ÖZGÜR ÖZGÜN

Doç. Dr. ÖZGÜR ÖZGÜN

Unvan DOÇENT
Birim SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
E-mail oozgun@bingol.edu.tr
Dahili No 1773
Oda No C/II-7

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

 Lisans

 Metal Eğitimi 

 Sakarya Üniversitesi

2003

 Y. Lisans

 Metal Eğitimi 

 Sakarya Üniversitesi

2007

 Doktora

 Metal Eğitimi 

 Sakarya Üniversitesi

2012

Unvan

Görev Yeri

Yıl

Öğr. Gör.

Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler MYO

2010 - 2012

 Yrd. Doç. Dr.

Bingöl Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

2012 - 2018

Dr. Öğr. Üyesi

Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

2018 - 2021

Doç. Dr.

Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

2021 - 

LİSANS

Dersin Kodu

Dersin Adı

T+U

Z/S

AKTS

Verildiği Bölüm

İSG217

Makine ve Teçhizat

3+0

Zorunlu

4

İş Sağlığı ve Güvenliği

İSG417

Metal ve Maden Endüstrilerinde İSG

3+0

Zorunlu

5

İş Sağlığı ve Güvenliği

İSG421

İşyeri Eğitimi

5+15

Zorunlu

18

İş Sağlığı ve Güvenliği

İSG2202

Ergonomi

3+0

Zorunlu

4

İş Sağlığı ve Güvenliği

İSG3206

Metal ve Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

3+0

Zorunlu

5

İş Sağlığı ve Güvenliği

İSG3208

Çalışma Ortamında Fiziksel Etkenler

3+0

Zorunlu

4

İş Sağlığı ve Güvenliği

 

LİSANSÜSTÜ

Dersin Kodu

Dersin Adı

T+U

Z/S

AKTS

Verildiği Anabilim Dalı

İSG509

İş Güvenliğinde Ergonomi

3+0

Seçmeli

6

İş Sağlığı ve Güvenliği

İSG527

Madenlerde İş Güvenliği

3+0

Seçmeli

6

İş Sağlığı ve Güvenliği

Karbon nanotüp takviyeli bakır matrisli kompozitlerin yeni bir karıştırma tekniği ile üretilmesi ve karakterizasyonu (Production of carbon nanotube reinforced copper matrix composites with a novel mixing technique and characterization), Yüksek Lisans Tezi, 2017


WC takviye edilmiş kobalt esaslı süperalaşım matrisli kompozit malzemelrin üretilmesi ve karakterizasyonu (Production and characterization of WC reinforced cobalt based superalloy matrix composites), Yüksek Lisans Tezi, 2018


Toz Metalurjisi Yöntemiyle Üretilen Magnezyum Alaşımlarının Karakterizasyonu ve Mikro-İşlenebilirliği (Characterization and Micro-Machinability of Mg Alloys Produced Through Powder Metallurgy Method), Doktora Tezi, 2019
 

YDS (İngilizce): 81,25

 

Özgün Ö, Gülsoy HÖ, Fındık F, Yılmaz R (2012) Microstructure and mechanical properties of injection molded Nimonic-90 superalloy parts. Powder Metallurgy 55(5): 405-414


Özgün Ö, Gülsoy HÖ, Yılmaz R, Fındık F (2013) Injection molding of nickel based 625 superalloy: Sintering, heat treatment, microstructure and mechanical properties. Journal of Alloys and Compounds 546: 192-207


Özgün Ö, Gülsoy HÖ, Yılmaz R, Fındık F (2013) Microstructural and mechanical characterization of injection molded 718 superalloy powders. Journal of Alloys and Compounds 576: 140-153


Özgün Ö, Yılmaz R, Gülsoy HÖ, Fındık F (2015) The effect of aging treatment on the fracture toughness and impact strength of injection molded Ni-625 superalloy parts. Materials Characterization 108: 8-15


Gülsoy HÖ, Özgün Ö, Bilketay S (2016) Powder injection molding of Stellite 6 powder: Sintering, microstructural and mechanical properties. Materials Science and Engineering A 651: 914-924


Özgün Ö, Dinler İ (2018) Production and Characterization of WC-Reinforced Co-Based Superalloy Matrix Composites. Metallurgical and Materials Transactions A 49(7): 2977-2989


Balalan Z, Özgün Ö (2018) Effect of Production Route on the Microstructure and Mechanical Properties of Cu–SiCpComposites. Arabian Journal for Science and Engineering 43(9): 4889-4897


Özgün Ö, Aslantaş K, Erçetin A (2020) Powder Metallurgy Mg-Sn alloys: Production and characterization. Scientia Iranica 27(3): 1255-1265


Özgün Ö, Bulut C (2020) A novel mixing method for powder metallurgy copper‐carbon nanotube composites. Materials Science and Engineering Technology 51(7): 982-991


Özgün Ö (2020) WC-Reinforced Inconel 625 Superalloy Matrix Composites. Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering 44: 825-839


Ercetin A, Özgün Ö, Aslantas K, Aykutoğlu G (2020) The microstructure, degradation behavior and cytotoxicity effect of Mg–Sn–Zn alloys in vitro tests. SN Applied Sciences 2: 173


Ercetin A, Aslantas K, Özgün Ö (2020) Micro-end milling of biomedical Tz54 magnesium alloy produced through powder metallurgy. Machining Science and Technology 24(6): 924-947


Ercetin A, Özgün Ö, Aslantas K (2021) Investigation of Mechanical Properties of Mg5Sn-xZn Alloys Produced through New Method in Powder MetallurgyJournal of Testing and Evaluation 49

 

Yılmaz R, Özgün Ö (2010) The Effect of Chemical Composition on Fracture Toughness of Sintered Steel. 13th International Materials Symposium (IMSP’2010), 1382-1390 (Tam metin bildiri)


Özgün Ö, Gülsoy HÖ, Fındık F, Yılmaz R (2011) Ni 625 Süperalaşımlarının Toz Enjeksiyon Kalıplama Yöntemiyle Üretilmesi. 6. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı ve Sergisi, 236-243 (Tam metin bildiri)


Özgün Ö, Gülsoy HÖ, Yılmaz R, Fındık F (2011) Yaşlandırma Isıl İşleminin Toz Enjeksiyon Kalıplama Metodu ile Üretilmiş Süperalaşımların Aşınma Davranışına Etkisi. 6. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı ve Sergisi, 574-579 (Tam metin bildiri)


Yılmaz R, Özgün Ö, Özyürek D (2012) Toz Metalurjisi ile Üretilen Fe-Cr-Mn-C Çeliklerin Aşınma Davranışları. International Iron Steel Symposium, 531-538 (Tam metin bildiri)


Özgün Ö, Gülsoy HÖ, Yılmaz R, Fındık F (2012) Production of IN718 Superalloys by Powder Injection Moulding. Euro PM2012 Congress exhibition, 123-128 (Tam metin bildiri)


Özgün Ö, Yılmaz R (2012) Toz Metal Alaşımlı Çeliklerde Kimyasal Bileşimin Mikroyapı ve Eğilme Dayanımına Etkisi. 14. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, 1398-1405 (Tam metin bildiri)


Özgün Ö, Gülsoy HÖ, Yılmaz R, Fındık F (2012) Toz Enjeksiyon Kalıplama Metoduyla Üretilen IN718 Süperalaşımının Mekanik Özellikleri. 14. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, 1390-1397 (Tam metin bildiri)


Özgün Ö, Gülsoy HÖ, Yılmaz R, Fındık F (2013) The Effect of Aging Treatment on the Fracture Toughness of Injection Molded 625 Superalloy Parts. European Conference in Technology and Society (EuroTecS-2013), 53-59 (Tam metin bildiri)


Özgün Ö, Uzun M, Balalan Z, Gülsoy HÖ, Erçetin A (2016) Bor İlavesinin D2 Takım Çeliğinin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerine Etkisi. International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’16), 313-318 (Tam metin bildiri)


Özgün Ö, Balalan Z, Ekinci Ö (2016) Farklı Oranlarda SiC Partikül Takviyesi yapılmış Cu matrisli kompozitlerin mikroyapı ve mekanik özellikleri. International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’16), 229-233 (Tam metin bildiri)


Özgün Ö, Erçetin A (2017) Toz Metalurjisi Yöntemi ile Üretilen Co-B Takviyeli Bakır Matrisli Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu. 2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET’17), 78-86 (Tam metin bildiri)


Özgün Ö, Erçetin A (2017) Toz Metalurjisi Tekniği ile Cr-C Takviyeli Cu Matrisli Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu. 2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’17), 364-370 (Tam metin bildiri)


Aslantaş K, Özgün Ö, Erçetin A (2017) Effect of Tin Amount on Cutting Forces and surface roughness during micromilling three different MgSn alloys. 2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’17), (Özet bildiri)


Aslantaş K, Özgün Ö, Erçetin A (2017) Effect of Cutting Speed on Cutting Forces, Surface Roughness and Burr Formation in Micro Milling Mg-5Sn Alloy Fabricated Through Powder Metallurgy Method. 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS 2017), (Özet bildiri)


Özgün Ö (2018) İn-Situ Stellite 6 Süperalaşım Matrisli Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu. 3rd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), 284-288 (Tam metin bildiri)


Özgün Ö (2018) WC Takviyeli Inconel 625 Matrisli Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu. 3rd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), 414-419 (Tam metin bildiri) 

International Journal of Corrosion


Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University


Türk Doğa ve Fen Dergisi


Metallurgical and Materials Transactin A

 

Nikel Esaslı Süperalaşım Malzemelerin Toz Enjeksiyon Kalıplama Yöntemi ile Üretilmesi ve Karakterizasyonu, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 20/02/2012 - 14/09/2012


Bor İlavesinin Toz Metalurjisi Yöntemi ile Üretilen D2 Takım Çeliklerinin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 26/09/2014 - 28/07/2016


Elementel İlavelerin Toz Metalurjisi ile Üretilen Kobalt Esaslı Süperalaşımların Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 15/04/2015 - 15/12/2016


Cu-SiCp Kompozit Malzemelerin Toz Metalurjisi Yöntemi ile Üretilmesi ve Karakterizasyonu, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 20/05/2015 - 30/05/2017


Toz Metalurjisi Yöntemi ile CNT Takviyeli Cu Matrisli Kompozit Malzemelerin Üretilmesi: Sinterleme Optimizasyonu, Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerin Karakterizasyonu, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 10/11/2015 - 12/10/2017


Nano Partikül Takviyeli Kobalt Esaslı Süperalaşım Matrisli Kompozit Malzemelerin Üretilmesi ve Karakterizasyonu, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 03/05/2017 - 24/05/2018


Mg-Sn Alaşımı Matrisli Kompozitlerin Üretilmesi ve Karakterizasyonu, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 04/12/2017 - 09/06/2020


Toz Metalurjisi Yöntemi ile Üretilen Magnezyum Alaşımlarının Karakterizasyonu ve Mikroişlenebilirliği, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 31/07/2018 - 06/03/2020