KADİR TUĞ

Dr. Öğr. Üyesi KADİR TUĞ

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH
E-mail ktug@bingol.edu.tr
Dahili No 2486
Oda No D2-11

Lisans, Tarih, H. A. Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, 2001.

Yüksek Lisans, Tarih Anabilim Dalı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 2004.

Doktora, Tarih Anabilim Dalı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 2013.

DOKTOR, 2013

YRD.DOÇ.DR. 2013

DR. ÖĞR. ÜYESİ 2018

Öğr.Gör. İKTİSAT VE GİRİŞİMCİLİK ÜNİVERSİTESİ, Türk Dünyası Sosyal Bilimler ve Eğitim Fakültesi, Tarih Bölümü, Kırgızistan, 2006-2010.

 

                    GÜZ DÖNEMİ

LİSANS

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAPLARI TARİHİ

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ

BİTİRME ÖDEVİ-I

YÜKSEK LİSANS

İSLAMİYETTEN ÖNCE TÜRK TARİHİ

GENEL TÜRK TARİHİ KAYNAKLARI

 

                     BAHAR DÖNEMİ

LİSANS

KARAKOYUNLU VE AKKOYUNLU DEVLETİ TARİHİ

YENİ VE YAKINÇAĞDA TÜRK DÜNYASI

BİTİRME ÖDEVİ-II

YÜKSEK LİSANS

İSLAMİYET’TEN ÖNCE TÜRK KÜLTÜR TARİHİ

TÜRKİSTAN-RUSYA İLİŞKİLERİ

 

Rusça: İyi

İnglizce: Orta

Türk Lehçeleri;

Kazakça: İyi

Kırgızca: İyi

Özbekçe: İyi

Uygurca: İyi

K. Tuğ, "Doğu Türkistan'da İdari Teşkiat (XVII-XVIII. yüzyıllarda), Vestnik BGU  No: 2 (S. 17), Bişkek 2010.[PDF]

K. Tuğ, "XVII-XVIII. Kılımdarda Sayasiy Okuyalar cana Kojolor", Vestnik BGU, No: 2 (S. 17), Bişkek 2010.[PDF]

K. Tuğ, "Doğu Türkistan'da Aktağlık ve Karatağlık Hocaların Ortaya Çıkması, Vestnik, No:2 (S. 19), Bişkek 2011.[PDF]

Kadir Tuğ ve Yaşar Bedirhan, “Celal-Abad (Kırgızistan) Ve Çevresinde Ziyaret Yerleri Ve “Mezar” İnanışları”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 12., Bingöl 2016.[PDF]

Kadir Tuğ, “Заселение Ходжей В Восточном Туркестане (Hocaların Doğu Türkistan’a Yerleşmesi)”, Simbol Nauki, S.11, Ufa 2016, s. 51-58.[PDF]

 

K. Tuğ, "Kırgızistan'da Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Bu Dili Öğrenme Nedenleri ve Türklük Bilincine Karşı Farkındalıkları", Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi,Cilt 4, S. 1, Çankırı 2016.[Full text online]

BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN

"XVII-XVIII-kk Çıgış Türkistandagı Sayasi Okiyalarda Kırgızdardın Katışısuu", Ajıbek Baatır cana Anın Dooru, Kazıbek Kazalçı cana Adabiy Murası,20-21 Eylül, Narın Devlet Üniversitesi, Narın-Kırgızistan.[PDF]

"Oğuz Yabgu Devleti ve Selçukluların İstiklali", 8. Uluslararası Türk Dünyası Sosyalbilimler Kongresi, 09-13 Haziran, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Celalabad-Kırgızistan.[PDF]

"XVII-XVIII. yüzyıllarda Doğu Türkistan'da Eğitim, World Conference on Educational and İnstructional Studies, 07-09 November 2012, Antalya-Turkey.[Full Text Online]

 

BİLDİRİ KİTABINDA BASILMAYAN

Kadir Tuğ, “XVII-XVII. KK. Çıgış Turkstandagı Sayasi Okiyalarda Kırgızdardın Ordu” Kırgızskaya Gosudarstvennost v Sisteme Gosudarsvennostti Tyurko-Yazıçnıy Gosudarstv i Stepnoy Zonı v Tselom, Oş Devlet Üniversitesi, 22-23 Nisan 2003, Oş-KIRGIZİSTAN.

adir Tuğ, “Çıgış Türkistandagı Mamlekettik Başkaruu Sistamasındagı Kırgızlardın Ordu”, Tyursko-Sogdiyskiy Sintez i Razvitie Problemı Kulturnogo Naslediya, Kırgız-Özbek Üniversitesi, 20-21 Mayıs 2004, Oş-KIRGIZİSTAN.

Kadir Tuğ, “Türkistan’da XVII-XVII. Yüzyıllarda İdari Teşkilat”, IV. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Girişimcilik ve İktisat Üniversitesi, 11-14 Haziran 2006, Celalabad- KIRGIZİSTAN.

Kadir Tuğ, “Hocalar Dönemi İdari Teşkilat Sisteminde Kırgızların Rolü”, Uluslararası Kırgız Tarihinin Meseleleri Sempozyumu, Kızgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, 7 Nisan 2009, Bişkek-KIRGIZİSTAN.

Kadir Tuğ, "Kırgızistan’da Türkçe Öğretimi İle İlgili Bir Araştırmanın Sonuçlarına Dair" Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu(TUKAS 2014), Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Saray Bosna Üniversitesi, 12-13 Kasım 2014, NEVŞEHİR.

 

Genel Türk Tarihi Çalıştayı-I, İstanbul 2017.