RAMAZAN GÜNDOĞDU

Dr. Öğr. Üyesi RAMAZAN GÜNDOĞDU

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / ECZANE HİZMETLERİ
E-mail rgundogdu@bingol.edu.tr
Dahili No 5519
Oda No B304 - 3CD02

Please click here to find my CV.

2016 - Doktora - Kanser Moleküler Biyolojisi, Londra Üniversitesi (UCL) 

2012 - Yüksek Lisans - Kanser Moleküler Biyolojisi, Londra Üniversitesi (UCL) 

2011 - Lisansüstü Diploma - Biyomedikal Bilimler, Londra Üniversitesi (KCL)

2008 - Lisans - Biyoloji - Fırat Üniversitesi

LinkedIn - ResearchGate

2019 - Öğretim Üyesi - Eczane Hizmetleri Bölümü, Sağlık Hizmetleri MYO, Bingöl Üniversitesi 

2018 - Öğretim Görevlisi - Eczane Hizmetleri Bölümü, Sağlık Hizmetleri MYO, Bingöl Üniversitesi 

Önlisans

Temel Biyoloji - SHE1101

Temel Hastalıklar Bilgisi - SHE2205 

Eczane Hizmetleri İlkeleri ve Etik Kurallar - SHE1106

Bireylerarası İletişim - SHE2214

Lisansüstü

Protein Analiz Teknikleri - BİY578

Gen Klonlaması - BİY543

Laboratuvar Biyogüvenliği - BİY561

Amino Asit ve Nükleotid Metabolizması - BİY503

Memeli Hücre Kültürü Uygulamaları - BİY601

Hücreiçi Sinyal Yolakları - BİY608

 

Hamedifar, H., Mohammadi‐Khanaposhtani, M., Sherafati, M., Noori, M., Moazam, A., Hosseini, S., Larijani, B., Hajimiri, M. H., Mahdavi, M., Erdogan, M. K., Gundogdu, R., Kirici, M., Taslimi, P., Gülçin, İ. Design, synthesis, α-glucosidase inhibition, pharmacokinetic, and cytotoxic studies of new indole-carbohydrazide-phenoxy-N-phenylacetamide derivatives. ArchPharm, 2023 March, e2200571. Research Article

Erdogan, M. K., Gundogdu, R., Yapar, Y., Gecibesler, I. H., Kirici, M., Behcet, L., Tüzün, B., Taskin-Tok, T., and Taslimi, P. In vitro anticancer, antioxidant and enzyme inhibitory potentials of endemic Cephalaria elazigensis var. purpurea with in silico studies. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 2023 Jan 13;1-13. Research Article

Aslan, A., Gok, O., Beyaz, S., Parlak, G., Can, M. I., Gundogdu, R., Baspinar, S., Ozercan, I. H., and Parlak, A. E. Royal jelly arranges apoptotic and oxidative stress pathways and reduces damage to liver tissues of rats by down-regulation of Bcl-2, GSK3 and NF-κB and up-regulation of caspase and Nrf-2 protein signalling pathways. Biomarkers, 2022 Dec 27;1-10. Research Article

Aslan, A., Can, M. I., Beyaz, S., Gok, O., Parlak, G., Gundogdu, R., Ozercan, I. H., and Erman, O. A new approach on the regulation of NF-κB and Bax pathway activation by royal jelly in fluoride-induced pancreas damage in rats. Tissue and Cell, 2022 Dec;79:101913. Research Article

Aslan, A., Beyaz, S., Gok, O., Can, M. I., Parlak, G., Gundogdu, R., Ozercan, I. H., and Baspinar, S. Protective effect of royal jelly on fluoride-induced nephrotoxicity in rats via some protein biomarkers signalling pathways: a new approach for kidney damage. Biomarkers, 2022 June; 2093977. Research Article 

Erdogan, M. K., Gundogdu, R., Yapar, Y., Gecibesler, I. H., Kirici, M., Behcet, L., Tuzun, B., and Taslimi, P. The Evaluation of Anticancer, Antioxidant, Antidiabetic and Anticholinergic Potentials of Endemic Rhabdosciadium microcalycinum Supported by Molecular Docking Study. ChemistrySelect, 2022 May; 7(17). Research Article

Aslan, A., Gok, O., Beyaz, S., Can, M. I., Parlak, G., Gundogdu, R., Ozercan, I. H., and Baspinar, S. Royal jelly regulates the caspase, Bax, and COX-2, TNF-α protein pathways in the fluoride exposed lung damage in rats. Tissue and Cell, 2022 June; 76:101754. Research Article

Gundogdu, R., Erdogan, M. K., Ditsiou, A., Spanswick, V., Garcia-Gomez, J. J., Hartley, J. A., Esashi, F., Hergovich, A., and Gomez, V. hMOB2 deficiency impairs homologous recombination-mediated DNA repair and sensitises cancer cells to PARP inhibitors. Cell Signal, 2021 Aug; 87:110106. Research Article

Erdogan, M. K., Gecibesler, I. H., Yapar, Y., Gundogdu, R., Kirici, M., Behcet, L., and Taslimi, P. Fatty acid composition, enzyme inhibitory effect, the antioxidant and anticancer activity of extract from Saponaria prostrata WILLD. subsp. anatolica HEDGE. Bioorg Chem, 2021 Aug; 113:105032. Research Article

Aslan, A., Beyaz, S., Gok, O., Can, M. I., Parlak, G., Ozercan, I. H., and Gundogdu, R. Royal jelly abrogates fluoride-induced oxidative damage in rat heart tissue by activating of the Nrf-2/NF-κB and Bcl-2/Bax pathway. Toxicol Mech Methods, 2021 July; 6;1-29. Research Article

Agca, C., Kirici, M., Nedzvetsky, V. S., Gundogdu, R., and Tykhomyrov, A. A. The Effect of TIGAR Knockdown on Apoptotic and Epithelial‐Mesenchymal Markers Expression in Doxorubicin‐Resistant Non‐Small Cell Lung Cancer A549 Cell Lines. Chemistry and Biodiversity, 2020 July; 17(9). Research Article

Gundogdu R. and Hergovich A. MOB (Mps one Binder) Proteins in the Hippo Pathway and Cancer. Cells, 2019 June; 8(9), 569. Review Article 

Gundogdu R. and Hergovich A. The possible crosstalk of MOB2 with NDR1/2 kinases in cell cycle and DNA damage signaling. J Cell Signal, 2016 September; 1(3), 125. Opinion Article

Bettoun, A., Joffre, C., Zago, G., Surdez, D., Vallerand, D., Gundogdu, R., Sharif, A.A.D., Gomez, M., Cascone, I., Meunier, B., White, M.A., Codogno, P., Parrini, M.C., Camonis, J., and Hergovich, A. Mitochondrial clearance by the STK38 kinase supports oncogenic Ras-induced cell transformation. Oncotarget, 2016 June; Vol. 7, No. 28. Research Article

Hoa, L., Kulaberoglu, Y., Gundogdu, R., Cook, D., Merdiye, M., Gomez, M., Gomez, V., and Hergovich, A. The characterisation of LATS2 kinase regulation in Hippo-YAP signalling. Cell Signal. 2016 May; 28(5):488-97. Research Article

Gomez, V., Gundogdu, R., Gomez-Martinez, M., Panchal, N., Hoa, L., O’Driscoll, M., and Hergovich, A. Regulation of DNA damage responses and cell cycle progression by hMOB2. Cell Signal. 2015 Feb; 27(2):326-39. Research Article

Bal, R., Türk, G., Tuzcu, M., Yilmaz, Ö., Kuloglu, T., Gundogdu R., Gür, S., Agca, C.A., Ulas, M., Cambay, Z., Tuzcu, Z., Gencoglu H., Guvenc, M., Ozsahin, A. D., Kocaman, N., Aslan, A., and Etem, E. Assessment of imidacloprid toxicity on reproductive organ system of adult male rats. J. Environ. Sci. Health. Part B, 2012 March; 47:434-444. Research Article

 

Gundogdu, R., Erdogan, M. K., Sever, A., Toy, Y. Synergistic effect of RAD50 downregulation on the combination of rucaparib and doxorubicin. Ege Journal of Medicine, 2023; 62 (2): 289-300. Research Article

Sever, A., Toy, Y., Erdoğan, M. K. ve Gündoğdu, R. Kemoterapide Kullanılan Güncel Fitokimyasallar. MAUN Sag Bil Derg, 2023; 3(1) 64-76. Derleme Makale

Toy, T., Sever, A., Erdoğan, M. K. ve Gündoğdu, R. Defektif Homolog Rekombinasyon DNA Tamiri ve PARP İnhibisyonu Arasındaki Sentetik Letal Etkileşim. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2022; 12(4): 2459 - 2475. Derleme Makale

Gundogdu, R. Inhibition of Colorectal Cancer Cell Survival by Paclitaxel Combined with Olaparib. Adıyaman University Journal of Science, 2020; 10(2); 427-440. Research Article

Gündoğdu R. ve Çelik, V. RNA İnterferans (RNAi). Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2009; 25 (1-2), 34-47. Derleme Makale

Araştırma Alanları: Kanser Moleküler Biyolojisi, Bireyselleştirilmiş Kanser Tedavisi, Sentetik Letalite, DNA Hasarı ve Tamiri.

Araştırma Konusu:

Sağlıklı hücreler, tümörijenik dönüşüm yolculuğunda DNA hasar yanıt (DDR: DNA damage response) yolağı başta olmak üzere önemli hücresel süreçlere dâhil olan birçok sinyal mekanizmasının işleyişini değiştirirler. Şimdiye dek yapılan çalışmalar, işlevini tam olarak yerine getiremeyen DDR regülasyonunun (i) kansere neden olabileceğini, (ii) kanser tedavisine karşı oluşan dirençte veya ortaya çıkan yan etkilerde rol alabileceğini, (iii) tedavi yanıtının tespitinde prognostik olarak kullanılabileceğini ve (iv) terapötik hedef olarak kişiselleştirilmiş kanser tedavisinde kullanılabileceğini ortaya koymuştur.

Kanser hücrelerinin spesifik olarak hedeflenememesi nedeniyle artan yan etkiler, konvansiyonel kanser tedavisinde kullanılan terapötiklerin en önemli dezavantajı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple, kanser hücrelerindeki DDR elementlerinin işlev bozukluğu ile spesifik olarak sentetik letalite etkileşimi ortaya çıkarabilecek yeni hücresel bileşenlerin tanımlanması ve farmakolojik olarak hedeflenmesi son yıllarda arzu edilen bir amaç haline gelmiştir. DDR tedavileri bağlamında sentetik letalite; farklı DDR yolaklarında rol oynayan iki eksikliğin kombinasyonunun endojen DNA hasarının birikmesi sebebiyle hücre ölümüne neden olması, bu eksikliklerden sadece birinin ise hücresel toleranstan dolayı hücre ölümüne neden olmaması olarak tanımlanmaktadır. “Kişiye özel kanser tedavisi” (kişiselleştirilmiş veya bireyselleştirilmiş tedavi) olarak tanımlanan bu yaklaşımların, ileri hedefleme potansiyeli sayesinde mevcut kanser tedavilerine kıyasla daha az yan etkiye neden olarak yüksek başarı gösterdikleri belirlenmiştir.

Bingöl Üniversitesi Kanser Araştırma Laboratuvarında devam eden çalışmalarımız, karsinogenez sürecinde tespit edilen yaygın tümör-spesifik somatik mutasyonlar ile sentetik letalite etkileşimi gösteren gen ürünlerinin anti-kanser hedef veya prediktif biyogösterge olarak tanımlanması üzerine yoğunlaşmaktadır.

Araştırma Projeleri:

1. PARP inhibitörlerinin anti-tümör aktivitesinde MUM1 proteininin rolünün araştırılması, 218S877, 1002 TÜBİTAK Hızlı Destek Programı, Yürütücü, 2019 - 2021.

2. hMOB2'nin bireyselleştirilmiş kanser tedavisindeki prediktif rolünün ortaya çıkarılması, 119S007, 3501 TÜBİTAK Kariyer Geliştirme Programı, Yürütücü, 2019 - 2023.

3. PARP1 inhibitörü duyarlılığında PLK1 inhibisyonunun etkisinin araştırılması​, BAP-SHMYO.2019.00.002, Bingöl Üniversitesi Bağımsız Araştırma Projesi, Yürütücü, 2019 - 2021.

4. Resveratrol ve PARP1/2 inhibitör kombinasyonunun anti-neoplastik potansiyelinin deşifre edilmesi, 120S774, 1002 TÜBİTAK Hızlı Destek Programı, Araştırmacı, 2020 - 2022.

5. Bazı endemik centaurea türlerinin fitokimyasal, antioksidan, enzim aktivitesi ve antikanser potansiyellerinin deşifre edilmesi, BAP-FEF.2021.008, Bingöl Üniversitesi Bağımsız Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2021 - 2023. 

6. Türkiye’de yetişen euphorbia (sütleğen) cinsine ait bazı türlerin biyokimyasal, antioksidan, antimikrobiyal ve antikanser özelliklerinin araştırılması, 2021.F11.02.01, Artvin Çoruh Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2021 - devam ediyor. 

7. Bazı Euphorbia (Sütleğen) türlerinden elde edilen latekslerin (bitkisel sütlerin) tıbbi özelliklerinin araştırılması, 2022.F11.02.02, Artvin Çoruh Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2022 - devam ediyor. 

8. Homolog Rekombinasyon Regülatörü hMOB2 Ile Apoptotik Regülatör BCL2A1 Arasındaki Sentetik Letal İlişkinin Araştırılması, 222S786, 1002-B TÜBİTAK Acil Destek Modülü, Araştırmacı, 2023 - devam ediyor.

TÜBİTAK 2209 Lisans Araştırma Projeleri:

1. U2OS kanser hücrelerinde oluşan olaparib direnciyle p21 proteini arasındaki ilişkinin araştırılması, TÜBİTAK 2209/A, Danışman, 2021 - 2022.

2. Resveratrol Ve Olaparib Kombinasyon Tedavisinin Yumurtalık Kanseri Hücrelerinin Canlılığı Ve Koloni Sağ-Kalımına Olan Etkisinin Belirlenmesi, TÜBİTAK 2209/A, Danışman, 2022 - 2023.

3. Resveratrol Ve Olaparib Kombinasyon Tedavisinin Kolorektal Kanser Hücrelerindeki Sitotoksik Etkisinin Belirlenmesi, TÜBİTAK 2209/A, Danışman, 2022 - 2023. 

Proje Ekibi:

Doktora: Yusuf TOY (TÜBİTAK 3501 Bursiyeri), Aydın SEVER (TÜBİTAK 2211/A Bursiyeri)

Yüksek Lisans: Çiğdem BÜRKÜK (TÜBİTAK 1002 Bursiyeri), Esra POLAT (TÜBİTAK 1002 Bursiyeri), Ronahi AŞKAN

Lisans/Önlisans: 

Geçmiş Üyeler:

Dilan ERASLAN (TÜBİTAK 3501 Yüksek Lisans Bursiyeri), Sıdıka AÇIKGÖZ (TÜBİTAK 3501 Yüksek Lisans Bursiyeri), Ronahi AŞKAN (TÜBİTAK STAR Bursiyeri), Amine ALTUNDAĞ (TÜBİTAK STAR Bursiyeri), Kadriye DÜLCEK (TÜBİTAK STAR Bursiyeri), Zeynep Zennure GENÇ (TÜBİTAK STAR Bursiyeri), Merve YILDIZ (TÜBİTAK STAR Bursiyeri), Büşra Ceren YILMAZ (TÜBİTAK STAR Bursiyeri), Hazal KOCAMAN (TÜBİTAK 2209/A), Bayram ÇAKAN (TÜBİTAK 2209/A), Melike GÜRÇAY (TÜBİTAK 2209/A), Melek SAĞLICAK (TÜBİTAK 2209/A), Nur Eda ÇUR (TÜBİTAK 2209/A), Zehra KESMEZ (TÜBİTAK 2209/A), Zeynep BUHAN (TÜBİTAK 2209/A), Kader ÇİÇEK (TÜBİTAK 2209/A). 

Gundogdu, R., Hergovich, A., and Gomez, V. 2021. Cell Cycle Control and DNA-damage Signaling in Mammals. In: Kovalchuk, I. and Kovalchuk , O. (eds). Genome Stability (2nd Ed), From Virus to Human Application. Cambridge: Elsevier Inc., pp. 237-255. Book Chapter

Kulaberoglu, Y., Gundogdu, R., and Hergovich, A. 2016. The Role of p53/p21/p16 in DNA-Damage Signaling and DNA Repair. In: Kovalchuk, I. and Kovalchuk , O. (eds). Genome Stability, From Virus to Human Application. Cambridge: Elsevier Inc., pp. 243-253. Book Chapter

The European Association for Cancer Research (EACR - Ambassador)

Moleküler Kanser Araştırma Derneği (MOKAD)