FİKRET ATA

Dr. Öğr. Üyesi FİKRET ATA

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
E-mail fata@bingol.edu.tr
Dahili No 1936
Oda No D 213

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik

Mühendisliği Bölümü

Karadeniz Teknik Üniversitesi

 

1977

Y. Lisans

Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik

Mühendisliği Bölümü

Karadeniz Teknik Üniversitesi

 

1977

Doktora

Fen Bilimleri Enst. Elektrik Elektronik Müh.

(Elektronik) ABD

Fırat Üniversitesi

1996

Yönetilen Doktora Tezleri
1. Boyacı, A., “Telsiz Duyarga Ağlarda Enerji Farkındalıklı Yönlendirme Mimarisi Tasarımı Ve Gerçekleştirilmesi”, Fırat Üniversitesi, 2012.
2. Güler, H., “Akciğerin Elektriksel Modellenmesi İle Bulanık Mantık Tabanlı Solunum Cihazı (Ventilatör) Tasarımı”, Fırat Üniversitesi, 2012.
3. Gündoğdu, A., “Asenkron Motorlarda Moment Dalgalanmalarının Sinirsel Bulanık Ağlar İle Azaltılması”, Fırat Üniversitesi, 2012.
4. Üstündağ, M., “Zayıf Radar Sinyallerinin Genetik Algoritmalar Kullanılarak Gürültüden Arındırılması”, Fırat Üniversitesi, 2012.
5. Ulaş, M., “VLF Sinyalleri Kullanılarak Depremlerin Önceden Tahmin Edilmesine Yönelik Algoritma Geliştirilmesi”, Fırat Üniversitesi, 2011.
6. Çöteli, R., “Üç Seviyeli H-Köprü Evirici Tabanlı D-STATKOM'un Sinirsel Bulanık Ağ İle Denetimi”, Fırat Üniversitesi, 2010.
7. Tekin, A., “Asenkron Motorların Denetimi İçin İnternet Tabanlı Sanal Ve Uzaktan Erişimli Bir Laboratuar Geliştirme”, Fırat Üniversitesi, 2009.
8. Bal, C., “Asenkron Motorun Kayma Kipli Ve Sinirsel Bulanık Gözlemleyicilerle Algılayıcısız Hız Denetimi”, Fırat Üniversitesi, 2007.
9. Dandıl, B., “Sinirsel Bulanık Denetleyicilerle Asenkron Motorun Dayanıklı Hız Denetimi”, Fırat Üniversitesi, 2004.
10. Türk, M., “Çok Modlu Kaotik Davranışların Benzetimi Ve Gerçekleştirilmesi”, Fırat Üniversitesi, 2004.
11. Orhan, A., “Büyük Güçlü Senkron Motorların Vektör Kontrolü İçin Yeni Bir Yöntem”, Fırat Üniversitesi, 1999.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

1. Boyacı, A., “Ağ Üzerinden Ses İletimi Esnasında Haricen Oluşabilecek İstem Dışı Trafiğin Denetimi”, Fırat Üniversitesi, 2008.
2. Güler, H., “Programlanabilir Lojik Kontrolör İle Mekanik Ventilatör Tasarımı”, Fırat Üniversitesi, 2007.
3. Şeker, A. O., “Çok Seviyeli Ağırlıklandırılmış Bulanık Bağıntı Kural Madenciliği”, Fırat Üniversitesi, 2004.
4. Türk, M., “Görüntü sıkıştırma algoritmaları”, Fırat Üniversitesi, 1998.


1. Güler, H., Ata, F., "The Comparison of Manual and LabVIEW Based-Fuzzy Control on Mechanical Ventilation", Journal of Engineering in Medicine, 2014. Full Text Online (PDF)
2. Güler, H., Ata, F., "Design of a Fuzzy-LabVIEW-Based Mechanical Ventilator", International Journal of Computer Systems Science & Engineering,29 (3), 2014. Full Text Online
3. Güler, H., Türkoğlu, I., Ata, F., "Designing Intelligent Mechanical Ventilator and User Interface By Using LabVIEW®", The Arabian Journal for Science and Engineering (AJSE), 2014. Full Text Online (PDF)
4. Üstündağ, M., Avcı, E., Gökbulut, M., Ata, F., “Dalgacık Paket dönüşümü ve Genetik Algoritma Kullanarak Zayıf Radar Sinyallerin Gürültüden Arındırılması”, Journal of the Faculty of Engineering
and Architecture of Gazi University, 375-383, 2014. Full Text Online
5. Güler, H., Ata, F., "Solunum Rahatsızlığı Olan Hastalar İçin Bulanık Tabanlı Tidal Volüm Algoritmasının Geliştirilmesi." Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 29 (4), 2014. Full Text Online
6. Üstündağ, M., Şengür, A., Gökbulut, M., Ata, F., “Performance comparision of Wavelet Thresholding Techniques on Weak ECG Signal Denoising”, Przeglad Elektrotechniczny, 63-66, 2013. Full Text Online
7. Güler, H., Ata, F., " Design and Implementation of Training Mechanical Ventilator Set for Clinicians and Students", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 83, 493 – 496, 2013. Full Text Online

8. Ulaş, M., Ata, F., Balık, H. H., “Precursors of Earthquakes:VLF Signals-Ionosphere Releation”, International Journal of Electronics;Mechanical and Mechatronics Engineering, 2 (3), 240-251, 2012. Full Text Online
9. Tekin, A., Ata, F., Gökbulut, M., "Remote control laboratory for DSP‐controlled induction motor drives.", Computer Applications in Engineering Education, 20 (4), 702-712, 2012. Full Text Online
10. Üstündağ, M., Gökbulut, M., Şengür, A., Ata, F., "Denoising of weak ECG signals by using wavelet analysis and fuzzy thresholding.", Network Modeling Analysis in Health Informatics and
Bioinformatics, 1 (4), 135-140, 2012. Full Text Online
11. Coteli, Resul, Deniz, E. Dandıl, B., Tuncer, S., Ata, F., "Phase angle control of three level inverter based D-STATCOM using neuro-fuzzy controller.", Advances in Electrical and Computer
Engineering, 12 (1), 77-84, 2012. Full Text Online
12. Cotelı, R., Dandıl, B., Ata, F., "Fuzzy-PI Current Controlled D-Statcom.", Gazi University Journal of Science, 24 (1), 91-99, 2011. Full Text Online
13. Türk, M., Ata, F., "The multi-mode chaotic behaviors: N+ N and 2D N-scroll chaotic attractors.", COMPEL-The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic
engineering, 25 (4), 929-939, 2006. Full Text Online
14. Dandıl, B., Gökbulut, M., Ata, F., "A PI type fuzzy-neural network controller for induction motor drives.", Journal of Applied Sciences, 5, 286-291, 2005. Full Text Online
 

1. Uçar, F., Alçin, Ö. F., Dandıl, B., Ata F. "Kaotik Özellik Tabanlı Güç Kalitesi Olay Sınıflandırma", Türk Doga ve Fen Dergisi, 5(2), 58-64, 2016. Full Text Online
2. Uçar, F., Alçin, Ö. F., Dandıl, B., Ata F. "Bir Boyutlu Yerel İkili Örüntüler ve Ayrık Dalgacık Dönüşümü Tabanlı Yeni Bir Güç Kalitesi Olay Sınıflandırma Yöntemi", KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(3), 7-13, 2016. Full Text Online
3. Boyacı, A., Ata, F., Balık, H. H., “Telsiz Duyarga Ağlarda Kullanılan Yönlendirme Tekniklerinin Enerji Verimliliği Açısından Karşılaştırması”, BEÜ Fen Bilimleri Dergisi, 2(1), 69-88, 2013. Full Text Online
4. Güler, H., Ata, F., "Tidal Volüm, Solunum Sayısı ve Basınç Değerinin Bulanık Kontrolü.", Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14 (2), 2010. Full Text Online
5. Güler, H., Ata, F., "Mekanik Ventilasyonda Akciğer Dinamiklerinin Bulanık Mantık ile Kestirimi.", Firat University Journal of Engineering, 22 (2), 2010. Full Text Online
6. Tekin, A., Ata, F., "Sanal Bir Laboratuar: Asenkron Motorların Hız Denetimi.", Firat University Journal of Engineering, 22 (1), 2010. Full Text Online
7. Tekin, A., Ata, F., "PI Denetleyici İle Asenkron Motorların Hız Denetimi İçin İnternet Tabanlı Sanal Bir Laboratuar Geliştirme.", Firat University Journal of Engineering, 21 (2), 2009. Full Text Online
8. Dandıl, B., Ata, F., "Sinirsel-Bulanık Denetleyici ile Dolaylı Vektör Denetimli Asenkron Motorun Dayanıklı Hız Denetimi.", Politeknik Dergisi, 8 (2), 2005. Full Text Online
9. Türk, M., Ata, F., "Elektronik Devrelerde Doğrusal Olmayan Dirençlerin Etkilerinin Nümerik Ve Deneysel Olarak İncelenmesi”, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6 (2), 142-146, 2002. Full Text Online

1. Uçar, F., Alçin, Ö. F., Dandıl, B., Ata F. "Power Quality Event Classification Using Least Square Support Vector Machine", International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE'16),
Kilis, 2016.
2. Uçar, F., Alçin, Ö. F., Dandıl, B., Ata F. "Machine learning based power quality event classification using wavelet—Entropy and basic statistical features", Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), 2016 21st International Conference on. IEEE, Poland, 2016. Full Text Online
3. Uçar, F., Alçin, Ö. F., Dandıl, B., Ata F. "Classification of power quality events using extreme learning machine", 23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU).  IEEE, Malatya, 2015. Full Text Online
4. Deniz, E., Coteli, R., Dandil, B., Tuncer, S., Ata, F., Gencoglu, M. T. "Neuro-fuzzy current controller for three-level cascade inverter based D-STATCOM”, Universities Power Engineering Conference (UPEC), 2010 45th International. IEEE, 2010. Full Text Online
5. Güler, H., Ata, F., "The intelligent tidal volume control." Electrical, Electronics and Computer Engineering (ELECO), 2010 National Conference on. IEEE, 2010. Full Text Online
6. Güler, H., Ata, F., "Estimation of inspiration and expiration time by using fuzzy control with respect to lung's dynamics.", Soft Computing, Computing with Words and Perceptions in System Analysis, Decision and Control, 2009. ICSCCW 2009. Fifth International Conference on. IEEE, 2009. Full Text Online
7. Türk, M., Ata, F., “Performance Analysis of Adaptive Controllers on Chaotic Parameter Modulation and Variant Channel Gain”, 1st IEEE International Conference on Circuit and System for
Communication, ICCSC‘02, St. Petersburg, Russia, 2002. Full Text Online

1. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen 2011 yılı Teknogirişim Sermayesi Desteği. (0594.TGSD.2011 nolu proje), Danışman, 2011.
2. Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Akıllı Mekanik Ventilatör Tasarımı, (FÜBAP-1911 nolu proje, 22. Dönem), Yürütücü, 2010.