DAVUD SOYLU

Dr. Öğr. Üyesi DAVUD SOYLU

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
E-mail dsoylu@bingol.edu.tr
Dahili No 5578
Oda No D/1-10

  Lisans eğitimi Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümünde tamamlandı. Milli Eğitim bakanlığının sağladığı bursla Bingöl Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi adına Kelam Anabilim Dalında yurtdışı Yüksek lisans ve Doktora Eğitimi alma hakkı Kazandı, MEB'in sağladığı İmkanla Marmara Üniversitesinde Arapça dil eğitimi alıp, sonrasında Ürdün'de, Ürdün Üniversitesinde Kelam Anabilim Dalında Yüksek lisans ve Doktorasini tamamladı. 
Lisans eğitimi: İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (210-2014)
Arapça dil eğitimi: Marmara Üniversitesi (2015-2016 8 ay)
Yüksek lisans: Ürdün Üniversitesinde, Kelam Anabilim Dalı (2016-2019)
Doktora: Ürdün Üniversitesinde, Kelam Anabilim Dalı (2019-2023) 

Lisans eğitimi: İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (210-2014)
Arapça dil eğitimi: Marmara Üniversitesi (2015-2016 8 ay)
Yüksek lisans: Ürdün Üniversitesinde, Kelam Anabilim Dalı (2016-2019)
Doktora: Ürdün Üniversitesinde, Kelam Anabilim Dalı (2019-2023) 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Arapça YDS: 82,50

Arapça Yökdil: 83,75

 

Soylu, Davud, Muhammed İkbal ve Vahiduddin Han Örneğinde Hint Kıtasındaki Alimlerin Kelam İlminin Yenilenmesindeki Görüşleri. RUSUH Uşak üniversitesi İslami İlimler Fakü ltesi Dergisi 2/2(Aralık 2022) 314-337. (https://dergipark.org.tr/tr/pub/rusuhder/issue/74434/1153562#article_cite)

  1. Soylu, Davud. Bediüzzaman Said Nursi’nin Allah'ın Varlığını ve Birliğini İspatlama Yöntemleri ve Çağdaş Düşünce Akımlarıyla Mücadelesi. Ankara: iksad yayınları, 2023
  2. Soylu, Davud. Şiblî Nu‘mânî ve Abdüllatif Harpûtî'de İlm-i Kelamın Yenilenmesi (Karşılaştırmalı Akide Çalışması). Ankara: Fecr yayınları, 2023.
  3. Soylu,Davud."Cumhuriyetin İlk Dönemlerinde Ateizm İle Mücadelede Said Nursi Örneği". Cumhuriyet Dönemi İslami İlimler. Ed. Prof.dr. Halil Aldemir ve Dr.Öğr. Yusuf Ağkuş. Cilt 1/381-406. Kilis:  Kilis 7 Aralık yayınlar,  2023 Üniversitesi yayınları,  381-406, Kilis, 2023