ERDİNÇ İKİNCİOĞULLARI

Doç. Dr. ERDİNÇ İKİNCİOĞULLARI

Unvan DOÇENT
Birim MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ / İNŞAAT
E-mail eikinciogullari@bingol.edu.tr
Dahili No 1955
Oda No Mühendislik Mimarlık Fakültesi D309

Lisans    : Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (2011)

Yüksek Lisans : Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği ABD (2013-2015)

 (Tez Konusu: Yan Savak Deşarj Kapasitesinin Schmidt Yaklaşımı ile Belirlenmesi)

Doktora  : Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Hidrolik ABD (2015-2019)

  (Tez Konusu: Serbest Düşülü Savakların Mansabında Oluşan Yerel Oyulmanın Sayısal Analizi)

Post-Doktora: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (Ağustos 2021- Şubat 2022)

 

 

Araştırma Görevlisi- Kafkas Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (2012)

Araştırma Görevlisi- Bingöl Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (2017)

Doktor Öğretim Üyesi - Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (2019)

Doçent - Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) (2023)

 Elazığ SGK İl Müdürlüğü - İnşaat Mühendisi (2014-2017)

 

Hidromekanik (Yüksek Lisans)

İleri Akışkanlar Mekaniği (Yüksek Lisans)

Akarsu Hidroliği (Yüksek Lisans)

Baraj Planlama ve Tasarımı (Yüksek Lisans)

Hidroloji (Lisans)

Su Yapıları (Lisans)

Su Temini ve Çevre Sağlığı (Lisans)

Akışkanlar Mekaniği (Ön Lisans)

Hidrolik (Ön Lisans)

Su Temini ve İletimi (Ön Lisans)

Öğrencinin Adı Soyadı Tez Başlığı Bitirme Yılı

Eyyüp Ensar YALÇIN

(Yüksek Lisans-Eş Danışman)

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Yöntemi ile Basamaklı Dolusavakların İncelenmesi 2022

YDS 2015 (ingilizce) : 68.75

1-Gül, E,, Kılıç, Z., İkincioğulları, E., Aydın, M. C. (2024). Investigation of the effect of variable-sized energy dissipating blocks on sluice gate performance. Watersa, 50, (1). (SCI) https://doi.org/10.17159/wsa/2024.v50.i1.4064 

2- Ikinciogullari, E. (2023). A novel design for stepped spillway using staggered labyrinth trapezoidal steps. Flow Measurement and Instrumentation, 93, 102439. (SCI) 10.1016/j.flowmeasinst.2023.102439

3- Alashan, S., İkincioğulları, E., & Yalçın, E. E. (2023). Practical Design of Stepped Spillways using Fuzzy Inference System. (Preprint)  10.21203/rs.3.rs-2937963/v1

4-Yalcin, E. E., Ikinciogullari, E., Kaya, N. (2023). Comparison of Turbulence Methods for a Stepped Spillway using Computational Fluid Dynamics. Iranian Journal Science and Technology, Transactions of Civil Engineering. (SCI) https://doi.org/10.1007/s40996-023-01127-5

5- Ikinciogullari, E. (2023). Stepped spillway design for energy dissipation. Water Supply, 23 (2): 749-763. (SCI)  https://doi.org/10.2166/ws.2023.016 

6- Ikinciogullari, E., Emiroglu, M. E., & Aydin, M. C. (2022). Comparison of Scour Properties of Classical and Trapezoidal Labyrinth Weirs. Arabian Journal for Science and Engineering47(4), 4023-4040.  (SCI) https://doi.org/10.1007/s13369-021-05832-z

7-Ikinciogullari, E. (2021). Energy dissipation performance of the trapezoidal stepped spillway. Journal of Engineering Research(SCI)  https://doi.org/10.36909/jer.13649

8-Ikinciogullari, E. & Emiroglu, M. E.,   (2019).  Estimation of Triangular Labyrinth Side Weir Discharge Using Schmidt Approach. Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 37(1), 289-303. (ESCI) 

9-Emiroglu, M. E., & Ikinciogullari, E. (2016). Determination of discharge capacity of rectangular side weirs using Schmidt approach. Flow Measurement and Instrumentation50, 158-168. (SCI)  https://doi.org/10.1016/j.flowmeasinst.2016.06.021

 

1-İkincioğulları, E., & Emiroğlu, M. E. (2023). Numerical Analysis of Different Slit-Check Dams. Türk Doğa Ve Fen Dergisi, 12(4), 37-42. https://doi.org/10.46810/tdfd.1370112

2- Ikinciogullari, E. (2021). Ters Basamaklı Eşikler Kullanılarak Tasarlanan Basamaklı Savakların Enerji Sönümleme Oranlarının Sayısal Olarak İncelenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (23), 189-196. [pdf]

3- Ikinciogullari, E. (2021). Literatürdeki Basamaklı Dolusavak Tasarımlarının Derlenmesi. Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi2(1), 25-35.

1-Gul, E.,  Ikinciogullari, E. State-of-the-art bridge pier scour modeling: harnessing the power of XgBoost and Runge Kutta methods. Proceedings of 3rd International Civil Engineering and Architecture Congress, 12-14 October 2023, Trabzon, Türkiye.

2- Ikinciogullari, E., Gul, E., Toprak, A. Comparison of Flow Trends of The Eastern Mediterranean Basin with Mann Kendall and Innovative Trend Analysis Methods. 2nd International Conference on Advances and Innovations in Engineering, 21-23 September 2023, Elazig, Türkiye. 

3- Ikinciogullari, E. Efficiency of Mesh Generation Utilities on Energy Dissipation for a Stepped Spillway Model. 2023, Cape Town, South Africa. 

4- Ikinciogullari, E. A Numerical Validation Study of Stepped Spillway using OpenFOAM. 2022, Konya, Turkey. 

5-YALÇIN, Eyyüp Ensar; İKİNCİOĞULLARI, Erdinç; KAYA, Nihat. Dolusavak Su Yüzü Profilinin Farklı Türbülans Yöntemleri ile İncelenmesi. 2022, Ankara/Turkey, 211.

6-Erdinc IKINCIOGULLARI, M. Emin EMIROGLU, and M. Cihan AYDIN. "CFD Analysis of Scour at Downstream of Rectangular Weir with Free Overfall."  International Science Symposium, 2018, Pristina/Kosovo[Full Text Online] [PDF]  

7- Erdinc IKINCIOGULLARI, M. Emin EMIROGLU, and M. Cihan AYDIN. "Baraj Rezervuarlarında Kullanılan Labirent Yan Savakların HAD Analizi."  Su ve Çevre Kongresi, 2018, BursaISBN: 978-605-68414-1-5  [Full Text Online] [PDF]

8- M. Cihan AYDIN, Erdinc IKINCIOGULLARI, and M. Emin EMIROGLU. "Şütlerdeki Enerji Kırıcı Blokların Akımın Hidrolik Karakteristikleri Üzerine Etkisinin Sayısal Analizi"  Su ve Çevre Kongresi, 2018, BursaISBN: 978-605-68414-1-5  [Full Text Online] [PDF]

9-  M. Emin EMIROGLU,  M. Cihan AYDIN and Erdinc IKINCIOGULLARI,. "Numerical Analysis of Scour at Downstream of Dams with Free Overfall"  International Engineering and Technology Symposium (IETS 2018), 2018, Batman [Full Text Online] [PDF]

10- Erdinc IKINCIOGULLARI, M. Emin EMIROGLU, and M. Cihan AYDIN. "Baraj Rezervuarlarında Kullanılan Klasik ve Labirent Yan Savakların Deşarj Kapasitelerinin Analizi."  2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 2017, Adana, [Full Text Online] [PDF]

11- M. Emin EMIROGLU, M. Cihan AYDIN, and Erdinc IKINCIOGULLARI. "Doğrusal Savak Kret Şeklinin Akım Karakteristikleri Üzerindeki Etkisinin CFD Yöntemi ile İncelenmesi."  2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 2017, Adana, [Full Text Online] [PDF]

12- EMIROGLU, M. Emin, Mustafa TUNC, and Erdinc IKINCIOGULLARI. "Determination of Discharge Capacity at the Triangular Labyrinth Side Weirs Using Different Approaches." 10. ICOLD EUROPEAN SYMPOSIUM, 2016, Antalya, [Full Text Online] [PDF]

13-EMIROGLU, M. Emin, and Erdinc IKINCIOGULLARI. "Schmidt, De Marchi ve Dominguez Yaklaşımları ile Dikdörtgen Yan Savakların Hidrolik Tasarımı." International Symposium of Water and Wastewater Management (UKSAY), October 26-28, 2016, Malatya [PDF]

1-Applied Water Science (Springer)

2-Iranian Journal of Science and Technology

3- ISH-Journal of Hydraulic Engineering (Taylor and Francis)

4-Mühendislik Bilimleri ve Tasarımı (Süleyman Demirel Üniversitesi)

5- European Journal of Environmental and Civil Engineering (Taylor and Francis)

6- Flow Measurements and Instrumentation (Elsevier)