MEHMET ULUPINAR

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ULUPINAR

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
E-mail mulupinar@bingol.edu.tr
Dahili No 1128
Oda No A1-13

1967yılında Devrek'te doğdu. İlköğrenimini Kadıoğlu İlkokulu’nda, orta ve lise öğrenimini ise Safranbolu Lisesi’nde tamamladı. 1987-1988 eğitim öğretim döneminde Karadeniz Teknik Üniversitesi - Sürmene Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu'nda lisans öğrenimini tamamlayarak " Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi"  ünvanını aldı. Aynı Üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalından Ocak 1992’'de "Yüksek Mühendis”, Haziran 1988’de ise “Doktor” unvanını aldı. 

Eylül 1990-Mayıs 2000 yılları arasında KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi’nde Araştırma Görevliliği, Mayıs 2000 - Haziran 2009 yılları arasında ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı-Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü- Su Ürünleri Şubesi’nde Proje Koordinatörü olarak görev yaptı. Haziran 2009 yılında Bingöl Üniversitesi, Ziraat fakültesi Su ürünleri Mühendisliği Bölümünde Yardımcı Doçent olarak başladığı görevine halen devam etmektedir.”Kıyı Kaptanı” belgesi de bulunmakta olup, orta seviyede İngilizce bilmektedir. Balık Sitogenetiği ve Laboratuar Teknikleri isimli bir kitabı ve çok sayıda bilimsel yayını bulunmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Balıkçılık Teknoloji Mühendisliği

Karadeniz Teknik Üniversitesi

1988

Y.Lisans

Balıkçılık Teknoloji Mühendisliği

Karadeniz Teknik Üniversitesi

1992

Doktora

Balıkçılık Teknoloji Mühendisliği

Karadeniz Teknik Üniversitesi

1999

 
  1. ARASTIRMA GÖREVLISI (KARADENIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI/SÜRMENE DENIZ BILIMLERI FAKÜLTESI/BALIKÇILIK TEKNOLOJISI MÜHENDISLIGI BÖLÜMÜ/BALIKÇILIK 1990-2000 YÖNETIMI ANABILIM DALI (Haziran 2000'e kadar)
  2. YARDIMCI DOÇENT (BINGÖL ÜNIVERSITESI/ZIRAAT FAKÜLTESI/SU ÜRÜNLERI BÖLÜMÜ/SU ÜRÜNLERI 2009-.... 
  1. Proje Koordinatorü (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı-Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (Mayıs 2000-Temmuz 2009

Akademik

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci

Yıl

 

 

   Teorik

Uygulama

Sayısı

 

Güz

 Balık Morfolojisi

2

44

 

 

 Balık Üret. Tesis. Plan.

2

 

23

 

Su Ürün. Mevz. ve Koop

1

 

23

 

Balık. Biy.ve Pop.Din.

2

 

23

 

 Balık Biyolojisi

2

 

43

 2009-2010

 

 

 Su Omurgasızları Zool.

2

 

43

 İlkbahar

 Navigasyon

2

 

23

Balıkçı Tekneleri Don.

2

 

23

Balık İşleme Tekn.

2

 

23

Kabuklu Su Ürün. Kültür.

2

 

23

 

 

 

2010-2011

Güz

 

 

 Balık Morfolojisi

2

44

 Balık Üret. Tesis. Plan.

2

 

23

Su Ürün. Mevz. ve Koop

1

 

23

Balık. Biy.ve Pop.Din.

2

 

23

 Balık Biyolojisi

2

 

43

 Su Omurgasızları Zool.

2

 

43

 İlkbahar

 Navigasyon

2

 

23

Balıkçı Tekneleri Don.

2

 

23

Balık İşleme Tekn.

2

 

23

Kabuklu Su Ürün. Kültür.

2

 

23

 

Güz

 Balık Morfolojisi

2

44

 

 

 Balık Üret. Tesis. Plan.

2

 

23

 

Su Ürün. Mevz. ve Koop

1

 

23

 

Balık. Biy.ve Pop.Din.

2

 

23

 

 Balık Biyolojisi

2

 

43

 2011-2012

 

 

 

2

 

43

 İlkbahar

 Navigasyon

2

 

23

Balıkçı Tekneleri Don.

2

 

23

Balık İşleme Tekn.

2

 

23

Kabuklu Su Ürün. Kültür.

2

 

23

   

İstatistik

3

   
   

Balık Sistematiği

     
   

Su Omurgasızları Zool.

     
   

BTS124 Ekonomik Su omurgalıları

     

 

 

2012-2013

Güz

 

 

 Balık Morfolojisi

2

44

 Balık Üret. Tesis. Plan.

2

 

23

Su Ürün. Mevz. ve Koop

1

 

23

Balık. Biy.ve Pop.Din.

2

 

23

 Balık Biyolojisi

2

 

43

 Su Omurgasızları Zool.

2

 

43

 İlkbahar

 Navigasyon

2

 

23

Balıkçı Tekneleri Don.

2

 

23

Balık İşleme Tekn.

2

 

23

Kabuklu Su Ürün. Kültür.

2

 

23

1. KOYUN MUSTAFA, ULUPINAR MEHMET,MART ABDULLAH,TEPE YAHYA (2016). Seasonal Prevalence Of Allocreadium isoporum (Loos, 1894) (Digenea: Allecreadiidae) in Oxynoemacheilus tigris (Steindachner, 1897) from Murat River, Turkey. Biharean Biologist, Doi: 151203 (Yayın No: 2294887)

2. KOYUN MUSTAFA,ULUPINAR MEHMET,MART ABDULLAH (2015). Fırst Record of Lernaea cyprinacea L. 1758 (Copepoda: Cyclopoıda) on Cyprinion macrostomus from Murat Rıver. BIHAREAN BIOLOGIST International J. of Biology, 9(1), 44-46. (Yayın No: 2294337)

3. KOYUN MUSTAFA, ULUPINAR MEHMET,GÜL ABDURRAHMAN (2015). Seasonal Distribution of Metazoan Parasites on Kura Barbell (Barbus lacerta) in Eastern Anatolia, Turkey. Pakistan J. Zool., Vol., 47(5), 1253-1261. (Yayın No: 2398027)

4. UYSAL KAZIM, MY AKSOYLAR, ULUPINAR MEHMET, YERLIKAYA AZMI,YÖNTEM MUSTAFA (2006). Variations in Fatty Acids Composition of Pikeperch (Sander lucioperca) Liver with Respect to Gonad Maturation. ECOLOGY OF FRESHWATER FISH, 2006(15), 441-445. (Yayın No: 2293954)

5. ULUPINAR MEHMET,OKUMUS IBRAHIM (2002). Detection of Mutagenic-Carcinogenic Pollutants in Aquatic Systems Using Cytogenetic Methods in Fish. Turkish J. Zoology(26), 141-148. (Yayın No: 2360642)

6. ULUPINAR MEHMET,OKUMUS IBRAHIM (2002). Kuzey-Dogu Karadeniz’de Yetistiriciligi Yapılan Gökkusagı Alabalıgında (Oncorhynchus mykiss) Kromozomal Farklılıkların Belirlenmesi. Turk. J. Vet. Anim. Sci. (TÜBITAK)(26), 525-533. (Yayın No: 2349078)

1. ULUPINAR MEHMET,ÖZTÜRK SABAN,KOYUN MUSTAFA,KIRICI MUAMMER (2014). Diploid ve Triploid Gökkusagı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss W., 1792)'nın Erken Hayat Evrelerinin Karsılastırılması. Türk Tarım ve Doga Bilimleri Dergisi, 2(2), 193-200. (Kontrol No: 2398557)

2. ULUPINAR MEHMET, ÇELIKKALE Mehmet Salih (2008). Büyük Gırgır Takımlarının Yatırım Verimliligi Ve Karlılıgın Analizi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi(11), 44-47. (Kontrol No: 2359091)

3. ULUPINAR MEHMET, ÇELIKKALE Mehmet Salih (1994). Büyük Gırgır Takımlarının Ekonomik Analizi (Economic Analysis of Large Purse Seiners. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 12(1-2), 79-88. (Kontrol No: 2359321)

4. ULUPINAR MEHMET, ÇELIKKALE Mehmet Salih (1994). Büyük Gırgır Takımlarının Yatırım Rantabilitesi Analizi.. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 11(42-43), 1-7. (Kontrol No: 2436703)

Ulupınar, M. ve Okumuş, İ., An Investigation on the Chromosome Structure of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) a Commercial Farm in Turkey. FISHECO 98 The Proceeding of the First International Symposium on Fisheries and Ecology, Karadeniz Technical University, Faculty of Marine Sciences, pp.183-190, 2-4 september, Trabzon-Turkey, 1998.

K. Uysal, A. Yerlikaya, M. Y. Aksoylar, M. Yöntem, M. Ulupınar, “Second International Symposium On Protection of National Environment”, Dumlupınar University, Department of Biology, Faculty of Art & Sciences, Environmental Protection and Management Research Center, Kütahya/TURKEY, 2005.

 

1. ULUPINAR MEHMET,KOYUN MUSTAFA,KIRICI MUAMMER (2015). Bingöl Ili Su Kaynaklarının Balıkçılık Amaçlı Kullanım Imkânları. II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 79-81., (Yayın No: 2319949)

2. ULUPINAR MEHMET,KOYUN MUSTAFA,KIRICI MUAMMER (2010). Bingöl Ilinin Su Ürünleri Alanında Arastırma Ve Yatırım Öncelikleri. III. Bingöl Sempozyumu, 1, 167-186., (Yayın No:2472025)

3. ULUPINAR MEHMET, ISPIR ÜNAL,KIRICI MUAMMER,TAYSI MEHMET RESIT (2010). Bingöl ili Su Ürünlerinin Mevcut Durumu ve Gelecegi. III.Bingöl Sempozyumu, 1, 193-196., (Yayın No:2518046)

4. ULUPINAR MEHMET,MERAL RAMAZAN,KIRICI MUAMMER,DOGAN DEMIR AZIZE (2010). Bingöl Ili Organik Su Ürünleri Yetistiriciligi Imkanları. III. Bingöl Sempozyumu, 1, 197-208., (Yayın No: 2518233)

5. ULUPINAR MEHMET (2000). Gökkusagı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Sitogenetik Özellikleri. Su Ürünleri Sempozyumu, (Yayın No:2437410)

6. ULUPINAR MEHMET (2000). Balık Sitogenetigindeki Son Gelismeler ve Balık Kromozom Preperasyonlarında Yeni Metodlar”,. Dogu Anadolu Bölgesi I ve II. Su Ürünleri Sempozyumu, AÜ Ziraat Fak Dogu Anadolu Bölgesi I ve II. Su Ürünleri Sempozyumu, AÜ Ziraat Fak, (Yayın No:2437271)

7. ULUPINAR MEHMET,Okumus Ibrahim (1997). Gökkusagı alabalıgında (Oncorhynchus mykiss) Kromozom Analizi Için Islah Edilmis Bir Metod. IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2(IX), 594-600., (Yayın No:2353534)

8. ULUPINAR MEHMET,Okumus Ibrahim (1997). Balıklarda Sitogenetik Yöntemler Yardımıyla Sudaki Mutajenik ve Kanserojenik Kirleticilerin Belirlenmesi. IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1(IX), 408- 503., (Yayın No:2354093)

9. ÇELIKKALE Mehmet Salih,ULUPINAR MEHMET (1995). Büyük Gırgır Takımlarının Ekonomik Durumları ve Çalısan Personelin Sorunları. Dogu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 1(2), (Yayın No: 2359563)

1. Murat Nehri (Bingöl) Balık ve Zooplankton Faunasının Arastırılması, TÜBITAK PROJESI, Yürütücü,
01.11.2010-16.11.2012 (ULUSAL)

2. Bingöl'de Suyun ve Su Ürünlerinin Bilimsel Kesfi, TÜBITAK PROJESI, Yürütücü, 01.05.2013-
31.12.2013 (ULUSAL)

3. Göynük Çayı’nda Bulunan Barbus sp. (Cyprinidae) Türlerinin Metazoon Parazitlerinin Mevsimsel
Dagılımı, Arastırmacı, 10.08.2010-21.12.2012 (ULUSAL)

4.Kuzey-Dogu Karadeniz’de Yetistiriciligi Yapılan Gökkusagı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss)
Kromozom farklılıklarının Belirlenmesi, Yürütücü, 01.06.1993-20.12.1996 (ULUSAL)

Ulupınar, M. ve ALAŞ, A., Balık Sitogenetiği ve Laboratuvar Teknikleri, ISBN: 975-93178-0-X, 371s., ISPARTA 2002.