ABDULBAKİ KINSÜN

Dr. Öğr. Üyesi ABDULBAKİ KINSÜN

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
E-mail akinsun@bingol.edu.tr
Dahili No 5538
Oda No D/1-4

Lisans Öğrenimi: Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,

                          Bingöl Üniversitesi Sosyoloji (Çap)

Yüksek Lisans:Ankara Üniversitesi Din Eğitimi 

                       Dicle Üniversitesi Din Sosyolojisi

 

Araştırma Görevlisi

Arapça (yds)

İngilizce (yds)

Farsça (ota düzey)

"Dini Guruplar Sosyolojisi" Bingöl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi (BÜFİD), 2016, C:8, S:  full text online) (PDF)

"Bil, Felsefe ve Eğitim Kavramlarının Ne'liği Üzerine", Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi I, 13-15 Ekim, Frat Ünivewrsitesi, Elazığ, 2016, s: 1877-189, (PDF)

"Günümüz Siyasetinde Carl Schmitt'in Siyasal Kavramı ve Alternatif Çözüm Arayışları", Uluslararası Sosyal Blimler Kongresi II, 18-21 Mayıs, Alaatin Keykubat Üniversitesi, Alnaya, 2017.

 

"Dil Eğitiminde Düşünümsellik", Halidilik Sempozyumu, 4-5 Mayıs, Bingöl Üniversitesi, 2017. (PDF)