HAKAN CAN

Dr. Öğr. Üyesi HAKAN CAN

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / İSLAM TARİHİ VE SANATLARI
E-mail hcan@bingol.edu.tr
Dahili No 5549
Oda No D/ 1 -11

Hakan CAN, 1992 yılında Diyarbakır'ın Kulp İlçesinde doğdu. İlköğrenimi 2007 yılında Diyarbakır/Merkez 24 Kasım İlköğretim Okulundan mezun olarak tamamladı.  2011 yılında Diyarbakır/Merkez İmam Hatip Lisesinden mezun oldu.  Aynı yıl Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı. 2015 yılında bu bölümden mezun oldu. Yine bu yılda Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Sanatları Tarihi Anabilim dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı. Abdüllatîf el-Bağdâdî'nin el-İfâde ve'l-itibâr Adlı Eserinin İçerik Analizi isimli tez çalışmasıyla 2018 yılında yüksek lisansını tamamladı. 2019 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi Bilim Dalı'nda başlamış olduğu doktora öğrenimine devam etmekte olup halen Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. 

Lisans

 İlahiyat Fakültesi 

 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

 2015

Yüksek Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü/ İslam Tarihi ve Sanatları/İslam Tarihi

 DİCLE ÜNİVERSİTESİ

2018

Doktora  Sosyal Bilimler Enstitüsü/ İslam Tarihi ve Sanatları/İslam Tarihi ATARÜRK ÜNİVERSİTESİ 2023

 

Araştırma Görevlisi: Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2015-...

Arapça: 76,25

Farsça

1. CAN, Hakan. "Kureyş Batınlarından Benî Esed b. Abdiluzzâ ve Tarihi Süreçteki Konumu". Siyer Araştırmaları Dergisi /13 (Temmuz 2022): 61-88. https://doi.org/10.56288/siyer.1116756

1. CAN, Hakan . "İlk Dönem İslâm Medeniyeti ve Dayandığı Birtakım Temel Dinamikler". Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 / 10 (Aralık 2017): 291-316 .

2. CAN, Hakan . "İslâm Dünyasında Ansiklopedik Eser Yazımı Nüveyrî ve Ömerî Örneği". Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / 11 (Haziran 2018): 355-375 .

3. CAN, Hakan . "Abdüllatif el-Bağdadî’nin el-İfâde ve’l İ‘tibâr Adlı Eserinde Antik Mısır Anlatımı". Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / 13 (Haziran 2019): 259-283 . https://doi.org/10.34085/buifd.533586

4. CAN, Hakan . "Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Sahabe İle İstişaresi ve Sahabenin Bazı Konularda Hz. Muhammed’e Yaptığı İtirazlar". Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / 14 (Aralık 2019): 249-265 . https://doi.org/10.34085/buifd.619429

Çeviri:

1. Mustafa Müslim-Fethi Muhammed ez-Za‘bi, İslam Kültürünün Önemi, Çev. Hakan Can-Abdulbaki Kınsün, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / 15 (Haziran 2020): 394-400.

1. Abdulbaki Kınsün-Hakan Can, Çevrimiçi Gençlik, Asos Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 25-27 Ekim 2018 İstanbul.

2. Hakan Can-Abdulbaki Kınsün, Fuat Sezgin'in İslam Medeniyetinin Gerileme Sebeplerine Yönelik Yaklaşımları Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım, Uluslararası İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Sempozyumu, 15-17 Şubat 2019 Diyarbakır.

3. Hakan Can, Abdüllatîf el-Bağdâdî'nin el-İfâde ve'l-itibâr Adlı Eserinde Eyyûbî Sultanlarından I. Âdil Döneminde Mısır'da Yaşanan Kıtlık ve Doğal Afetler (597/1201-259/1202), Uluslararası Eyyûbîler Sempozyumu, 20-22 Nisan 2019 Iğdır.

1. Hakan Can-Abdulbaki Kınsün, Nehcü'l Belâğâ'daki Siyasi Mektupların Analizi, Ulusal Hz. Ali Sempozyumu, 4-5 Ekim 2019 Sivas.

1. İSLAM KLASİKLERİ 12.11.2020 - 23.12.2021

Görev : Araştırmacı

Durum : Tamamlandı

2. İSLAM MEDENİYETİNDE BİLİM ÖNCÜLERİ 13.06.2020 - 15.05.2021

Görev: Araştırmacı

Durum: Tamamlandı

1. Hakan Can-Abdulbaki Kınsün, Fuat Sezgin'in İslam Medeniyetinin Gerileme Sebeplerine Yönelik Yaklaşımları Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım, Fuat Sezgin ve Temel İslam Bilimleri: Güncel Tartışmalar-Teorik Teklifler, ed. İbrahim Özçoşar ve dğr., İstanbul: Divan Kitap, 2019, ss. 395-410. 

2. Hakan Can, Abdüllatîf el-Bağdâdî'nin el-İfâde ve'l-itibâr Adlı Eserinde Eyyûbî Sultanlarından I. Âdil Döneminde Mısır'da Yaşanan Kıtlık ve Doğal Afetler (597/1201-598/1202), Eyyûbîler'de Siyasi ve Ekonomik İlişkiler, ed. Abdulhalim OFLAZ ve dğr., İstanbul: HiperYayın, 2020, ss. 365-378.

3. Hakan Can, Cerrah İbrahim b. Abdullah, İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri (Tıp), ed. Zehra Gençel Efe, İstanbul: Mana Yayınları, 2021, ss. 172 -176.

4. Hakan Can, Abbas Vesim Efendi, İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri (Tıp), ed. Zehra Gençel Efe, İstanbul: Mana Yayınları, 2021, ss. 211-215.

5. Bedrettin Basuğuy-Hakan Can, Eyyûbîler'de Tıp ve Sağlık Sistemi, Eyyûbîler: Kültür ve Medeniyet, ed. Ziya Polat, Ayşe Çekiç, Ankara: İlâhiyât Yayınları, 2022, 251 -283.

6. Makrîzî, İğâsetü’l-Ümme -Mısır’da Kıtlıklar ve Mali Krizler-, çev. Hakan Can-Muhammed Abrık, ed. Mehmet Azimli, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2021.

 

 

1. Naim Döner, Ahmed-i Rumî'nin Tefsir Anlayışı -Dekayıku'l-Hakâyik Eseri Bağlamında- ed. Hakan Can, Ankara: İlahiyat Yayınları, 2019.

2. Naim Döner, Mela İhsan el-Hezarşahî'nin Fikir Dünyası ve Kur'an Konularına Yaklaşımı, ed. Hakan Can, Ankara: İlahiyat Yayınları, 2021.

3. M. Zahir Ertekin, Kürtçe Siyer Yazıcılığı, ed. Hakan Can, İstanbul: Siyer Yayınları, 2022.