ARZU KAPAN

ARZU KAPAN

Unvan ŞEF
Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
E-mail akapan@bingol.edu.tr
Dahili No 5131
Oda No D/Z-12

1979 yılında Elazığ'da doğdu. İlköğretimi Bingöl Karaelmas İlkokulunda, ortaokul ve lise öğrenimini Bingöl Lisesinde tamamladı. 2002 yılında Dicle Üniversitesi Diyarbakır Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümünden, 2004 yılında ise Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. 15.03.2007 tarihinde Ahi Evran Üniversitesi Personel Daire Başkanlığında Memur olarak göreve başladı. 2010 yılında Bingöl Üniversitesine naklen atanmış olup halen Bingöl Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Şef kadrosunda görev yapmaktadır.

LİSE: BİNGÖL LİSESİ

ÖNLİSANS: DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR MESLEK YÜKSEKOKULU -  İŞLETME

LİSANS: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ - İŞLETME