ZAHİDE SÜSLÜOĞLU

Arş. Gör. ZAHİDE SÜSLÜOĞLU

Unvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Birim ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ
E-mail zsusluoglu@bingol.edu.tr
Dahili No
Oda No BII-7

Lisans: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (2009)

Yüksek Lisans: Bingöl Üniversitesi (2014)

Doktora: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (2022)

Araştırma Görevlisi

Nas,M. N., Gokbunar, L., Sevgin, N., Aydemir, M., Dagli, M., Süslüoğlu, Z 2012. Micropropagation of mature Crataegus aronia L., a medicinal and ornamental plant with rootstock potential for pome fruit. Plant Growth Regulation (Yayın No: 1286193) Full Text online (PDF)

Özbay, N., Süslüoğlu, Z. 2016. Assessment of Growth Regulator Prohexadıone Calcium as Priming Agent for Grmination Enhancement of Pepper at Low Temperature. The Journal of Animal & Plant Sciences.  26(6):1652-1658​ Full Text Online (PDF)

Ergun, M., Susluoglu, Z., Bengü, A., Ş., 2017. Studying Structural Differentiation of Plant Parts of Sideritis pisidica Boiss. & Heldr. Using FTIR Spectroscopy. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences. 4(4): 461-467

Ergun, M., Susluoglu, Z., 2018. Evaluatıng Carrot As A Functıonal Food.  Middle East Journal of  Science 2618-6136

Ergun, M.,  KALAN, C., Susluoglu, Z., 2019. Bingöl İlinin Servi Yöresinde Geleneksel Yollarla ile Üretilen Ak Dut Pekmezlerinin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi. Turkısh Journal Of Agrıcultural And Natural Scıences. 6(4): 917–924

Ozcan, A., Sutyemez, M., Nar A., Yıldırım, E, Susluoglu, Z., 2020. Similarities of leafing and leaf fall date of ‘Pedro’ walnut variety with its progenies in breeding programs. Physiol Mol Biol Plants. doi.org/10.1007/s12298-020-00872-5

Ozcan, A., Susluoglu, Z., Nogay, G., Ergun, M., Sutyemez, M.,* 2021Phytochemical characterization of some sumac (Rhus coriaria L.) genotypes from southern part of turkey. Food Chemistry 358 129779

 

Ergun,  M., Susluoglu, Z., 2019. Evaluating Cucumber Fruit as a Health-giving Vegetable. Türk Doğa ve Fen Dergisi. Volume 8, Issue 1, Page 13-16  Cilt 8, Sayı 1, Sayfa 13-16

Ozbay, N., Süslüoğlu, Z. 2014. Bazı Tohum Ön Uygulamalarının Tatlı Biber Tohumlarının Düşük Sıcaklıkta Çimlenme ve Çıkış Performansları Üzerine Etkileri. International Mesopotamia Agriculture Congress, 22-25 September 2014, Diyarbakır, Turkey. (özet)

Ozbay, N., Süslüoğlu, Z. 2014. Priming Çözeltisine İlave Edilen Prohexadione-Calcium ile Biber Tohumlarının Yüksek Sıcaklıkta Çimlenme ve Fide Çıkışının Artırılması.  International Mesopotamia Agriculture Congress, 22-25 September 2014, Diyarbakır, Turkey. (özet)

Ozbay, N.,Süslüoğlu, Z Süslüoğlu, Z. 2016. Influence of Prohexadione-Calcium Incorporated Into Priming Solution on Germination and Emergence of Pepper Seeds at High Temperature. VII. International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016"Jahorina, 6 - 9 October 2016, Bosnia and Herzegovina. Book of Abstracts 2016,192. (Sözlü sunu,  özet)

Ergun, M.,Süslüoğlu, Z., Hussein, A.A., Kareem, N.G., Ergun, N.,Özbay, N. 2016. Shelf Life of ‘Nantes’ Carrot Treated With Aqueous 1methylcyclopropene.  VII. International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016"Jahorina, 6 - 9 October 2016, Bosnia and Herzegovina. Book of Abstracts 2016, 562. (Poster sunu, özet)

 Güneydoğu Anadolu'da Doğal Yayılış Gösteren Ticari Potansiyele Sahip Bazı Yabani Kiraz (Cerasusmicrocarpa (C. A. MEYER) BOISS. subsp. Tortuosa(BOISS. ET HAUSSKN.) BROWICZ) populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin AFLP ve SSR Markörlerle Karakterizasyonu, in vivo ve in vitro Çoğaltımları ve Anaçlık Potansiyellerinin Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 2009-2010