HAKAN İNCİ

Prof. Dr. HAKAN İNCİ

Unvan PROFESÖR
Birim ZİRAAT FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ
E-mail hinci@bingol.edu.tr
Dahili No 5432
Oda No C2-7

Biography:

 

Hakan İNCİ earned Bachelor of Science in Van Yüzüncü Yıl Üniversity degree and Master of Science (MS) degree in Van Yüzüncü Yıl Üniversity. Further, he completed PhD in Animal breeding from Van Yüzüncü Yıl University. He received trained in organic poultry production at North Texas and Arkansas Universities

 

Research interest:

 

Molecular genetics; Populationgenetics; Organic Poultry Production; Poultry production; Genetic characterization

 

 

 

 

 

LIST OF SCIENTIFIC PUBLICATION

Publication Type Number

 

Research Articles In International Scientific Journal

71

Research Articles In National Scientific Journal

12

Papers Presented In National and International Meetings Published In Proceedings

153

Others (graduate student advisor)

Master

PHD

13

12

1

Project

21

Awards

5

Book / Book chapter

14

Total

289

Quotes

                 817

h-index

i10-endeksi

                  13

                   22

 


 

MEMBERSHIP in EDITORIAL BOARDS

Number 

JOURNALS                                                                                                            

Index

Role

1

Turkish Journal of Agricultural And Natural Sciences (http://dergipark.gov.tr/turkjans/board)

Ulakbim TR

(International Scientific Journal)

Associate Editor

2

Revista Brasileira de Zootecnia (http://revista.sbz.org.br/index.php?idiom=en& ) 

SCI-Expanded /

Associate Editor

Q2

 

3

Journal of Applied Life Sciences International https://journaljalsi.com/index.php/JALSI/about/editorialTeam

ESCI

(Emerging Sources Citation Index)

 

Academic Editor

4

The South African Journal of Animal Science (SAJAS)

http://www.journals.sasas.co.za/?JID=1

SCI-Expanded/

 

Sub Editor

 

Q3

5

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyutbd/board

 

DOAJ 

Zoological Record

Sobiad

BASE

Google akademic

 WorlldCat

JournalTOCs

Citefactor

Alan Editörü

 

Q3

 

6

International Journal of Zoology and Animal Biology (IZAB)

http://medwinpublishers.com/IZAB/editorial-board.php

WorldCat

Publons

Scilit

Crossref

Cas

Road

Academic Resource Index

 

Editor

7

International Journal of Livestock Production (IJLP)

http://www.academicjournals.org/journal/IJLP/editors

 

Biocontrol News and Information, Biofuels Abstracts, Chemical Abstracts, EZB, Forestry Abstracts, Genamics Journal Seek, Grasslands and Forage Abstracts,  Helminthological Abstracts, Horticultural Science Abstracts

Irrigation and Drainage Abstracts

Editor

8

International Journal of Biotechnology and Recent Advances (IJBR)

https://madridge.org/journal-of-biotechnology-and-recent-advances/editors

 

, , ,

Editör

9

International Journal of Poultry Science

https://scialert.net/eboard.php?issn=1682-8356

 

TECHNICAL EDITORS

10

Asian Journal of Poultry Science

https://scialert.net/eboard.php?issn=1819-3609

 

https://scialert.net/eboard.php?issn=1819-3609

TECHNICAL EDITORS

11

Madridge Journal of Agriculture and Environmental Sciences

https://madridge.org/journal-of-agriculture-and-environmental-sciences/editors

https://madridge.org/journal-of-agriculture-and-environmental-sciences/editors

 

Editör

12

American Journal of Food Technology

https://scialert.net/eboard.php?issn=1557-4571

 

ASCI-Database

Asian Digital Library

Cambridge Scientific Abstract

Chemical Abstract Services

FSTA

Google Scholar

 

Technical Editor

13

Asian Journal of Animal Sciences

https://scialert.net/eboard.php?issn=1819-1878

 

ASCI-Database

Asian Digital Library

Cambridge Scientific Abstract

Chemical Abstract Services

FSTA

Google Scholar

ISI Web of Knowledge

Thomson ISI

Technical Editor

14

Current Research in Poultry Science

https://scialert.net/eboard.php?issn=2152-2111

ASCI-Database

Asian Digital Library

Technical Editor

National And International Journal Referees

 

Index Type

Journal Name

Language

Science Citation Index Expanded

Revista Brasileira De Zootecnia

English

Emerging Sources Citation Index

Annual Research & Review İn Biology

English

Animal Science Database

International Journal of Livestock Production

English

Science Citation Index Expanded

Brazilian Poultry Science

English

Scopus

 CABI

Iranian Journal of Applied Animal Science

English

Emerging Sources Citation Index)

Current Journal of Applied Science And Technology

English

Emerging Sources Citation Index)

Asian Research Journal of Agriculture

English

Science Citation Index Expanded

Journal of Food Science And Technology

English

International Society of

Indexing

Turkish Journal of Agricultural And Natural Sciences

Turksih

Ulakbim

Harran University Journal of The Faculty Veterinary Medicine

Turkish

SCOPUS, CAB Abstract,

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

Turkish

Dergi Park

Nevşehir Bilim Ve Teknoloji Dergisi

Turkish

Dergi Park

International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research

Turkish

Science Citation Index Expanded

South African Journal of Animal Science

English

Science Citation Index Expanded

Archives Animal Breeding

English

 

CURRICULUM VITAE of

Prof. Dr. Hakan İNCİ

Birth Place: Kırıkhan-Hatay-TURKEY

Bird Date: 31 Agust 1977

Address: Department Of Animal Science, Faculty Of Agriculture, Bingol University, Turkey

Tel/Fax: +90.4262160030; +90-426-2160029

E-Mail: hakaninci2565@Hotmail.Com

1. EDUCATION

1.1. Primary School

Ceylanlı Köyü İlkokulu, Kırıkhan-Hatay, Turkey

1.2. Secondary School

Reyhanlı YİBO, Reyhanlı- Hatay,  Turkey

Sept., 1989-June 1991

Kırıkhan Lisesi, Kırıkhan-Hatay, Turkey

Sept., 1994-June 1998

 

1.3. UNIVERSITY

1.3.1. B.Sc.

Yuzuncu Yıl University Agricultural Faculty

Department Of Animal Science, VAN-TURKEY

October, 1994-June, 1998

 

1.3.2. M.Sc

Yuzuncu Yıl University Agricultural Faculty

Department Of Animal Science, VAN-TURKEY

October, 1998-June, 2001

 

1.3.3. Ph.D.

Yuzuncu Yıl University Agricultural Faculty

Department Of Animal Science, VAN-TURKEY

February 2002-May 2009

 

1.4. FOREIGN LANGUAGE

Language : English

Score : 70

Date : 29 July 2011

 ( University Of North Texas)

2. WORK EXPERIENCE

2.1. RESEARCH ASSISTANT

Yuzuncu Yıl  University, Agricultural Faculty

Dept. Of Animal Science, Van-Turkey

1999-2001

2.2. ENGINEER

            General Directorate Of State Hydraulic Works 2001-2009

2.3 Assistant Professor

Department Of Animal Science, Faculty Of Agriculture, Bingol University, 2009-….

3. LANGUAGE AND COMPUTER SKILLS

3.1. NATIVE LANGUAGE – Turkish

 

3.2. FOREING LANGUAGE – English

 

3.3. COMPUTER SKILL

Production Of Text, Figures, Graphics, Tables And Statistical Analysis Using

Apple Macintosh And IBM Compatible, Personal Microcomputers (PC).

                                                                                                                             Statistical Analysis And Producing Graphics Using SAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktora

 

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ/HAYVAN YETİŞTİRME ANABİLİM DALI

2002-2009

 

 

 

 

 

 

 

 

Tez adı: Organik ve konvansiyonel tarım prensiplerine göre yetiştirilen etlik piliçlerde büyüme - gelişme ve karkas özelliklerinin karşılaştırılması  (2009)

Yüksek Lisans-Tezli

 

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ/HAYVAN YETİŞTİRME ANABİLİM DALI

1999-2002

 

 

 

 

 

 

 

 

Tez adı: Kurutulmuş rumen içeriğinin japon bıldırcınlarının (Coturnix coturnix japonica) rasyonlarına eklenmesinin büyüme-gelişme ve karkas özellikleri üzerine etkisi  (2002)

Lisans-Anadal

 

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ

1994-1998

 

Profesör 

2023-

 

Doçent

2018-2023

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ/HAYVAN YETİŞTİRME ANABİLİM DALI

 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ/HAYVAN YETİŞTİRME ANABİLİM DALI

 

 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ/HAYVAN YETİŞTİRME ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

2009-2018

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ/HAYVAN YETİŞTİRME ANABİLİM DALI

1999-2001

2011-Researcher Univerity of North Texas, (Yurtdısı Üniversite)

Lisans

 

 

 

 

 

 

Tarım Tarihi ve Deontolojisi

 

 

 

 

 

Küçükbaş Hayvan Yetiştirme

 

 

 

 

 

tarımsal Biyoteknoloji

 

 

 

 

 

Hayvancılık Organizasyonu

 

 

 

 

 

Çiftlik Hayvanlarında Karkas Değerlendirme

 

 

 

 

 

Kanatlı Kesim Yöntemleri ve Teknolojisi

 

 

 

 

 

Sürü Yönetimi

 

 

 

 

 

Çiftlik Hayvanlarında Verimler ve Çevre

 

 

 

 

 

Organik Hayvancılık

 

 

 

 

 

Yönetilen Tezler

Doktora 

     1. Ilkaya Mehmet, (2023). Bingöl İlinin Farklı Bölgelerinden Elde Edılen Apılarnıl'ın Bıyoaktıf .Zellıklerının Belırlenerek Bazı Kanser Hucre Hatları Uzerınde Etkısının Arastırılması, Bingöl Üniversitesi>Fen Bilimleri Enstitüsü->Arı Ve Arı Urünleri Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

 1. DINÇ MUHAMMED, (2023). Bingöl ilinde farklı yetistirme sistemlerinde üretilen tavuk yumurtalarının kalite, besin madde içerikleri ve agır metal içerikleri bakımından karsılastırılması, Bingöl Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Zootekni Ana Bilim Dalı
 2. TOPLUK OSMAN, (2023). BİNGÖL İLİ ARICILIK İŞLETMELERİNDE KOLONİ BAŞINA BAL VERİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ, Bingöl Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Zootekni Ana Bilim Dalı
 3. ERDEM SINAN, (2021). BINGÖL ILINDE ELDE EDILEN HAM VE LIYOFILIZE APILARNILIN BIYOAKTIF ÖZELLIKLERININ BELIRLENMESI, Bingöl Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Arı ve Arı Ürünleri Anabilim Dalı
 4. BARIK SUAT, (2020). MUS İLİ KÖY TAVUKÇULUGUNUN MEVCUT DURUM ANALİZİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, Bingöl Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Zootekni Anabilim Dalı
 5. DÖNER ÖMER, (2020). BİNGÖL İLİNDEN ELDE EDİLEN PROPOLİSLERİN BAZI VERİM ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN KARSILASTIRILMASI, Bingöl Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Zootekni Anabilim Dalı
 6. ADANIR SAİM, (2019). SICAKLIK STRESİNE MARUZ KALAN JAPON BILDIRCINLARINDA PROBİYOTİK KULLANIMININ BÜYÜME GELİŞME VE BAZI KAN PARAMETRELERİNE OLAN ETKİSİ, Bingöl Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü-Zootekni Anabilim Dalı. 
 7. YIGIT BILAL, (2019). BINGÖL ILINDEKI ETLIK PILIÇ ISLETMELERININ TEKNIK VE YAPISAL  ÖZELLIKLERI, Bingöl Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü-Zootekni  Anabilim Dalı.
 8. EKINCI MUHAMMED ALI, (2018). DİYARBAKIR İLİ KÖY TAVUKÇULUGUNUN MEVCUT DURUM ANALİZİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, Bingöl Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü-Zootekni Anabilim Dalı.
 9. KAYAOKAY ADIL, (2016). KAPALI SİSTEM VE SERBEST DOLASIMLI SİSTEMLERDE YETİSTİRİLEN BEYAZ HİNDİLERİN BESİ PERFORMANSI VE KARKAS ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN KARSILASTIRILMASı, Bingöl Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü-Zootekni Anabilim Dalı.
 10. KÜÇÜKBAYRAK UGUR, (2015). DİYARBAKIR İLİ MERKEZ VE İLÇELERİNDE HİNDİ YETİSTİRİCİLİGİNİN YAPISI VE DURUMU, Bingöl Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü-Zootekni Anabilim Dalı.
 11. BURAL RECEP, (2015). BİNGÖL İLİ KÖY TAVUKÇULUGUNUN YAPISI, Bingöl Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü- Zootekni Anabilim Dalı.
 12. BAHADIR BURHAN, (2013). JAPON BILDIRCINLARINDA (COTURNİX COTURNİX JAPONİCA) CANLI AGIRLIK PERFORMANSINA AİT VERİLERİN AYKIRI DEGERLERİNİN BELİRLENMESİ, Bingöl Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü- Zootekni Anabilim Dalı

 

LIST OF SCIENTIFIC PUBLICATION

Publication Type Number

 

Research Articles In International Scientific Journal

71

Research Articles In National Scientific Journal

12

Papers Presented In National and International Meetings Published In Proceedings

153

Others (graduate student advisor)

Master

PHD

13

12

1

Project

21

Awards

5

Book / Book chapter

14

Total

289

Quotes

                 817

h-index

i10-endeksi

                  13

                   22

 

 

 

 1. Inci Hakan, E. Izol, M. A. Yılmaz, M. Ilkaya, Z. Bıngöl & I. Gülçın, Comprehensive Chemical Content by LC?MS/MS and Anticholinergic, Antiglaucoma, Antiepilepsy, Antioxidant Activity of Apilarnil (Drone Larvae), Wiley, 2023, 1612-1872.
 2. Ilkaya Mehmet, Incı Hakan (2023). Determination of Trace Element (Heavy Metal) Content of Apilarnil Collected from Different Regions of Bingöl Province. Turk Tarim ve Doga Bilimleri Dergisi, 10-1., Doi: 10.30910/turkjans.1298942 (Yayın No: 8415609
 3. Bahadır Burhan, Karadavut Ufuk, Karadavut Volkan, Incı Hakan (2023). Investigation of Adaptation Performances of Domestic Chickens with Phenotypic Distribution Model to New Ecology Created by Climate Change. Greener Journal of Agricultural Sciences, 13(2), 80-90., Doi: 10.5281/zenodo.7993873 (Yayın No: 8362994)
 4. Topal Erkan, Ivgın Tunca Rahsan, Ceylan .Zgur, Bay Veysel, Aldemir S, Incı Hakan, Topcugolu Ugur, K.Seoglu Mustafa (2022). The effect of different feeding strategies on honey bee gut microbiota and the presence of Nosema. South African Journal of Animal Science, 52(5), 577-590., Doi: 10.4314/sajas.v52i5.02
 5. Erdem Sınan, Incı Hakan (2022). Apilarnilin Yag Asidi Özelliklerinin Belirlenmesi. Türk Tarım ve Doga Bilimleri Dergisi, 9(4), 900-906.
 6. Incı Hakan, Karakaya Ersın, Topluk Osman (2022). Bingöl Ili Arıcılık Isletmelerinin Yapısal Özellikleri. Türk Tarım ve Doga Bilimleri Dergisi, 9(4), 996-1013.
 7. Incı Hakan, Sögüt Bünyamın, Sengül Turgay, Yücel Banu, Kökten Kagan, Ivgın Tunca Rahsan, Ayasan Tugay, Bengü Aydın Sükrü, Gül Azız, Çelık Senol, Sengül Ahmet Yusuf, Yılmaz Hava Seyma, Kutlu Mehmet Alı, Sahın Ibrahım (2022). Comparison Of Fatty Acid Properties Of Bingol Propolis. South African Journal Of Animal Science, 53(3), 393-399., Doi: 10.4314/Sajas.V52i3.14 (Yayın No: 7730720)
 8. Karadavut Ufuk, Bahadır Burhan, Karadavut Volkan, Şimşek Galip, Inci Hakan (2021). Asimulation Study To Determine The Response Of Morkaraman Sheep Raised İncentral And Eastern Anatolian To Changing Climate Conditions. Journal Of Global Innovations İn Agricultural Sciences, 9(4), 155-161.
 9. Döner Ömer, Inci Hakan (2021). Bingöl Ilinin Farklı Bölgelerinden Elde Edilen Propolislerin Protein Oranı Ve Kül Miktarı Açısından Karsılastırılması. Ispec Tarım Bilimleri Dergisi, 5(2), 372- 380., Doi: 10.46291/Ispecjasvol5iss2pp372-380
 10. Ayasan Tugay, Ratu Roxana Nicoleta, Incı Hakan, Yılmaz Hilal (2021). Organıc Agrıcultural Management Department Students Perspectıve On Organıc Product Consumptıon Habıts. Scientific Papers-Animal Science Series: Lucr?Ri Stiin?İfice – Seria Zootehnie(75), 145-148
 11. Taysı Mehmet Resıt, Incı Hakan, Karakaya Ersın (2021). Fayda, Tutum ve Satın Alma Niyeti Açısından Organik Ürün Tüketim Tercihlerinin Belirlenmesi. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 5(2), 463-475., Doi: 10.46291/ISPECJASvol5iss2pp463-475
 12. Caf Fatma, Incı Hakan, Ayasan Tugay (2021). Effects of different feeding methods on neuropeptide nesfatin-1 and irisin in turkeys. South African Journal of Animal Science, 51(2), 180-185., Doi: 10.4314/sajas.v51i2.5
 13. Ayasan Tugay, Sucu Ekın, Ülger Ismaıl, Incı Hakan, Hızlı Hatıce, Inan Sevda (2021). In vitro gaz üretim teknigi kullanılarak yer bademi (cyperus esculentus) çesitlerinin besin degerinin saptanması. Journal of the ınstitute of science and technology, 11(2), 1653-1663., doi: 10.21597/jist.830704
 14. Sögüt Bünyamın, Incı Hakan, Taysı Mehmet Resıt, Karakaya Ersın (2020). Organık Yumurta Tüketım Egılımlerı Ve Tüketıcı Özellıklerının Belırlenmesı (Bıngöl Ilı Kent Merkezı Örnegı). Euroasia Journal Of Mathematics, Engineering, Natural Medical Sciences International Indexed And Refereed, 7(13), 181-193.
 15. Sögüt Bünyamın, Incı Hakan, Taysı Mehmet Resıt, Karakaya Ersın (2020). Gıda Güvenlıgı Hakkında Tüketıcı Davranıslarının Belırlenmesı(Bıngöl Ilı Kent Merkezı Örnegı). Euroasia Journal Of Mathematics, Engineering, Natural Medical Sciences ınternational Indexed And Refereed, 7(13), 155-168.
 16. Inci Hakan, Çelık Senol, Sögüt Bünyamın, Sengül Turgay, Sengül Ahmet Yusuf, İlkaya Mehmet (2020). Rearing System Effects On Live Weight Gain Of Large White Turkeys. South African Journal Of Animal Science, 50(6), 840-846
 17. Ayasan Tugay, Yılmaz Hilal, Inci Hakan, Özcan Bahrı Devrım, Çug Zeynep (2020). Gıda Teknolojisi Bölümü Ögrencilerinin Organik Ürün Tüketim Alıskanlıgına Dair Görüsler. Journal Of Agriculture, Food, Environment And Animal Sciences, 1(1), 1-13.
 18. Coskun Pınar, Inci Hakan (2020). Propolisin Kimyasal Içerigi İle Antibakteriyel, Antiviralve Antioksidan Aktivitesi. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 4(4), 1053-1070.
 19. Sengül Ahmet Yusuf, Sengül Turgay, Çelık Senol, Sengül Gülüzar, Das Aydın,                          Inci Hakan, Bengü Aydın Sükrü (2020). El Efecto De Suplemento De Pulpa Demora Blanca Seca(Morus alba) en ladieta de codorniz ponedora. Revista MVZ Córdoba, 26(1), 1-11.,
 20. İnci Hakan, Karakaya Ersin, Barık Suat (2020).  Muş İli Köy Tavukçuluğunun Mevcut Durum Analizi, Sorunları Ve Çözüm Önerileri.  EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences, 4(15), 535-548.
 21. Inci Hakan (2020). Yetistirme Sistemlerinin Beyaz Hindilerin Karkas verimlerine ve Hindi Etinin Genel Beğeni Düzeylerine Etkileri. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 7(3), 720-726
 22. Inci Hakan (2020).  Kapalı Sistem ve Serbest Dolaşımlı Sistemlerde Yetiştirilen Beyaz Hindilerin Besi Performansları Bakımından Karşılaştırılması.  Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 7(2), 461-470., 
 23. Inci Hakan, Yiğit Bilal, Karakaya Ersin (2019).  Bingöl İlindeki Etlik Piliç İşletmelerinin Teknik Özellikleri.  Akademik Ziraat Dergisi, 8(2), 265-274.,                                                   
 24. Türkoğlu Emir Alper, Kuzu Müslüm, Ayaşan Tugay, Inci Hakan, Eratak Serdar (2019).  Inhibitory Effects of Some Flavonoids Onthioredoxin Reductase Purified From Chickenliver.  Brazilian Journal Of Poultry Science, 21(2), 1-8.
 25. Inci Hakan (2019).  Yumurtacı Bıldırcınlarda Sıcaklık Stresine Karşı Probiyotik Kullanımının Bazı Kan parametreleri Üzerine Etkisi.  Türk Tarım Ve Doğa Bilimleri Dergisi, 6(4), 887-892.
 26. Inci Hakan, Ekinci Muhammed, Karakaya Ersin, Ayaşan Tugay, Yılmaz Hava Şeyma (2019).  Diyarbakır İlinde Köy Tavukçuluğunun Mevcut Durumu, Sorunları Ve Çözüm Önerileri.  Türk Tarım Ve Doğa Bilimleri Dergisi, 6(4), 608-615.
 27. Şengül Ahmet Yusuf, Inci Hakan, Şengül Ömer (2019).  Yemlik Tane Nohutun (Cicer Arietinum L.) Kanatlı Rasyonlarında Kullanılma İmkânları.  Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg, 50(3), 305-311
 28. Söğüt Bünyamin, Şeviş Helda Ebru, Karakaya Ersin, Inci Hakan (2019).  Arıcılık İşletmelerinde Mevcut Durum Temel Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma (Bingöl İli Örneği).  Uludağ Arıcılık Dergisi, 19(1), 50-60.,
 29. Bünyamin Söğüt, Helda Ebru Şeviş, Ersin Karakaya, Hakan İnci,                                                   Hava Şeyma Yılmaz (2019). Bingöl İlinde Arıcılık Faaliyetinin Mevcut Yapısı Üzerine Bir Araştırma.  Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. 6(2). 168-177.
 30. Senol Celik, Sengul Turgay, Sengul A. Yusuf, Inci Hakan (2018). Tüketici Fiyat İndeksini Etkileyen Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Değerlerinin Çok Değişkenli Uyarlanabilir Regresyon Uzanımları İle İncelenmesi: Türkiye Örneği. Journal of Awareness. 3(3), 401-408.
 31. Çelık Senol, Sengül Turgay,Sögüt Bünyamın, Sengül Ahmet Yusuf, Incı Hakan (2018). Türkiye’de Keçi Sayısı, Keçi Sütü Üretimi Ve Dolar Kuru İliskisinin Bound Testi İle Belirlenmesi. Journal Of Awareness, 3, 165-172.
 32. Senol Celik, Sengul Turgay, Sengul Omer, Inci Hakan (2018). Türkiye'de İllere Göre Hayvansal Ve Bitkisel Ürünlerin Kümeleme Analizi İle İncelenmesi. Journal of Awareness. 3(3), 2149-6544.
 33. Senol Celik, Sengul Turgay, Sogut Bunyamin,  Inci Hakan (2018). Çanakkale İlinde Sağılan Koyun Sayısı, Süt Üretimi, Dolar Kuru Ve Altın Fiyatı İlişkisi: Ardl Bound Testi Yaklaşımı. 3(3), 174-180. 386-398
 34. Ayasan  Tugay, Sögüt Bünyamın, Incı Hakan (2018). The Effect of Different Levels of Lentil by Producton Growth Performance, Carcass Traits and EggYield in Quail (Coturnix Coturnix Japonica). Brazilian Journal of Poultry Science, 20(3), 773-780.
 35. Sögüt Bünyamın, Kurbal Ömer Faruk, Incı Hakan, Ayasan Tugay (2018). The Effect of Lentil- By Product on GrowthPerformance and Carcass Traits of Heavy WhiteTurkeys. Brazilian Journal of Poultry Science, 20(2), 357-362.
 36. Incı Hakan, Ekinci Muhammed Ali,Karakaya Ersın,Sögüt Bünyamın,Ayasan Tugay (2018). Diyarbakır Ili Köy Tavukçulugunun Yapısı. Tavukçuluk Arastırma Dergisi, 15(2), 23-27.
 37. Incı Hakan, Sengül Turgay,Kiraz Selahattin,Sengül Ahmet Yusuf (2018). Functional Analysis Of Growth İn Large White Male Turkeys. International Journal Of Zoology And Animal Biology
 38. Çelık Senol, Sengül Turgay, Sögüt Bünyamın, Inci Hakan, Sengül Ahmet Yusuf, Kayaokay Adil, Ayasan Tugay (2018).  Analysis of  Variables Affecting Carcass Weight ofWhite Turkeys by Regression Analysis Based on FactorAnalysis Scores and Ridge Regression. Brazilian Journal of  Poultry Science, 20(2), 273-280.
 39. Ayaşan Tugay, Çil Abdullah, Ergül Şerife, Ülger İsmail, Inci Hakan, Çil Nuran Ayşe, Vakas Şahin, Burun Hacer, Kalebaş Celal (2018).  Bazı Ayçiçeği Çeşitlerinin İn Vitro Gaz Üretim Tekniği Yardımıyla Besin Değerinin Tespiti.  Uluslararası Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 1(1), 1-11.
 40. Ayaşan Tugay, Ülger İsmail, Kaliber Mahmut, Inci Hakan (2018).  Comparison of In Vitro Gas Production, Nutritive Value, Metabolizable Energy And Organic Matter Digestibility Of Some Chickpea Varieties.  Iranian Journal of Applied Animal Science (2018) 8(1), 131-136
 41. Çelık Senol, Sengül Turgay, Inci Hakan, Sögüt Bünyamın, Sengül Ahmet Yusuf, Incı Kuzu, Çıgdem, Ayasan Tugay (2017). Estimation of Egg Weight From Some External and Internal Quality characteristics in Quail by Using Various Data Mining Algorithms. Indian Journal of Animal Sciences, 87(12), 1524-1530.
 42. Sögüt Bünyamın, Sengül Turgay, Inci Hakan, Sengül Ahmet Yusuf, Ayasan Tugay (2017).  Effect of Transient Treatment With Propylthiouracilon Some Reproduction Traits And Live Weight Ofjapanese Quails. Revista Brasileira De Ciência Avícola, 19(4), 712-715.
 43. Söğüt Bünyamin, Çelik Şenol, Ayaşan Tugay, Inci Hakan (2017).  Analyzing Growth Curves of Turkeys Reared İn Different Breeding Systems (Intensive And Free-
  Range) With Some Nonlinear Models.  Brazilian Journal of Poultry Science, 18(4), 619-628.
 44. Inci Hakan, Karakaya Ersin, Şengül Ahmet Yusuf (2017).  Organik Ürün Tüketimini Etkileyen Faktörler  Diyarbakır İli Örneği.  Ksü Doğa Bil. Derg.,Ksu J. Nat. Sci.,, 20(2), 137-147., Doi: 10.18016/Ksujns.41314 (Yayın No: 3187057)
 45. Saruhan Veysel, Kökten Kağan, Kuşvuran Alpaslan, Inci Hakan, Daş Aydın,Yılmaz Hava Şeyma (2017).  Fatty Acıd Composıtıons of The Seedsof Some Trifolium Specıes.  Chemistry Of Natural Compounds,, 53(1), 135-137.
 46. Inci Hakan, Söğüt Bünyamin, Gökdoğan Osman,Ayaşan Tugay, Şengül Turgay (2016).  Determining The Energy Usage Efficiency And Economic Analysis of broiler Chickens Raised Under Organic Conditions.  Indian Journal of Animal Sciences, 81(16), 1323-1327.
 47. Gökdoğan Osman, Ayaşan Tugay, Inci Hakan, Söğüt Bünyamin,Şengül Turgay (2016).  Effect of Different Housing Systems  Cages Versus Floor  on Energy Efficiencyanalysis of Meat Type Japanese Quails.  Indian Journal of Animal Sciences, 86(9), 1051-1054.
 48. Çaçan Erdal, Kökten Kağan, Inci Hakan, Daş Aydın, Şengül Ahmet Yusuf (2016).  Fatty Acıd Composıtıon of The Seedsof Some Vicia Specıes.  Chemistry of Natural Compounds, 52(6), 1084-1086., Doi: Doı 10.1007/S10600-016-1867-1
 49. Çelik Şenol, Inci Hakan, Şengül Turgay, Söğüt Bünyamin, Şengül Ahmet Yusuf, Taysı Mehmet Reşit (2016).  Interpolation Method For Live Weight Estimation Based On Age İn Japanesequails.  Revista Brasileira De Zootecnia, 45(8), 445-450.
 50. Inci Hakan, Özdemir Gökçe, Şengül Ahmet Yusuf, Söğüt Bünyamin, Nursoy Hüseyin, Şengül Turgay (2016).  Using Juniper Berry  Juniperus Communis  as a Supplement İn Japanesequail Diets.  Revista Brasileira De Zootecnia, 45(5), 230-235.
 51. Özdemir Gökçe, Inci Hakan, Söğüt Bünyamin, Şengül Turgay, Yüksel Hayati, Şimşek Halil, Özdemir Ayhan (2016).  Effects of Dietary Boron Supplementation On Performance And Somehaematological And Antioxidant Parameters İn Japanese Quail Exposed To Highstocking Density.  Europ.Poult.Sci, Doi: 10.1399/Eps.2016.137
 52. Inci Hakan, Özdemir Gökçe, Söğüt Bünyamin, Şengül Ahmet Yusuf, Sengül Turgay, Taysı Mehmet Reşit (2016).  Comparison of Growth Performance and Carcass Traits of Japanese Quailsreared in Conventional  Pasture  And Organic Conditions.  Revista Brasileira De Zootecnia, 45(1), 8-15.,
 53. Şengül Turgay, Inci Hakan, Şengül Ahmet Yusuf, Söğüt Bünyamin, Kiraz Selahattin (2015).  Effects of Beak Trimming  Stocking Density And Sexon Carcass Yield  Carcass Components  Plasma Glucoseand Triglyceride Levels In Large White Turkeys.  Korean J. Food Sci. An., 35(6), 715-720.
 54. Inci Hakan, Söğüt Bünyamin, Şengül Turgay, Şengül Ahmet Yusuf, Taysı Mehmet Reşit (2015).  Comparison of Fattening Performance Carcass Characteristics and Eggquality Characteristics Of Japanese Quails With Different Feather Colors.  Revista Brasileira De Zootecnia, 44(11), 390-396.,
 55. Kökten Kağan, Kaplan Mahmut, Uzun Satı, Inci Hakan (2015).  Fatty Acıd And Metal Composıtıon of The Seedsof Lathyrus Sativus Varıetıes.  Chemistry of Natural Compounds, 3(51), 534-536., Doi: Doı 10.1007/S10600-015-1333-5
 56. Söğüt Bünyamin, Çelik Şenol, Inci Hakan, Daş Aydın (2015).  Figuring Out The Effects of Different Feather Color Weight on Carcass Characteristic of Japanese Quail By Using Friedman And Quade Tests of Non Parametric Tests.  Turkish Journal of Agricultural And Natural Sciences, 2(2), 171-177.
 57. Inci Hakan (2015).  Determination of Outlier in Live Weight Performance Data of Japanesequails  Coturnix Coturnix Japonica  By Dffits And Cooks Distance.  Journal Of Selçuk University Natural And Applied Science, 4(1), 122-131.
 58. Inci Hakan, Çelik Şenol, Söğüt Bünyamin,Şengül Turgay,Karakaya Ersin (2015).  Examining Effects Of Different Feather Color On The Characteristics Of Interior And Exterior Egg Quality Of Japanese Quail By Using Kruskal Wallis Tests.  Turkısh Journal Of Agrıcultural  And Natural Scıences, 2(1), 112-118. (Yayın No: 1293152)
 59. Inci Hakan, Şengül Ahmet Yusuf, Daş Aydın, Karakaya Ersin, Kayaokay Adil (2015).  The Comparison Terms Fattening Performance And Carcass Characteristics Of Quail Grown İn Cages And Place Systems.  Turkısh Journal Of Agrıcultural  And Natural Scıences, 2(1), 119-125.
 60. Çelik Şenol, Inci Hakan, Kayaokay Adil (2014).  Japon Bıldırcınlarında Canlı Ağırlığın Yetiştirme Sistemleri Ve Cinsiyete Göre İncelenmesi.  Turkısh Journal Of Agrıcultural  And Natural Scıences, 1(3), 384-389.
 61. Daş Aydın, Inci Hakan, Karakaya Ersin,Şengül Ahmet Yusuf (2014).  Bingöl İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Bağlı Sığırcılık İşletmelerinin Mevcut Durumu.  Turkısh Journal Of Agrıcultural  And Natural Scıences, 1(3), 421-429.
 62. Inci Hakan, Karakaya Ersin, Söğüt Bünyamin,Şengül Turgay (2014).  Organic Product Consumption And Customer Preferences İn Urban Sections Of Bingol Province.  Turkish Journal Of Agricultural And Natural Sciences, 1(2), 255-261.
 63. Karakaya Ersin, Inci Hakan, Söğüt Bünyamin, Şengül Turgay (2014).  Bingöl İl Merkezinde Yaşayan Hane Halklarının Yumurta Tüketim Durumu Üzerine Bir Araştırma.  Turkish Journal Of Agricultural And Natural Sciences, 1(2), 239-247.
 64. Bahadır Burhan, Inci Hakan, Karadavut Ufuk (2014).  Determination Of Outlier İn Live Weight Performance Data Of Japanese Quails  Coturnix Coturnix Japonica  By Dfbeta And Dfbetas Techniques.  İtalian Journal Of Animal Science, 13, 151-154.,
 65. Inci Hakan, Karakaya Ersin,Şengül Turgay,Söğüt Bünyamin (2014).  Bingöl İlinde Kanatlı Eti Tüketiminin Yapısı.  Türk Tarım Ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1(1), 17-24.
 66. Inci Hakan, Söğüt Bünyamin, Şengül Ahmet Yusuf,Şengül Turgay (2013).  The Effect Of Dried Rumen Content On Growt Performance And Carcas Traits Of Japanese Quails.  Medvel Journal, 8(8), 232-235.
 67. Özdemir Gökçe, Inci Hakan (2012).  The Effect Of Live Weight Of Japon Quail On The Characteristics Of İnterior And Exterior Quality Of Eggs.  Animal And Veterinary  Advances , 11(10), 1666-1668.
 68. Söğüt Bünyamin, Inci Hakan, Özdemir Gökçe (2012).  Effect Of Suplemnted Black Seed  Nigella Sativa  On Growt Performance And Carcas Characteristics Of Broilers.  Animal And Veterinary  Advances , 11(14), 2480-2484.
 69. Söğüt Bünyamin, Inci Hakan, Şengül Turgay (2011).  Growt Performance And Carcass Traits of Broiler Reared İn Conventional And Organic Condition.  Asian Journal Animal And Veterinary Advences , 6(10), 992-1000., Doi: 10.3923/Ajava.2011
 70. Söğüt Bünyamin, Kurbal Ömer Faruk, Demirulus Hüsrev, Inci Hakan (2010).  Growt Performance of Big 6 Broiler White Turkeys in The Different Rearing Condidions.  Journal of Animal And Veterrinary Advances , 9(7), 1156-1159.

Research Articles in National Scientific Journal

 

 1. Inci Hakan, Karakaya Ersin,Şengül Ahmet Yusuf (2017).  Organik Ürün Tüketimini Etkileyen Faktörler (Diyarbakır İli Örneği).  Ksü Doğa Bil. Derg., 20(2), 137-147. (Kontrol No: 3465745)Full Tex Online
 2. Inci Hakan, Çelik Şenol,Tugay Ayasan (2016).  Japon Bıldırcınlarında Karkas Ağırlığına Etki Eden Bazı Karkas Parça Ölçülerinin Path Analizi İle İncelenmesi.  Ksu J. Nat. Sci, 19(2), 227-235. (Kontrol No: 2828827)Full Tex Online
 3. Inci Hakan, Söğüt Bünyamin,Şengül Turgay (2016).  Farklı Besleme Yöntemlerinin Hindilerde Canlı Ağırlık Ve Canlı Ağırlık Artışına Olan Etkilerinin Belirlenmesieffect Of Different Feeding Methods On Live Weight And Live Weight Gain İn Turkeys.  Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Fbed), 6(2), 121-126. (Kontrol No: 2810071)Full Tex Online
 4. Şengül Turgay,Çelik Şenol, Inci Hakan, Söğüt Bünyamin,Şengül Ahmet Yusuf (2016).  Kınalı Kekliklerde Yumurta Veriminin Bazı Doğrusal Olmayan Modellerle İncelenmesi.  Yyü Tar Bil Derg, 26(1), 33-39. (Kontrol No: 2810026)Full Tex Online
 5. Çelik Şenol, Inci Hakan, Şengül Turgay,Söğüt Bünyamin (2015).  Diskriminant Analizi İle Bıldırcın Yumurtalarında Bazı Kalite Özellikleri İle Tüy Rengi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.  Journal Of Tekirdag Agricultural Faculty, 12(3), 47-56. (Kontrol No: 1558439)Full Tex Online
 6. Inci Hakan, Şengül Turgay (2015).  Bingöl İli Köy Tavukçuluğunun Yapısı.  Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 12(2), 13-17. (Kontrol No: 2810010)Full Tex Online
 7. Gökçe Özdemir, Hakan Inci, Bünyamin Söğüt, Aydın Daş (2014).  The Influence Of Breeder Age To The Interior And Exterior Quality Ofquail Eggs.  Tr. Doğa Ve Fen Derg. − Tr. J. Nature Sci, 3(2), 42-45. (Kontrol No: 1297964)Full Tex Online
 8. Ersin Karakaya, Hakan Inci (2014).  Bingöl İli Merkez İlçesi Hane Halkının Kanatlı Etitüketim Tercihleri.  U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(1), 53-64. (Kontrol No: 1258369)Full Tex Online
 9. Çelik Şenol, Inci Hakan, Söğüt Bünyamin,Şengül Turgay,Kayaokay Adil (2014).  Japon Bıldırcınlarda Yumurta Kalite Özellikleri Üzerine Farklı Tüyrenginin Etkileri.  Yyü Tar Bil Derg(Yyu J Agr Scı), 24(3), 248-256. (Kontrol No: 1248799)Full Tex Online
 10. Şenol Çelik, Hakan Inci, Bünyamin Söğüt, M Reşit Taysı (2014).  Japon Bıldırcınlarında Çeşitli Ağırlık Ölçüleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.  Tr. Doğa Ve Fen Derg. − Tr. J. Nature Sci. , 3(1), 22-28. (Kontrol No: 1070036)Full Tex Online
 11. Hakan Inci, Bünyamin Söğüt, Aydın Daş, Ayusuf Şengül (2013).  Genç Ve Hızlı Büyüyen Etlik Piliçlerde Karında Su Toplanması Sendromu  Asites .  Tr. Doğa Ve Fen Derg Tr.J.Nature Sci., 2(1), 47-52. (Kontrol No: 288689)Full Tex Online
 12. Hakan Inci, Reşit Taysı, Ebru Helda Sevinç (2013).  Bingöl İli Hindi Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu Ve Sorunları.  Tr. Doğa Ve Fen Derg.-Tr.J.Nature Sci., 2(1), 85-89. (Kontrol No: 288805)Full Tex Online

 

 

 

Scientific Meetings, Congresses And Symposiums

 

 

 1. Asutay Zeynep, Incı Hakan (2023). Effects Of Global Warmıng On Bees. ‘6th Internatıonal Çukurova Agrıculture And Veterınary Congress (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 8783316)
 2. Izol Ebubekır, Bıngöl Zeynebe, Incı Hakan, Ilkaya Mehmet, Gülçın Ilhamı (2021). Abts Radıcal Scavengıng Actıvıty Of Drone Larvae (Apılarnıl). 8th Internatıonal Conference On Agrıculture, Anımal Scıence And Rural Development (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7394764)
 3. Incı Hakan (2021). The Effect of Probiotic Use on Growth Performance and Some Blood Parameters in Japanese Quail Exposed to Temperature Stress . 9th. National 1st International Animal Sciences Congres of Iran (Tam Metin Bildiri/Davetli  Konusmacı)(Yayın No:7194982)
 4. Çakar Gözdenur, Döner Ömer, Coskun Pınar, Ilkaya Mehmet, Dınç Muhammed, Karakaya Ersin, Güller Abdullah, Incı Hakan (2021). Covıd-19 Ile Enfekte Olan Bıreylerde Propolıs Içerıklı Ürün Kullanımının Etkısının Degerlendırılmesı. Iı. International Covıd-19 And Current Issues Congress (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 5. Ayasan Tugay, Incı Hakan, Ratu Roksana, Yılmaz Hılal (2020). Perspectıve On Organıc Product Consumptıon Habıts. Internatıonal Scıentıfıc Symposıum „Modern Anımal Husbandry – Food Safety And Durable Development” (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 6. Ayasan Tugay, Incı Hakan (2019). Hayvan Beslemede Narencıye Yan Ürünlerının Kullanımı. Ispecınternatonal Conference Onagrıculture And Rural Development-Iı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 7. İnci Hakan, Karakaya Ersin, Ayaşan Tugay (2019).  Bingöl İli Etlik Piliç Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumunun Belirlenmesi.  Ispec ınternatonal Conference Onagrıculture And Rural Development, 515-520.
 8. Ayaşan Tugay, İnci Hakan (2019).  Hayvan Beslemede Narenciye Yan Ürünlerinin Kullanımı.  Ispecınternatonal Conference Onagrıculture And Rural Development(Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 9. İnci Hakan, Karakaya Ersin (2019).  Bingöl İli Arıcılık İşletmelerinin Genel Yapısının Belirlenmesi.  Uluslararası Arıcılık Araştırmaları Ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 10. Ayaşan Tugay, İnci Hakan (2019).  The Determination Of Metabolic Profile Measurements For Dairy Cow.  Ispec 2. Uluslararasi  Tarim Ve Kirsal Kalkinma Kongresi, (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 11. Ayaşan Tugay, İnci Hakan (2019).  The Effect Of Probiotic Use On Growth Performance And Some Blood Parameters İn Japanese Quail Exposed To Temperature Stress.  Ispec 2. Uluslararasi  Tarim Ve Kirsal Kalkinma Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 12. Incı Hakan, Sögüt Bünyamın, Karakaya Ersın, Yılmaz Hava Seyma, Ayasan Tugay, Yıldız Nıhat (2019). Mus Ilı Köy Tavukçulugu. Ispeculuslararası Tarım Ve Kırsal Kalkınma Kongresı10-12 Haziran 2019, Sıırt (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 13. Incı Hakan, Kayaokay Adil, Sögüt Bünyamın, Yılmaz Hava Seyma,Ayasan Tugay (2019). Farklı Yetıstırme Sıstemlerde Yetıstırılen Beyaz Hındılerın Besı Performanslarının Karsılastırılması. Ispeculuslararası Tarım Ve Kırsal Kalkınma Kongresı10-12 Haziran 2019, Sıırt (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 14. Incı Hakan, Sögüt Bünyamın, Karakaya Ersın,Yılmaz Hava Seyma,Ayasan Tugay,Yıldız Nıhat (2019). Etlık Pılıç Isletmelerının Genel Özellıklerı (Bıngöl Örnegı) General Propertıes Of Broıler Farms (Bıngol Provınce). Ispeculuslararası Tarım Ve Kırsal Kalkınma Kongresı10-12 Haziran 2019, Sıırt (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 15. Çelık Senol, Sengül Turgay, Sögüt Bünyamın, Taysı Mehmet Resıt, Sengül Ahmet Yusuf, Incı Hakan (2018). Live Weight Estimation Using İnterpolation Polynomials İn Rabbits. 10th International Animal Science Conference (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 16. Ayasan Tugay, Incı Hakan, Aykanat Sait (2018). Determination Of Nutritive Values Of Different Silage Corn Varieties’’. 10th International Animal Science Conference (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum.
 17. Sengül Turgay,Sögüt Bünyamın, Incı Hakan, Çelık Senol, Sengül Ahmet Yusuf (2018). Effect of age, live weight and sex on color and pH of breast meat in quails. 10th International Animal Science Conference (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 18. Gökdoğan Osman, Inci Hakan, Baran Mehmet Fırat, Ayaşan Tugay (2018).  Studies of Energy Efficiency (Energy Output / Energy Input) on Animal Raised.  2nd International Conference on Agriculture, Food, Forest Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4216171)
 19. Inci Hakan, Ekinci Muhammed Ali, Karakaya Ersin, Ayaşan Tugay, Yılmaz Hava Şeyma (2018).  Diyarbakır İli Köy Tavukçuluğunun Mevcut Durum Analizi, Sorunları Ve Çözüm Önerileri.  Uluslararası Tarım Kongresi Internatıonal Agrıculture Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4216137)
 20. Söğüt Bünyamin, Şeviş Helda Ebru, Karakaya Ersin, Inci Hakan (2018).  Bingöl İli Arıcılığının Yapısal Durumunun İncelenmesi Sorunları Ve Çözüm Önerileri.  Uluslararası Tarım Kongresi Internatıonal Agrıculture Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4216127)
 21. Ayaşan Tugay, Söğüt Bünyamin, Inci Hakan (2018).  The Effect Of Different Levels Of Lentil Byproduct On Growth Performance, Carcass Traits And Egg Production İn Quail (Coturnix Coturnix Japonica).  Uluslararası Kanatlı Kongresi IPC2018 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4216188)
 22. Şengül Turgay, Çelik Şenol, Söğüt Bünyamin, Inci Hakan, Şengül Ömer (2018).  Investigation of Growth Curves of Live Weight With Some Nonlinear Models in Broiler Chickens.  Uluslararasıkanatlıkongresi 2018 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4216193)
 23. Inci Hakan, Ekinci Muhammed, Karakaya Ersin, Söğüt Bünyamin, Ayaşan Tugay (2018).  Diyarbakır İli Köy Tavukçuluğunun Yapısı.  International Agricultural Science Congress - Van Yuzuncu Yil University (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4216220)
 24. Söğüt Bünyamin, Şeviş Helda, Karakaya Ersin, Inci Hakan (2018).  Arıcılık İşletmelerinde Mevcut Durum Temel Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma (Bingöl İli Örneği).  International Agricultural Science Congress - Van Yuzuncu Yil University (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4216210)
 25. Çelik Şenol, Şengül Turgay, Söğüt Bünyamin, Inci Hakan, Şengül Ömer (2018).  Relationships Among Number Of Sheep, Milk Production, Dollar Exchange Rate And Gold Price İn Çanakkale Province: Ardl Bound Test Approach.  Umut Konulu 2. Uluslararası Rating Academy Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4216164)
 26. Çelik Şenol, Şengül Turgay, Söğüt Bünyamin, Şengül Ahmet Yusuf, Inci Hakan (2018). Determining The Relationships Among Number Of Goats, Milk Production And Dollar Exchange Rate By Bound Test İn Turkey.  Umut Konulu 2. Uluslararası Rating Academy Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4216157)
 27. Ayaşan Tugay, Inci Hakan (2018).  İn Vitro Gaz Üretim Tekniği kullanarak Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Besleme Değerinin Tespiti.  1st International Eurasian Conference On Biological And Chemical Sciences (Eurasianbiochem 2018) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4216181)
 28. Inci Hakan, Söğüt Bünyamin, Karakaya Ersin, Kökten Kağan, Yılmaz Hava Şeyma (2018).  Ekolojik- Organik Ürünlerin İşlenmesi, Ambalajlanması Ve Depolanması. Uluslararası Tarım Kongresiınternatıonal Agrıculture Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4216141)
 29. Inci Hakan,Söğüt Bünyamin,Karakaya Ersin,Kökten Kağan,Yılmaz Hava Şeyma (2018).  Organik Kanatlı Hayvan Üretimi.  Uluslararası Tarım Kongresi Internatıonal Agrıculture Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4216146)
 30.  Ayaşan Tugay, Çil Abdullah, Ergül Şerife, Ülger İsmail, Inci Hakan, Çil Ayşe Nuran, Şahin Vakas, Burun Hacer, Kalebaş Celal (2017).  Bazı Ayçiçeği Çeşitlerinin İn Vitro Gaz Üretim Tekniği Yardımıyla Besleme Değerinin Tespiti.  International Advanced Researches   Engineering Congress-2017 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3651431)
 31. Çelik Şenol, Şengül Turgay, Söğüt Bünyamin, Inci Hakan, Şengül Ahmet Yusuf (2017).  Estimation Of Forward Goose Population Of Iğdır Province With Artificialneural Networks And Some Regression Models.  II. International Iğdır Symposium (Igdırsemp 2017, Iğdır, Turkey) , 128-128. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3652812)
 32. İnci Hakan, Özdemir Gökçe, Şengül Ahmet Yusuf, Söğüt Bünyamin, Nursoy Hüseyin, Şengül Turgay (2107).  Varying Of Level Of Juniper Berry Suplamantation On Performance And Some Carcass Traits İn Quail Rations.  International Health And Natural Sciences Conference (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3651401)
 33. Çelik Şenol, Şengül Turgay, Söğüt Bünyamin, Inci Hakan, Şengül Ahmet Yusuf (2017).  Estımatıon of Forward Turkey Populatıon of Igdır Provınce Wıth Some Nonlınear Regressıon Models And Exponentıal Smoothıng Methods.  ‘Iı. Uluslararası Iğdır Sempozyumu’na (Igdırsemp 2017), 130-130. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3561468)
 34. Çelik Şenol, Şengül Turgay, Söğüt Bünyamin, Inci Hakan, Şengül Ahmet Yusuf (2017).  Bıldırcın Yumurtalarında Sarı Ve Ak Ağırlığını Etkileyen Faktörlerin Veri Madenciliği Yöntemleri İle İncelenmesi.  18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması Ve İstatistik sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3651382)
 35. Çelik Şenol, Şengül Turgay, Söğüt Bünyamin, Inci Hakan, Şengül Ahmet Yusuf (2017).  Türkiye De Organik Bal Üretiminin Bölgelere Göre Değişiminin Tek Yönlü Varyans Analizi Ve Anom Testi İle İncelenmesi.  1. Uluslararası Organik Tarım Ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu, 144-144. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3651354)
 36. Çelik Şenol, Şengül Turgay, Söğüt Bünyamin, Inci Hakan, Şengül Ahmet Yusuf (2017).  Türkiye De Organik Bal Üretiminin Regresyon Analizi İle İncelenmesi.  1. Uluslararası Organik Tarım Ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu, 215-215. (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3651365)
 37. Şengül Turgay, Söğüt Bünyamin, Inci Hakan, Şengül Ahmet Yusuf,Bengü Aydın Şükrü, Çelik Şenol (2017).  The Effect Of Different Levels Of Supplemented Some Essential Oils And Fruit Peel Powders İn Quail Diets On Cholesterol, Vitamin A, E And D in Eggs.  International Conference On Agriculture, Forest, Foodsciences And Technologies (Icafof 2017 Cappadocia / Turkey) (Özet)
 38. Çelik Şenol, Inci Hakan, Şengül Turgay, Söğüt Bünyamin, Şengül Ahmet Yusuf, Ayaşan Tugay (2017).  A Study on Analysis of Variables Affecting Carcass Weight in Whiteturkeys by Regression Analysis Based on Ridge Regression And Factoranalysis Scores.  International Conference on Agriculture, Forest, Foodsciences And Technologies (Icafof 2017 Cappadocia / Turkey) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3517677)
 39. Inci Hakan, Çelik Şenol, Şengül Turgay, Söğüt Bünyamin, Karakaya Ersin, Şengül Ahmet Yusuf, Ayaşan Tugay (2017).  A Study On The Effect Of Different Feeding Methods on Live Weight Gain of white Turkeys With Repeated Measurement Anova and Profile Analysis.  International Conference On Agriculture, Forest, Foodsciences and Technologies (Icafof 2017 Cappadocia / Turkey) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3517674)
 40. Ayaşan Tugay, Ülger İsmail, Kaliber Mahmut,Ergül Şerife, Inci Hakan, Mert Dürdane, Meltem Türkeri (2017).  Determination of The Nutritive Value of Some Chickpea Varieties Using İn Vitro Gas Production Technique".  The International Conference On Agriculture, Forest, Food Sciences And Technologies(Icafof) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3520468)
 41. Inci Hakan, Gökdoğan Osman, Bengü Aydın Şükrü, Yılmaz Hava Şeyma,Ayaşan Tugay (2017).  Effect of Different Housing Systems (Closed System, 50 % Feed + Pasture, Completely Pasture) On Energy Usage Efficiency of White Turkey Reared.  International Conference on Agriculture, Forest, Foodsciences And Technologies (Icafof 2017 Cappadocia / Turkey). (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3517671)
 42. Söğüt Bünyamin, Kurbal Ömer Faruk, Inci Hakan, Ayaşan Tugay (2016).  Mercimek Kırığının Hindilerin Besi Performansı Üzerine Etkisi.  1st Internationalanimal Nutrition Congress (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3040818)
 43. Inci Hakan, Çelik Şenol, Söğüt Bünyamin, Kökten Kağan (2016).  Effect of Different Feeding Methods on Live Weight And Weight Gain Turkeys.  International Conference On Advances in Natural And Applıed Scıence (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2809975)
 44. Hakan Inci, Reşit Taysı, Tülay Çağrıbay, Aydın Daş (2014).  Süt Sığırcılığında Sürü Yönetimi.  Uluslararası Katılımlı süt Sığırcılığı Asempozyumu (Özet Bildiri/)(Yayın No:1045239)
 45. Hakan Inci, Ersin Karakaya, Bünyamin Söğüt, Turgay Şengül (2013).  Organic Product Consumption And Customer Preferences İn Urban Sections of Bingöl Province.  Central Asia Congress And Busines Forum on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition (Özet Bildiri/)(Yayın No:296616)
 46. Söğüt Bünyamin, Inci Hakan, Şengül Turgay (2010).  The Comparison of Growth Performance of Broiler Under Conventional And Organic Condition.  International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:293855)
 47. Bünyamin Söğüt, Hakan Inci, Hüsrev Demirulus  Big 6 Etçi Beyaz Hindilerin Farklı Yetiştirme Ve Besleme Koşullarında Besi Ve Karkas Özellikleri .  5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:188989)
 48. Bünyamin Söğüt, Osman Kalpak, Hakan Inci, Mustafa Sarı, Ömer Faruk Kurbal  Yem Kısıtlamasının Japon Bıldırcınlarında  Coturnix Coturnix Japonica  Büyüme ve Gelişme Özellikleri Üzerine Etkisi.  Uluslar Arası Hayvan Besleme Kongresi (Yayın No:188801)
 49. Bünyamin Söğüt, Hakan Inci, Elif Babacanoğlu  Kurutulmuş Rumen İçeriğinin Japon Bıldırcınlarının Rasyonlarına Eklenmesinin Büyüme Gelişme Ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkisi .  II. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:189065)
 50. Çelik Şenol,Söğüt Bünyamin,Şengül Ahmet Yusuf, Inci Hakan, Şengül Turgay (2016).  Eşbütünleşme ve cm Analizi Kullanarak Türkiye de Büyükbaş Havyanlarda Et Ve Süt Üretimi Arasındaki uzun Dönemli İlişkinin İncelenmesi.  17th International Symposium On Econometrics, Operations Research And Statistics (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2835477)
 51. Inci Hakan, Söğüt Bünyamin,Çelik Şenol,Çelik Şenol,Şengül Turgay,Şengül Ahmet Yusuf,Daş Aydın (2016).  Examination Some Body Measurements Affecting on Carcass Weight Via Path Analysis on Japanese Quail.  International Conference on Advances in Natural And Applıed Scıence (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2809965)
 52. Söğüt Bünyamin, Inci Hakan, Daş Aydın,Şengül Turgay,Özdemir Gökçe,Taysı Mehmet Reşit (2015).  Yüksek Rakımda Yetiştirilen Bıldırcınlarında Kuluçkalık Yumurta Ağırlığı Ve Kuluçkanın Son Döneminde Oksijen Eklenmesinin Kuluçka Sonuçları Ve Besi Performansına Etkileri.  Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:1558456)
 53. Inci Hakan, Şengül Turgay,Recep Bural (2015).  Bingöl İli Köy Tavukçuluğunun Yapısı. Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1558448)
 54. Karakaya Ersin, Inci Hakan, Şengül Ahmet Yusuf (2015).  Organik Ürün Tüketimini Etkileyen Faktörler Ve Tutumlar Diyarbakır İli Örneği .  Doğu Karadeniz II Organik Tarım Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:1558457)
 55. Çelik Şenol, Inci Hakan, Söğüt Bünyamin, Şengül Turgay (2015).  Spline Fonksiyonların Organik Tavuklarda Canlı Ağırlığın Modellenmesinde Kullanımı.  Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:1558455)
 56. Çelik Şenol, Inci Hakan, Söğüt Bünyamin, Şengül Turgay (2015).  Japon Bıldırcınlarında Yumurta Bazı Kalite Özellikleri Ve Tüy Renginin Yumurta Ağırlığına Etkisi.  9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (3-5 Eylül 20157 Konya) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1539828)
 57. Çelik Şenol, Inci Hakan, Söğüt Bünyamin, Şengül Turgay (2014).  Japon Bıldırcınların Yumurta Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.  International Mesopotamia Agriculture Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1090884)
 58. Gökçe Özdemir, Hakan Inci, Bünyamin Söğüt, Aydın Daş (2014).  Bıldırcınlarında Anaç Yaşının Yumurtanın Bazı İç Ve Dış Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi.  5. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, 113-114. (Özet Bildiri/)(Yayın No:1060516)
 59. Hakan Inci, Adil Kayaokay, Tülay Çağrıbay, Bünyamin Söğüt (2014).  Kafes Ve Yer Sisteminde Yetiştirilen Bıldırcınların Besi Performansı Ve Karkas Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması.  10. Zootekni Öğrenci Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:1045236)
 60. Hakan Inci, Bünyamin Söğüt, Gökçe Özdemir, Ayusuf Şengül (2013).  Etlik Piliç Diyetlerine Farklı Düzeylerde İlave Edilen Çörek Otu Tohumunun  Nigella Sativa  Besi Performansı Üzerine Etkisi.  8.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:960515)
 61. Bünyamin Söğüt, Hakan Inci, Gökçe Özdemir, Aydın Daş (2013).  Genç Ve Hızlı Büyüyen Etlik Piliçlerde Göğüste Ve Karında Su toplanması Sendromu.  8.Ulusal Zootekni Kongresi, 512-512. (Özet Bildiri/)(Yayın No:962143)
 62. Hakan Inci, Hüseyin Nursoy, Turgay Şengül, Ahmet Yusuf Şengül (2013).  Japon Bıldırcınlarının Diyetlerine İlave Edilen Ardıç Meyvesinin  Juniperus Communis  Besi Performansı Üzerine Etkisi.  8.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 26-26. (Özet Bildiri/)(Yayın No:960518)
 63. Gökçe Özdemir, Bünyamin Söğüt, Hakan Inci, Aydın Daş (2013).  Japon Bıldırcınlarında Kuluçkalık Yumurta Ağırlığının Besi Performansı Ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkisi.  8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 24-24. (Özet Bildiri/)(Yayın No:960517)
 64. Inci Hakan, Karakaya Ersin, Türk Serap (2013).  Bingöl İlinde Organik Ürün Tüketimi Ve Tüketim Alışkanlıklarını Etkileyen Faktörler.  Zootekni Öğrenci Kongresi. (Yayın No:2866480)
 65. Gökçe Özdemir, Hakan Inci, Bünyamin Söğüt, Turgay Şengül (2011).  Keklik Yetiştiriciliğinde  Büyüme Ve Besi Performansını Etkileyen Faktörler.  7.Ulusal Zootekni Kongresi (/)(Yayın No:296431)
 66. Inci Hakan, Söğüt Bünyamin,Şengül Turgay,Özdemir Gökçe,Şengül Ahmet Yusuf (2011).  Japon Bıldırcınlarında  Coturnix Coturnix Japonica  Canlı Ağırlık Yönünde Yapılan Seleksiyonun Yumurta Dış Ve İç Kalite Özelliklerine Etkileri.  7.Ulusal Zootekni Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:296253)
 67. Bünyamin Söğüt, Hakan Inci, Turgay Şengül (2010).  Tavuk Eti Üretiminde Et Kalitesini Etkileyen Faktörler .  Kümes Hayvanları Kongresi (Yayın No:295693)
 68. Inci Hakan, Söğüt Bünyamin,Şengül Turgay (2010).  Kurutulmuş Rumen İçeriğinin Japon Bıldırcınlarının Rasyonlarında Kullanılma Olanakları.  Kümes Hayvanları Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:295958)
 69. Hakan Inci, Bünyamin Söğüt, Turgay Şengül (2010).  İnci  H    Söğüt  B   Şengül  T   2010  Geleneksel Ve Organik Yöntemlerle Yetiştirilen Etlik Piliçlerin Gelişme Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması 7- 9  Ekim    Sözlü Bildiri  .  Kayseri Kümes Hayvanları Kongresi’2010 (Yayın No:295812)
 70. Nurefşan İnceer, Bünyamin Söğüt, Hakan Inci (2010).  Organik Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi  Ambalajlanması Ve Depolanması .  Türkiye I. Organik Hayvancılık Kongresi, 512-512. (Yayın No:294842)
 71. Hakan Inci, Bünyamin Söğüt, Turgay Şengül (2010).  Organik Ve Konvansiyonel Kanatlı Hayvan Yetiştirme Yöntemlerinin Değişik Yönlerden Karşılaştırılması.  Türkiye I. Organik Hayvancılık Kongresi, 381-388. (Yayın No:295223)
 72. Bünyamin Söğüt, Hakan Inci, Turgay Şengul (2010).  Organik Kanatlı Hayvan Üretiminde Yem Ve Civciv.  Türkiye I. Organik Hayvancılık Kongresi, 336-342. (Yayın No:295524)
 73. Bünyamin Söğüt, Hakan Inci, Turgay Şengül (2010).  Söğüt  B   İnci  H   Şengül  T  2010  Ekolojik  Organik  Biyolojik  Etlik Piliç Yetiştirme Çalışmaları    28 Haziran   1 Temmuz 2010  Erzurum   Poster Bildiri .  Türkiye Iv. Organik Tarım Sempozyumu, 464-467. (Tam Metin Bildiri)(Yayın No:294477)
 74. Hakan Inci, Bünyamin Söğüt, Turgay Şengül (2010).  Söğüt  B Şengül  T  2010  Niçin Organik Hayvansal Üretim     28 Haziran   1 Temmuz 2010  Erzurum   Poster Bildiri  .  Türkiye Iv. Organik Tarım Sempozyumu, 561-564. (Tam Metin Bildiri)(Yayın No:294620)
 75. Bünyamin Söğüt, Mustafa Sarı, Osman Kalpak, Hakan Inci (2002).  Farklı Genotipli Bıldırcınlarda  Coturnix Coturnix Japonica  Yumurta Ağırlığının Kuluçka Ve Gelişme Özellikleri Üzerine Etkisi .  Iıı. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (Özet Bildiri)(Yayın No:293420)
 76. Bünyamin Söğüt, Mustafa Sarı, Osman Kalpak, Hakan Inci (2001).  Bıldırcınlarda Anaç Yaşının Yumurta Kalitesi Üzerine Etkisi.1. Doğu Anadolu Kanatlı Yetiştiriciliği Sempozyumu (Yayın No:293294)
 77. Ahmet Aydın, Suphi Deniz, Hakan Inci (2001).  Kanatlı Karma Yemlerinde Kullanılan Bazı Tahılların Sindirilebilirliğini Artırmak İçin Enzim Kullanımı.  1. Doğu Anadolu Kanatlı Yetiştiriciliği Sempozyumu (Yayın No:293540)

Scientific Meetings, Congresses And Symposiums

 1. Çakar Gözdenur, Döner Ömer, Coskun Pınar, Ilkaya Mehmet, Dınç Muhammed, Karakaya Ersin, Güller Abdullah, Incı Hakan (2021). Covıd-19 Ile Enfekte Olan Bıreylerde Propolıs Içerıklı Ürün Kullanımının Etkısının Degerlendırılmesı. Iı. International Covıd-19 And Current Issues Congress (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 2. Ayasan Tugay, Incı Hakan, Ratu Roksana, Yılmaz Hılal (2020). Perspectıve On Organıc Product Consumptıon Habıts. Internatıonal Scıentıfıc Symposıum „Modern Anımal Husbandry – Food Safety And Durable Development” (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 3. Ayasan Tugay, Incı Hakan (2019). Hayvan Beslemede Narencıye Yan Ürünlerının Kullanımı. Ispecınternatonal Conference Onagrıculture And Rural Development-Iı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 4. İnci Hakan, Karakaya Ersin, Ayaşan Tugay (2019).  Bingöl İli Etlik Piliç Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumunun Belirlenmesi.  Ispec ınternatonal Conference Onagrıculture And Rural Development, 515-520.
 5. Ayaşan Tugay, İnci Hakan (2019).  Hayvan Beslemede Narenciye Yan Ürünlerinin Kullanımı.  Ispecınternatonal Conference Onagrıculture And Rural Development(Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 6. İnci Hakan, Karakaya Ersin (2019).  Bingöl İli Arıcılık İşletmelerinin Genel Yapısının Belirlenmesi.  Uluslararası Arıcılık Araştırmaları Ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 7. Ayaşan Tugay, İnci Hakan (2019).  The Determination Of Metabolic Profile Measurements For Dairy Cow.  Ispec 2. Uluslararasi  Tarim Ve Kirsal Kalkinma Kongresi, (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 8. Ayaşan Tugay, İnci Hakan (2019).  The Effect Of Probiotic Use On Growth Performance And Some Blood Parameters İn Japanese Quail Exposed To Temperature Stress.  Ispec 2. Uluslararasi  Tarim Ve Kirsal Kalkinma Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 9. Incı Hakan, Sögüt Bünyamın, Karakaya Ersın, Yılmaz Hava Seyma, Ayasan Tugay, Yıldız Nıhat (2019). Mus Ilı Köy Tavukçulugu. Ispeculuslararası Tarım Ve Kırsal Kalkınma Kongresı10-12 Haziran 2019, Sıırt (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 10. Incı Hakan, Kayaokay Adil, Sögüt Bünyamın, Yılmaz Hava Seyma,Ayasan Tugay (2019). Farklı Yetıstırme Sıstemlerde Yetıstırılen Beyaz Hındılerın Besı Performanslarının Karsılastırılması. Ispeculuslararası Tarım Ve Kırsal Kalkınma Kongresı10-12 Haziran 2019, Sıırt (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 11. Incı Hakan, Sögüt Bünyamın, Karakaya Ersın,Yılmaz Hava Seyma,Ayasan Tugay,Yıldız Nıhat (2019). Etlık Pılıç Isletmelerının Genel Özellıklerı (Bıngöl Örnegı) General Propertıes Of Broıler Farms (Bıngol Provınce). Ispeculuslararası Tarım Ve Kırsal Kalkınma Kongresı10-12 Haziran 2019, Sıırt (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 12. Çelık Senol, Sengül Turgay, Sögüt Bünyamın, Taysı Mehmet Resıt, Sengül Ahmet
 13. Yusuf, Incı Hakan (2018). Live Weight Estimation Using İnterpolation Polynomials İn Rabbits. 10th International Animal Science Conference (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 14. Ayasan Tugay, Incı Hakan, Aykanat Sait (2018). Determination Of Nutritive Values Of Different Silage Corn Varieties’’. 10th International Animal Science Conference (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum.
 15. Sengül Turgay,Sögüt Bünyamın, Incı Hakan, Çelık Senol, Sengül Ahmet Yusuf (2018). Effect of age, live weight and sex on color and pH of breast meat in quails. 10th International Animal Science Conference (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 16. Gökdoğan Osman, Inci Hakan, Baran Mehmet Fırat, Ayaşan Tugay (2018).  Studies of Energy Efficiency (Energy Output / Energy Input) on Animal Raised.  2nd International Conference on Agriculture, Food, Forest Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4216171)
 17. Inci Hakan, Ekinci Muhammed Ali, Karakaya Ersin, Ayaşan Tugay, Yılmaz Hava Şeyma (2018).  Diyarbakır İli Köy Tavukçuluğunun Mevcut Durum Analizi, Sorunları Ve Çözüm Önerileri.  Uluslararası Tarım Kongresi Internatıonal Agrıculture Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4216137)
 18. Söğüt Bünyamin, Şeviş Helda Ebru, Karakaya Ersin, Inci Hakan (2018).  Bingöl İli Arıcılığının Yapısal Durumunun İncelenmesi Sorunları Ve Çözüm Önerileri.  Uluslararası Tarım Kongresi Internatıonal Agrıculture Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4216127)
 19. Ayaşan Tugay, Söğüt Bünyamin, Inci Hakan (2018).  The Effect Of Different Levels Of Lentil Byproduct On Growth Performance, Carcass Traits And Egg Production İn Quail (Coturnix Coturnix Japonica).  Uluslararası Kanatlı Kongresi IPC2018 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4216188)
 20. Şengül Turgay, Çelik Şenol, Söğüt Bünyamin, Inci Hakan, Şengül Ömer (2018).  Investigation of Growth Curves of Live Weight With Some Nonlinear Models in Broiler Chickens.  Uluslararasıkanatlıkongresi 2018 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4216193)
 21. Inci Hakan, Ekinci Muhammed, Karakaya Ersin, Söğüt Bünyamin, Ayaşan Tugay (2018).  Diyarbakır İli Köy Tavukçuluğunun Yapısı.  International Agricultural Science Congress - Van Yuzuncu Yil University (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4216220)
 22. Söğüt Bünyamin, Şeviş Helda, Karakaya Ersin, Inci Hakan (2018).  Arıcılık İşletmelerinde Mevcut Durum Temel Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma (Bingöl İli Örneği).  International Agricultural Science Congress - Van Yuzuncu Yil University (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4216210)
 23. Çelik Şenol, Şengül Turgay, Söğüt Bünyamin, Inci Hakan, Şengül Ömer (2018).  Relationships Among Number Of Sheep, Milk Production, Dollar Exchange Rate And Gold Price İn Çanakkale Province: Ardl Bound Test Approach.  Umut Konulu 2. Uluslararası Rating Academy Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4216164)
 24. Çelik Şenol, Şengül Turgay, Söğüt Bünyamin, Şengül Ahmet Yusuf, Inci Hakan (2018). Determining The Relationships Among Number Of Goats, Milk Production And Dollar Exchange Rate By Bound Test İn Turkey.  Umut Konulu 2. Uluslararası Rating Academy Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4216157)
 25. Ayaşan Tugay, Inci Hakan (2018).  İn Vitro Gaz Üretim Tekniği kullanarak Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Besleme Değerinin Tespiti.  1st International Eurasian Conference On Biological And Chemical Sciences (Eurasianbiochem 2018) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4216181)
 26. Inci Hakan, Söğüt Bünyamin, Karakaya Ersin, Kökten Kağan, Yılmaz Hava Şeyma (2018).  Ekolojik- Organik Ürünlerin İşlenmesi, Ambalajlanması Ve Depolanması. Uluslararası Tarım Kongresiınternatıonal Agrıculture Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4216141)
 27. Inci Hakan,Söğüt Bünyamin,Karakaya Ersin,Kökten Kağan,Yılmaz Hava Şeyma (2018).  Organik Kanatlı Hayvan Üretimi.  Uluslararası Tarım Kongresi Internatıonal Agrıculture Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4216146)
 28.  Ayaşan Tugay, Çil Abdullah, Ergül Şerife, Ülger İsmail, Inci Hakan, Çil Ayşe Nuran, Şahin Vakas, Burun Hacer, Kalebaş Celal (2017).  Bazı Ayçiçeği Çeşitlerinin İn Vitro Gaz Üretim Tekniği Yardımıyla Besleme Değerinin Tespiti.  International Advanced Researches   Engineering Congress-2017 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3651431)
 29. Çelik Şenol, Şengül Turgay, Söğüt Bünyamin, Inci Hakan, Şengül Ahmet Yusuf (2017).  Estimation Of Forward Goose Population Of Iğdır Province With Artificialneural Networks And Some Regression Models.  II. International Iğdır Symposium (Igdırsemp 2017, Iğdır, Turkey) , 128-128. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3652812)
 30. İnci Hakan, Özdemir Gökçe, Şengül Ahmet Yusuf, Söğüt Bünyamin, Nursoy Hüseyin, Şengül Turgay (2107).  Varying Of Level Of Juniper Berry Suplamantation On Performance And Some Carcass Traits İn Quail Rations.  International Health And Natural Sciences Conference (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3651401)
 31. Çelik Şenol, Şengül Turgay, Söğüt Bünyamin, Inci Hakan, Şengül Ahmet Yusuf (2017).  Estımatıon of Forward Turkey Populatıon of Igdır Provınce Wıth Some Nonlınear Regressıon Models And Exponentıal Smoothıng Methods.  ‘Iı. Uluslararası Iğdır Sempozyumu’na (Igdırsemp 2017), 130-130. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3561468)
 32. Çelik Şenol, Şengül Turgay, Söğüt Bünyamin, Inci Hakan, Şengül Ahmet Yusuf (2017).  Bıldırcın Yumurtalarında Sarı Ve Ak Ağırlığını Etkileyen Faktörlerin Veri Madenciliği Yöntemleri İle İncelenmesi.  18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması Ve İstatistik sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3651382)
 33. Çelik Şenol, Şengül Turgay, Söğüt Bünyamin, Inci Hakan, Şengül Ahmet Yusuf (2017).  Türkiye De Organik Bal Üretiminin Bölgelere Göre Değişiminin Tek Yönlü Varyans Analizi Ve Anom Testi İle İncelenmesi.  1. Uluslararası Organik Tarım Ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu, 144-144. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3651354)
 34. Çelik Şenol, Şengül Turgay, Söğüt Bünyamin, Inci Hakan, Şengül Ahmet Yusuf (2017).  Türkiye De Organik Bal Üretiminin Regresyon Analizi İle İncelenmesi.  1. Uluslararası Organik Tarım Ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu, 215-215. (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3651365)
 35. Şengül Turgay, Söğüt Bünyamin, Inci Hakan, Şengül Ahmet Yusuf,Bengü Aydın Şükrü, Çelik Şenol (2017).  The Effect Of Different Levels Of Supplemented Some Essential Oils And Fruit Peel Powders İn Quail Diets On Cholesterol, Vitamin A, E And D in Eggs.  International Conference On Agriculture, Forest, Foodsciences And Technologies (Icafof 2017 Cappadocia / Turkey) (Özet)
 36. Çelik Şenol, Inci Hakan, Şengül Turgay, Söğüt Bünyamin, Şengül Ahmet Yusuf, Ayaşan Tugay (2017).  A Study on Analysis of Variables Affecting Carcass Weight in Whiteturkeys by Regression Analysis Based on Ridge Regression And Factoranalysis Scores.  International Conference on Agriculture, Forest, Foodsciences And Technologies (Icafof 2017 Cappadocia / Turkey) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3517677)
 37. Inci Hakan, Çelik Şenol, Şengül Turgay, Söğüt Bünyamin, Karakaya Ersin, Şengül Ahmet Yusuf, Ayaşan Tugay (2017).  A Study On The Effect Of Different Feeding Methods on Live Weight Gain of white Turkeys With Repeated Measurement Anova and Profile Analysis.  International Conference On Agriculture, Forest, Foodsciences and Technologies (Icafof 2017 Cappadocia / Turkey) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3517674)
 38. Ayaşan Tugay, Ülger İsmail, Kaliber Mahmut,Ergül Şerife, Inci Hakan, Mert Dürdane, Meltem Türkeri (2017).  Determination of The Nutritive Value of Some Chickpea Varieties Using İn Vitro Gas Production Technique".  The International Conference On Agriculture, Forest, Food Sciences And Technologies(Icafof) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3520468)
 39. Inci Hakan, Gökdoğan Osman, Bengü Aydın Şükrü, Yılmaz Hava Şeyma,Ayaşan Tugay (2017).  Effect of Different Housing Systems (Closed System, 50 % Feed + Pasture, Completely Pasture) On Energy Usage Efficiency of White Turkey Reared.  International Conference on Agriculture, Forest, Foodsciences And Technologies (Icafof 2017 Cappadocia / Turkey). (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3517671)
 40. Söğüt Bünyamin, Kurbal Ömer Faruk, Inci Hakan, Ayaşan Tugay (2016).  Mercimek Kırığının Hindilerin Besi Performansı Üzerine Etkisi.  1st Internationalanimal Nutrition Congress (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3040818)
 41. Inci Hakan, Çelik Şenol, Söğüt Bünyamin, Kökten Kağan (2016).  Effect of Different Feeding Methods on Live Weight And Weight Gain Turkeys.  International Conference On Advances in Natural And Applıed Scıence (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2809975)
 42. Hakan Inci, Reşit Taysı, Tülay Çağrıbay, Aydın Daş (2014).  Süt Sığırcılığında Sürü Yönetimi.  Uluslararası Katılımlı süt Sığırcılığı Asempozyumu (Özet Bildiri/)(Yayın No:1045239)
 43. Hakan Inci, Ersin Karakaya, Bünyamin Söğüt, Turgay Şengül (2013).  Organic Product Consumption And Customer Preferences İn Urban Sections of Bingöl Province.  Central Asia Congress And Busines Forum on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition (Özet Bildiri/)(Yayın No:296616)
 44. Söğüt Bünyamin, Inci Hakan, Şengül Turgay (2010).  The Comparison of Growth Performance of Broiler Under Conventional And Organic Condition.  International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:293855)
 45. Bünyamin Söğüt, Hakan Inci, Hüsrev Demirulus  Big 6 Etçi Beyaz Hindilerin Farklı Yetiştirme Ve Besleme Koşullarında Besi Ve Karkas Özellikleri .  5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:188989)
 46. Bünyamin Söğüt, Osman Kalpak, Hakan Inci, Mustafa Sarı, Ömer Faruk Kurbal  Yem Kısıtlamasının Japon Bıldırcınlarında  Coturnix Coturnix Japonica  Büyüme ve Gelişme Özellikleri Üzerine Etkisi.  Uluslar Arası Hayvan Besleme Kongresi (Yayın No:188801)
 47. Bünyamin Söğüt, Hakan Inci, Elif Babacanoğlu  Kurutulmuş Rumen İçeriğinin Japon Bıldırcınlarının Rasyonlarına Eklenmesinin Büyüme Gelişme Ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkisi .  II. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:189065)
 48. Çelik Şenol,Söğüt Bünyamin,Şengül Ahmet Yusuf, Inci Hakan, Şengül Turgay (2016).  Eşbütünleşme ve cm Analizi Kullanarak Türkiye de Büyükbaş Havyanlarda Et Ve Süt Üretimi Arasındaki uzun Dönemli İlişkinin İncelenmesi.  17th International Symposium On Econometrics, Operations Research And Statistics (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2835477)
 49. Inci Hakan, Söğüt Bünyamin,Çelik Şenol,Çelik Şenol,Şengül Turgay,Şengül Ahmet Yusuf,Daş Aydın (2016).  Examination Some Body Measurements Affecting on Carcass Weight Via Path Analysis on Japanese Quail.  International Conference on Advances in Natural And Applıed Scıence (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2809965)
 50. Söğüt Bünyamin, Inci Hakan, Daş Aydın,Şengül Turgay,Özdemir Gökçe,Taysı Mehmet Reşit (2015).  Yüksek Rakımda Yetiştirilen Bıldırcınlarında Kuluçkalık Yumurta Ağırlığı Ve Kuluçkanın Son Döneminde Oksijen Eklenmesinin Kuluçka Sonuçları Ve Besi Performansına Etkileri.  Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:1558456)
 51. Inci Hakan, Şengül Turgay,Recep Bural (2015).  Bingöl İli Köy Tavukçuluğunun Yapısı. Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1558448)
 52. Karakaya Ersin, Inci Hakan, Şengül Ahmet Yusuf (2015).  Organik Ürün Tüketimini Etkileyen Faktörler Ve Tutumlar Diyarbakır İli Örneği .  Doğu Karadeniz II Organik Tarım Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:1558457)
 53. Çelik Şenol, Inci Hakan, Söğüt Bünyamin, Şengül Turgay (2015).  Spline Fonksiyonların Organik Tavuklarda Canlı Ağırlığın Modellenmesinde Kullanımı.  Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:1558455)
 54. Çelik Şenol, Inci Hakan, Söğüt Bünyamin, Şengül Turgay (2015).  Japon Bıldırcınlarında Yumurta Bazı Kalite Özellikleri Ve Tüy Renginin Yumurta Ağırlığına Etkisi.  9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (3-5 Eylül 20157 Konya) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1539828)
 55. Çelik Şenol, Inci Hakan, Söğüt Bünyamin, Şengül Turgay (2014).  Japon Bıldırcınların Yumurta Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.  International Mesopotamia Agriculture Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1090884)
 56. Gökçe Özdemir, Hakan Inci, Bünyamin Söğüt, Aydın Daş (2014).  Bıldırcınlarında Anaç Yaşının Yumurtanın Bazı İç Ve Dış Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi.  5. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, 113-114. (Özet Bildiri/)(Yayın No:1060516)
 57. Hakan Inci, Adil Kayaokay, Tülay Çağrıbay, Bünyamin Söğüt (2014).  Kafes Ve Yer Sisteminde Yetiştirilen Bıldırcınların Besi Performansı Ve Karkas Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması.  10. Zootekni Öğrenci Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:1045236)
 58. Hakan Inci, Bünyamin Söğüt, Gökçe Özdemir, Ayusuf Şengül (2013).  Etlik Piliç Diyetlerine Farklı Düzeylerde İlave Edilen Çörek Otu Tohumunun  Nigella Sativa  Besi Performansı Üzerine Etkisi.  8.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:960515)
 59. Bünyamin Söğüt, Hakan Inci, Gökçe Özdemir, Aydın Daş (2013).  Genç Ve Hızlı Büyüyen Etlik Piliçlerde Göğüste Ve Karında Su toplanması Sendromu.  8.Ulusal Zootekni Kongresi, 512-512. (Özet Bildiri/)(Yayın No:962143)
 60. Hakan Inci, Hüseyin Nursoy, Turgay Şengül, Ahmet Yusuf Şengül (2013).  Japon Bıldırcınlarının Diyetlerine İlave Edilen Ardıç Meyvesinin  Juniperus Communis  Besi Performansı Üzerine Etkisi.  8.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 26-26. (Özet Bildiri/)(Yayın No:960518)
 61. Gökçe Özdemir, Bünyamin Söğüt, Hakan Inci, Aydın Daş (2013).  Japon Bıldırcınlarında Kuluçkalık Yumurta Ağırlığının Besi Performansı Ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkisi.  8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 24-24. (Özet Bildiri/)(Yayın No:960517)
 62. Inci Hakan, Karakaya Ersin, Türk Serap (2013).  Bingöl İlinde Organik Ürün Tüketimi Ve Tüketim Alışkanlıklarını Etkileyen Faktörler.  Zootekni Öğrenci Kongresi. (Yayın No:2866480)
 63. Gökçe Özdemir, Hakan Inci, Bünyamin Söğüt, Turgay Şengül (2011).  Keklik Yetiştiriciliğinde  Büyüme Ve Besi Performansını Etkileyen Faktörler.  7.Ulusal Zootekni Kongresi (/)(Yayın No:296431)
 64. Inci Hakan, Söğüt Bünyamin,Şengül Turgay,Özdemir Gökçe,Şengül Ahmet Yusuf (2011).  Japon Bıldırcınlarında  Coturnix Coturnix Japonica  Canlı Ağırlık Yönünde Yapılan Seleksiyonun Yumurta Dış Ve İç Kalite Özelliklerine Etkileri.  7.Ulusal Zootekni Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:296253)
 65. Bünyamin Söğüt, Hakan Inci, Turgay Şengül (2010).  Tavuk Eti Üretiminde Et Kalitesini Etkileyen Faktörler .  Kümes Hayvanları Kongresi (Yayın No:295693)
 66. Inci Hakan, Söğüt Bünyamin,Şengül Turgay (2010).  Kurutulmuş Rumen İçeriğinin Japon Bıldırcınlarının Rasyonlarında Kullanılma Olanakları.  Kümes Hayvanları Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:295958)
 67. Hakan Inci, Bünyamin Söğüt, Turgay Şengül (2010).  İnci  H    Söğüt  B   Şengül  T   2010  Geleneksel Ve Organik Yöntemlerle Yetiştirilen Etlik Piliçlerin Gelişme Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması 7- 9  Ekim    Sözlü Bildiri  .  Kayseri Kümes Hayvanları Kongresi’2010 (Yayın No:295812)
 68. Nurefşan İnceer, Bünyamin Söğüt, Hakan Inci (2010).  Organik Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi  Ambalajlanması Ve Depolanması .  Türkiye I. Organik Hayvancılık Kongresi, 512-512. (Yayın No:294842)
 69. Hakan Inci, Bünyamin Söğüt, Turgay Şengül (2010).  Organik Ve Konvansiyonel Kanatlı Hayvan Yetiştirme Yöntemlerinin Değişik Yönlerden Karşılaştırılması.  Türkiye I. Organik Hayvancılık Kongresi, 381-388. (Yayın No:295223)
 70. Bünyamin Söğüt, Hakan Inci, Turgay Şengul (2010).  Organik Kanatlı Hayvan Üretiminde Yem Ve Civciv.  Türkiye I. Organik Hayvancılık Kongresi, 336-342. (Yayın No:295524)
 71. Bünyamin Söğüt, Hakan Inci, Turgay Şengül (2010).  Söğüt  B   İnci  H   Şengül  T  2010  Ekolojik  Organik  Biyolojik  Etlik Piliç Yetiştirme Çalışmaları    28 Haziran   1 Temmuz 2010  Erzurum   Poster Bildiri .  Türkiye Iv. Organik Tarım Sempozyumu, 464-467. (Tam Metin Bildiri)(Yayın No:294477)
 72. Hakan Inci, Bünyamin Söğüt, Turgay Şengül (2010).  Söğüt  B Şengül  T  2010  Niçin Organik Hayvansal Üretim     28 Haziran   1 Temmuz 2010  Erzurum   Poster Bildiri  .  Türkiye Iv. Organik Tarım Sempozyumu, 561-564. (Tam Metin Bildiri)(Yayın No:294620)
 73. Bünyamin Söğüt, Mustafa Sarı, Osman Kalpak, Hakan Inci (2002).  Farklı Genotipli Bıldırcınlarda  Coturnix Coturnix Japonica  Yumurta Ağırlığının Kuluçka Ve Gelişme Özellikleri Üzerine Etkisi .  Iıı. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (Özet Bildiri)(Yayın No:293420)
 74. Bünyamin Söğüt, Mustafa Sarı, Osman Kalpak, Hakan Inci (2001).  Bıldırcınlarda Anaç Yaşının Yumurta Kalitesi Üzerine Etkisi.1. Doğu Anadolu Kanatlı Yetiştiriciliği Sempozyumu (Yayın No:293294)
 75. Ahmet Aydın, Suphi Deniz, Hakan Inci (2001).  Kanatlı Karma Yemlerinde Kullanılan Bazı Tahılların Sindirilebilirliğini Artırmak İçin Enzim Kullanımı.  1. Doğu Anadolu Kanatlı Yetiştiriciliği Sempozyumu (Yayın No:293540)

 

 

 

CURRICULUM VITAE of

Assistant Professor Hakan İNCİ

 

MEMBERSHIP in EDITORIAL BOARDS

Number 

 

JOURNALS                                                                                                            

Index

Role

1

Turkish Journal of Agricultural And Natural Sciences (http://dergipark.gov.tr/turkjans/board)

Ulakbim TR

(International Scientific Journal)

Associate Editor

2

Revista Brasileira de Zootecnia (http://revista.sbz.org.br/index.php?idiom=en& ) 

SCI-Expanded

Associate Editor

 

3

Journal of Applied Life Sciences International (http://www.sciencedomain.org/journal/40/editorial-board-members)             

ESCI

(Emerging Sources Citation Index)

 

Academic Editor

4

The South African Journal of Animal Science (SAJAS)

http://www.journals.sasas.co.za/?JID=1

SCI-Expanded

 

Sub Editor

 

5

International Journal of Zoology and Animal Biology (IZAB)

http://medwinpublishers.com/IZAB/editorial-board.php

, , ,

 

Editor

6

International Journal of Livestock Production (IJLP)

http://www.academicjournals.org/journal/IJLP/editors

 

Biocontrol News and Information, Biofuels Abstracts, Chemical Abstracts, EZB, Forestry Abstracts, Genamics Journal Seek, Grasslands and Forage Abstracts,  Helminthological Abstracts, Horticultural Science Abstracts

Irrigation and Drainage Abstracts

Associate Editor

7

International Journal of Biotechnology and Recent Advances (IJBR)

https://madridge.org/journal-of-biotechnology-and-recent-advances/editors

 

, , ,

Editör

MEMBERSHIP OF SCIENTIFIC COMMITTEE

 1. http://iarec.osmaniye.edu.tr/19262_b%C4%B0l%C4%B0m-kurulu.html (2017)
 2. http://icfar.gen.tr/scientific-committee (2018)
 3. http://www.kongre2019.com/site.php?https://www.ispecongress.org                                           Siirt / Ukrayna / Van (2019)

 

National And International Journal Referees

 

Index Type

Journal Name

Language

Science Citation Index Expanded

Revista Brasileira De Zootecnia

English

Emerging Sources Citation Index

Annual Research & Review İn Biology

English

Animal Science Database

International Journal of Livestock Production

English

Science Citation Index Expanded

Brazilian Poultry Science

English

Scopus

 CABI

Iranian Journal of Applied Animal Science

English

Emerging Sources Citation Index)

Current Journal of Applied Science And Technology

English

Emerging Sources Citation Index)

Asian Research Journal of Agriculture

English

Science Citation Index Expanded

Journal of Food Science And Technology

English

International Society of

Indexing

Turkish Journal of Agricultural And Natural Sciences

Turksih

Ulakbim

Harran University Journal of The Faculty Veterinary Medicine

Turkish

SCOPUS, CAB Abstract,

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

Turkish

Dergi Park

Nevşehir Bilim Ve Teknoloji Dergisi

Turkish

Dergi Park

International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research

Turkish

Science Citation Index Expanded

South African Journal of Animal Science

English

Science Citation Index Expanded

Archives Animal Breeding

English

 

​     

 

Projects

 

 1. Big 6 Beyez Hindilerin Van sartlarında Besi ve Karkas Özellikleri, ARASTIRMA PROJESI, Arastırmacı, 1998-2000)
 2. PTU 6 propyl 2 thiouracil Uygulamasının Bıldırcınların Testis Özellikleri Üzerine Etkisi The Effect of PTU 6 propyl 2 thiouracil on Testis Size and Sperm Production of Quail , BAP, Arastırmacı, 2001-2009 (ULUSAL)
 3. Kurutulmus Rumen Içeriginin Japon Bıldırcınlarının Rasyonlarına Eklenmesinin Büyüme Gelisme ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkisi , BAP, Arastırmacı, 2001-2003 (ULUSAL)
 4. Organik ve konvansiyonel tarim prensiplerine göre yetistirilen JAPON BILDIRCINLARININ Coturnix coturnix japonica büyüme gelisme ve karkas özelliklerinin karsılastırılması, BAP, Yönetici, 2010-2014 (ULUSAL)
 5. Yüksek ve Düsük Rakımda Yetistirilen Japon Bıldırcınlarında Coturnix coturnix japonica Kuluçkalık Yumurta Agırlıgı ve Kuluçkanın Son Döneminde Oksijen Eklenmesinin Kuluçka Sonuçları ve Çıkıs Sonrası Performansa Etkileri, BAP, Arastırmacı, 2011-2013 (ULUSAL)
 6. Organik ve Konvansiyonel Tarım Prensiplerine Göre Yetistirilen Etlik Piliçlerde Büyüme Gelisme ve 6. Karkas Özelliklerinin Karsılastırılması , BAP, Arastırmacı, 2006-2009 (ULUSAL)
 7. Strese Maruz Bırakılan Bıldırcınlarda Coturnix coturnix japonica Borik Asit in Performans Yumurta 7. ve Hematolojik Özellikleri Üzerine Etkisi, BAP, Arastırmacı, 2011-2014 (ULUSAL)
 8. BLUP ve RAPD Yöntemini Kullanarak Alternatif Yetistiricilik Olarak Van Ve Kars Ta Yetistirilen Siyah Ve Beyaz Yerli Kaz Varyetelerinin Canlı Agırlık Yönünden Islahı , Arastırma Projesı, Arastırmacı, 2008 (Devam Ediyor)
 9. Kapalı Sıstem Ve Serbest Dolasımlı Sıstemlerde Yetıstırılen Beyaz Hındılerın Besı Performansı Ve Karkas Özellıklerı Bakımından Karsılastırılması, Yüksekögretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Arastırma Projesi, Yürütücü, , 25/02/2015 - 22/09/2016 (Ulusal)
 10. Bıngöl Ilı Merkez Ve Ilçelerınde Köy Tavukçulugunun Yapısı Ve Durumu, Yüksekögretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Arastırma Projesi, Yürütücü, , 10/03/2014 - 08/05/2015 (Ulusal)
 11. Bıngöl Bal Arıcılıgının Yapısal Durumunun Incelenmesı Sorunları Ve Çözüm          Önerılerı, Diger Kamu Kurulusları (Yüksekögretim Kurumları Hariç), Yürütücü: Sögüt Bünyamın, Arastırmacı: Incı Hakan, Arastırmacı: Sengül Turgay, Arastırmacı: Taysı Mehmet Resıt, Arastırmacı: Tutar Halıt, Arastırmacı: Çelık Senol, Arastırmacı: Sengül Ahmet Yusuf, Arastırmacı: Kökten Kagan, Arastırmacı: Yılmaz Hava Seyma, Arastırmacı: Karakaya Ersın, , 07/04/2017 - 12/12/2017 (Ulusal) 
 12. Dıyarbakır Ilı Köy Tavukçulugunun Sorun Analızı Ve Çözüm Önerılerı, Diger Kamu Kurulusları (Yüksekögretim Kurumları Hariç), Yürütücü:Incı Hakan, Arastırmacı: KöktenKagan, Arastırmacı: Meral Ramazan,Arastırmacı: Karakaya Ersın, Arastırmacı: Sengül Turgay, Arastırmacı: Sögüt Bünyamın, Arastırmacı:Sengül Ahmet Yusuf, Arastırmacı: Yılmaz Hava Seyma, Arastırmacı: Ekinci Muhammed Ali, , 07/04/2017 - 28/11/2017 (Ulusal)
 13. Bıngöl Ilındekı Etlık Pılıç Isletmelerının Teknık Ve Yapısal Özellıklerının Incelenmesı, Sorunların Tespıtı Ve Çözüm Önerılerı, Diger Kamu Kurulusları (Yüksekögretim Kurumları Hariç), Arastırmacı: Sengül Turgay, Arastırmacı: Sögüt Bünyamın, Arastırmacı: Yılmaz Hava Seyma,Arastırmacı:Taysı Mehmet Resıt,Arastırmacı : Kökten Kagan,Yürütücü: Incı Hakan, Arastırmacı: Sengül Ahmet Yusuf, Arastırmacı: Karakaya Ersın, , 08/01/2018 - 26/10/2018 (Ulusal) 
 14. Mus Ilı Köy Tavukçulugunun Sorun Analızı Ve Çözüm Önerılerı, Diger Kamu  Kurulusları (Yüksekögretim Kurumları Hariç), Arastırmacı: Vural Hüccet,Arastırmacı: Sögüt Bünyamın, Arastırmacı: Yılmaz Hava Seyma, Arastırmacı: Karakaya Ersın, Yürütücü:Incı Hakan, Arastırmacı: Meral Ramazan, Arastırmacı: Sengül Turgay, Arastırmacı: Kökten  Kagan,Arastırmacı:Sengül Ahmet Yusuf, , 08/01/2018 - 06/12/2018 (Ulusal)
 15. Bingöl Yöresinde Farklı Dönemlerde Ve Farklı Tuzaklama Yöntemleriyle Elde Edilen Propolislerin Verim, Kalite Ve İçerik Bakımından Karşılaştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Danışman: Yücel Banu, Danışman: Şengül Turgay, Danışman: Söğüt Bünyamin, Araştırmacı: Kökten Kağan, Yürütücü: İnci Hakan, Araştırmacı: İvgin Tunca Rahşan, Araştırmacı: Ayaşan Tugay, Araştırmacı: Bengü Aydın Şükrü, Araştırmacı: Gül Aziz, Araştırmacı: Çelik Şenol, Araştırmacı: Şengül Ahmet Yusuf, Araştırmacı: Kutlu Mehmet Ali, Araştırmacı: Yılmaz Hava Şeyma,  05/07/2019 (Tamamlandı) (Ulusal)
 16. Bingöl İlindeki Elde Edilen Ham ve Liyofilize Apilarnilin Biyoaktif Özelliklerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Danışman: İNCİ HAKAN, Araştırmacı: Erdem Sinan, 07/04/2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)
 17.  Kanser Hücre Hatları Üzerinde Etkisinin Araştırılması, -Tübitak 1002, Yürütücü: Hakan İnci, Araştırmacı:Mehmet İlkaya, , 10/11/2022 - 01/06/2023 (Ulusal)

 

 

BOOK / BOOK CHAPTER

 

 1. Bıologıcal Actıvıtıes Of Honey Bee Products, Bölüm adı:(Overview of the Honey Bee Taxonomy from Systematic Perspective) (2023)., İlkaya Mehmet, İnci Hakan, orient yayınevi,  Editör:Ebubekir İZOL, Yusuf Kenan Haspolat İlhami Gülçin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 116, ISBN:312 431 21 55, Türkçe(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 8363005)
 2. Bee And Bee Products, Bölüm adı:(Diagnosis and Treatment Methods in Honey Bee Diseases) (2023)., İlkaya Mehmet, İnci Hakan, Orient Yayın evi, Editör: Ebubekir İZOL, Mine Koçyiğit,Yusuf Kenan Haspolat, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 120, ISBN:978-625-6893-29-0, İngilizce(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 8363018
 3. Tarımsal Perspektıfte Bıyodınamık Yaklasımlar, Editör: Bünyamin SÖGÜT, Hakan INCI, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 244, ISBN:978-625-8246-42-1
 4. Tarımsal Perspektıfte Bıyodınamık Yaklasımlar, Bölüm Adı:(Ipek Böceklerınde Çevre Kosullarının Voltınızm, Üreme Ve Gelısme Üzerınde Etkısının Degerlendırılmesı) (2022). Ilkaya Mehmet, Incı Hakan, IKSAD YAYINEVI, Editör: Bünyamin SÖGÜT, Hakan INCI, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 244, ISBN:978-625-8246-42-1
 5. Tarımsal Perspektıfte Bıyodınamık Yaklasımlar, Bölüm Adı:(Apılarnıl Ve Androjenık Etkılerı) (2022)., Erdem Sınan, Inan Sevda, Incı Hakan, Iksad Yayınevı, Editör:Bünyain Sögüt, Hakan Incı, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 244, ISBN:978-625-8246-42-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7908804) Türkıye’de Organık Tarım Ve Agro-Ekolojık Gelısmeler, Kitap, Editör, IKSAD 14.06.2021
 6. Türkıye’de Organık Tarım Ve Agro-Ekolojık Gelısmeler, Bölüm Adı: (Trc Güneydogu Anadolu Bölgesi Trc2 Ve Trc3 Alt Bölgeler?Nde Organik Ürün Üretim Ve Tüketim Durumu) (2021)., Incı Hakan, Karakaya Ersın, Iksad, Editör: Prof. Dr. Kağan Kökten; Doç. Dr. Hakan Incı, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 479, Isbn:978-625-7636-96-4, Türkçe(Bilimsel Kitap),
 7. Türkıye’de Organık Tarım Ve Agro-Ekolojık Gelısmeler, Bölüm Adı:(Organik Arıcılıkta SürdürülebiliR Stratejiler) (2021)., Döner Ömer, Yavuz Çigdem, INCI Hakan, Ayasan Tugay, Iksad, Editör:Kagan Kökten; Hakan Incı, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 479, Isbn:978-625-7636-96-4, Türkçe(Bilimsel Kitap)
 8. 21. Yüzyılda Sürdürülebılır Kalkınma Ve Agro Ekonomıdekı Güncel Yaklasımlar, Kitap, Editör, Iksad Publications, 06.12.2020-07.12.2020
 9. Tarımsal Ekoloji ve Ekolojik Model Parametreleri (Uluslararası Kitap) 2020 Efeakademi- Ufuk Karadavut, Kağan Kökten, Hakan Inci. ISBN 978-6257957-21-2
 10. Tarım ve Ziraattaki Güncel Gelişmeler (Uluslararası Kitap Bölümü- 5. bölüm) 2020. İKSAD Yayınevi. Tugay Ayaşan, Hakan Inci. ISBN 978-6257914-52-9
 11. Tarımda Yenılıkçı Yaklasımlarsürdürülebılır Tarım Ve Bıyoçesıtlılık, Bölüm Adı: (Propolısın Bagısıklık Sıstemı Üzerıne Etkısıcovıd-19 Örnegı) (2020). Coskun Pınar, Çobanoglu Duygu Nur, Incı Hakan, Iksad Yayınevi, Editör: Prof. Dr. Kagan Kökten, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 546, Isbn:978-625-7687-38-6, Türkçe (Bilimsel Kitap),
 12. New Approaches And Applıcatıons Inagrıculture, Bölüm Adı:(The Effect Of Apıllarnıl (Male Bee Larva) On Human Nutrıtıon, Health Sıte And Medıcal Treatment Of Some Dıseases) (2020). Incı Hakan, İlkaya Mehmet, www.İksadyayinevi.Com, Editör:Mehmet Fırat Baran, Basım Sayısı:1, Isbn: 978-625-7279-66-6, Ingilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6657274)

 

 

 

 

 

WORKSHOP /  19.03.2015-19.03.2015

Organik Tarım Çalıştayı
(Davetli Konuşmacı),Muş / Türkiye

Teşekkür belgesi, 2012, BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

Teşekkür belgesi, 2015, BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

Teşekkür belgesi, 2016  BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

Teşekkür Belgesi  2017 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

Best Reviewer Award 2017 (IAREC’17)

Academic Editör Certificate

http://www.sciencedomain.org/journal/40/editorial-board-members