KENAN AKBAYRAM

Dr. Öğr. Üyesi KENAN AKBAYRAM

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
E-mail kakbayram@gmail.com
Dahili No 1985
Oda No D-307

2002 yılında İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra 2003-2006 yılları arası bir yıl süreyle ABD’de yaşadım, bir yıl süreyle de Bakü’de (Azerbaycan) Jeoloji Mühendisliği yaptım. 2006 yılında İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’nden (İTÜ-AYBE) yüksek lisans derecemi aldım. 2006 yılında İTÜ-AYBE’de, Prof.Dr. Aral OKAY danışmanlığında doktora çalışmalarıma başladım. Doktoram süresince İTÜ’de Araştırma Görevlisi olarak da çalıştım ve neotektonik, yapısal jeoloji, saha jeolojisi, genel jeoloji derslerinde asistanlık yaptım. Doktoram süresince İstanbul ve Sakarya Zonları arasındaki Pontid-İçi Kenedi boyunca (Armutlu Yarımadası Doğusu), kenedin jeolojik evrimini anlamaya yönelik jeolojik-yapısal haritalama ve izotopik laboratuar çalışmaları yaptım. İzotopik yaş tayini çalışmalarını, Prof. Dr. Muharrem Satır danışmalığında, bir yıl süreyle DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi) burs programı tarafından desteklenerek, Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nde yaptım ve laboratuvar tecrübeleri edindim. Ayrıca, Tübingen Üniversitesi’nde Erasmus öğrencilerine yönelik, XRF numunesi hazırlama teknikleri laboratuar uygulamalarında da asistanlık yaptım. Doktora tezimde haritaladığım alan boyunca yüzlek veren birimlerin Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) tarafından kesiliyor olması nedeniyle KAFZ'nun Doğu Marmara'daki evrimi üzerine de bazı önemli bulgular elde etme imkânı buldum. 

2012 yılının Kasım ayında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nde çalışmaya başladım. MTA’da ilk olarak Jeoloji Etütleri Dairesi’nde çalıştım ve Doğu Karadeniz'in jeolojik evrimini araştıran bir projede araştırıcı olarak yer aldım (MTA proje kodu: 2012-30-14-01-3). Aynı dairede daha sonra "Ulusal Deprem Strateji Eylem Planı 2023" programı kapsamında yapılması öngörülen “Türkiye'nin Kabuk Kalınlığı” sorunsalı ile ilgili bir proje yazdım (MTA proje kodu: 2014-30-14-04). 2014 yılında proje başkanlığını yaptığım bu proje kapsamında, jeolojik araştırma yöntemleri ile birlikte manyetotellürik ve gravite gibi jeofizik yöntemler kullanılan arazi çalışmalarında yer aldım. 2014 yılında Jeoloji Etütleri Dairesi’nden ayrılarak MTA Deniz ve Çevre Araştırmaları Dairesi'nde çalışmaya başladım. 2015-2017 yılı arasında, Kuzey Anadolu Fayı'nın güneydoğu Marmara'da kalan kesiminin tektonik tarihini konu alan ve sismik yansıma, manyetik gibi jeofizik yöntemler içeren bir projede yer aldım. Sismik kesit yorumlama çalışmalarını daha hızlı ve efektif yapabilmek adına Schlumberger firmasının geliştirdiği ve petrol aramacılığında yaygınca kullanılan, Petrel Sismik Yorumlama Platformu'na yönelik bir kursa katıldım. Bu kurs neticesinde Petrel Platformu’nun “Temel Bilgiler”, “Kuyu Korelasyonu”, “Jeoloji, Jeofizik ve Yapısal Modelleme” modülleri sertifikalarını aldım. 2017 yılı ile Bingöl Üniversitesi'ne atandığım 2018'in Mart ayına kadar MTA Genel Müdürlüğü'nün Maden Etütleri Dairesi'nin metalik cevher aramaları üzerine yürüttüğü projelerinde yer aldım. Bu kapsamda İspir'de (Erzurum) bir polimetalik cevher sahasını haritaladım ve tüm Güneydoğu-Doğu Anadolu Bölgeleri'nin akarsuları boyunca taşınmış olan metalik vb. madenlerin jeokimyasal olarak tespitine yönelik bir diğer projede yer aldım.  

2006 - 2013       Doktora, Yer Sistem Bilimleri, İstanbul Teknik Üniversitesi  

2008 - 2010       Doktora çalışmaları, Eberhard Karls Universität Tübingen, Almanya

2002 - 2006       Yüksek Lisans, Jeoloji, İstanbul Teknik Üniversitesi  

1995 - 2002       Lisans, Jeoloji Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi  

2018       Doktor Öğretim Üyesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bingöl Üniversitesi  

2013       Doktor, Yer Sistem Bilimleri, İstanbul Teknik Üniversitesi  

2012-2018, Dr., Jeoloji Yüksek Mühendisi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

2005-2006, Jeoloji Mühendisi, Geogrup A.Ş.- Geotur, Bakü, Azerbaycan

İngilizce, ileri düzey. 

Almanca, başlangıç düzeyi.

Özcan, E., Özcan, Z., Okay, A. I. , Akbayram, K., Hakyemez, A., under review, Ypresian-to Lutetian marine record in NW Turkey: a revised biostratigraphy and chronostratigraphy and implications for the Eocene paleogeography, Turkish Journal of Earth Sciences

Kandemir, Ö., Akbayram, K., Çobankaya, M., Kanar, F., Pehlivan, Ş., Tok, T., Temiz, U., Hakyemez, A., 2019, Tectonostratigraphic evolution of the Cretaceous Eastern Pontide Arc: New palaeontological, sedimentological and structural data, Geological Society of America Bulletin. http://dx.doi.org/10.1130/B31913.1

Akbayram, K., Şengör, A.M.C., and Özcan, E., 2016, The evolution of the Intra-Pontide suture: Implications of the discovery of late Cretaceous–early Tertiary mélanges, in Sorkhabi, R., ed., Tectonic Evolution, Collision, and Seismicity of Southwest Asia: In Honor of Manuel Berberian’s Forty-Five Years of Research Contributions: Geological Society of America Special Paper 525, Chapter 18, http://dx.doi.org/10.1130/2016.2525(18)

Akbayram K., Sorlien C.C., Okay, A.I., 2016, Evidence for a minimum 52±1 km of total offset along the northern branch of the North Anatolian Fault in northwest Turkey, Tectonophysics, v. 668-669, p. 35-41, http://dx.doi.org/10.1016/j.tecto.2015.11.026        

Akbayram, K., Okay A.I., Satır, M., 2013, Early Cretaceous closure of the Inta-Pontide Ocean in western Pontides (northwestern Turkey), Journal of Geodynamics, v. 65, p. 38-55, http://dx.doi.org/10.1016/j.jog.2012.05.003   

GOOGLE SCHOLAR PROFILE: https://scholar.google.com/citations?user=1BCWPFYAAAAJ&hl=en

  • GSA Bulletin 2018 Impact Factor: 4.039 - 5-Year Impact Factor: 4.450
  • Journal of Geodynamics 2018 Impact Factor: 2.142 - 5-Year Impact Factor: 2.418
  • Tectonophysics 2018 Impact Factor: 2.686 - 5-Year Impact Factor: 3.200
  • Turkish Journal of Earth Sciences 2018 Impact Factor: 1.333 - 5-Year Impact Factor: 1.486

Uluslararası sözlü sunumlar

Akbayram,  K., Sorlien, C.C.,  Okay, A.I., 2015, Evidence for a minimum 52±1 km of total offset along the northern branch of the North Anatolian Fault in northwest Turkey: The strike-slip origin of the Marmara Basins, 2nd Symposium on Coastal and Marine Geology, IODP-ECORD Meeting, 15-16 October 2015, ITU Maden Fakültesi, Istanbul, Abstract book 1, p. 53-54.

Kurtuluş, F., Akbayram,  K., Can, A.Z., Apa, R., Şimşek, B., 2015, Preliminary Results on Structural and Oceanographic Research at the East of Bandırma Bay, 2nd Symposium on Coastal and Marine Geology, IODP-ECORD Meeting, 15-16 October 2015, ITU Maden Fakültesi, Istanbul, Abstract book 1, p. 55-56.

Akbayram,  K.,  Şengör,  A.M.C.,  Özcan,  E.,  2013, The  evolution  of  the  Intra-Pontide  Suture: Implications  of  the  discovery  of  Late  Cretaceous  – Early  Tertiary  mélanges,  125th Anniversary Annual Meeting & Expo, Denver, CO, USA, Geological Society of America Abstracts with Programs. Vol. 45, No. 7, p. 672 –Paper No. 291-9.

Akbayram, K., Okay, A.I., 2012, The cumulative offset of North Anatolian Fault in the Marmara region, northwest Turkey, EGU General Assembly, Vienna, Austria, Abstract 240-2012.

Okay A.I., Yıkılmaz B.M., Akbayram K., 2002, Collision-Related Eocene Fold and Trust Belt North of the Izmir-Ankara Suture, First International Symposium of Istanbul Technical University the Faculty of Mines on Earth Sciences and Engineering, Istanbul, Turkey.

Uluslararası poster sunumları

Tank, B., Kandemir, Ö., Akbayram, K., Kanar, F., Öztay, E., Kılıç, A.R., Bakar, L., Tok, T., Çobankaya, M., Aylan, E., Karabulut, G., and Paker, E. 2016, Investigating the Electrical Resistivity Structure at the Creeping Segment of the North Anatolian Fault near İsmetpaşa by wide-band Magnetotellurics. EGU General Assembly 2016, Vienna, Austria, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Abstract EGU2016-7518.

Akbayram, K., Okay, A.I., 2013, Marmara Basins are strike-slip: evidence from the 52 ± 1 km total offset of the North Anatolian Fault in northwest Turkey, 125th Anniversary Annual Meeting  &  Expo,  Denver,  CO,  USA,  Geological  Soceity  of  America  Abstracts  with Programs. Vol. 45, No. 7, p. 816 –Paper No. 363-12.

Aylan, E., Akbayram, K., Imren, C., 2012, Structural and seismic data on a new branch of the North Anatolian Fault: A reworked Tertiary thrust fault in northwestern Turkey, EGU General Assembly, Vienna, Austria, Abstract 3354-2012.

Ülgen, S., Okay, A.I., Özcan, E., Şengör, A.M.C, Akbayram, K., 2012, Regional Implications of Ypresian Flysch Sequence From South of Marmara Sea: Structural, Stratigraphic and Paleontological Data, EGU General Assembly, Vienna, Austria, Abstract 12474-2012.

Akbayram, K., Okay, A.I., Satır, M., 2011, Evidence for Existence of Strandja Massif along the Intra-Pontide suture zone, between Istanbul and Sakarya Terranes, EGU General Assembly, Vienna, Austria.

Akbayram, K., Okay, A.I., Ercan, Ö., 2011, Paleontological and Stratigraphical Evidence for the Late Cretaceous-Early Tertiary Post-Collisional Tectonism along the Intra-Pontide Suture Zone, Northwestern Turkey, EGU General Assembly, Vienna, Austria, Abstract 3194-2011.

Akbayram, K., Okay, A.I., Satır, M., 2010, Relicts of Istıranca Massif between Istanbul and Sakarya Zone along Intra-Pontide suture, northwest Turkey, GSA-Tectonic Crossroads Meeting: Evolving Orogens of Eurasia-Africa-Arabia Conference, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.

Akbayram, K., Okay, A.I., Satır, M., 2010, New U-Pb and Rb-Sr ages from suture zone between Istanbul and Sakarya terranes, northwest Turkey, EGU General Assembly, Vienna, Austria, Abstract 7958-2.

Akbayram, K., Okay, A.I., Satır, M., Topuz, G., 2009,  New U-Pb and Rb-Sr ages from northwest Turkey indicate Early Cretaceous continental collision in the western Pontides, EGU General Assembly, Vienna, Austria, Abstract 7395-2.

Ulusal sözlü sunumlar

Akbayram, K., 2019. The cumulative offset and the age of the North Anatolian Fault Zone in the western Marmara region 72nd Geological Congress of Turkey, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.

Kandemı̇r, Ö., Kanar, F., Pehlı̇van, Ş., Tok, T., Çobankaya, Ç., Akbayram, K., 2014, The Magmatic Evolution of the Eastern Pontide Arc: the Opening of the Black Sea Along the Backarc and the Collision Between Eastern Pontide Arc and Anatolide-Tauride Plates, 67th Geological Congress of Turkey, Cultural Center of General Directorate of Mineral Research and Exploration, Ankara, Turkey.

Akbayram, K., Okay, A.I., Satır, M., Topuz, G., 2009, New U-Pb and Rb-Sr ages from Northwest Turkey: Early Cretaceous continental collision in the Western Pontides, 62nd Geological Congress of Turkey, Cultural Center of General Directorate of Mineral Research and Exploration, Ankara, Turkey, Abstract book 1, p. 469.

Akbayram, K., Okay, A.I., Satır, M., Topuz G., 2009, New U-Pb, Pb-Pb and Rb-Sr ages from Northwest Turkey: Early Cretaceous continental collision in the Western Pontides, 2nd International Symposium on the Geology of the Black Sea Region, Cultural Center of General Directorate of Mineral Research and Exploration, Ankara, Turkey. 

2014-2016 – Görev: Jeoloji Ekip Şefi – “2014.37.14.04 numaralı Marmara Denizi Güney Şelfi ve Bandırma Körfezi Civarının Sismik ve Sedimantolojik Yöntemlerle Araştırılması Projesi” - Yürütücü: Fatoş Kurtuluş, MTA, Deniz ve Çevre Araştırmaları Dairesi.

2012-2014 – Görev: Proje Başkanı, Proje Yazarı –“2014.30.14.04 numaralı Türkiye’nin Yerkabuğu Özellikleri ve Jeodinamiğinin Araştırılması Projesi” - Yürütücü: Dr. Kenan Akbayram, MTA, Jeoloji Etütleri Dairesi.

2012-2013 –  Görev: Araştırmacı – “2012.30.14.01.3 numaralı Artvin Borçka -Yusufeli Arasında Kalan Alanın Jeolojisi 1/25.000 Ölçekli Haritaların Güncellenmesi Projesi” - Yürütücü: Özgür Kandemir, MTA, Jeoloji Etütleri Dairesi.

2011-2012 –  Doktora Sonrası Araştırma Projesi - “Karpatlar ve Türkiye’deki tektonik kuşakların jeolojik tarihi ve ilişkileri” - Yürütücü: Prof. Dr. Dr. h.c. A.M. Celâl Şengör, İTÜ, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü.

2006-2011– Görev: Doktora Öğrencisi – “İstanbul ile Sakarya zonları arasındaki Pontid-İçi kenedinin Adapazarı-Bursa çevresindeki evrimi” - Yürütücü: Prof. Dr. Aral Okay, İTÜ, BAP Projesi.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Raporu

Kandemir, Ö., Kanar, F., Çobankaya, M., Pehlivan, Ş., Tok, T., Akbayram, K., Atıcı, G., 2017. Artvin Borçka-Yusufeli Arasında Kalan Alanın Jeolojisi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Rapor no 13575, 196 sayfa, 1 harita ve 3 diğer ekler. 

Türkiye Yer Bilimleri Kurumu

Geological Society of America

2016, Journal of Geodynamics, Certificate for Highly Cited Research

2012, EGU General Assembly, Young Scientist's Travel Award for  Europeans (320 €)

2008 – 2010, DAAD Fellowship, Eberhard Karls Universität Tübingen, Germany (13500 €)

Ekstra sorumluluklar

2011 - 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı “Kenet Kuşakları’nın Jeolojisi” Oturum Yöneticisi, MTA,   Ankara

2006 – 2008 – İstanbul Teknik Üniversitesi senatosu Avrasya Yer Bilimleri Ensitüsü Araştırma Görevlisi Temsilcisi

Bilgisayar Program Bilgisi;    ArcGIS, QGIS, Schlumberger-Petrel E&P Platform, CorelDraw, Microsoft Office