MUHAMMED ÇETKİN

Dr. Öğr. Üyesi MUHAMMED ÇETKİN

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
E-mail mcetkin@bingol.edu.tr
Dahili No 5580
Oda No D-2/21
DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL
Lisans  Doğu Dilleri ve Edebiyatları /Arap Dili ve Edebiyatı  Atatürk Üniversitesi  2000
Yüksek Lisans  Sosyal Bilimler Enstitüsü (Arap Dili ve Edebiyatı)  Atatürk Üniversitesi 2003 
Doktora  Sosyal Bilimler Enstitüsü (Arap Dili ve Edebiyatı)  Atatürk Üniversitesi  2014
ÜNVAN ÜNİVERSİTE BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
 Yrd.Doç. Dr.  Bingöl Üniversitesi  2015  15/03/2018
Dr. Öğr. Üyesi Bingöl Üniversitesi 15/03/2018 -

 

GÖREV ADI GÖREV YERİ BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
 İmam-Hatip  Bingöl  1991  1998
 Murakıp  Ağrı, Bingöl  1998  2004
 Öğretmen  İstanbul, Bingöl  2004  2015

Akademik

Yıl

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

2016-2017

Nahiv (Hazırlık)

8

 

Sarf (Hazırlık)

4

 

Metin (Hazırlık)

6

 

İmla-İnşa (Hazırlık)

2

 

Klasik Arap Edebiyatı Metinleri (Lisans)

2

 

Arap Dili Ekolleri II (YL.)

3

 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri (YL)

3

 

2017-2018

Metin (Hazırlık)

6

 

Arapça Türkçe Tercüme Teknikleri (Lisans)

2

 

Arapçadan Türkçeye Çeviri I (YL.)

3

 

Arapçadan Türkçeye Çeviri II (YL.)

3

 

2018-2019

Metin (Hazırlık)

6

 

Arapça Klasik Metinler I (YL.)

3

 

Arapça Klasik Metinler II (YL.)

3

 

2019-2020

Metin (Hazırlık)

6

 

İmla ve İnşa

2

 

Nahiv Uygulama

2

 

Arapça Klasik Metinler I (YL.)

3

 

Arapça Klasik Metinler II (YL.)

3

 

2020-2021

Metin (Hazırlık)

6

 

Nahiv (Hazırlık)

6

 

Nahiv Uygulama

2

 

Arapça Klasik Metinler I (YL.)

3

 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri (YL.)

3

 

2021-2022

Metin (Hazırlık)

6

 

Nahiv (Hazırlık)

6

 

Sarf

4

 

Arapça Klasik Metinler I (YL.)

3

 

Arap Edebiyatı Tarihi II (YL.)

3

 

2022-2023

Metin (Hazırlık)

6

 

Nahiv (Hazırlık)

6

 

Sarf

4

 

 Arap Edebiyatı Kaynakları I (YL.)

3

 

Arap Edebiyatı Kaynakları II (YL.)

3

 

2023-2024

Metin (Hazırlık)

6

 

Nahiv (Hazırlık)

6

 

 Arap Edebiyatı Kaynakları I (YL.)

3

 

Arap Edebiyatı Kaynakları II (YL.)

3

 

 

ADI

SOYADI

ENSTİTÜ

PROGRAM

DURUM

TEZİN KONUSU

ABDULBAKİ

POLAT

Sosyal Bilimler

Arap Dili ve Belagati

Bitti

Hayreddin Ziriklî’nin Hayatı, Eserleri, Şairliği ve Divanında İşlediği Temalar

YAKUP

 MUCAN

Sosyal Bilimler

Arap Dili ve Belagati

Bitti

Arap dilinde lafzî karineler ve anlama yansıması

AHMET

GİDER

Yaşayan Diller

Zazaca Tezli

Bitti

Molla Muhammed Kavarî Dîvânı'nda Din ve Tasavvuf

 ABDULSAMED 

ÇETKİN

Yaşayan Diller

Zazaca Tezli

Bitti

 Mikail Aslanın Zazaca Klamlarında ve Eserlerinde Tema

HAMİT

BİNAK

Sosyal Bilimler

Arap Dili ve Belagati

Bitti

İbn Usfur el-İşbili ve Mukarrib Adlı Eserinin İncelenmesi

AYETULLAH

AYIK

Sosyal Bilimler

Arap Dili ve Belagati

Bitti

Tevbe Sûresinin lugat ve belâgat (beyan, bedi') ilimleri açısından incelenmesi

SÜMEYYE

BAŞARAN

Sosyal Bilimler

Arap Dili ve Belagati

Bitti

Yusuf İdris: Hayatı ve el-ʿAyb Adlı Romanının Tahlili

ABDULMUTTALİP

ÇEÇEN

Sosyal Bilimler

Arap Dili ve Belagati

Bitti

Abdülmelik b. Mervân'ın Hutbelerinin Arap Dili ve Belağatı Açısından Değerlendirilmesi

İBRAHİM 

DAĞILMA

Yaşayan Diller

Zazaca Tezli (Dr.)

Bitti

 Modern Zaza edebiyatı (Dönem, tür ve konu)

YAKUP 

MUCAN

Sosyal Bilimler

Arap Dili ve Belagati (Dr.)

Devam Ediyor

 

ÖMER AKCAN Sosyal Bilimler Arap Dili ve Belagati Bitti

Seyyid Abdulhâkim el-Hüseyni Medresesinin Arapça Eğitim Materyalleri ve Metotları Açısından İncelenmesi
(Bakiyye Merhalesi Örneği)

İSA

ALDENİZ

Sosyal Bilimler

Arap Dili ve Belagati

Bitti

Seyyid Abdulhâkim el-Hüseyni Medresesinin Arapça Eğitim Materyalleri ve Metotları Açısından İncelenmesi
(Raşidiyye Merhalesi Örneği)

ABDURRAHMAN  MAYBASAN Sosyal Bilimler Arap Dili ve Belagati Devam Ediyor  

KARWAN ARIF

SHAREEF SURCHI

Sosyal Bilimler

Arap Dili ve Belagati

Bitti

 
Osman BASATEMÜR Sosyal Bilimler Arap Dili ve Belagati Devam Ediyor  
RAMAZAN GÜNEŞ Sosyal Bilimler Arap Dili ve Belagati Devam Ediyor  
SELİM ÇANKAYA Sosyal Bilimler Arap Dili ve Belagati Devam Ediyor  

Arapça - İyi

İngilizce - Orta

Farsça - Orta

1. Çetkin, Muhammed, Suyûtî’nin Nahivdeki Yöntemi / Suyûtî’s Method in Syntax, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016, cilt: VI, sayı: 11, s. 71-98.  (PDF)

2. Çetkin, Muhammed, Cahiliyye Dönemi Şiir ve Nesrinde Nübüvvet, e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR), Cilt 10, Sayı 1, Oca 2018, Sayfalar 290 - 306,​ (PDF)

 

1. Çetkin, Muhammed, Celâleddîn es-Suyûtî ve Dillerin Kaynağı Hakkındaki Görüşleri, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Bingöl University Journal Of Theology Faculty, 2014, Cilt: II, Sayı: 4, s. 131-150. [PDF]

2. Çetkin, MuhammedBedruddîn el-‘Aynî ve “Resâ’ilu'l-fi’e fî şerhi'l-‘Avâmili'l-mi’e” İsimli Eserinin Değerlendirilmesi, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi= Bitlis Eren University Journal of Social Sciences Institute, Haziran 2015, Cilt: IV, sayı: 1, s. 127-156. (PDF)

3. Çetkin, Muhammed, Kitap Tanıtımı / Book Review “Arap Edebiyatı Tarihi-1 Cahiliye Dönemi, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi/BÜİFD, Eylül 2015, Cilt: III, sayı: 6. [Full Text Online] (PDF)

4. Çetkin, Muhammed, el-Câhız ve Kitâbu’l-Buhalâ’dan Bir Bölüm Üzerine Mülahazalar = Al-Jahiz and considerations of his Book Kitab al-Bukhala, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi = Bingol University Journal of Social Sciences Institute, Yıl: 5, Bahar 2015, Cilt: V, sayı: 9, s. 215-234.  (PDF) 

5. Çetkin, Muhammed, Müftüzâde Muhammed Sâdık el-Erzincânî ve Arap Dilindeki Yeri​, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Bingöl University Journal Of Theology Faculty, 2018, Sayı: 11, s. 259-280. [PDF]

 

1. Çetkin, M., (2013). Medreselerde ve İlahiyat Fakültelerinde Arapça Öğretiminde Kullanılan Ders Kitapları, Medrese ve İlahiyat Kavşağında İslâmî İlimler (Uluslararası Sempozyum): 29 Haziran - 1 Temmuz 2012 = Islamic Sciences at the Crossroad of Madrasah and Theology (International Symposium): 29 June – 1 July 2012, 2013, cilt: I, s. 373-398. (PDF)
2. Çetkin, M., (2018). Palu’da Bir Müderris, Müftü, Şeyh Hasan en-Nakî ve İlmi Kişiliği. ULUSLARARASI PALU SEMPOZYUMU (Uluslararası Sempozyum). (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)​ [PDF]
3. Çetkin, M., (2020). Kur’ân-ı Kerim’in İrabı ve Metninin Dil Özellikleri, Kur'ân ve Dil İlimleri Sempozyumu, (Uluslararası Sempozyum). (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

1. ÇETKİN MUHAMMED (2017). Halidî Medreselerinde Arapçaya Verilen Önem ve Okutulan Ders Kitapları: Şeyh Ahmet Medresesi Örneği. MEVLÂNÂ HÂLİD-İ BAĞDADÎ VE HALİDÎLİĞİN BİNGÖL ÇEVRESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, ss. 473-494. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3859701) (PDF)

DERGİ ADI

SAYI

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Güz 2015, Cilt: V, sayı: 10
Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi/BÜİFD 2015, Cilt: III, Sayı: 6
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Güz 2016, Cilt: VI, sayı: 12
Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi/BÜİFD 2016, Cilt: IV, Sayı: 7 (1)
Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi/BÜİFD 2016, Cilt: IV, Sayı: 7 (2)
Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi/BÜİFD 2017, Cilt: V, Sayı: 10 (2)
Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi/BÜİFD Sayı: 12 | Yıl: 2018/2

Bingöl Araştırmaları Dergisi

Cilt 6 - Sayı 1 - 31 Ara 2019
Bingöl Araştırmaları Dergisi Cilt: 5 - Sayı: 2
Kilitbahir Dergisi Eylül 2019/15. sayı
Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi/BÜİFD Sayı: 13 | Yıl: 2019/1
Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi Cilt: 5 - Sayı: 1

 

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

 

1.

Kuran’ın İndiği Tarihte Cahiliye Araplarının Nübüvvet Telakkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı: ÇETKİN MUHAMMED, 01/01/2017 - 07/12/2017 (ULUSAL)

1. Çetkin, M., (2020). Celâleddîn es Suyûtî ve Arap Gramerindeki Yeri, Sonçağ Akademi Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 294, ISBN:978-625-7714-28-0, Türkçe (Bilimsel Kitap) İçindekiler

 

2. Çetkin, M., (2018). Kıraa, Sonçağ Yayınları, Sayfa Sayısı 161, ISBN: 978-605-81282-7-9, Arapça​

 

3. Çetkin, M., (2019). İmam Birgivî ve Arap Dilindeki Yeri. Balıkesirli Bir İslam Alimi İmam Birgivi. (Kitap Bölümü) ISBN: 978-605-70379-0-9 (3.c)​ ss. 105-116. (PDF)

 

4. Çetkin, M., (2019). Arapça Dilbilgisi Sarf, Sonçağ Akademi Yayınları, Sayfa Sayısı 260, ISBN: 978-625-7000-06-2, Türkçe-Arapça

 

5. Çetkin, M., (2021) Kur’ân-ı Kerim’in İrabı ve Metninin Dil Özellikleri, Kur'ân ve Dil İlimleri. (Kitap Bölümü), ISBN 978-625-7404-14-3, ss. 219-239. (PDF)

 

6. Çetkin, M.; Bedeva, A.; Aktaş, S.; Esved H.; Araz, M.F., (2022) Arapça Seçme Metinler. İFAV Yayınları, SS. 288; ISBN: 9789755486314, Arapça (Tanıtım)

 

7. Çetkin, M., (2022) MISIR’DA MODERN ŞİİRİN DOĞUŞU VE ŞİİR EKOLLERİ. Sonçağ Akademi Yayınları, SS. 218; ISBN: 978-625-6371-55-2, Türkçe (Tanıtım)

 

8. Çetkin, M.(2023) BEDRUDDÎN EL-ʿAYNÎ VE RESÂʾİLU’L-FİʾE FÎ ŞERḤİ’L-ʿAVÂMİLİ’L- MİʾE’SİİKSAD Yayınları, SS. 173; ISBN: 978-625-367-412-0, Türkçe-Arapça (PDF)

DERGİ EDİTÖRLÜĞÜ

SAYI

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Güz 2015, Cilt: 5 Sayı: 10
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bahar 2016, Cilt: 6 Sayı: 11
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Güz 2016, Cilt: 6 Sayı: 12
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bahar 2017, Cilt: 7 Sayı: 13
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Güz 2017, Cilt: 7 Sayı: 14
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Güz 2017, İktisat Özel Sayısı 
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bahar 2018, Cilt: 8 Sayı: 15