FEVZİ KAÇER

Dr. Öğr. Üyesi FEVZİ KAÇER

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
E-mail fkacer@bingol.edu.tr
Dahili No 5818
Oda No C1-07

Lisans-İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü

Y Lisans- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 

Doktora- Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 

2020-2021 Bahar

SBK746 Kamu Yönetiminde Güncel Sorunlar

 

 

2020-2021 Bahar

SBK 6536 Anayasa Hukuku

 

 

2020-2021 Bahar

SBK3356 Anayasa Hukuku

 

 

2020-2021 Bahar

KYO3314 İdare Hukuku

 

 

2020-2021 Bahar

İŞL 3350 İdare Hukuku

 

 

2020-2021 Güz

Kamu Yönetimi Teorileri

 

 

2020-2021 Güz

Örgüt ve Bürokrasi Teorileri

 

 

2020-2021 Güz

Türkiye'nin İdari Yapısı

 

 

2020-2021 Güz

Kamu Yönetimine Giriş

 

 

2020-2021 Güz

Kamu Personel Yönetimi

 

 

İngilizce KPDS 2011 76.25
Arıcılık Sektöründe Kooperatifleşmenin Etkilerinin Değerlendirilmesi: Ab Ülkeleri Ölçeğinde Karşılaştırmalı Bir Analiz Sözlü Sunum Özet bildiri Bitlis Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi 27.09.2018
Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Açısından Örgütlenmenin Önemi Sözlü Sunum Özet bildiri Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi 27.09.2018
6360 Sayılı Kanun Bağlamında Merkezileşme ve Yerelleşme Eğilimi Sözlü Sunum Tam metin bildiri KAYSEM 10 KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU BÜYÜKŞEHİR YÖNETİMİ VE İL YÖNETİMİNİN YENİ YÜZÜ 5.05.2016