TURGAY ŞENGÜL

Prof. Dr. TURGAY ŞENGÜL

Unvan PROFESÖR
Birim ZİRAAT FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ
E-mail tsengul@bingol.edu.tr
Dahili No 5449
Oda No

 

1959 yılında Erzincan’da doğdu. Orta ve Lise öğrenimini Erzincan'da yaptı. Yüksek öğrenimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünde tamamladı ve 1983 yılında ‘Yüksek Ziraat Mühendisi’ unvanıyla mezun oldu. 1984 yılında Dicle Üniversitesi Şanlıurfa Ziraat Fakültesi Zootekni bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı. Doktora çalışmasını 1991 yılında tamamladı. 1992 yılında Dicle Üniversitesi Şanlıurfa Ziraat Fakültesi Zootekni bölümünün Yard. Doç. kadrosuna atandı. Aynı yıl Şanlıurfa’da Harran Üniversitesi açılınca kadrosu Dicle Üniversitesinden Harran Üniversitesine aktarıldı. 2002 yılında Doçent ünvanını aldı. 2008 yılında profesörlüğe atandı. 2009 yılında Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesine geçiş yaptı. Halen aynı üniversitede görevine devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

 

 

DERECE BÖLÜM/Anabilim dalı ÜNİVERSİTE/Fakülte/Enstitü YIL
Lisans           Zootekni   Atatürk Üniversitesi/Ziraat Fak.  1983
Yüksek Lisans           Zootekni  Atatürk Üniversitesi/Ziraat Fak.  1983
Doktora           Zootekni   Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Fen Bilimleri Enst.  1991

 

 

 

 

ÜNVAN                           FAKÜLTE                   ÜNİVERSİTE                                                      YIL
Yrd. Doç. Dr.  Ziraat      Dicle Üniversitesi  1992
Doç. Dr.  Ziraat      Harran Üniversitesi   2002
Prof. Dr.   Ziraat      Harran Üniversitesi  2008

Lisans Dersleri:

1. Hayvan Yetiştirme İlkeleri 

Lisanüstü Dersler:

1. Keklik, Sülün ve Bıldırcın Yetiştiriciliği
2. Yumurta Tavuğu Yetiştiriciliği
3. Yumurta ve Beyaz Et Bilimi
4. Etlik Piliç Yetiştiriciliği
5. Tavuk Ürünlerinde Kalite Kontrol ve Muhafaza Yöntemleri
6. Hayvan Islahının Genetik Esasları

Yüksek Lisans

 

 
1. BOYRAZ ÖMER FARUK, (2016). Malatya ilindeki etlik piliç işletmelerinin teknik ve yapısal özellikleri. Bingöl Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı    

2. EKİNCİ YASİN, (2016). Batman ili ekstansif koşullarında yapılan hindi yetiştiriciliğinin genel yapısı. Bingöl Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı

 
 

3. ÇETKİN RAMAZAN, (2014). Bingöl ilinde dap projesi kapsamındaki süt sığırcılığı işletmelerinin sürü yönetimi
bakımından incelenmesi. Bingöl Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı

 
 

4. IŞIKLAR NACİYE, (2010). Kırıkkale ili kentsel alanında tüketicilerin tavuk ürünleri tüketim düzeyleri ve tüketim alışkanlıklarının incelenmesi üzerine bir araştırma. Harran Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı

 
 

5. AKSOY İBRAHİM, (2005). Diyete ilave edilen farklı toksin bağlayıcıların bıldırcınların besi performansı ve karkas verimine etkisi. Harran Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.

 

6. TAŞKIN ATİLLA, (2003). Gaziantep ili Nizip ilçesinde tüketicilerin tavuk eti ve yumurta tüketim düzeyleri ile tüketim alışkanlıklarının incelenmesi üzerine bir araştırma. Harran Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.

 
 

7. KİRAZ SELAHATTİN, (2002). Metiyonince yetersiz yemlemenin tavuklarda abdominal yağlanmaya karşı indirekt seleksiyon kriteri olarak kullanılabilirliğinin araştırılması. Harran Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.

 
 

8. TAŞ MEHMET, (1998). Şanlıurfa Balıklı Gölü (Halil-ür Rahman Gölü)'nün balık hastalıkları yönünden değerlendirilmesi, Harran Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü.

 

9. KILIÇ MEHMET, (1998). Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) farklı ışık renginin bazı performans ve karkas özelliklerine etkisi, Harran Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü.

 

10. TAŞ NECATİ, (1996). Bıldırcınlarda (Conturnix coturnix japonica) farklı yerleşim sıklığının verim performansına etkileri, Harran Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü.

 

11. DURMUŞ MAHMUT, (1995). Kafes tavukçuluğunda yumurta toplama sayısı ve zamanı ile sıcaklığın kırık ve çatlak sayısı üzerine etkisi. Harran Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü.

 

Doktora

 

 

1. SIRALI RECEP, (1998). Şanlıurfa ilinin farklı ekolojik koşullarında bulunan bal arılarının bazı morfolojik karakterlerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar. Harran Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.

 
 

MERKEZİ Doçentlik Yabancı Dil sınavı:  71.5

 

ÇELİK ŞENOL,İNCİ HAKAN,ŞENGÜL TURGAY,SÖĞÜT BÜNYAMİN,ŞENGÜL AHMET YUSUF,TAYSI MEHMET REŞİT (2016).  Interpolation Method for Live Weight Estimation Based on Age in Japanese Quails.  Revista Brasileira de Zootecnia, 45(8), 445-450., Doi: 10.1590/S1806-92902016000800004 (Yayın No: 2864204) Full Text Online (PDF)

 

1.

 

 

 

 

GÖKDOĞAN OSMAN,AYAŞAN TUGAY,İNCİ HAKAN,SÖĞÜT BÜNYAMİN,ŞENGÜL TURGAY (2016).  Effect of Different Housing Systems (Cages versus Floor) on Energy Efficiency Analysis of Meat Type Japanese Quails.  Indian Journal of Animal Science, 86(9), 1051-1054. (Yayın No: 2864226) Full Text Online (PDF)

 

2.

 

 

 

 

İNCİ HAKAN,ÖZDEMİR GÖKÇE,ŞENGÜL AHMET YUSUF,SÖĞÜT BÜNYAMİN,NURSOY HÜSEYİN,ŞENGÜL TURGAY (2016).  Using Juniper Berry (Juniperus communis) asa Supplemented in Japanese Quail Diets.  Revista Brasileria de Zootecnia, 45(5), 230-235. (Yayın No: 2829153) Full Text Online (PDF)

 

3.

 

 

 

 

ÇELİK ŞENOL,ŞENGÜL TURGAY (2016).  Forecasting Numbers of Poultry in Turkey Using Exponential SmoothingTechniques.  Agricultural Science, 5(6), 171-175. (Yayın No: 2827191) Full Text Online(PDF)

 

4.

 

 

 

 

ÖZDEMİR GÖKÇE,İNCİ HAKAN,SÖĞÜT BÜNYAMİN,ŞENGÜL TURGAY,YÜKSEL HAYATİ,ŞİMŞEK HALİL,Özdemir Ayhan (2016).  Effects of dietary boron supplementation on performance and some haematological and antioxidant parameters in Japanese quail exposed to high stocking density.  European Poultry Science, Doi: 10.1399/eps.2016.137 (Yayın No: 2823071) Full Text Online (PDF)

 

5.

 

 

 

 

İNCİ HAKAN,SÖĞÜT BÜNYAMİN,AYAŞAN TUGAY,ÇELİK ŞENOL,ŞENGÜL TURGAY (2016).  Farklı Besleme Yöntemlerinin Hindilerde Canlı Ağırlık ve Canlı Ağırlık Artışına Olan Etkilerinin Belirlenmesi.  Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(2), 121-126. (Yayın No: 2809598)

 

6.

 

 

 

 

İNCİ HAKAN,ÖZDEMİR GÖKÇE,SÖĞÜT BÜNYAMİN,ŞENGÜL AHMET YUSUF,ŞENGÜL TURGAY,TAYSI MEHMET REŞİT (2016).  Comparison of growth performance and carcass traits of Japanese quails reared in conventional, pasture, and organic conditions.  Revista Brasileira de Zootecnia, 45(1), 8-15., Doi: S1806-92902016000100002 (Yayın No: 2549203) Full Text Online (PDF)

 

7.

 

 

 

 

ŞENGÜL TURGAY,ÇELİK ŞENOL,İNCİ HAKAN,SÖĞÜT BÜNYAMİN,ŞENGÜL AHMET YUSUF (2016).  Kınalı Kekliklerde Yumurta Veriminin Bazı Doğrusal Olmayan Modellerle İncelenmesi.  YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, 26(1), 33-39. (Yayın No: 2591943) Full Text Online(PDF)

 

8.

 

 

 

 

İNCİ HAKAN,SÖĞÜT BÜNYAMİN,ŞENGÜL TURGAY,ŞENGÜL AHMET YUSUF,TAYSI MEHMET REŞİT (2015).  Comparison of fattening performance, carcass characteristics, and egg quality characteristics of Japanese quails with different feather colors.  Revista Brasileira de Zootecnia, 44(11), 390-396. (Yayın No: 1669868) Full Text Online (PDF)

 

9.

 

 

 

 

ŞENGÜL TURGAY,İNCİ HAKAN,ŞENGÜL AHMET YUSUF,SÖĞÜT BÜNYAMİN,KİRAZ SELAHATTİN (2015).  Effect of Beak Trimming, Stocking Density and Sex on Carcass Yield, Carcass Components, Plasma Glucose and Triglyceride Levels in Large White Turkeys.  Korean J. Food Sci. An, 35(1), 84-89., Doi: kosfa.2015.35.1.84  (Yayın No: 1670442)  Full Text Online (PDF)

 

10.

 

 

 

 

ÇELİK ŞENOL,İNCİ HAKAN,ŞENGÜL TURGAY,SÖĞÜT BÜNYAMİN (2015).  Diskriminant  Analizi ile Bıldırcın Yumurtalarında Bazı Kalite Özellikleri ile Tüy Rengi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.  Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(3), 47-56. (Yayın No: 1568277) Full Text Online(PDF)

 

11.

 

 

 

 

SÖĞÜT BÜNYAMİN,Çelik Şenol,İNCİ HAKAN,ŞENGÜL TURGAY,DAŞ AYDIN (2015).  Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarında Bazı Vücut Ağırlığı Verilerinin Friedman ve Quade Testleriyle belirlenmesi.  Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2(2), 171-177. (Yayın No: 1505050)

 

12.

 

 

 

 

İNCİ HAKAN,ÇELİK ŞENOL,SÖĞÜT BÜNYAMİN,ŞENGÜL TURGAY,KARAKAYA ERSİN (2015).  Farklı Tüy Rengine Sahip Bıldırcınlarda Yumurta İç ve Dış Kalite Özelliklerine Ait Verilerin Kruskal-Wallis Testi İle Belirlenmesi.  Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2(1), 112-118. (Yayın No: 1312266) Full Text Online (PDF) 

 

13.

 

 

 

 

Bural Recep,İNCİ HAKAN,ŞENGÜL TURGAY (2015).  Bingöl İli Köy Tavukçuluğunun Yapısı.  Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 12(2), 13-17. (Yayın No: 2586692)

 

14.

 

 

 

 

ÇELİK ŞENOL,İNCİ HAKAN,SÖĞÜT BÜNYAMİN,ŞENGÜL TURGAY, KAYAOKAY ADİL (2014).  Japon Bıldırcınlarında Yumurta Kalite Özellikleri Üzerine Farklı Tüy Renginin Etkileri.  Tarım Bilimleri Dergisi, 24, 248-256. (Yayın No: 1289352) Full Text Online(PDF)

 

15.

 

 

 

 

KARAKAYA ERSİN,İNCİ HAKAN,SÖĞÜT BÜNYAMİN,ŞENGÜL TURGAY (2014).  Bingöl İl Merkezinde Yaşayan Hane Halklarının Yumurta Tüketim Durumu Üzerine Bir Araştırma.  Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1(2), 239-247. (Yayın No: 1289374)

 

16.

 

 

 

 

İNCİ HAKAN,KARAKAYA ERSİN,SÖĞÜT BÜNYAMİN,ŞENGÜL TURGAY (2014).  Organic Product Consumption and Customer Preferences in Urban Sections of Bingol Province.  Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1(2), 255-261. (Yayın No: 1289378)

 

17.

 

 

 

 

İNCİ HAKAN,SÖĞÜT BÜNYAMİN,ŞENGÜL AHMET YUSUF,ŞENGÜL TURGAY (2013).  The Effect of Dried Rumen Content on Growth Performance and Carcass Traits of Japanese Quails.  Agricultural Journal, 8(5), 232-235., Doi: 10.3923/aj.2013.232.235 (Yayın No: 2543430)

 

18.

 

 

 

 

SÖĞÜT BÜNYAMİN,İNCİ HAKAN,ŞENGÜL TURGAY (2011).  Growth Performance and Carcass Traits of Broiler Reared in Conventional and Organic Conditions.  ASIAN JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, 6(10), 992-1000., Atıf Sayısı: 1 (Yayın No: 168390)

 

19.

 

 

 

 

GÜRBÜZ YAVUZ,ÇETİN MEHMET,ŞENGÜL TURGAY (2009).  Effect of Phytase Supplementation on Performance, Tibia Ash and Serum P in Broilers Fed Diets with Different Levels of Phosphorus.  JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH, 36(1), 137-140., Atıf Sayısı: 1 (Yayın No: 168337) Full Text Online (PDF)

 

20.

 

 

 

 

ŞENGÜL TURGAY,YURTSEVEN SABRİ,ÇETİN MEHMET,KOÇYİĞİT ABDURRAHİM,SÖĞÜT BÜNYAMİN (2008).  Effect of thyme (T-vulgaris) extracts on fattening performance, some blood parameters, oxidative stress and DNA damage in Japanese quails.  JOURNAL OF ANIMAL AND FEED SCIENCES, 17(4), 608-620., Atıf Sayısı: 3 (Yayın No: 168121) Full Text Online (PDF)

 

21.

 

 

 

 

YURTSEVEN SABRİ,ÇETİN MEHMET,ŞENGÜL TURGAY,SÖĞÜT BÜNYAMİN (2008).  Effect of sage extract (Salvia officinalis) on growth performance, blood parameters, oxidative stress and DNA damage in partridges.  SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, 38(2), 145-152., Atıf Sayısı: 0 (Yayın No: 168172) Full Text Online (PDF)

 

22.

 

 

 

 

ÇETİN MEHMET,YURTSEVEN SABRİ,ŞENGÜL TURGAY,SÖĞÜT BÜNYAMİN (2008).  Effect of Black Seed Extract (Nigella sativa) on Growth Performance, Blood Parameters, Oxidative Stress and DNA Damage of Partridges.  JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH, 34(2), 121-125., Atıf Sayısı: 2 (Yayın No: 168302) Full Text Online (PDF)

 

23.

 

 

 

 

ŞENGÜL TURGAY,ÇETİN MEHMET,SÖĞÜT BÜNYAMİN,YURTSEVEN SABRİ (2008).  Effects of Dietary Vitamin E Levels on Egg Production Traits, Fertility and Hatching Rate in Laying Partridges.  JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH, 34(1), 77-80., Atıf Sayısı: 0 (Yayın No: 168234) Full Text Online (PDF)

 

24.

 

 

 

 

ÇETİN MEHMET,ŞENGÜL TURGAY,SÖĞÜT BÜNYAMİN,YURTSEVEN SABRİ (2007).  Comparison of Growth Models of Male and Female Partridges.  Journal of Biological Sciences, 7(6), 964-968. (Yayın No: 185500)  Full Text Online (PDF)

 

25.

 

 

 

 

ÇETİN MEHMET,ŞENGÜL TURGAY,ÖZMEN ÖZBAKIR GONCA,SÖĞÜT BÜNYAMİN (2006).  The Effect of Egg Weight on Hatching Rate and Fattening Performance of Partridges (A. chukar).  Journal of Animal and Veterinary Advances, 5(6), 507-510. (Yayın No: 184089)  Full Text Online (PDF)

 

26.

 

 

 

 

ŞENGÜL TURGAY,ÇETİN MEHMET,SÖĞÜT BÜNYAMİN,GÜRBÜZ YAVUZ (2006).  A Study on Determining Protein Level in Diet of Partridge (Alectoris chukar) During Growing Period (0-4 Wk).  International Journal of Poultry Science, 5(5), 428-431., Doi: 10.3923/ijps.2006.428.431 (Yayın No: 185180) Full Text Online (PDF)

 

27.

 

 

 

 

KİRAZ SELAHATTİN,ŞENGÜL TURGAY (2005).  Relationship Between Abdominal Fat and Methionine Deficiency in  Broilers..  CZECH JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, 50(8), 362-368., Atıf Sayısı: 2 (Yayın No: 168014) Full Text Online (PDF)

 

28.

 

 

 

 

ŞENGÜL TURGAY,KİRAZ SELAHATTİN (2005).  Non-Linear Models for Growth Curves in Large White Turkeys.  TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 29(2), 331-337., Atıf Sayısı: 19 (Yayın No: 165522) Full Text Online (PDF)

 

29.

 

 

 

 

ŞENGÜL TURGAY,KONCA YUSUF,YILDIZ AHMET (2000).  Entansif Şartlarda Yetiştirilen Bronz Hindilerde Farklı Aydınlatma Süresinin Besi Performansı ve Karkas Özelliklerine  Etkisi.  TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 24(6), 529-534., Atıf Sayısı: 2 (Yayın No: 165333) Full Text Online (PDF)

 

30.

 

 

 

31.

ŞENGÜL TURGAY,YURTSEVEN SABRİ,POLAT TAHİR (1999).  Entansif ve Yarı Entansif Koşullarda (Özel Olarak Tesis Edilmiş Hindi Mer’alarında) Yetiştirilen Bronz Hindilerin Besi Performansları ve Karkas Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması..  TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 23(3), 489-493., Atıf Sayısı: 0 (Yayın No: 165413) Full Text Online (PDF)

 

32.  Şenol Çelik, Bünyamin Söğüt, Turgay Şengül, Ecevit Eyduran, Ahmet Yusuf Şengül (2016). Usability of CART algorithm for determining egg quality characteristics influencing fertility in the eggs of Japanese quail. Revista Brasileira de Zootecnia,  45(11):645-649, 2016. Full Text Online (PDF)  

 

 

İNCİ HAKAN,KARAKAYA ERSİN,ŞENGÜL TURGAY,SÖĞÜT BÜNYAMİN (2014).  Bingöl İlinde Kanatlı Eti Tüketiminin Yapısı.  Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1(1), 17-24. (Kontrol No: 266157)

 

1.

 

 

 

 

ÇETİN MEHMET,ŞENGÜL TURGAY (2005).  Effects of Dietary Common Vetch (Vicia sativa L.) at Different Levels Supplementation on the Growth Performance and Carcass Characteristics in Bronze Turkeys.  Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 6(1), 36-42. (Kontrol No: 259470)

 

2.

 

 

 

 

ŞENGÜL TURGAY,KİRAZ SELAHATTİN,KONCA YUSUF (2005).  Effects of Beak Trimming, Stocking Density and Sex on Fattening Performance of Large White Turkeys.  Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 6(1), 43-48. (Kontrol No: 259681)

 

3.

 

 

 

 

ŞENGÜL TURGAY,ÇETİN MEHMET,ÖZMEN ÖZBAKIR GONCA,DEDE ESRA (2005).  Farklı Yetiştirme Sistemlerinde Barındırılan Kekliklerin (A. chukar) Besi Performanslarının Karşılaştırılması..  Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 6(1), 53-56. (Kontrol No: 260067)

 

4.

 

 

 

 

SIRALI RECEP,ŞENGÜL TURGAY,YILDIZ İSMAİL (2003).  Investigations on Some Morphological Characteristics on the Honey Bees (Apis mellifera L.) on the Harran Plain - Turkey.  Uludağ Arıcılık Dergisi, 3(4), 30-36. (Kontrol No: 191483)

 

5.

 

 

 

 

ŞENGÜL TURGAY,ÇETİN MEHMET (2002).  Hindilerde Kuluçkadan Çıkış Ağırlığı ve Cinsiyetin Besi Performansı ve Karkas Verimine Etkisi..  Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 4(2), 23-28. (Kontrol No: 191106)

 

6.

 

 

 

 

ŞENGÜL TURGAY,ÇELİK YUSUF,DOĞAN ZEKİ (2002).  Şanlıurfa İli Kentsel Alanında Tüketicilerin Tavuk Eti Tüketim Düzeyleri ve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi..  GOP Ünv. Ziraat Fak. Derg., 19(1), 145-150. (Kontrol No: 191292)

 

7.

 

 

 

 

ÇELİK YUSUF,ŞENGÜL TURGAY (2001).  Şanlıurfa İli Kentsel Alanında Tüketicilerin Yumurta Tüketim Düzeyleri ve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi..  Hayvansal Üretim , 42(2), 53-62. (Kontrol No: 190827)

 

8.

 

 

 

 

ŞENGÜL TURGAY,ÇETİN MEHMET,KONCA YUSUF,YILDIZ AHMET (2001).  Bazı Ticari Etlik Piliçlerin Besi Performansı ve Karkas Verimi Yönünden Karşılaştırılması..  Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 3(1), 12-16. (Kontrol No: 190691)

 

9.

 

 

 

 10.

 

ŞENGÜL TURGAY,YILDIZ AHMET,KONCA YUSUF (2000).  Farklı Yerleşim Sıklığının Bronz Hindilerin Besi Performansı ve Karkas Özelliklerine Etkisi..  Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 2(1), 33-39. (Kontrol No: 190472)

 

 

ÇELİK ŞENOL,SÖĞÜT BÜNYAMİN,ŞENGÜL AHMET YUSUF,İNCİ HAKAN,ŞENGÜL TURGAY (2016).  Eşbütünleşme ve VECM Analizi Kullanarak Türkiye'de Büyükbaş Hayvanlarda Et ve Süt Üretimi Arasındaki Uzun Dönemli İlişkinin İncelenmesi.  17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (Tam metin bildiri)(Yayın No:2823080)

 

1.

 

 

 

 

İNCİ HAKAN,SÖĞÜT BÜNYAMİN,ÇELİK ŞENOL,ŞENGÜL TURGAY,ŞENGÜL AHMET YUSUF,DAŞ AYDIN (2016).  Examination of Some Body Measurements Affecting on Carcass Weight  via Path Analysis on Japanese quail.  International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, 48-48. (Sözlü Bildiri)(Yayın No:2810523)

 

2.

 

 

 

 

ÇELİK Şenol, İNCİ Hakan, SÖĞÜT Bünyamin, ŞENGÜL Turgay (2014).  Japanese Ouail Examine the Relationship Between the Charactersitics of Eggs.  International Mesopotamia Agriculture Congress, 1(1), 102-102. (Sözlü Bildiri)(Yayın No:1098787)

 

3.

 

 

 

 

Hakan İnci, Ersin Karakaya, Bünyamin Söğüt, Turgay Şengül (2013).  Organic Product Consumption and Customer      Preferences in Urban Sections of Bingöl Province.  1. Central Asia Congress and Busines Forum on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition (Tam metin bildiri)(Yayın No:304804)

 

4.

 

 

 

 

Bünyamin Söğüt, Hakan İnci, Turgay Şengül (2010).  The Comparison of Growth Performance of Broiler Under Conventional and Organic Condition.  International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems (Tam metin bildiri)(Yayın No:304489)

 

5.

 

 

 

 

Esra Dede, Turgay Şengül (2004).  The Effect of Different Toxin Bindings Supplemented in Diet on the Growth Performance and Carcass Characteristics of Large White Female Turkeys.  XXII World’s Poultry Congress (Özet bildiri)(Yayın No:267434)

 

6.

 

 

 

 

Turgay Şengül, Selahattin Kiraz (2004).  Effects of Beak Trimming, Stocking Density and Sex on Carcass Yield, Carcass Components, Plasma Glucose and Triglyceride Levels in Large White Turkeys.  XXII World’s Poultry Congress (Özet bildiri)(Yayın No:267342)

 

7.

 

 

 

 

Yusuf Konca, Yılmaz Bahtiyarca, Turgay Şengül (2004).  Performance and Some Carcass Traits of Turkeys Fed Diets Containing Different Protein and Lysine Levels.  XXII World’s Poultry Congress (Özet bildiri)(Yayın No:267985)

 

8.

 

 

 

 

Mehmet Çetin, Turgay Şengül, Selahattin Kiraz (2004).  Effects of Dietary Roxarsone Supplementation and Sex on the Growth Performance in Large White Turkeys.  XXII World’s Poultry Congress (Özet bildiri)(Yayın No:267550)

 

9.

 

 

 

 

Yusuf Konca, Oktay Yazgan, Yılmaz Bahtiyarca, Turgay Şengül (2000).  Kısıtlı Yemleme Yaşı ve Süresinin Broyler Piliçlerde Performans ve Abdominal Yağlanmaya Etkisi.  International Animal Nutrition Congress 2000’ (Tam metin bildiri)(Yayın No:267226)

 

10.

 

 

 

 

Turgay Şengül, Bahri Karlı, Yusuf Konca, Zeki Doğan (1999).  GAP İllerindeki Tavukçuluk İşletmelerinin Teknik ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi..  Uluslararası Hayvancılık’ 99 Kongresi (Tam metin bildiri)(Yayın No:267061)

 

11.

 

 

 

 

Turgay Şengül (1999).  Bronz Hindilerde Besi Performansı ve Karkas Verimi Üzerine Yetiştirme Sezonunun Etkisi.  VIV Poultry YUTAV’ 99. Uluslararası Tavukçuluk Kongresi (Tam metin bildiri)(Yayın No:266794)

 

12.

 

 

 

 

Yusuf Konca, Turgay Şengül, Ahmet Yıldız (1999).  Besiye Alınan Hindilerin Rasyonlarına İlave Edilen Bazı Antibiyotiklerin Performans ve Karkas Özelliklerine Etkisi.  VIV Poultry YUTAV’ 99 (Tam metin bildiri)(Yayın No:266936)

 

13.

 

 

 

 14.

Turgay Şengül, Necati Taş (1997).  Bıldırcınlarda (Coturnix coturnix japonica) Farklı Kafes Sıklığının Verim Performansı ve Karkas Özelliklerine Etkisi..  YUTAV 97. Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı (Tam metin bildiri)(Yayın No:266652)

 

 

Yusuf Konca, Oktay Yazgan, Turgay Şengül, Ahmet Yıldız (1999).  Etlik Piliçlerde Fosfor Seviyesi Farklı Rasyonlarla Faz Usulü Yemlemenin Performans ve Bazı Kemik Özelliklerine Etkisi.  GAP I. Tarım Kongresi, (Yayın No:338818)

1.

 

 

Mehmet Çetin, Turgay Şengül, Abdurrahim Koçyiğit (2004).  Farklı Düzeylerde Fiğ (Vicia sativa L.) İçeren Rasyonlarla Beslenen Erkek ve Dişi Hindilerin Bazı Kan Parametreleri Bakımından Karşılaştırılması.  4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, (Yayın No:339267)

2.

 

 

Sabri Yurtseven, Turgay Şengül (2009).  Organik ve Geleneksel Yöntemlerle Üretilen Tavuk Eti ve Yumurtanın Bazı Kalite Özellikleri, Lezzet ve Sağlık Açısından Karşılaştırılması.  6. ULUSAL ZOOTEKNİ BİLİM KONGRESİ, (Yayın No:339949)

3.

 

 

ŞENGÜL TURGAY,İNCİ HAKAN,ÇELİK ŞENOL,SÖĞÜT BÜNYAMİN,ŞENGÜL AHMET YUSUF (2015).  Tavuklarda Yaşa Göre Canlı Ağırlığın İnterpolasyon Yöntemiyle Tahmini.  Doğu Karadeniz 2. Organik Tarım Kongresi, 59-59., (Yayın No:1558443)

4.

 

 

ŞENGÜL AHMET YUSUF,ŞENGÜL TURGAY,İNCİ HAKAN (2015).  Bitkisel Ekstraktların Etlik Piliç Rasyonlarında Kullanılma İmkanları.  Doğu Karadeniz 2. Organik Tarım Kongresi, 132-132., (Yayın No:1558444)

5.

 

 

SÖĞÜT BÜNYAMİN,İNCİ HAKAN,DAŞ AYDIN,ŞENGÜL TURGAY,ÖZDEMİR GÖKÇE,TAYSI MEHMET REŞİT (2015).  Yüksek Rakımda Yetiştirilen Bıldırcınlarda Kuluçkalık Yumurta Ağırlığı ve Kuluçkanın Son Döneminde Oksijen Eklenmesinin Kuluçka Sonuçları ve Besi Performansına Etkileri.  Doğu Karadeniz 2. Organik Tarım Kongresi, 53-53., (Yayın No:1558442)

6.

 

 

ÇELİK ŞENOL,İNCİ HAKAN,SÖĞÜT BÜNYAMİN,ŞENGÜL TURGAY (2015).  Spline Fonksiyonların Organik Tavuklarda Canlı Ağırlığın Modellenmesinde kullanımı.  Doğu Karadeniz 2. Organik Tarım Kongresi, 42-42., (Yayın No:1558440)

7.

 

 

İNCİ HAKAN,ŞENGÜL TURGAY (2015).  Bingöl İli Köy Tavukçuluğunun Yapısı.  Doğu Karadeniz 2. Organik Tarım Kongresi, 14-14., (Yayın No:1558436)

8.

 

 

ÇELİK ŞENOL,İNCİ HAKAN,SÖĞÜT BÜNYAMİN,ŞENGÜL TURGAY (2015).  Japon bıldırcınlarında yumurta bazı kalite özellikleri ve tüy renginin yumurta ağırlığına etkileri.  9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 75-83., (Yayın No:1540316)

9.

 

 

Gökçe Özdemir, Bünyamin Söğüt, Hakan İnci, Turgay Şengül (2011).  Keklik yetiştiriciliğinde  Büyüme ve Besi Performansını Etkileyen Faktörler.  7. Ulusal Zootekni Kongresi, (Yayın No:306041)

10.

 

 

Hakan İnci, Bünyamin Söğüt, Turgay Şengül (2011).  Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Canlı Ağırlık Yönünde Yapılan Seleksiyonun Yumurta Dış ve İç kalite Özelliklerine Etkileri.  7. Ulusal Zootekni Kongresi, (Yayın No:305940)

11.

 

 

Hakan İnci, Bünyamin Söğüt, Turgay Şengül (2010).  Geleneksel ve Organik Yöntemlerle Yetiştirilen Etlik Piliçlerin Gelişme Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması.  Kümes Hayvanları Kongresi’2010, (Yayın No:305744)

12.

 

 

Bünyamin Söğüt, Hakan İnci, Turgay Şengül (2010).  Tavuk Eti Üretiminde Et Kalitesini Etkileyen Faktörler.  Kümes Hayvanları Kongresi’2010, (Yayın No:305599)

13.

 

 

Hakan İnci, Bünyamin Söğüt, Turgay Şengül (2010).  Kurutulmuş Rumen İçeriğinin Japon Bıldırcınlarının Rasyonlarında Kullanılma Olanakları.  Kümes Hayvanları Kongresi’2010, (Yayın No:305810)

14.

 

 

Bünyamin Söğüt, Hakan İnci, Turgay şengül (2010).  Organik Kanatlı Hayvan Üretiminde Yem ve Civciv.  Türkiye I. Organik Hayvancılık Kongresi, (Yayın No:305476)

15.

 

 

Hakan İnci, Bünyamin Söğüt, Turgay Şengül (2010).  Organik ve Konvansiyonel Kanatlı Hayvan Yetiştirme Yöntemlerinin Değişik Yönlerden Karşılaştırılması.  Türkiye I. Organik Hayvancılık Kongresi, (Yayın No:305286)

16.

 

 

Hakan İnci, Bünyamin Söğüt, Turgay şengül (2010).  Niçin Organik Hayvansal Üretim?.  IV. Organik Tarım Sempozyumu, (Yayın No:305171)

17.

 

 

Bünyamin Söğüt, Hakan İnci, Turgay Şengül (2010).  Ekolojik (Organik, Biyolojik) Etlik Piliç Yetiştirme Çalışmaları.  Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, (Yayın No:305069)

18.

 

 

İbrahim Aksoy, Turgay Şengül (2007).  Diyete İlave Edilen Farklı Toksin Bağlayıcıların Bıldırcınların Besi Performansı ve Karkas Verimine Etkisi.  5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, (Yayın No:339565)

19.

 

 

Selahattin Kiraz, Turgay Şengül (2005).  Ağır Beyaz Hindilerde Büyümenin Fonksiyonel Analizi.  GAP IV. Tarım Kongresi., (Yayın No:339420)

20.

 

21.

Turgay Şengül, Mehmet Kılıç (1998).  Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Farklı Işık Renginin Bazı Performans ve Karkas Özelliklerine Etkisi.  V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi, (Yayın No:338344)

 

2016 yılı:

Revista Brasileira de Ciência Avícola (SCI- Expanded)

1.

 

Organik ve konvansiyonel tarım prensiplerine göre yetiştirilen Japon bıldırcınlarının (Coturnix coturnix japonica)  büyüme-gelişme ve karkas özelliklerinin karşılaştırılması, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 2010-2013)

 

2.

 

Yüksek ve Düşük Rakımda Yetiştirilen Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Kuluçkalık Yumurta Ağırlığı ve Kuluçkanın Son Döneminde Oksijen Eklenmesinin Kuluçka Sonuçları ve Çıkış Sonrası Performansa Etkileri, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 2010-2013)

 

3.

 

Strese Maruz Bırakılan Bıldırcınlarda (Coturnix coturnix japonica) Borik Asit’in Performans, Yumurta ve Hematolojik Özellikleri Üzerine Etkisi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 2010-2013)

 

4.

 

Beyaz Hindilerin Besi Performansı ve Karkas Verimi Üzerine Gaga Kesimi ve Yerleştirme Sıklığının Etkisi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici, 1999-2010)

 

5.

 

Bıldırcınlarda Diyete ve İçme Suyuna İlave Edilen Kekik'in (Thymus serpyllum) Besi Performansı ve Karkas Verimine Etkisi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici, 2005-2010)

 

6.

 

GAP Bölgesinde Çeşitli Ticari Broilerlerin Bazı Verim Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici, 1997-2010)

 

7.

 

GAP İllerindeki Tavukçuluğun Bugünkü Durumunun Belirlenmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici, 1997-2010)

 

8.

 

Şanlıurfa İlinin Farklı Ekolojik Yörelerinde Bulunan Bal Arılarının Morfolojik Karakterlerinin Belirlenmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici, 1996-2010)

 

9.

 

Diyete İlave Edilen Farklı Toksin Bağlayıcıların Bıldırcınların Besi Performansı ve Karkas Verimine Etkisi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici, 2004-2010)

 

1. Bilimsel Tavukçuluk Derneği

2. Poultry Science Association

3. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası