ŞEYMA GÜNYAKTI KILINÇ

Dr. Öğr. Üyesi ŞEYMA GÜNYAKTI KILINÇ

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERİ
E-mail sgunyakti@bingol.edu.tr
Dahili No 5405
Oda No A2/39

Doğum Yeri: Amasya

Doğum Tarihi: 17.06.1991

Lisans: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi / 2009-2014

Doktora: Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji AD / 2020

 

Lisans: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2009-2014

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2009-2014

Doktora: Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji AD 2020


Araştırma Görevlisi-Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi-2014

Doktor-Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü-2020

Dr. Öğr. Üyesi-Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi-2021

DERSİN ADI FAKÜLTE/ENSTİTÜ DERS SAATİ
Klinik Parazitoloji Veteriner Fak. 2+0
Dışkı Muayeneleri Sağlık Bilimleri Ens. 3+0
Helmintlerin Sağaltımı ve Kontrolü Sağlık Bilimleri Ens. 3+0

 

 

1. Ahmed H, Simsek S, Saki CE, Kesik HK, Kilinc SG. Molecular characterization of Hypoderma spp. in domestic ruminants from Turkey and Pakistan. Journal of Parasitology. 2017;103(4):303-8. 
2. Ahmed H, Sousa SR, Simsek S, Anastácio S, Kilinc SG. First molecular characterization of Hypoderma actaeon in cattle and red deer (Cervus elaphus) in Portugal. The Korean Journal of Parasitology. 2017;55(6):653. 
3. Khan A, Zahoor S, Ahmed H, Malik U, Butt RA, Muzam MS, Kilinc SG, Noor N, Zahoor S, Afzal MS. A retrospective analysis on the cystic echinococcosis cases occured in Northeastern Punjab Province, Pakistan. The Korean Journal of Parasitology. 2018;56(4):385.98
4. Canakoglu SS, Simsek S, Balkaya I, Kilinc SG. Preliminary evidence for the occurrence of β-tubulin isotype 3 polymorphisms in Fasciola hepatica isolates in cattle and sheep in Turkey. Helminthologia. 2019;56(2):87-92. 
5. Kesik HK, Kilinc SG, Simsek S, Gul A. Occurrence of Liver Hydatid Cysts in a Donkey and Molecular Characterization of Echinococcus equinus. Journal of Parasitology. 2019;105(3):442-5. 
6. Kilinc SG, Kesik HK, Simsek S. Molecular characterization and haplotypes of sheep and goat isolates of Cysticercus tenuicollis in Turkey. Parasitology. 2019;146(8):1047-54. 
7. Kesik HK, Simsek S, Kilinc SG, Koroglu E. Identification of antigen B (AgB) Gene polymorphism in cattle and sheep isolates of Echinococcus granulosus and investigation of effects on serological diagnosis. Acta Tropica. 2019;199:105099. 
8. Kesik HK, Gunyakti Kilinc S, Celik F, Simsek S. Ahmed H (2020). A case-study of the molecular diagnosis of Echinococcus multilocularis in wild boar with comments on its public health significance in Turkey. Journal of Parasitology. 2020; 106(6): 730-734
9. Saleem S, Ahmed H, Siddiqui T, Kilinc SG, Khan A, Afzal MS, Simsek S. Reduce Disease Burden of Human Schistosomiasis in Asia Through Biological Control. Mini Reviews in Medicinal Chemistry. 2020;20(12):1118-32. 
10. Mehmood S, Simsek S, Celik F, Kesik HK, Kilinc SG, Haroon A. Molecular survey on cattle and sheep hydatidosis and first detection of Echinococcus  canadensis (G6/G7) in sheep in Turkey. Parasitology. 2020;147(9):1055-62. 
11. Kilinc SG, Celik F, Kesik HK, Simsek S. In Silico Analysis of the Biodiversity and Conservation Status of Mitochondrial Cytochrome C Oxidase Subunit 1 (CO1) Gene of Taenia multiceps. Acta Parasitologica. 2020; 65:852–858

12. Khan A, Ahmed H, Khan H, Simsek S, Kilinc SG, Kesik HK, Yayi G, Celik F, Afzal MS, Budke CM. First report of Echinococcus canadensis (G6/G7) by sequence analysis from the Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan. Acta Tropica. 2020:105559.

13. Bakal U., Celik F., Simsek S., Kesik H.K., Kilinc, S.G. Genetic diversity and haplotypes of paediatric hydatid cyst isolates and first occurrence of E. canadensis (G6/G7) in paediatric cases in Turkey. Parasitology, 2021;1-8. 

14. Kilinc S.G., Simsek S., Celik F., Kesik, H.K. Cloning, expression and serodiagnostic potential of HSP70 of Taenia multiceps in sheep. Molecular and Biochemical Parasitology, 2021; 245, 111397.

15. Kesik, H. K., Celik, F., Simsek, S., Kilinc, S. G., Ahmed, H., & Gul, A. Molecular Characterization and Haplotype Analyses of Lung Hydatid Cyst Isolates of Cattle and First Report of Echinococcus canadensis (G6/G7) in Cattle Isolates in Turkey. Acta Parasitologica, 2021;1-10.

16. Celik, F., Kilinc, S. G., Kesik, H. K., Ahmed, H., & Simsek, S. In-silico analysis of mt-CO1 gene of Taenia hydatigena sheep isolates. Helminthologia, 2021;58(1), 59.

17. Irum, S., Ahsan, A., Ahmed, H., Khan, A., Yayi, G., Mehboob, M., Kilinc, SG, ... & Simsek, S. (2021). A demographic survey on the prevalence of gastrointestinal parasites based on socioeconomic determinants in Pakistan. The Journal of Infection in Developing Countries, 15(11), 1738-1743.

18. Kesik, H.K., Celik, F., Kilinc, S.G., Simsek, S., Ahmed, H., Shen, Y., & Cao, J. (2022). Genetic Diversity and Haplotype Analysis of Cattle Hydatid Cyst Isolates Using Mitochondrial Markers in Turkey. Pathogens11(5), 519.

19. Celik, F., Simsek, S., Kesik, H. K., & Kilinc, S. G. (2022). A Comprehensive in silico Analysis of mt-CO1 gene of Fasciola hepatica. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society. , 73(2), 4181-4192.

20. Uzun, V., Celik, F., Simsek, S., Kesik, H. K., Kilinc, S. G., Zhang, X., ... & Cao, J. (2022). Multiplex PCR and Sequence Analysis to Investigate Genetic Diversity of Fasciola Isolates from Cattle and Sheep in Turkey. Pathogens11(11), 1235.

21.Selcuk, M. A., Celik, F., Kesik, H. K., Gunyakti Kilinc, S., Ahmed, H., Jiang, N., ... & Cao, J. (2022). In Silico Evaluation of the Haplotype Diversity, Phylogenetic Variation and Population Structure of Human E. granulosus sensu stricto (G1 Genotype) Sequences. Pathogens11(11), 1346.

22. Ahmed, H.; Kilinc, S.G.; Celik, F.; Kesik, H.K.; Simsek, S.; Ahmad, K.S.; Afzal, M.S.; Farrakh, S.; Safdar, W.; Pervaiz, F.; Liaqat, S.; Zhang, J.; Cao, J. (2023) An Inventory of Anthelmintic Plants across the Globe. Pathogens, 12, 131.

23. Kilinc SG, Celik F, Kesik HK,  Selcuk MA, Ahmed H, Simsek . (2023). S. Co-infection of Echinococcus equinus and Echinococcus canadensis (G6/7) in a gray wolf in Turkey: First report and genetic variability of the isolates. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife 20. 89--95 

24. Celik, F., Simsek, S., Selcuk, M. A., Kesik, H. K., Kilinc, S. G., & Celik, B. A. (2023). Cloning and Expression of Fasciola hepatica Enolase Gene and Efficacy of Recombinant Protein in the Serodiagnosis of Sheep Fasciolosis. Veterinary Parasitology, 109961.

25. Kesik, HK., Celik, F., Turk, C., Gunyakti Kilinc, S., Simsek, S., & Gul, A. (2024). Sequence and Haplotype Analyses of Ligula intestinalis in Acanthobrama marmid (Cyprinidae) in Turkey. Acta Parasitologica, 1-12.

26. Celik, F., Selcuk, M. A., Kilinc, S. G., Kesik, H. K., Ahmed, H., Wang, Y., ... & Cao, J. (2024). Molecular discrimination of G1 and G3 genotypes of Echinococcus granulosus sensu stricto obtained from human, cattle, and sheep using the mitochondrial NADH dehydrogenase subunit 5 marker. Acta Tropica, 107124.

1. Gül A, Gunyakti Kilinc S, Bingöl Belediye Mezbahasında Kesimi Yapılan Kıl Keçilerinde Bit Türlerinin Yaygınlığının Araştırılması. Dicle Üniv Vet Fak Derg. 2016:2(1):48-53. Full Text Online (PDF)

2. Gül A, Gunyakti Kilinc S, Bingöl Belediye Mezbahasında Kesimi Yapılan Koyun ve Keçilerde Dışkı Bakılarına Göre Endoparaziterin Yaygınlığının Araştırılması. Dicle Üniv Vet Fak Derg.  2016:2(3):61-66. Full Text Online (PDF)

3. Kesik HK, Günyaktı Kılınç Ş, Şimşek S, Türkiye'nin Farklı İllerinden Elde Edilen Buzağı Dışkılarında Eimeria spp. Ookistlerinin Yaygınlığı ve Ookist Yükünün Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi. 2018:32(2):117-120. Full Text Online (PDF)

4. İncili, C.A., Günyaktı Kılınç, Ş., Karabulut, B., Çevik, A., Timurkan, N., Çelik, F., Eröksüz, H. Bir Kıl Keçisinde İntrakardiyak Hidatik Kistin Moleküler Karakterizasyonu ve Patolojisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi. 2020; 34(1), 49-52. 

5. Kesik, H. K., Çelik, F., Kılınç, Ş. G., Karabulut, B., Çevik, A., & Şimşek, S. Türkiye’de Bir Yaban Domuzu ile Bir Katırda Hidatid Kist Olgusu ve Moleküler Karakterizasyonu. Türkiye Parazitolojii Dergisi, 2021; 45(1), 28.

6. Kesik HK, Kutlu MA, Günyaktı Kılınç Ş, Gül A, Şimşek S. Bingöl İli Bal Arılarında Varroasis’in Yaygınlığı. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 9(1): 26–32, 2022

7. Gunyakti Kilinc S, Celik F, Kesik HK, Simsek S. Echinococcus granulosus sensu stricto İçindeki Genetik Varyasyonun Mitokondriyal Sitokrom Oksidaz b (mt-cytb) Gen Sekansları Kullanılarak İn Silico Yöntemle Analiz Edilmesi. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2024; 38(1): 30-39. 

1) Gül A., Günyaktı Kılınç S., The Investigation of The Prevalance Of Lice Species On The Hair Goats Slaughtered At Bingol Municipal Slaughterhouse. II. International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics, 4-8 Ekim 2017, Üsküp.

2) Dörtbudak M.B., Yüksel H., Kesik H.K., Günyaktı Kılınç Ş. 2 Aylık Bir Oğlakta Şiddetli “Akut Hepatitis Cysticercosa” Olgusunun Morfopatolojik ve Histopatolojik İncelenmesi",   1. Uluslararası GAP Gıda, Tarım ve Veteriner Bilimleri Kongresi, Şanlıurfa, 2019

1-Şimşek S., Günyaktı Kılınç Ş. , Şaki C.E., Ütük A.E., Balkaya İ. Hypoderma bovis Arylphorin 1 (Aryl-1) Geninin Klonlanması, Ekspresyonu ve Rekombinant Proteinin Elde Edilmesi. 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 25-29 Eylül, Eskişehir.

2-Ahmed H., Şimşek S., Şaki C.E., Kesik H.K., Günyaktı Kılınç Ş. Türkiye ve Pakistan’da Sığır ve Yaklardan Elde Edilen Hypoderma spp. Larvalarının Moleküler Karakterizasyonu. 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 25-29 Eylül, Eskişehir.

3-Ahmed H., Şimşek S., Boulard C., Günyaktı Kılınç Ş. Avrupa'da İnsan Hypodermosisi. (Poster).  20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 25-29 Eylül, Eskişehir.

4-Ahmed H., Sousa S.R., Şimşek S., Anastacio S., Günyaktı Kılınç Ş. Portekiz’de Sığır ve Kızıl Geyik’lerde Hypoderma actaeon’un İlk Moleküler Karakterizasyonu. (Poster). 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 25-29 Eylül, Eskişehir.

5-Günyaktı Kılınç Ş., Şaki C.E., Şimşek S. Hypodermosiste Aşı Adayı Proteinler. (Poster). 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 25-29 Eylül, Eskişehir.

6-Gül A., Günyaktı Kılınç Ş. Bingöl Belediye Mezbahasında Kesimi Yapılan Koyun ve Keçilerde Dışkı Bakılarına Göre Endoparaziterin Yaygınlığının Araştırılması. (Poster). 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 25-29 Eylül, Eskişehir.

7- Harun Kaya KESİK, Sami ŞİMSEK,Seyma GÜNYAKTI KILINÇ, Ergün KÖROĞLU, Echinococcus granulosus'un Sığır ve Koyun İzolatlarındaki Antijen B (AgB)Gen Polimorfizminin Belirlenmesi ve Serolojik Tanı Üzerindeki EtkinliğininAraştırılması, Sözlü Sunum, 21. Parazitoloji Kongresi Çeşme, İzmir, 28 Eylül 2019, 03 Ekim 2019.
8- Harun Kaya KESİK, Şeyma GÜNYAKTI KILINÇ, Figen ÇELİK, Sami ŞİMŞEK, Elazığ İlinde Kesimi Yapılan Sığırlardan Elde Edilen Echinococcus granulosus İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu, Sözlü Sunum, 21. Parazitoloji Kongresi Çeşme, İzmir, 28 Eylül 2019, 03 Ekim 2019.
9- Şeyma GÜNYAKTI KILINÇ, Harun Kaya KESİK, Sami ŞİMŞEK, Koyun ve Keçilerden Elde Edilen Cysticercus tenuicollis İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu ve Haplotiplerinin Belirlenmesi, Sözlü Sunum, 21. Parazitoloji Kongresi Çeşme, İzmir, 28 Eylül 2019, 03 Ekim 2019.
10- Şeyma GÜNYAKTI KILINÇ, Canan AKDENİZ İNCİLİ, Harun Kaya KESİK, Burak KARABULUT, Sami ŞİMŞEK, ,  Türkiye'de Bir Yaban Domuzunda Akciğer Hidatik Kistinin Moleküler Karakterizasyonu, Sözlü Sunum, 21. Parazitoloji Kongresi, Çeşme, İzmir, 28 Eylül 2019, 03 Ekim 2019

 

 

Destekleyen Kuruluş

Gerçekleştiği Yer

Projenin Adı

Proje Numarası

BÜBAP

Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Bingöl Belediye Mezbahasında Kesimi Yapılan Koyun ve Keçilerde Dışkı Bakılarına Göre Endoparaziter Yaygınlığın Araştırılması. Araştırmacı. 2016

BAP-56-223-2015

FÜBAP

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Sığır, koyun ve keçilerden elde edilen Cysticercus tenuicollis izolatlarının moleküler karakterizasyonu ve haplotiplerinin belirlenmesi. Araştırmacı. 2017

VF.17.08

TÜBİTAK-1002

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Echinococcus granulosus'un koyun ve sığır izolatlarındaki Antigen B (AgB) gen polimorfizminin belirlenmesi ve serolojik tanı üzerindeki etkinliğinin araştırılması. Araştırmacı. 2018.

117O884

TÜBİTAK-1002

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Taenia multiceps HSP70 Geninin Klonlanması, Ekspresyonu, Rekombinant Proteinin Karakterizasyonu ve Test Kiti Özelliğinin Araştırılması. Araştırmacı. 2020.

119O014

TÜBİTAK-1002

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Echinococcus Granulosus'un Sığır Ve Koyun İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu, Haplotip Analizi Ve miRNA Ekspresyon Düzeylerinin Belirlenmesi. Araştırmacı. 2022. 120O986
BÜBAP
Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi
 
Echinococcus granulosus'un Sığır İzolatlarındaki Genetik Çeşitliliğin Moleküler Olarak
Belirlenmesi. Araştırmacı. 2020.
BAP-VF.2019.00.002
TÜBİTAK-1002 Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fasciola hepatica Enolaz Geninin Klonlanması, Ekspresyonu ve Rekombinant Proteinin Koyun Fasciolosisinin Tanısındaki Etkinliğinin Belirlenmesi. Araştırmacı. 2023. 121O789 
BÜBAP Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Keban Baraj Gölündeki Tahta Balıklarında (Acanthobrama Marmid) Ligula intestinalis'in PZR ve Sekans Analizi ile Moleküler Karakterizasyonu. Yürütücü. 2022. BAP-VF.2021.002
PİKOM Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Bingöl ili Bal Arılarında (Apis mellifera) Varroa spp.'nin Prevalansı, Moleküler Karakterizasyonu ve Biyolojik Yöntemler ile Önlenmesi. Araştırmacı. 2023. PİKOM-Arı.2019.009
TÜBİTAK-3501 Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Koyunlarda Coenurus cerebralis'in Teşhisinde Rekombinant TmHSP70 Antijeni Kullanılarak Dipstick Tanı Kiti Geliştirilmesi. Yürütücü. Devam ediyor. 122O547
 
  1. Gül A, Kesik HK, Günyaktı Kılınç Ş. Paraziter abortuslar. Kaygusuzoğlu E, editör. Koyun ve Keçilerde Yavru Atma. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.40-48.

Kedi ve Köpeklerde Alt Üriner Sistem Rahatsızlıklarında Beslenme - 10.04.2013

İlaç Kullanımında Temel İlkeler ve Küçük Hayvan Kliniklerinde Antibiyotik Kullanımı - 26.10.2013

Olympus Mikroskopi Semineri- 12.05.2015

Kum Sineklerinin Diseksiyonu ve Tür Tayini Kursu-13-15 Aralık 2017

Moleküler Klonlama ve Protein Ekspresyon Uygulamaları-3-5 Eylül 2018

 

SERTİFİKALAR

1) ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi 28.06.2013

2) GMP(İyi Üretim Uygulamaları) Eğitimi 28.06.2013

3) Radyoloji Sertifikası-30.05.2014

4) Helal Gıda Eğitimi 28.06.2013

5) Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası 2016

Türkiye Parazitoloji Derneği