HAKAN KEÇECİ

Doç. Dr. HAKAN KEÇECİ

Unvan DOÇENT
Birim VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK BİLİMLER
E-mail hkececi@bingol.edu.tr
Dahili No 5401
Oda No A1-14

1991-1993         : Özel Sektör İşletmeciliği  /  - İSTANBUL

1994-1995         : Fırat Ün.Vet. Fak. İç Hast. Anabilim Dalı - Doktora Öğrencisi / ELAZIĞ

1995-1997         : Fırat Ünv. Sağlık Bil. Enst. - Araştırma Görevlisi / ELAZIĞ

1997-2001         : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı - Doğanyol İlçe Tarım Müdürü / MALATYA

2001 -2002         : Vet. Hek. Doğanyol İlçe Tarım Müdürlüğü / MALATYA

Mart -2002         :  Askerlik Hizmeti (Kısa Dönem) / Yüksekova - HAKKARİ

2003-2004         : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı- Vet. Hek. Pütürge İlçe Tarım Müdürlüğü / MALATYA

2004-2010         : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı- Pütürge İlçe Tarım Müdürü  / MALATYA

2010-2011         : Tarım Bakanlığı Vet. Hek. İl Müd. Proje ve İstatistik Şubesi  / MALATYA

2011-2012         : Tarım Bakanlığı Vet. Hek. İl Müd. Kırsal Kal. ve Örg. Şubesi / MALATYA

2012- 2016        : Bakanlık- Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü / KIRKLARELİ

2016- 2017        : Bakanlık- Gıda Tarım ve Hayvancılık Kariyer Uzmanı / Hayvancılık Genel Müdürlüğü-ANKARA

2017-........         : Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, İç Hastalıklar Anabilim Dalı (Devam Ediyor)

1988-1993                              : Lisans Eğitimi.- İstanbul Üniversitesi- Veteriner Fakültesi./ İSTANBUL

1994-2001                              : Doktora; Fırat Ün.Sağlık Bil. Enst. Veteriner İç Hastalıkları ABD / ELAZIĞ

2001      : Veterinary Medical Dr (PhD) Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  / ELAZIĞ

2017      : Yardımcı Doçent Dr (Assistant Professor) / BİNGÖL

2018      : Dr Öğretim Üyesi (Assistant Professor) / BİNGÖL

2024      : Doçent  Dr (Associated Professor) / BİNGÖL

Akademik Yıl Öğrenim Derecesi Dil Ders Saati Ders Adı
2022-2023 Lisans Türkçe 8 KLİNİK (İÇ HASTALIKLARI I)
2022-2023 Lisans Türkçe 8 KLİNİK (İÇ HASTALIKLARI II)
2022-2023 Lisans Türkçe 2 EGZOTİK HAYVAN HASTALIKLARI
2022-2023 Lisans Türkçe 2 TROPİKAL HAYVAN HASTALIKLARI
2022-2023 Lisans Türkçe 16 İNTÖRN UYGULAMALARI
2022-2023 Lisans Türkçe 2 VETERİNER HEKİMLİKTE HALKLA İLİŞKİLER
2022-2023 Lisans Türkçe 4 İÇ HASTALIKLARI I
2022-2023 Lisans Türkçe 4

İÇ HASTALIKLARI II

 

1- Bülent Elitok, Engin Balıkçı, Hakan Keçeci, Kemal Yılmaz, Şaplı Sığırlarda Serum Kreatinin Fosfokinaz (CPK), Laktat Dehidrogenaz (LDH), Aspartat Aminotransferaz (AST) aktiviteleri, Glikoz Düzeyleri ve EKG Bulguları. Kafkas Üniv. Vet.Fak. Derg. 5(2): 161-166. 1999 (FULL TEXT)

2- Yaşar Akar, Hamit Yıldız, Hakan Keçeci, Muhterem Aydın . Investigation on Serum Calcium (Ca), Phosphorus (P) and Alkaline Phosphatase (AP) Levels in Cows with Retained Placenta. Turk.J.Vet.Anim. Sci.2002; 26: 41-45 (FULL TEXT)

3- Özdemir,H., Keçeci,H, Serum and Urine Fluorine Levels In Aborted Sheep. Indian Veterinary Journal. 82 ; 914-915; August, 2005. (FULL TEXT)

4- Gazioğlu Abdullah,Karagülle Burcu,Yüksel Hayati,Açık Mehmet Nuri,Keçeci Hakan,Dörtbudak Muhammet Bahaeddin,Çetinkaya Burhan. Sudden death due to gas gangrene caused by Clostridium septicum in goats. BMC Veterinary Research. 2018.14; 406. Doi/10.1186/s12917-018-1747-y. (FULL TEXT)

5- Hakan Kececi, Yasin Öztürk, M. Bahaeddin Dortbudak, Seda Yakut, Gurdal Dagoglu and Merve Öztürk. Time-Based Effects of Xanthium strumarium Extract on Rats. Pakistan J. Zool.,54(6) pp 2681-2689, 2022.  http://researcherslinks.com/current-issues/Time-Based-Effects-Xanthium-strumarium-Extract-Rats/20/1/5264 (FULL TEXT)

6-  M Gürçay, H Keçeci, M Öztürk.,Bingöl'de yetiştirilen sığır sürülerinde Bovine Viral Diyare Virüs enfeksiyonunun varlığının ve yaygınlığının belirlenmesi, Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi 31 (1), 34-38, 2020 (FULL TEXT)

7- Halil Simsek, Metin Gurcay, Merve Ozturk, & Hakan Kececi. (2023). Bovine Viral Diarrhea Virus Infection in Cattle - Antioxidant Status and Some Biochemical Parameters. Acta Scientiae Veterinariae, 51. https://doi.org/10.22456/1679-9216.132524

8- KEÇECİ, H., GAZİOĞLU, A., ILGIN, M., & FIRAT, R. (2023). Bingöl ve Çevresinde Yenidoğan Buzağı İshallerinde Karşılaşılan Bazı Önemli Patojenlerin Belirlenmesi ve Prevalansı. MAS journal of applied sciences, 8(4), 729-473. https://doi.org/10.5281/zenodo.8397035

9- KEÇECİ, H. (2023). Bingöl'de Yetiştirilen Kuzu ve Oğlakların Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi. MAS journal of applied sciences, 8(4), 744-764. https://doi.org/10.5281/zenodo.8398131 

 

1- Rauf Can, Hakan Keçeci, Kafes Kuşlarının Hastalıklarında Teşhis ve Tedavi Yöntemleri. Derleme, Veteriner Hekimler Derneği Dergisi. Cilt 67, sayı 4, Aralık 1996. (FULL TEXT)

2- Hakan Keçeci, Elazığ ve Çevresindeki Koyun ve Sığırların Kan Serumu, İdrar, Kemik ve Dişlerindeki Flor Düzeylerinin Araştırılması, Doktora, F.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2001

3- Keçeci,H.,Özdemir,H., Elazığ ve Çevresindeki Sığır ve Koyunların Kan Serumu, İdrar, Kemik ve Dişlerindeki Flor Düzeylerinin Araştırılması, F.Ü. Sağlık Bil. Derg., 16 (2), 187-197, 2002 (FULL TEXT)

4- Özdemir,H., Keçeci,H., Elazığ-Keban İlçesi Karamağra Florit-Molibdenit Oluşukları Çevresindeki Su ve Toprak Örneklerinin Flor Düzeyleri, F.Ü. Sağlık Bil. Derg., 17 (3), 189-194, 2003 (FULL TEXT)

5- H. KEÇECİ, T. ŞAHİN, M. ÖZTÜRK., Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Kliniğine 2017–2019 Yılları Arasında Getirilen Hayvanların Genel Analizi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi 34 (2), 109-11, 2020 (FUL TEXT)

6-  M. UZTİMÜR H. KEÇECİ Periferal Dolaşımdaki T Helper/T Sitotoksik Hücre Oranının Bazı Hastalıkların Prognozu Üzerine Etkileri.Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi 36(1).77-82. 2022 (FUL TEXT)

 

1- Yaşar Akar, Hamit Yıldız, Hakan Keçeci, Muhterem Aydın . Investigation on Serum Calcium (Ca), Phosphorus (P) and Alkaline Phosphatase (AP) Levels in Cows with Retained Placenta. Second National Congress of BUIATRICS (With International Guest Speakers) -Bursa,Poster, 2001.

2- Keçeci Hakan, Gazioğlu Abdullah. The Efficient Role of Rapid Diagnostic Biochemical Test Kits on Treatments in Neonatal Enteritis.3rd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2018). Oral presentation, Sep 20-22, 64, İğneada / TÜRKİYE, 2018 (FULL TEXT)

3- Keçeci Hakan, Yazgan Mahmut. Practical Clinical Veterinary Application Program.3rd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2018). Oral presentation, Sep 20-22, 63, İğneada / TÜRKİYE, 2018 (FULL TEXT)

4- Keçeci Hakan. Practical Clinical Veterinary Application ProgramVeteriner Klinikte Bazı Vakalarda Kolayca Uygulanabilen Tui-Na Teknigi .1st International Conference on Scientific and Academic Research ICSAR 2022.. Oral presentation, 10.12.2022, Konya / TÜRKİYE, 2022 (FUL TEXT)

5- Hakan Keçeci , Merve Öztürk ve Murat Uztimür.  Kaya kartalında şiddetli miks enfeksiyon ve peritonitis olgusu. 5th international eurasian conference on biological and chemical sciences (eurasianbiochem 2022). Oral presentation, 23.11.2022, Ankara/ TÜRKİYE, 2022 (FUL TEXT)

7-  Murat UZTİMÜR ve Hakan KEÇECİHematological, Biochemical and Blood Gas Findings in a Calf with Cerebral Theileriosis. International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences. Oral presentation, 2023/7/21, Konya / TÜRKİYE, 2023 (FUL TEXT)

8- KEÇECİ HAKAN (2023). iki Yaşındaki Bir Muhabbet Kuşunda Kursak Ekşimesi Tanı ve Tedavisi , 2. Uluslararası Çankaya Bilimsel Çalışmalar Kongresi, (Tam metin bildiri)

 

1- Gazioğlu Abdullah,Karagülle Burcu,Yüksel Hayati,Açık Mehmet Nuri,Keçeci Hakan,Dörtbudak Muhammet Bahaeddin,Çetinkaya Burhan. Sudden death due to gas gangrene caused by Clostridium septicum in goats. BMC Veterinary Research. 2018.14; 406. Doi/10.1186/s12917-018-1747-y.(Poster)

1- Veterinary Journal of Ankara University 

2- Kocatepe Veterinary Journal 

3- Journal of ADYUTAYAM

1- BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA PROJELERİProje No: BAP-VF.2018.00.001Proje Yürütücüsü; Metin GÜRÇAY,  Yardımcı Araştırmacılar: Hakan KEÇECİ, Merve ÖZTÜRK. Bingöl ili ve çevresinde bulunan süt sığırı işletmeleri ve B.Ü.Veteriner Fakültesi kliniklerine getirilen sığırlarda Persiste Pestivirüs enfeksiyonu varlığının Virolojik ve Serolojik olarak araştırılması.2018- 2019.

2- ÇOK DİSİPLİNLİ ARAŞTIRMA PROJELERİ. Proje No: BAP-VF.2019.00.001. Proje Yürütücüsü; Hakan KEÇECİ , Yardımcı Araştırmacılar: Gürdal DAĞOĞLU ,  Yasin ÖZTÜRK, Seda YAKUT, Muhammet Bahaeddin DÖRTBUDAK. Ratlarda Xanthium Strumarium Bitkisi Ekstraktının Süre Bazlı Histopatolojik Etkilerinin Araştırılması.2019-2021

1- H. KEÇECİ, Veteriner Hekimlikte Kullanılan Bazı Pratik Mobil Uygulamalar, Sağlık Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar II- (Editör: Prof. Dr. Cem EVEREKLİOĞLU), Gece Kitaplığı / (Gece Publishing-Cilt-1, 259-276, 2020/12. https://www.gecekitapligi.com/Webkontrol/uploads/Fck/saglik1.pdf),   

2- H. KEÇECİ, Covid-19 Pandemisi Sürecinde Bazı Potansiyel Viral Zoonozlar, Tarım ve Hayvancılığın Sürdürülebilirlik Dinamikleri Üzerine Akademik Çalışmalar (Editörler: Prof. Dr. Kağan KÖKTEN- Doç.Dr. Hakan İNCİ), İKSAD Yayınevi, Cilt-1, 411-430, 2022.(https://iksadyayinevi.com/home/tarim-ve-hayvanciligin-surdurulebilirlik-dinamikleri-uzerine-akademik-calismalar/). 

3- A. Gazioğlu, H. KEÇECİ, Sığır vebası (Rinderpest), Sığırların Sindirim Sistemi Viral Hastalıkları  (Editör: Prof. Dr. Kenan SEZER), Türkiye Klinikleri., 1. Baskı. Ankara. 22-28, 2022 (https://www.turkiyeklinikleri.com/journal/veteriner-bilimleri-ic-hastaliklari-ozel/2149-5971/tr-index.html).

4- H. KEÇECİ, A. Gazioğlu, Epizootik hemorajik hastalık. Sığırların Sindirim Sistemi Viral Hastalıkları  (Editör: Prof. Dr. Kenan SEZER), Türkiye Klinikleri., 1. Baskı. Ankara. 43-46, 2022 (https://www.turkiyeklinikleri.com/journal/veteriner-bilimleri-ic-hastaliklari-ozel/2149-5971/tr-index.html).

5- H. KEÇECİ, Klinik Biyokimyasal Paneller ve Kullanım Alanları, Sağlık Alanında Akademik Araştırma ve Değerlendirmeler (Editörler: Dr. Öğr. Üyesi Hakan KEÇECİ-Dr. Merve ÖZTÜRK), İKSAD Yayınevi, Cilt-1, 3-53, 2022. (https://iksadyayinevi.com/home/saglik-alaninda-akademik-arastirma-ve-degerlendirmeler/). 

6- C.N. ÜNAL, H. KEÇECİ, Feline Enfeksiyöz Peritonitis, Sağlık Alanında Akademik Araştırma ve Çalışmalar (Editör: Dr. Öğr. Üyesi Hakan KEÇECİ), İKSAD Yayınevi, Cilt-1, 3-26, 2022. (https://iksadyayinevi.com/home/saglik-alaninda-akademik-arastirma-ve-calismalar/)

7- H. KEÇECİ, In Domestic Bird Diseases; Emergency Care And Treatments, Sağlık Alanında Akademik Araştırma ve Çalışmalar-II (Editör: Dr. Öğr. Üyesi Hakan KEÇECİ), İKSAD Yayınevi, Cilt-1, 224-252, 2023.(DOI: https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8263912)