SAHİP AKTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi SAHİP AKTAŞ

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
E-mail saktas@bingol.edu.tr
Dahili No 5571
Oda No

1980 yılında Bingöl’ün Solhan ilçesinde doğdu. 1996 yılında Tunceli Pertek İmam Lisesinden, 2002 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden  mezun oldu. 2004-2013 yılları arasında MEB'e bağlı çeşitli kurumlarda çalıştı. 2013 yılında  Bingöl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Belagâtı Anabilim dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2015 yılında Bingöl Üniversitesi SBE’nde Arap Dili ve Belagâtı Anabilim Dalında "Arap Edebiyatında Makale ve Temaları ('Abbâs Mahmûd el- 'Akkâd Örneği)" adlı tez çalışmasıyla Yüksek Lisansını tamamladı.  2019 yılında Bingöl Üniversitesi SBE’nde Arap Dili ve Belagâtı Anabilim Dalında "Yûsuf b. Hüseyin el-Kirmâstî'nin Hayatı, Eserleri ve el-Muntehab Adlı Eserinin Tahkik ve Tahlili" adlı tez çalışmasıyla doktorasını tamamladı. Halen aynı üniversitede çalışma hayatına devam etmektedir. 

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL
Lisans  İlahiyat  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ  2002
Yüksek Lisans  TİB Arap Dili ve Belağatı  BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ  2015
Doktora TİB Arap Dii ve Belağatı BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2019

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Arap Edebiyatında Makale ve Temaları( 'Abbâs Mahmûd el-'Akkâd Örneği)

Doktora Tez Başlığı: Yûsuf b. Hüseyin el-Kirmâstî'nin Hayatı, Eserleri ve el-Muntehab Adlı Eserinin Tahkik ve Tahlili

GÖREV ADI GÖREV YERİ BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
 Öğretmen  MEB Bingöl Çeltiksuyu İ.O  2004  2010
 Öğretmen  MEB Elazığ A.İ.H.L.  2010  2013

Arapça

İngilizce

1) Mustafa KIRKIZ, Sahip AKTAŞ, "Arap Dilinde Ta'rib Olgusu", Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss. 17-38, 2016. [full text online][PDF]

2) Sahip AKTAŞ, "Seyyid Şerîf el-Curcânî’nin Risale fî tahkik-i ma‘na’l-harf Başlıklı Risâlesinin Tahkikli Neşri", İslâm Araştırmaları Dergisi, ss. 69-94, 2018, [full text online] [PDF]

 

1) Sahip AKTAŞ, "Arap Edebiyatında Makale ve Türleri", Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss. 243-262, 2017. [full text online][PDF]

2) Mustafa AGÂH, Sahip AKTAŞ, "Yûsuf b. Hüseyin el-Kirmâstî'nin Hayatı ve Eserleri", Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss. 211-250, 2018 [full text online][PDF]

1. Sahip Aktaş, Abdullah Bedava, el-'Akkâd'a Göre Mitolojinin Kaynağı ve Arap Mitolojisi, Uluslararası Mitoloji Sempozyumu, 02-05 Mayıs 2019 Ardahan. [full text online] [PDF]

1) Temel Seviye Tahkik Kursu: 11-23 Temmuz 2016 tarihleri arasında  İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından düzenlenen 72 saatlik 7. Uluslararası Tahkik Kursuna katılımla kurs bitiminde "Katılım Sertifikası" alınmıştır. 

2) İleri Seviye Tahkik Kursu: 04-08 Temmuz 2017 tarihleri arasında İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından İkinci Klasik Dönem Projesi çerçevesinde düzenlenen "Metnin Ortaya Çıkarılması" konulu 30 saatlik 9. Uluslararası Tahkik Kursuna katılımla kurs bitiminde "Katılım Sertifikası" alınmıştır.

3) İhtisas Kursu: 10-15 Temmuz 2017 tarihleri arasında İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından İkinci Klasik Dönem Projesi çerçevesind düzenlenen "Kodikoloji" konulu 36 saatlik 9. Uluslararası Tahkik Kursuna katılımla kurs bitiminde "Katılım Sertifikası" alınmıştır.

4) Yaz Araştırma ve Eğitim Destek programı (YADEP): 10-27 Temmuz 2018 tarihleri arasında İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından düzenlenen 110 saatlik Yaz Araştırma ve Eğitim Destek Programı (YADEP) Semineleri ve Türkiye İlahiyat Fakülteleri Çalıştayına katılımla kurs bitiminde "Yaz Araştırma ve Eğitim Destek Programı Sertifikası" alınmıştır. 

Çeviriler

1- Sahip AKTAŞ, "Allâme Ebû Bekr es-Sûrî'nin "el-Luma' fî 'İlmi'l-Vad'" Adlı Risalesinin Notlandırılmış Çevirisi", Bingöl Üniversitesi İahiyat Fakültesi Dergisi, ss. 325-332, 2017. [full text online][PDF]