and optical properties of nanocrystalline copper zinc oxide thin films fabricated by spin coating and annealing method” Journal of Alloys and Compounds 502 (2010) 445-450 [Full text online] [PDF]

İbrahim Y. Erdoğan, Ömer Güllü, “Optical and structural properties of CuO nanofilm: Its diode application” Journal of Alloys and Compounds 492 (2010) 378–383 [Full text online] [PDF]

İbrahim Y. Erdoğan, Ömer Güllü, “Silicon MIS diodes with Cr2O3 nanofilm: Optical, morphological/structural and electronic transport properties” Applied Surface Science 256 (2010) 4185-4191 [Full text online] [PDF]

Hasan Efeoğlu, Tevhit Karacalı, Kadem Meral, İbrahim Y. Erdoğan, Yavuz Onganer “Anodization of aluminium thin films on p++Si and annihilation of strong luminescence from Al2O3” Journal of Luminescence 130 (2010) 157–162 [Full text online] [PDF]

İbrahim Y. Erdoğan, Ümit Demir “Synthesis and characterization of Sb2Te3 nanofilms via electrochemical co-deposition method” Journal of Electroanalytical Chemistry 633 (2009) 253–258 [Full text online] [PDF]

İbrahim Y. Erdoğan, Tuba Öznülüer, Ferhat Bülbül, Ümit Demir “Characterization of Size-Quantized PbTe Films Synthesized by an Electrochemical Co-deposition Method” Thin Solid Films 517 (2009) 5419–5424 [Full text online] [PDF]

Tuba Öznülüer, İbrahim Erdoğan, Ümit Demir “Electrochemically Induced Atom-by-Atom Growth of ZnS Thin Films: A New Approach for ZnS Codeposition” Langmuir 22 (2006) 4415-4419 [Full text online] [PDF]

Tuba Öznülüer, İbrahim Erdoğan, İlkay Şişman, Ümit Demir “Electrochemical Atom-by-Atom Growth of PbS by Modified ECALE Method” Chemistry of Materials 17 (2005) 935-937 [Full text online] [PDF]

 

İbrahim Y. Erdoğan, Şamil Demirkol “The development of nanomaterials for the solar energy application via electrochemical deposition method” Turkish Journal of Nature and Science 5 (2016) 1-5 [Full text online] [PDF]

Güllüzar Demir, İbrahim Y. Erdoğan “The characterization and electrochemical biosensor application of single phase a-Fe2O3 and g-Fe2O3 nanoparticles prepared by an economical method” Turkish Journal of Nature and Science 4 (2015) 8-15 [Full text online] [PDF]

Meral Balık, Veysel Bulut, Ibrahim Y. Erdogan, "Phase Transition and Photoelectrochemical Properties of Copper Oxide Photoelectrodes Fabricated by Electrodeposition", 3rd International Hydrogen Technologies Congress, Alanya, Turkey, 352-355pp, 2018 [Abstract]

Ako Mahmood Qadir, Ibrahim Y. Erdogan, "Enhanced Photoelectrocatalytic Performance of ZnO/Cu2O Photoelectrodes", 3rd International Hydrogen Technologies Congress, Alanya, Turkey, 356-358pp, 2018 [Abstract]

Emel Demir, İbrahim Y. Erdoğan, Ramazan Solmaz, "The Use of Vitamin B2 for Copper Protection: Self-Assembled Monolayer Nanofilms and Corrosion Inhibitor" 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS) 2017, Elazığ, Turkey, 231pp, 2017 [Abstract]

Ramazan Solmaz, Ali Döner, Mustafa Doğrubaş, Ali Gündoğdu, İbrahim Y. Erdoğan, Gülfeza Kardaş, “PtRu-Modified Alkaline Leached Cu/Ni/NiZn Deposits as Cathode Materials for Hydrogen Production” 1st International Conference on Green Chemistry and Sustainable Technologies (GCSTI 2015), Çeşme/İzmir-Turkey, 118pp, 2015 [Abstract]

Handan Yüksel, Abdullah Salcı, İbrahim Y. Erdoğan, Ramazan Solmaz, “2(Metiltiyo) Benzotiazol’ün HCl Çözeltisinde Demirin Yüzeyine Adsorpsiyonu Ve Korozyon İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi” 27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale-Türkiye, 711pp, 2015 [Abstract]

Emel Demir, Handan Yüksel, Abdullah Salcı, İbrahim Y. Erdoğan, Ramazan Solmaz, “Yumuşak Çeliğin 0.5 M H2SO4 Çözeltisindeki Korozyonuna 2(Metiltiyo)Benzotiazol’ün İnhibitör Etkisinin İncelenmesi” 27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale-Türkiye, 712pp, 2015 [Abstract]

Meral Balık, Suna Babur, İbrahim Y. Erdoğan, “Cu2O Nanoküplerinin Bant Aralığı-Boyut İlişkisinin Spektroskopik ve Morfolojik Yöntemlerle İncelenmesi” XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ-Türkiye, 182pp, 2015 [Abstract]

Emel Demir, Şamil Demirkol, İbrahim Y. Erdoğan, “Bakır Oksit Nanoyapılarının Elektrokimyasal Yöntemle Hazırlanması ve pH-Morfoloji İlişkisinin İncelenmesi” XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ-Türkiye, 183pp, 2015 [Abstract]

Veysel Bulut, İbrahim Y. Erdoğan, “Farklı Optik Özelliklere Sahip Cu2O ve CuO İnce Filmlerinin Spektroskopik ve Morfolojik Yöntemlerle İncelenmesi” XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ-Türkiye, 184pp, 2015 [Abstract]

Serhat Meral, Ako M. Qadir, İbrahim Y. Erdoğan, “Elektrokimyasal Yöntemle Hazırlanan Cu/Cu2O/CuO Yapılarındaki Faz Değişimlerinin Spektroskopik Yöntemlerle İncelenmesi” XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ-Türkiye, 188pp, 2015 [Abstract]

Handan Yüksel, Abdullah Salcı, İbrahim Y. Erdoğan, Ramazan Solmaz, “İndol-2-Karboksilik Asit’in HCl çözeltisinde demirin yüzeyine adsorpsiyonunun spektroskopik ve mikroskobik yöntemlerle incelenmesi” XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ-Türkiye, 191pp, 2015 [Abstract]

İbrahim Y. Erdoğan, Güllüzar Demir “Farklı Optik Özellikli Demir Oksit Nanopartiküllerinin Hazırlanması ve Sensör Uygulamaları” 26. Ulusal Kimya Kongresi, Fethiye/Muğla-Türkiye, 169pp, 2012 [Abstract]

İbrahim Y. Erdoğan, Güllüzar Demir “Alfa-Fe2O3 ve Gama-Fe2O3 Nanopartiküllerinin Faz ve Boyut Değişimlerinin İncelenmesi” 26. Ulusal Kimya Kongresi, Fethiye/Muğla-Türkiye, 170pp, 2012 [Abstract]

İbrahim Yasin Erdoğan, Ümit Demir “Fabrication and Band Gap Engineering of Ternary Nanofilms by Electrochemical Co-deposition” 6th Nanoscience and Nanotechnology Conference, İzmir-Türkiye, 362pp, 2010 [Abstract]

İbrahim Yasin Erdoğan, Ümit Demir “Preparation of Bi2Te3 Nanostructures via Electrochemical Atom-by-Atom Co-Deposition” 5. Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, Eskişehir-Türkiye, 114pp, 2009 [Abstract]

İbrahim Yasin Erdoğan, Ümit Demir “Sb2Te3 Nano Filmlerinin Atomik Seviye Kontrollü Üretimi ve Karakterizasyonu”, XXII. Kimya Kongresi, Mağusa-Kıbrıs, AKS-15pp, 2008 [Abstract]

İbrahim Yasin Erdoğan, Tuba Öznülüer, Ümit Demir “Termoelektrik Bi2Se3 Nano Filmlerinin Elektrokimyasal Olarak Hazırlanması” XXII. Kimya Kongresi, Mağusa-Kıbrıs, AKP-61pp, 2008 [Abstract]

Murat Alanyalıoğlu, Tuba Öznülüer, İbrahim Erdoğan, Ümit Demir “Atom-by-atom Growth of Compound Semiconducting Thin Fims: A New Approach for Electrochemical Co-deposition” Nano-TR-III, Ankara-Türkiye, 54pp, 2007 [Abstract]

Murat Alanyalıoğlu, Ali Yeşildağ, Faruk Pak, İbrahim Erdoğan, Tuba Öznülüer, İlkay Şişman, Ümit Demir “PbTe İnce Filmlerinin Yeni Bir Elektrodepozisyon Yöntemi ile Sentezi ve Karakterizasyonu” VII. Elektrokimya Günleri, Ankara-Türkiye, 65pp, 2006 [Abstract]

İbrahim Erdoğan, Tuba Öznülüer, İlkay Şişman, Murat Alanyalıoğlu, Ümit Demir “Bileşik Yarıiletken PbTe'ün Modifiye Edilen EC-ALE Yöntemiyle Sentezi ve Karakterizasyonu” XIX. Kimya Kongresi, Kuşadası/İzmir-Türkiye, 313pp, 2005 [Abstract]

Murat Alanyalıoğlu, İbrahim Erdoğan, Tuba Öznülüer, İlkay Şişman, Ümit Demir “PbS İnce Filmlerinin Au(111) Tek Kristal Elektrotlar Üzerinde Elektrokimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu” XIX. Kimya Kongresi, Kuşadası/İzmir-Türkiye, 160pp, 2005 [Abstract]

İlkay Şişman, İbrahim Erdoğan, Tuba Öznülüer, Murat Alanyalıoğlu, Ali Küçük, Ümit Demir “Bileşik Yarıiletken CdS'ün Modifiye Edilen ECALE Yöntemiyle Sentezi ve Karakterizasyonu” VI. Elektrokimya Günleri, Eskişehir-Türkiye, 75pp, 2005 [Abstract]

Tuba Öznülüer, İbrahim Erdoğan, Ümit Demir “Modifiye Edilen ECALE Yöntemi İle Aynı Çözeltiden PbS Depozisyonu ve Karakterizasyonu” XVIII. Kimya Kongresi,  Kars-Türkiye, 153pp, 2004 [Abstract]

İbrahim Erdoğan, Tuba Öznülüer, Ümit Demir “Modifiye Edilen ECALE Yöntemi İle Aynı Çözeltiden ZnS Depozisyonu ve Karakterizasyonu” V. Elektrokimya Günleri, Samsun-Türkiye, 141-144pp, 2004 [Abstract]

Tuba Öznülüer, İbrahim Erdoğan, İlkay Şişman, Ümit Demir “Elektrokimyasal Atomik Tabaka Epitaksi Yöntemi İle Aynı Çözeltiden PbS Depozisyonu” IV. Elektrokimya Günleri, Adana-Türkiye, 220-223pp, 2003 [Abstract]

Meral Balık, Veysel Bulut, Ibrahim Y. Erdogan, "Phase Transition and Photoelectrochemical Properties of Copper Oxide Photoelectrodes Fabricated by Electrodeposition", 3rd International Hydrogen Technologies Congress, Alanya, Turkey, 352-355pp, 2018 [Abstract]

Ako Mahmood Qadir, Ibrahim Y. Erdogan, "Enhanced Photoelectrocatalytic Performance of ZnO/Cu2O Photoelectrodes", 3rd International Hydrogen Technologies Congress, Alanya, Turkey, 356-358pp, 2018 [Abstract]

Emel Demir, İbrahim Y. Erdoğan, Ramazan Solmaz, "The Use of Vitamin B2 for Copper Protection: Self-Assembled Monolayer Nanofilms and Corrosion Inhibitor" 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS) 2017, Elazığ, Turkey, 231pp, 2017 [Abstract]

Ramazan Solmaz, Ali Döner, Mustafa Doğrubaş, Ali Gündoğdu, İbrahim Y. Erdoğan, Gülfeza Kardaş, “PtRu-Modified Alkaline Leached Cu/Ni/NiZn Deposits as Cathode Materials for Hydrogen Production” 1st International Conference on Green Chemistry and Sustainable Technologies (GCSTI 2015), Çeşme/İzmir-Turkey, 118pp, 2015 [Abstract]

Handan Yüksel, Abdullah Salcı, İbrahim Y. Erdoğan, Ramazan Solmaz, “2(Metiltiyo) Benzotiazol’ün HCl Çözeltisinde Demirin Yüzeyine Adsorpsiyonu Ve Korozyon İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi” 27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale-Türkiye, 711pp, 2015 [Abstract]

Emel Demir, Handan Yüksel, Abdullah Salcı, İbrahim Y. Erdoğan, Ramazan Solmaz, “Yumuşak Çeliğin 0.5 M H2SO4 Çözeltisindeki Korozyonuna 2(Metiltiyo)Benzotiazol’ün İnhibitör Etkisinin İncelenmesi” 27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale-Türkiye, 712pp, 2015 [Abstract]

Meral Balık, Suna Babur, İbrahim Y. Erdoğan, “Cu2O Nanoküplerinin Bant Aralığı-Boyut İlişkisinin Spektroskopik ve Morfolojik Yöntemlerle İncelenmesi” XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ-Türkiye, 182pp, 2015 [Abstract]

Emel Demir, Şamil Demirkol, İbrahim Y. Erdoğan, “Bakır Oksit Nanoyapılarının Elektrokimyasal Yöntemle Hazırlanması ve pH-Morfoloji İlişkisinin İncelenmesi” XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ-Türkiye, 183pp, 2015 [Abstract]

Veysel Bulut, İbrahim Y. Erdoğan, “Farklı Optik Özelliklere Sahip Cu2O ve CuO İnce Filmlerinin Spektroskopik ve Morfolojik Yöntemlerle İncelenmesi” XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ-Türkiye, 184pp, 2015 [Abstract]

Serhat Meral, Ako M. Qadir, İbrahim Y. Erdoğan, “Elektrokimyasal Yöntemle Hazırlanan Cu/Cu2O/CuO Yapılarındaki Faz Değişimlerinin Spektroskopik Yöntemlerle İncelenmesi” XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ-Türkiye, 188pp, 2015 [Abstract]

Handan Yüksel, Abdullah Salcı, İbrahim Y. Erdoğan, Ramazan Solmaz, “İndol-2-Karboksilik Asit’in HCl çözeltisinde demirin yüzeyine adsorpsiyonunun spektroskopik ve mikroskobik yöntemlerle incelenmesi” XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ-Türkiye, 191pp, 2015 [Abstract]

İbrahim Y. Erdoğan, Güllüzar Demir “Farklı Optik Özellikli Demir Oksit Nanopartiküllerinin Hazırlanması ve Sensör Uygulamaları” 26. Ulusal Kimya Kongresi, Fethiye/Muğla-Türkiye, 169pp, 2012 [Abstract]

İbrahim Y. Erdoğan, Güllüzar Demir “Alfa-Fe2O3 ve Gama-Fe2O3 Nanopartiküllerinin Faz ve Boyut Değişimlerinin İncelenmesi” 26. Ulusal Kimya Kongresi, Fethiye/Muğla-Türkiye, 170pp, 2012 [Abstract]

İbrahim Yasin Erdoğan, Ümit Demir “Fabrication and Band Gap Engineering of Ternary Nanofilms by Electrochemical Co-deposition” 6th Nanoscience and Nanotechnology Conference, İzmir-Türkiye, 362pp, 2010 [Abstract]

İbrahim Yasin Erdoğan, Ümit Demir “Preparation of Bi2Te3 Nanostructures via Electrochemical Atom-by-Atom Co-Deposition” 5. Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, Eskişehir-Türkiye, 114pp, 2009 [Abstract]

İbrahim Yasin Erdoğan, Ümit Demir “Sb2Te3 Nano Filmlerinin Atomik Seviye Kontrollü Üretimi ve Karakterizasyonu”, XXII. Kimya Kongresi, Mağusa-Kıbrıs, AKS-15pp, 2008 [Abstract]

İbrahim Yasin Erdoğan, Tuba Öznülüer, Ümit Demir “Termoelektrik Bi2Se3 Nano Filmlerinin Elektrokimyasal Olarak Hazırlanması” XXII. Kimya Kongresi, Mağusa-Kıbrıs, AKP-61pp, 2008 [Abstract]

Murat Alanyalıoğlu, Tuba Öznülüer, İbrahim Erdoğan, Ümit Demir “Atom-by-atom Growth of Compound Semiconducting Thin Fims: A New Approach for Electrochemical Co-deposition” Nano-TR-III, Ankara-Türkiye, 54pp, 2007 [Abstract]

Murat Alanyalıoğlu, Ali Yeşildağ, Faruk Pak, İbrahim Erdoğan, Tuba Öznülüer, İlkay Şişman, Ümit Demir “PbTe İnce Filmlerinin Yeni Bir Elektrodepozisyon Yöntemi ile Sentezi ve Karakterizasyonu” VII. Elektrokimya Günleri, Ankara-Türkiye, 65pp, 2006 [Abstract]

İbrahim Erdoğan, Tuba Öznülüer, İlkay Şişman, Murat Alanyalıoğlu, Ümit Demir “Bileşik Yarıiletken PbTe'ün Modifiye Edilen EC-ALE Yöntemiyle Sentezi ve Karakterizasyonu” XIX. Kimya Kongresi, Kuşadası/İzmir-Türkiye, 313pp, 2005 [Abstract]

Murat Alanyalıoğlu, İbrahim Erdoğan, Tuba Öznülüer, İlkay Şişman, Ümit Demir “PbS İnce Filmlerinin Au(111) Tek Kristal Elektrotlar Üzerinde Elektrokimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu” XIX. Kimya Kongresi, Kuşadası/İzmir-Türkiye, 160pp, 2005 [Abstract]

İlkay Şişman, İbrahim Erdoğan, Tuba Öznülüer, Murat Alanyalıoğlu, Ali Küçük, Ümit Demir “Bileşik Yarıiletken CdS'ün Modifiye Edilen ECALE Yöntemiyle Sentezi ve Karakterizasyonu” VI. Elektrokimya Günleri, Eskişehir-Türkiye, 75pp, 2005 [Abstract]

Tuba Öznülüer, İbrahim Erdoğan, Ümit Demir “Modifiye Edilen ECALE Yöntemi İle Aynı Çözeltiden PbS Depozisyonu ve Karakterizasyonu” XVIII. Kimya Kongresi,  Kars-Türkiye, 153pp, 2004 [Abstract]

İbrahim Erdoğan, Tuba Öznülüer, Ümit Demir “Modifiye Edilen ECALE Yöntemi İle Aynı Çözeltiden ZnS Depozisyonu ve Karakterizasyonu” V. Elektrokimya Günleri, Samsun-Türkiye, 141-144pp, 2004 [Abstract]

Tuba Öznülüer, İbrahim Erdoğan, İlkay Şişman, Ümit Demir “Elektrokimyasal Atomik Tabaka Epitaksi Yöntemi İle Aynı Çözeltiden PbS Depozisyonu” IV. Elektrokimya Günleri, Adana-Türkiye, 220-223pp, 2003 [Abstract]

 

 Hakemlik Yapılan Dergiler

 Materials Science and Engineering

 Journal of Alloys and Compounds

 Turkish Journal of Chemistry

 Journal of The Electrochemical Society

 Materials Science and Engineering B

 International Journal of Hydrogen Energy

 ECS Electrochemistry Letters

 

 1. Potansiyel Kontrollü Elektroliz Yöntemi ile Hazırlanan Farklı İçerikli Bakır Oksit Yarıiletkenlerinin Özelliklerinin İncelenmesi, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Bingöl Üniversitesi, Proje No: FEF.3.16.006, Yürütücü, 2017.
 2. Elektrokimyasal Olarak Hazırlanan Metal Oksitlerin Fotoelektrokatalitik Özelliklerinin İncelenmesi, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Bingöl Üniversitesi, Proje No: FEF.3.16.005, Yürütücü, 2017.
 3. Farklı Optik Özelliklere Sahip Cu20 ve CuO Nano Yapılarının Elektrokimyasal Olarak Hazırlanması ve Karakterizasyonu, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Bingöl Üniversitesi, Proje No: 53-186-2014, Yürütücü, 2016.
 4. Azot, Kükürt ve Oksijen İçeren Organik Bileşiklerin Demirin Asidik Ortadaki Korozyonuna İnhibitör Etkilerinin İncelenmesi, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Proje No: 52-153-2013 Araştırmacı, 2015.
 5. UPD Temeline Dayanan Elektrokimyasal Depozisyon Yöntemi ile Güneş Pili Nano Malzemelerinin Geliştirilmesi, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Bingöl Üniversitesi, Proje No: 53-103-2011, Yürütücü, 2014
 6. Merkezi Laboratuvar Projesi, Devlet Planlama Teşkilatı Projesi (DPT), Başbakanlık, Proje No: 2010K120630, Araştırmacı, 2013.
 7. Yeni Bir Kimyasal Metotla Alpha-Fe2O3 ve Gama-Fe2O3 Nanopartiküllerinin Hazırlanması ve Faz Değişimlerinin İncelenmesi, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Bingöl Üniversitesi, Proje No: 53-74-2011, Yürütücü, 2012.
 8. Bi2Te3 İnce Filmlerinin Elektrokimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Atatürk Üniversitesi, Proje No: 2007/34, Araştırmacı, 2009.
 9. CdS, PbS ve ZnS Bileşik Yarıiletkenlerinin Au(111) Tek Kristal Elektrot Üzerinde Elektrodepozisyonu, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Atatürk Üniversitesi, Proje No: 2003/268, Araştırmacı, 2004.
 10. 3-Naftil Tiyofen'den Elektrokimyasal Yöntemler Uygulanarak Oligomer Sentezi ve Elektrokimyasal ve Elektronik Özelliklerinin İncelenmesi, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Atatürk Üniversitesi, Proje No: 2003/87, Araştırmacı, 2003.
 1. Poster Bildiri Birincilik Ödülü-V. Ulusal Elektrokimya Günleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2004.
 2. Takdir Ödülü-Bilimsel Etkinlik Programı, Bingöl Üniversitesi, 2010.
 3. Birincilik Ödülü-Bilimsel Etkinlik Programı, Bingöl Üniversitesi, 2010.
 4. Teşekkür Ödülü-Bilimsel Etkinlik Programı, Bingöl Üniversitesi, 2011.

İdari Görevler :

İdari Görev

 Birim

Anabilim Dalı Başkanı

2009-2016

 Bingöl Üniversitesi / Fen-Ed. Fak. / Kimya Böl. / Analitik  Kimya ABD

BAP Koordinatörü

2011-2012

 Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü

Bölüm Başkan Yard.

2010-2012

 Bingöl Üniversitesi / Fen-Edebiyat Fakültesi / Kimya Bölümü

Bölüm Başkanı

2012-2014

 Bingöl Üniversitesi / Fen-Edebiyat Fakültesi / Kimya Bölümü

Merkez Müdürü

2014-2019

 Bingöl Üniversitesi / Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Enstitü Müdürü

2013-2018

 Bingöl Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Senato Üyesi

2013-

 Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü

Rektör Danışmanı

2016-2019

 Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü

Dekan Yardımcısı

2017-2018

 Bingöl Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Anabilim Dalı Başkanı

2017-

 Bingöl Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Fak. / İSG Böl. / İş Sağlığı ABD

V. Dekan

2018-2021

 Bingöl Üniversitesi / Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Yönetim Kurulu Üyesi

2018-

 Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü

Genel Sekreter V.

2019-2020

 Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü

Rektör Yardımcısı

2020-

 Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü

 

Yurt Dışı Tecrübesi 

        YÖK Bursu-Brown University, Providence, Rhode Island/USA, 2013.

     

        Eğitici Belgesi

        İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi.